Kết quả thi tốt nghiệp đại học từ xa, đợt thi ngày 01&02/12/2012

10 218 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2015, 03:00

Bộ giáo dục và đào tạo Đại học huế Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ đào tạo từ xa Khóa thi tốt nghiệp ngày 01&02/12/2012 - Tại điểm thi: Cà Mau 0523 Mẫu 5 (Kèm theo quyết định số 2629/QĐ-ĐHH-ĐT ngày 26/12/2012 của Giám đốc Đại học Huế) STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính Ngành: Toán - Hệ: 3 năm 1 trần hoàng ân 10/10/1982 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 2 phan vũ bảo 06/06/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 3 lê thị bình 20/09/1982 thanh hóa KháTỉnh Cà MauNữ 4 hồ huỳnh châu 15/05/1979 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 5 trần hồng chi 08/08/1983 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 6 nguyễn quốc cuộc 19/09/1979 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 7 lê ngọc dịu 08/07/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 8 phạm văn duẩn 10/02/1978 thanh hóa KháTỉnh Ninh BìnhNam 9 lại tiến dũng 10/10/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 10 phạm thị thu hà 12/02/1977 thái bình KháTỉnh Cà MauNữ 11 phạm tấn hậu 13/08/1985 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 12 huỳnh lệ hằng 01/01/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 13 nguyễn thị hiên / /1984 nam định KháTỉnh Cà MauNữ 14 nguyễn thị hiền 15/07/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 15 phạm văn hinh 20/02/1982 ninh bình KháTỉnh Cà MauNam 16 hà xuân hóa 13/11/1982 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 17 lê văn hồng 18/07/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 18 phạm thị huệ 22/03/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 19 đặng văn huỳnh 08/05/1981 thái bình KháTỉnh Cà MauNam 20 nguyễn văn khil 06/10/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 21 phan bá khoa 21/02/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 22 lâm phợng kiều 30/10/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 23 mai văn lâm 16/01/1978 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 24 thái minh luân / /1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 25 hà mạnh luy 02/03/1981 ninh bình KháTỉnh Cà MauNam 26 nguyễn chúc ly 05/10/1985 cà mau GiỏiTỉnh Cà MauNữ Trang 1 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính 27 lê hồng nhiễn 15/10/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 28 sầm kim nhung 04/01/1985 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 29 trần văn quân 05/07/1983 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 30 đặng tấn tài 16/05/1979 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 31 bùi thanh thắng / /1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 32 võ văn to 25/07/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 33 phạm minh trang 25/01/1985 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 34 hà tú trinh 13/09/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 35 lê mộng trinh 26/08/1985 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 36 huỳnh văn trọn 15/10/1983 cà mau KháTỉnh Cà MauNam Tổng cộng có: 36 sinh viên Ngành: Sinh học - Hệ: 3 năm 1 lâm quang ái 01/01/1986 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 2 đinh thành công 02/03/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 3 lê kiều diễm 20/02/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 4 nguyễn đức dũng 31/12/1981 hải dơng Trung bình kháTỉnh Bạc LiêuNam 5 lu thị hải 10/06/1974 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 6 bùi thanh hản 17/04/1982 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 7 vi thế hoàng 13/12/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 8 nguyễn văn khánh 10/12/1978 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 9 đoàn thị hòa kiêu 15/07/1979 thái bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 10 nguyễn chí lel 15/11/1986 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 11 nguyễn thúy linh 15/02/1982 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 12 phạm mỹ linh 12/04/1983 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 13 trần thị trúc linh 06/11/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 14 mạc chúc ly 15/04/1986 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 15 phan thị mành 08/08/1982 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 16 nguyễn văn móc / /1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 17 nguyễn thị mời 28/10/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 18 hà tiểu my 29/12/1980 bạc liêu KháTỉnh Cà MauNữ 19 mã thị hạnh nguyên 10/05/1981 thanh hóa KháTỉnh Cà MauNữ 20 diệp chí nguyện 26/05/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 21 trần thị mỹ nhanh 02/04/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ Trang 2 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính 22 hồ nh noãn 19/11/1982 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 23 lê vũ phong 25/12/1978 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 24 nguyễn trờng phúc 08/06/1977 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 25 châu thị phơng 18/06/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 26 đỗ thị thanh phợng 24/12/1986 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 27 thái ngọc phợng 06/06/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 28 trần thúy quyên 06/04/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 29 hồ kim quýt 16/06/1973 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 30 nguyễn văn sang 11/02/1981 cà mau GiỏiTỉnh Cà MauNam 31 nguyễn hoa siêm 11/04/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 32 hồng đời ta 20/04/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 33 biện minh tân 14/02/1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 34 nguyễn văn tân 11/01/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 35 trịnh ngọc thắm 19/04/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 36 lý thị thủy 10/09/1975 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 37 nguyễn thanh thủy 29/09/1981 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 38 nguyễn thị bích thủy 21/07/1969 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 39 trần đức tình 05/08/1986 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 40 trịnh thị tình 20/05/1979 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 41 phạm thị trang 17/06/1986 ninh bình KháTỉnh Cà MauNữ 42 phạm văn tuyên 28/09/1983 cà mau KháTỉnh Cà MauNam Tổng cộng có: 42 sinh viên Ngành: Sinh học - Hệ: 3,5 năm 1 hoàng thị kim anh 16/08/1981 hà tĩnh KháTỉnh Cà MauNữ 2 nguyễn văn diêm 19/05/1979 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 3 hồ loan thảo 15/03/1981 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 3 sinh viên Ngành: Địa lý - Hệ: 3,5 năm 1 ngô ngọc bích 10/10/1973 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 2 mai lệ cẩm 18/10/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 3 nguyễn ánh nguyệt 17/04/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 4 trơng thanh thúy 01/09/1977 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 5 dơng cẩm tú 08/02/1980 cà mau GiỏiTỉnh Cà MauNữ Trang 3 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính Tổng cộng có: 5 sinh viên Ngành: Luật - Hệ: 5 năm 1 nguyễn thu anh 25/12/1963 Cà Mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 2 võ trung kiên 17/11/1980 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 3 trịnh quốc toàn 20/02/1968 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 4 huỳnh thanh xinh 26/03/1955 Cà Mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam Tổng cộng có: 4 sinh viên Ngành: Lịch sử - Hệ: 3,5 năm 1 võ thị hòa 16/06/1980 hà tĩnh KháTỉnh Cà MauNữ 2 nguyễn cẩm ly 20/07/1979 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 2 sinh viên Ngành: Ngữ văn - Hệ: 3 năm 1 phạm thị tuyết băng 01/04/1978 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 2 nguyễn chí cờng 15/08/1979 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 3 nguyễn thị hồng diễm 25/02/1983 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 4 nguyễn thanh diệu 16/12/1982 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 5 danh thị hồng duyên / /1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 6 võ thị duyên 09/07/1979 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 7 phan công định 10/12/1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 8 nguyễn thị hồng gấm 10/03/1982 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 9 lê bích giao 28/12/1981 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 10 lê minh hải / /1982 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 11 trần bích hạnh 15/12/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 12 trần thị thúy hằng 12/03/1979 nghệ an Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 13 nguyễn kim huệ 09/10/1984 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 14 mai trọng hữu 21/07/1982 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 15 hứa tấn kiệt / /1981 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 16 phạm ái lệ 12/02/1982 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 17 trần cao liền 15/05/1979 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 18 cao hoàng liệt 09/06/1977 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 19 bùi trúc linh 11/04/1980 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 20 châu trúc ly 27/09/1983 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 21 trần thị mời 16/08/1980 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ Trang 4 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính 22 trần thiện mỹ / /1982 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 23 trần phạm hiếu nghĩa 23/10/1972 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 24 huỳnh thanh nhanh 10/09/1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 25 phùng hoàng nhiên 15/09/1984 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 26 trần ánh nh 27/02/1983 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 27 tạ kiều oanh 04/10/1982 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 28 hồ hồng quân 17/12/1975 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 29 trơng ngọc quyên 02/04/1979 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 30 lê phơng thảo 05/10/1979 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 31 phạm thị xuân thảo 02/06/1979 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 32 trần thị hồng thắm 18/09/1983 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 33 trần thị thanh thúy 07/09/1980 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 34 trần văn triều 20/05/1979 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 35 nguyễn xuân tuấn 10/06/1981 hà tĩnh Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 36 trần kim vui 24/02/1983 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 37 lâm thị xiếu 24/10/1977 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 38 nguyễn thị xuân 21/05/1983 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 38 sinh viên Ngành: Ngữ văn - Hệ: 3,5 năm 1 trần đình nghĩa 01/09/1963 hà tĩnh Trung bìnhTỉnh Cà MauNam Tổng cộng có: 1 sinh viên Ngành: Tiếng Anh - Hệ: 3 năm 1 mai trọng bào 17/10/1973 nam định KháTỉnh Cà MauNam 2 lý kim chinh 13/11/1979 bạc liêu KháTỉnh Bạc LiêuNam 3 triệu thị mỹ dân 30/11/1979 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Sóc TrăngNữ 4 nguyễn thị ngọc diệu 13/01/1980 tiền giang KháTỉnh Bạc LiêuNữ 5 ngô thị phơng dung 01/06/1978 đồng tháp KháTỉnh Cà MauNữ 6 lê trờng giang 21/01/1978 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 7 võ ngọc hà 27/12/1977 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Bạc LiêuNữ 8 nguyễn thị hoa 08/11/1980 ninh bình KháTỉnh Cà MauNữ 9 nguyễn thị thu hoa 17/07/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 10 trần thị thu hơng 26/06/1981 hậu giang KháTỉnh Cà MauNữ 11 trần thụy mai lam 22/06/1979 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Sóc TrăngNữ Trang 5 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính 12 nguyễn thị liên 01/12/1971 khánh hòa KháTỉnh Cà MauNữ 13 ngô trần phơng linh 06/03/1981 bến tre KháTỉnh Cà MauNữ 14 ngô ngọc ngân 15/02/1983 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 15 trần thụy lan phơng 12/10/1979 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 16 dơng bích phợng 27/12/1980 cà mau KháTỉnh Bạc LiêuNữ 17 nguyễn kim quí 04/11/1983 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 18 trơng kim rọn 08/12/1977 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 19 trần quốc tấn 01/01/1972 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 20 Trần Thị Huy Thanh 17/04/1982 An Giang KháTỉnh An GiangNữ 21 hình mộng thu 12/10/1981 bạc liêu KháTỉnh Bạc LiêuNữ 22 trơng việt thùy 15/11/1980 bạc liêu KháTỉnh Bạc LiêuNữ 23 phạm thị thủy 29/01/1979 nam định KháTỉnh Cà MauNữ 24 trần nguyên hoàng thụy 20/11/1981 bạc liêu KháTỉnh Cà MauNữ 25 quách lam th 25/06/1979 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 26 lê kiều trang 23/03/1976 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 27 nguyễn văn triều / /1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNam 28 phạm thị mỹ trinh 18/04/1979 bạc liêu KháTỉnh Bạc LiêuNữ 29 lâm hoàng trờng 05/05/1976 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Bạc LiêuNam 30 nguyễn kim tuyết 09/10/1978 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 31 nguyễn thị nh ý 03/12/1982 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 31 sinh viên Ngành: Giáo dục Tiểu học - Hệ: 3 năm 1 nguyễn văn chiến 15/10/1967 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 2 võ viết chính 10/03/1970 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 3 nguyễn thị mỹ hiền 08/05/1970 kiên giang Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 4 lê thị tịnh 05/02/1988 hà tĩnh Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 5 nguyễn bích trân 05/07/1984 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 5 sinh viên Ngành: Giáo dục Tiểu học - Hệ: 3,5 năm 1 lê thành đô 24/02/1984 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 2 dơng minh đơng / /1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 3 trần thị hơng 28/07/1985 hà tĩnh Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 4 mai văn nam 05/05/1982 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNam Trang 6 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính 5 phạm thị tình 12/07/1980 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 6 nguyễn minh tuấn 16/11/1980 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 7 huỳnh văn uôl / /1980 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 8 nguyễn thị hải yến 30/04/1981 nghệ an Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 8 sinh viên Ngành: Giáo dục Tiểu học - Hệ: 5 năm 1 tô quốc an 20/10/1973 sóc trăng Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 2 đỗ thị mộng cầm / /1985 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 3 lê thị chi 15/04/1970 kiên giang Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 4 tô kim chính 15/06/1970 Cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 5 nguyễn văn công 30/10/1981 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 6 phan thùy dung 21/06/1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 7 nguyễn văn đấu 20/06/1980 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 8 đỗ văn đệ 02/09/1978 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 9 lâm quang đồng / /1972 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 10 phơng văn đồng / /1972 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 11 lê văn hải 08/12/1959 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 12 nguyễn hoàng hải / /1968 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 13 trơng minh hải 20/04/1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 14 phạm vũ hảo / /1970 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 15 hoàng thị mỹ hạnh 08/04/1986 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 16 hứa thạch vĩnh hậu 24/03/1976 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Bạc LiêuNam 17 nguyễn thị hằng 20/10/1970 ninh bình Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 18 lê sỹ hiên 10/10/1967 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 19 lu thị hiên 20/02/1965 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 20 phan thanh hiền 14/06/1965 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 21 lê thị hoa 12/03/1984 thanh hoá Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 22 nguyễn hoàng 01/07/1981 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 23 huỳnh thanh hóa 10/02/1976 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 24 phạm đăng hồ 22/12/1978 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 25 nguyễn thanh hồng / /1969 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 26 ngô văn huy / /1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 27 phạm văn hùng 06/08/1983 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNam Trang 7 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính 28 lê quốc hng / /1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 29 nguyễn tấn kiệt 16/06/1977 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 30 mai thị là / /1973 hà nam ninh Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 31 võ văn mẫn 25/12/1973 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 32 trần thị ngoan 19/01/1982 hà nam ninh Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 33 trần văn ngọc / /1980 hà nam ninh Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 34 phan tấn nguyền 23/08/1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 35 mai thị thùy 19/12/1983 ninh bình Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 36 trần hoàng thủ / /1980 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 37 nguyễn trí thức 10/02/1976 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 38 lê cẩm tím 02/11/1978 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 39 nguyễn ngọc toàn 25/11/1968 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 40 nguyễn vũ toàn 25/10/1980 hà nam Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 41 trịnh thị phơng trang 27/07/1981 quảng nam Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 42 nguyễn quốc trợng 19/01/1977 ninh bình Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 43 hồ thanh tuấn / /1976 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNam 44 nguyễn thành tuyên 07/05/1976 khánh hòa Trung bìnhTp. Hồ Chí MinhNam 45 biện kim tuyến 16/09/1966 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 46 huỳnh thị cẩm tú / /1965 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 47 tô ngọc uôl 05/03/1980 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 48 nguyễn quốc việt / /1978 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Bạc LiêuNam 49 sơn hồng vĩnh 07/01/1974 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 50 nguyễn thanh vũ / /1972 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam 51 trần hoàng vũ / /1972 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNam Tổng cộng có: 51 sinh viên Ngành: S phạm Mẫu giáo - Hệ: 3 năm 1 trần hoàng nhỏ 25/10/1971 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 2 hồ kiều quyên 30/08/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 2 sinh viên Ngành: S phạm Mẫu giáo - Hệ: 3,5 năm 1 phạm thị ly 22/05/1978 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 2 lơng tuyết xuân 06/10/1980 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 2 sinh viên Trang 8 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính Ngành: S phạm Mẫu giáo - Hệ: 5 năm 1 trần kiều diễm 10/06/1980 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 2 nguyễn thị dung 26/04/1986 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 3 trần hồng đào 16/02/1972 cà mau Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 4 lê thị hà 10/11/1981 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 5 lê thị hạnh 23/12/1969 hòa bình Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 6 trần thúy hằng 13/02/1985 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 7 trần thị thu huyền 02/09/1977 hà tĩnh Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 8 nguyễn thị hơng / /1974 nghệ an Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 9 võ thu hơng 10/11/1969 bạc liêu Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 10 đặng thị ái khanh 21/06/1988 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 11 tô thị kích 11/01/1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 12 nguyễn thị lam 15/07/1975 nghệ an Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 13 nguyễn thị lam 27/05/1984 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 14 lê thị bích liên 22/11/1986 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 15 phạm thị liên 03/12/1976 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 16 nguyễn thị thùy linh 28/12/1983 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 17 cao hồng mua 24/04/1977 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 18 phạm thị mời / /1974 nam định Trung bìnhTỉnh Cà MauNữ 19 trần thị bích ngọc 18/12/1976 hà tĩnh Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 20 trần thị nhài 26/11/1981 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 21 trần thu nơng 27/07/1970 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 22 đỗ thị kiều oanh 01/04/1987 nam định KháTỉnh Nam ĐịnhNữ 23 phạm thị phợng 21/12/1973 hà nam Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 24 huỳnh hồng thắm 10/10/1971 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 25 diệp thị thanh thu 18/06/1976 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 26 nguyễn thị tiên / /1976 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 27 nguyễn thị toan 26/12/1973 ninh bình Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 28 lê thị tuyết 10/07/1974 thanh hóa Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 29 nguyễn thị hồng tơi 25/10/1983 cà mau KháTỉnh Cà MauNữ 30 nguyễn thị thúy vy 27/09/1982 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 31 thái thị nh ý 30/06/1986 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ Tổng cộng có: 31 sinh viên Trang 9 Danh sách này gồm có: 261 sinh viên Giám đốc Đại học huế (chủ tịch HĐT & XTN-ĐHH ) Giám đốc trung tâm ĐTTX-Đh huế (p. chủ tịch thờng trực HĐT & XTN-ĐHH ) Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2012 PGS.TS. Nguyễn văn hòa (Đã ký) PGS.TS. Nguyễn văn toàn (Đã ký) . tạo Đại học huế Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ đào tạo từ xa Khóa thi tốt nghiệp ngày 01&02/12/2012 - Tại điểm thi: . theo quyết định số 2629/QĐ-ĐHH-ĐT ngày 26/12/2012 của Giám đốc Đại học Huế) STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính Ngành: Toán - Hệ:. bình kháTỉnh Cà MauNữ Trang 4 STT Họ và tên SINH viên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Ghi chú tỉnh (NƠI ở hiện nay) tốt nghiệp giới tính 22 trần thi n mỹ / /1982 cà mau Trung bình kháTỉnh Cà MauNữ 23 trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả thi tốt nghiệp đại học từ xa, đợt thi ngày 01&02/12/2012, Kết quả thi tốt nghiệp đại học từ xa, đợt thi ngày 01&02/12/2012, Kết quả thi tốt nghiệp đại học từ xa, đợt thi ngày 01&02/12/2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay