PHONG CACH NGON NGU NGHE THUAT

20 860 2
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2015, 06:00

TẬP THỂ LỚP 10A2 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY , CÔ . PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I. Ngôn ngữ nghệ thuật : 1) Khái niệm: Tiếng Việt : Ngữ liệu 1: Đất nước ta bò chiến tranh tàn phá nặng nề. Ngữ liệu 2: “ những cánh đồng quê Dây thép gai trời chiều.” ( Trích Đất nước của Nguyễn Đình Thi) Đọc và phân tích ngữ liệu: Giống nhau: Khác nhau: Về cách thức thể hiện Về nội dung + Ngữ liệu 1: Sử dụng ngôn ngữ bình thường. + Ngữ liệu 2: Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh , giàu cảm xúc. Cả 2 ngữ liệu đều nói lên sự tàn phá, hủy hoại của chiến tranh. chảy máu đâm nát Ôi Tiếng Việt: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I. Ngôn ngữ nghệ thuật 1) Khái niệm: Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. 2) Phạm vi sử dụng: - Chủ yếu sử dụng trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật . Ví dụ 1: “ Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” ( Trích ại cáo bình NgơĐ của Nguyễn Trãi) (A và B đến nhà rủ Linh đi học) A: Linh ơi đi học nhanh lên! B: Làm gì mà chậm như rùa vậy? A: Gớm, hôm nào cũng lạch bà lạch bạch như vòt bầu. -> Phong cách ngôn ngữ chính luận chậm như rùa lạch bà lạch bạch như vòt bầu Nướng dân đen Vùi con đỏ -> Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: Ví dụ 2: Tiếng Vi t: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTệ I. Ngôn ngữ nghệ thuật: 1) Khái niệm : Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. 2) Phạm vi sử dụng: - Chủ yếu sử dụng trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật . - Ngoài ra còn sử dụng trong một số phong cách ngôn ngữ khác : phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ chính luận,………. Tiếng Vi t: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTệ I. Ngôn ngữ nghệ thuật : 1) Khái niệm : 2) Phạm vi sử dụng: 3) Phân loại : - Ngôn ngữ thơ : ca dao, vè, thơ ngũ ngôn, … - Ngôn ngữ tự sự : truyện, tiểu thuyết, bút kí,…… - Ngôn ngữ sân khấu : kòch, chèo, tuồng,… Ví dụ: Ngôn ngữ thơ : “Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu, Tam quân tì hổ khí thôn ngưu” ( Múa giáo non sông trải mấy thu, Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu.) (Trích Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão ) Ngôn ngữ tự sự: “… T V n r t t c gi n, m t hôm t m g i s ch s , ử ă ấ ứ ậ ộ ắ ộ ạ ẽ kh n tr i, r i châm l a đốt đền. Mọi người đều lắc ấ ờ ồ ử đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng chàng vẫn vun tay không cần gì cả.” ( Trích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ ) Ví dụ: [...]... trường xấu -> thực hiện chức năng thẩm mó Tiếng Việt : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I Ngôn ngữ nghệ thuật 1) Khái niệm: 2) Phạm vi sử dụng: 3) Phân loại : 4) Chức năng: thông tin và thẩm mó Tiếng Việt : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I Ngôn ngữ nghệ thuật : II Phong cách ngôn ngữõ nghệ thuật ; 1) Khái niệm : Phong cách ngôn ngữõ nghệ thuật là phong cách được dùng trong các văn bản thuộc lónh vực... -> Sử dụng biện pháp tu từ so sánh Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày ( Ca dao ) -> Sử dụng biện pháp tu từ so sánh + phóng đại Tiếng Việt : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I Ngôn ngữ nghệ thuật : II Phong cách ngôn ngữõ nghệ thuật : 1) Khái niệm : 2) Các đặc trưng : a Tính hình tượng : - Là đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật - Để tạo ra tính hình tượng, người viết... cặp mắt nàng trên bầu trời sẽ rọi khắp không gian một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang và tưởng là đêm đã tàn.” ( Trích Rô-mê-ô và Giu-li-et của U Sếch-xpia) Tiếng Việt : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I Ngôn ngữ nghệ thuật 1) Khái niệm : 2) Phạm vi sử dụng: 3) Phân loại : 4) Chức năng: Ví dụ: Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhò vàng Nhò vàng bông... trong ngôn ngữ nghệ thuật Ví dụ: Thương thay thân phận con rùa Lên đình đội hạc, xuống chùa đội bia ( Ca dao ) - Hình ảnh rùa đội hạc , đội bia ở đình, ở chùa -> Hình ảnh người nông dân trong xã hội phong kiến chòu nhiều áp bức . trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật . - Ngoài ra còn sử dụng trong một số phong cách ngôn ngữ khác : phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ chính luận,………. Tiếng Vi t: PHONG. vòt bầu. -> Phong cách ngôn ngữ chính luận chậm như rùa lạch bà lạch bạch như vòt bầu Nướng dân đen Vùi con đỏ -> Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: Ví dụ 2: Tiếng Vi t: PHONG CÁCH NGÔN. CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTệ I. Ngôn ngữ nghệ thuật : II. Phong cách ngôn ngữõ nghệ thuật ; 1) Khái niệm : Phong cách ngôn ngữõ nghệ thuật là phong cách được dùng trong các văn bản thuộc lónh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG CACH NGON NGU NGHE THUAT, PHONG CACH NGON NGU NGHE THUAT, PHONG CACH NGON NGU NGHE THUAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn