Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An trong giai đoạn 1999- 2003

72 421 1
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:19

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An trong giai đoạn 1999- 2003 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành khoá luận tốt nghiệp em xin phép được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới: Th.s ĐỖ XUÂN THẮNG, giảng viên bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược, người trực tiếp hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. Ds. Huỳnh Đào Lâm. Giám Đốc CTCP Dược vật y tế Nghệ An. Ds. Nguyễn Văn Thảo. Trưởng phòng kinh doanh. Cùng tập thể các phòng ban của CTCP Dược vật y tế Nghệ An đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này Và cũng nhân dịp này em xin chân thành cảm ơn tới các thầy cô, các cán bộ Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược, cán bộ các phòng ban trường Đại Học Dược Hà Nội đã dạy dỗ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập tại trường. Các anh chị em, bạn bè thân thiết đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập. Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ kính yêu. Người đã nuôi dưỡng dạy bảo và chăm sóc cho em trong cuộc sống và học tập. QUY ƯỚC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV : Cán bộ công nhân viên. CTCP : Công ty cổ phần. DN : Doanh nghiệp. DND : Doanh nghiệp dược. DNDNN : Doanh nghiệp dược nhà nước. DNNN : Doanh nghiệp nhà nước. DSĐH : Dược sỹ đại học. DSTH : Dược sỹ trung học. DSM : Doanh số mua. DSB : Doanh số bán. LN : Lợi nhuận. NSLĐ : Năng suất lao động. SSĐG : So sánh định gốc. SSLH : So sánh liên hoàn. TSCĐ : Tài sản cố định. TSLĐ : Tài sản lưu động. VCĐ : Vốn cố định. VLĐ : Vốn lưu động. MUC LỤC Trang Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ. Phần 2. TỔNG QUAN. 2.1. Vài nét về trị trường thuốc thế giới và Việt Nam. 2.1.1. Thị trường thuốc thế giới. 2.1.2. Thị trường thuốc Việt Nam. 2.2. Doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Dược nhà nước. 2.2.1. Doanh nghiệp Nhà nước. 2.2.1.1. Khái niệm. 2.2.1.2. Đặc điểm của Doanh nghiệp nhà nước. 2.2.1.3. Phân loại doanh nghiệp nhà nước. 2.2.1.4. Quyền và nghĩa vụ bản của DNNN. 2.2.2. Những hạn chế của DN nhà nước ở Việt Nam. 2.2.3. Sự cần thiết phải CPHDNNN ở Việt Nam. 2.2.3.1. CPH các DNNN ở Việt Nam là một tất yếu. 2.2.3.2. Tính ưu việt của CTCP. 2.2.3.3. Một số điểm hạn chế của công ty cổ phần. 2.2.4. Doanh nghiệp Dược nhà nước. 2.2.4.1. Thành tựu bản. 2.2.4.2. Những tồn tại và thách thức. 2.3. Công ty cổ phầncổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. 2.3.1. Khái quát về công ty cổ phần. 2.3.1.1. Công ty cổ phần - một số khái niệm. 2.3.1.2. Một số hình thức cổ phần hoá các DNNN. 2.3.1.3. Đặc điểm của công ty cổ phần. 2.4. Vài nét về quá trình hình thành, chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần Dược - Vật y tế Nghệ An. 2.4.1. Quá trình hình thành. 2.4.2. Chức năng nhiệm vụ. 2.5. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2.5.1. Khái niệm. 2.5.2. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh. 2.5.3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh. 2.5.4. Nội dung của phân tích hoạt động kinh. 2.5.5. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh. 2.5.5.1. Phương pháp cân đối. 2.5.5.2. Phương pháp so sánh. 2.5.5.3. Phương pháp tỷ trọng. 2.5.5.4. Phương pháp liên hệ. 2.5.5.5. Phương pháp tìm xu hướng phát triển. 2.5.5.6. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia. Phần 3. MỤC TIÊU - ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Mục tiêu. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. 3.3. Phương pháp nghiên cứu. 3.4. Nội dung nghiên cứu. Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN LUẬN. 4.1. Chỉ tiêu về tổ chức bộ máy quản lý và cấu nhân lực. 4.1.1. Chỉ tiêu về tổ chức bộ máy quản lý. 4.1.2. Chỉ tiêu về cấu nhân lực. 4.2. Chỉ tiêu phân tích đánh giá về vốn. 4.2.1. Chỉ tiêu về kết cấu nguồn vốn của doanh nghiêp. 4.2.2. Chỉ tiêu phân tích về tình hình phân bổ vốn. 4.2.3. Chỉ tiêu phân tích về hiệu quả sử dụng vốn. 4.2.4. Các hệ số về khả năng thanh toán. 4.3. Chỉ tiêu phân tích đánh giá về doanh số. 4.3.1. Chỉ tiêu về doanh thu. 4.3.2. Chỉ tiêu về doanh số mua. 4.3.3. Chỉ tiêu về doanh số bán. 4.4. Chỉ tiêu phân tích, đánh giá về tình hình sử dụng phí. 4.5. Chỉ tiêu phân tích, đánh giá về lợi nhuận. 4.6. Chỉ tiêu đánh giá về nộp ngân sách nhà nước. 4.7. Chỉ tiêu phân tích thu nhập bình quân CBCNV. 4.8. Chỉ tiêu phân tích năng suất bình quân CBCNV. 4.9. Mạng lưới phục vụ. 4.10. Chất lượng thuốc. 4.11. Tình hình sản xuất. Phần 5. BÀN LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 5.1. Bàn luận. 5.2. Kiến nghị. 5.2.1. Kiến nghị đối với quan quản lý nhà nước và Bộ y tế. 5.2.2. Kiến nghị với tỉnh Nghệ An. 5.2.3. Kiến nghị đối với CTCP Dược phẩm Nghệ An. Phần 6. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 6.1. Định hướng phát triển của công ty. 6.2. Chiến lược phát triển. 6.3. Chiến lược phát triển cụ thể của công ty. Phần 7. KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO. PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ năm 1986 thực hiện công cuộc đổi mới đưa đất nước chuyển từ chế bao cấp sang chế thị trường đã tạo cho nền kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh chóng. Hoà cùng với chính sách kinh tế mở cửa của cả nước, ngành Dược Việt Nam đã được vực dậy và vươn lên, cùng hoà nhập với các nước trong khu vực và thế giới; Với nhiều mặt hàng thuốc ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng luôn được cải tiến và nâng cao đã đáp ứng được nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần và vận hành theo chế thị trường, ngành dựơc Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn; Các doanh nghiệp Dược Việt Nam vừa phải cạnh tranh với thuốc ngoại nhập, với các thuốc sản xuất trong nước, vừa phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc cho toàn dân, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả; Vì vậy, ngành dược Việt Nam phải tìm cho mình một hướng đi đúng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra và từng bước phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới. Để đáp ứng được mục tiêu đó, thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước các doanh nghiệp Dược đã mạnh dạn thực hiện cổ phần hoá và bước đầu đã thu được những kết quả khả quan, công ty cổ phần dược phẩm Nghệ An là một trong những doanh nghiệp đó. Công ty cổ phần dược phẩm Nghệ Andoanh nghiệp Dược địa phương được đánh giá cao trong các doanh nghiệp hiện nay. Sau khi thực hiện cổ phần hoá công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tiến hành đa dạng hoá kinh doanh, kết hợp sản xuấtkinh doanh nhập khẩu, không ngừng đổi mới công nghệ dây chuyền sản xuất, đưa các sản phẩm ra các tỉnh thành trong cả nước, đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty từng bước được cải thiện. Với mong muốn tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Phẩm Nghệ An, đánh giá hoạt động của công ty trong 5 năm qua, nhìn lại những gì đã làm được, đã thực hiện tốt, những gì chưa làm được, còn hạn chế, những thuận lợi cũng như những khó khăn trong quá trìng hoạt động sản suất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các kế hoạch, chiến lược mới góp phần đưa công ty ngày càng đứng vững và phát triển trong tương lai. Với những lý do trên, trong khuôn khổ thời gian và điều kiện cho phép, chúng tôi thực hiện đề tài “ Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dược - Vật y tế Nghệ An trong giai đoạn 1999- 2003 ” . Đề tài thực hiện với ba mục tiêu: 1. Phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Nghệ An giai đoạn 1999-2003 thông qua một số chỉ tiêu kinh tế. 2. Từ việc phân tích, đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty đưa ra một số ý kiến bàn luận, kiến nghị, đề xuất cho công ty và các quan quản lý. 3. Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và công tác quản được tốt hơn. PHẦN 2. TỔNG QUAN 2.1. VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG THUỐC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. 2.1.1. THỊ TRƯỜNG THUỐC THẾ GIỚI. Thuốc là một loại hàng hoá thiết yếu cho cuộc sống nên doanh số bán trên thế giới sự tăng trưởng rõ rệt qua các năm. Bảng 1: Doanh số bán thuốc toàn Thế Giới Đơn vị : Tỷ USD. Năm Doanh số bán thuốc toàn Thế Giới So sánh định gốc(%) 1996 296,4 100 1998 308,5 104,1 2000 350,0 118,1 2001 364,2 122,9 2002 400,6 135,2 Tiền thuốc bình quân/ người / năm giữa các nước trong châu lục sự chênh lệch khá lớn: Bắc Mỹ 404,1 USD ( người / năm) thì Châu Phi chỉ 7,2 USD( người / năm). Ngay giữa các nước trong cùng một Châu cũng đã chênh lệch nhau: Các nước Tây Âu (177 USD) chênh lệch tới gần 10 lần các nước Đông Âu (17,15 USD). Ở Châu Á, tiền thuốc bình quân / người / năm của Nhật Bản (297 USD) hơn 60 lần của người dân Trung Quốc ( 4,9 USD). Mười nước dùng thuốc nhiều nhất thế giới là : Mỹ, Nhật, Pháp, Anh , Đức, Italia, Tây Ban Nha, Canada, Hà Lan, Bỉ với tổng lượng thuốc chiếm gần 60% tổng lượng thuốc dùng cả Thế Giới. Và xu hướng sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. 2.1.2. THỊ TRƯỜNG THUỐC VIỆT NAM. Việt Nam là một nước kinh tế đang phát triển nằm trong khu vực Đông Nam Á, thu nhập bình quân người dân dưới 1 USD/người / ngày. Trong vòng 4 năm từ 1997 – 2000 ngân sách đầu cho ngành y tế dướI 1% GĐP đầu ngườI và chỉ đạt 3,5 USD / năm. Nên ngành Dược cũng gặp không ít khó khăn về kinh phí hoạt động. Theo niên gián thống kê y tế và tổng kết công tác Dược năm 2003, tiền thuốc bình quân đầu ngườI được nêu trong bảng sau: Bảng 2: Tiền thuốc bình quân của ngườI dân qua các năm. Năm Chỉ tiêu 1999 2000 2001 2002 2003 Tiền thuốc bq/ người/ năm (USD) 5,0 5,4 6,0 6,7 7,6 So sánh định gốc(%) 100 108 120 134 152 Tiền thuốc bình quân hang năm của người Việt Nam tăng lên đáng kể. Năm 2003 tăng 152% so với năm 1999. Tuy nhiên, tiền thuốc bình quân / người/ năm tăng đáng kể qua các năm song mức độ tiêu thụ thuốc của nhân dân ta còn đang vào loạI thấp nhất Thế Giới so với các nước trong khu vực và nước đang phát triển (Mức bình quân trên Thế Giới là 40 USD /người / năm, ở các nước đang phát triển là 10 USD / ngườI / năm) Về nguồn thuốc cung ứng cho thị trường chủ yếu do hai nguồn chính: nhập khẩu và sản xuất trong nước. Bảng 3: Tình hình sản xuất và nhập khẩu thuốc trong năm 2002 – 2003. STT Chỉ tiêu ĐV tính Thực hiện 2002 Thực hiên 2003 So sánh định gốc(%) 1 Doanh thu sản xuất T. đồng 3288854 3968597 120,67 2 Xuất khẩu 1000USD 11888 12519 105,31 3 Nhập khẩu 1000USD 417334 451352 108,15 Thành phẩm 1000USD 325511 366821 112,69 Nguyên liệu 1000USD 91823 84531 112,69 + So với năm 2002 sản xuất tăng 20,67% [...]... hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Như v y Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động kinh doanh một cách tự giác và ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể và với y u cầu của các quy luật kinh tế khách quan, nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn ” 2.5.2 Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH + Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là... NHIỆM VỤ CỦA CTCP DƯỢC - VẬT Y TẾ NGHỆ AN 2.4.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH Công ty Dược phẩm Nghệ An là một DNNN được thành lập tại quyết định số : 4623/QĐUB ng y tháng năm của UBND tỉnh Nghệ An trên các sở hợp nhất hai doanh nghiệp thuộc nghành y tế Công ty Dược phẩm Dược liệu Nghệ An và Xí nghiệp Dược phẩm Nghệ An Công ty Dược phẩm Nghệ An là một dơn vị hạch toán kinh tế độc lập, cách pháp... ngân hàng, ho y động theo luật DNNN Theo xu hướng chung của sự phát triển trong nền kinh tế thị trường, nắm bắt được tính ưu việt và sự cần thiết cổ phần hoá DNNN nên ng y tháng … năm ……, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định số chuyển DNNN Công ty Dược phẩm Nghệ An thành Công ty cổ phần Dược - vật y tế Nghệ An - Tên giao dịch quốc tế: - Tên viết tắt - Công ty trụ sở chính đặt tại 16 - Nguyễn Thị Minh... thành công ty cổ phần 2.3.1.3 Đặc điểm của công ty cổ phần + Số thành viên của công ty phải trong suốt thời gian hoạt động ít nhất là ba, không hạn chế số lượng tối đa Quản lý công ty do hội đồng quản trị và giám đốc điều hành, đại hội cổ đông quan quyết định cao nhất của công ty + Vốn điều lệ của công ty chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ. .. như những hạn chế trong doanh nghiệp của mình Trên sở đó, các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cũng như chiến lược kinh doanh hiệu quả + Phân tích hoạt động kinh doanh sở quan trọng đưa ra các quyết định kinh doanh + Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị hiệu quả + Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa... chứng khoán + Cổ phần : là vốn điều lệ của doanh nghiệp chia thành nhiều phần bằng nhau + Cổ đông : là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần của công ty cổ phần + Cổ phiếu : là một loại chứng chỉ giá trị do công ty cổ phần phát hành để xác nhận quyền sở hữu phần của cổ đông + Cổ tức : là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của công ty để trả cho mỗi cổ phần + Vốn điều lệ của công ty cổ phần : là... ngay sau đó 2.5.5.6 Phương pháp phỏng vấn chuyên gia Thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn, xin ý kiến ban giám đốc, các cán bộ phòng ban chức năng PHẦN 3 MỤC TIÊU-ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 MỤC TIÊU + Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược - Vật y tế Nghệ An + Kiến nghị, đề xuất một số biện pháp cho việc thúc đ y quá trình sản xuất kinh doanh của công ty 3.2... lao động trong doanh nghiệp được làm chủ thực sự, thay đổi phương thức quản lý, tạo động lực thúc đ y doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, tăng tài sản nhà nước, nâng cao thu nhập người lao đông, góp phần tăng trưởng nền kinh tế 2.3.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 2.3.1.1 Công ty cổ phần hoá - một số khái niệm Công ty cổ phần là một doanh nghiệp được thành lập trên sở góp vốn cổ phần của các cổ đông Cổ. .. 3.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm - Vật - Y tế Nghệ An trong giai đoạn 199 9-2 003 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU + Phương pháp cân đối + Phương pháp so sánh + Phương pháp tỷ trọng + Phương pháp liên hệ + Phương pháp tìm xu hướng phát triển + Phương pháp phỏng vấn chuyên gia 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đó là các chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định Nhiệm vụ của phân tích nhằm xem xét dự báo thể đạt được trong ng lai, rất thích hợp với chức năng hoạch định các mục tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 2.5.4 NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Nội dung của PTHĐK là đánh giá quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh, với sự tác động của các y u tố ảnh . động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An trong giai đoạn 199 9- 2003 ” . Đề tài thực hiện với ba mục tiêu: 1. Phân tích, . đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Nghệ An giai đoạn 199 9-2 003 thông qua một số chỉ tiêu kinh tế. 2. Từ việc phân tích,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An trong giai đoạn 1999- 2003, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An trong giai đoạn 1999- 2003, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An trong giai đoạn 1999- 2003, Trang 1. ĐẶT VẤN ĐỀ. 2. TỔNG QUAN. 2.1. Vài nét về trị trường thuốc thế giới và Việt Nam. 3. MỤC TIÊU - ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN LUẬN., DOANH NGHIỆP DƯỢC NHÀ NƯỚC., KHÁI NIỆM CHUNG. Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. NHIỆM VỤ CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH., Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh: Điều kiện so sánh:, Chỉ tiêu phân tích đánh giá về doanh số. Chỉ tiêu phân tích đánh giá về tình hình sử dụng phí. Chỉ tiêu phân tích đánh giá về lợi nhuận., Chỉ tiêu đánh giá về nộp ngân sách. Chỉ tiêu phân tích thu nhập bình qn CBCNV. Chỉ tiêu phân tích năng suất bình qn CBCNV. Mạng lưới phục vụ., CHỈ TIÊU VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. Sơ đồ tổ chức, CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU NHÂN LỰC. -, CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN., CHỈ TIÊU VỀ DOANH SỐ MUA., CHỈ TIÊU VỀ DOANH SỐ BÁN., MỤC TIÊU. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Kết cấu nguồn vốn. Tình hình phân bổ vốn. CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÍ., CHỈ TIÊU VỀ NỘP NGÂN SÁCH. CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH THU NHẬP BÌNH QN CBCNV., CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH NĂNG SUẤT BÌNH QN CBCNV., CHẤT LƯỢNG THUỐC., .BÀN LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH. Chiến lược sản phẩm. Chiến lược giá cả., Chiến lược phân phối. Chiến lược quảng cáo và tiếp thị.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay