533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

107 278 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:02

533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam . lớp - NH41A 1 Thầy giáo hớng dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn - Phần III: Các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ở Ngân hàng. động đợc lợng vốn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của khách hàng mà qua đó thu phí dịch vụ, cung cấp cho khách hàng những tiện ích khác. Và sử dụng tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: 533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, 533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, 533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thơng mại, Các yếu tố trong bảo lãnh ., Các loại bảo lãnh ngân hàng ., Một số mô hình bảo lãnh chủ yếu. Các hình thức phát hành bảo lãnh., Cơ cấu tổ chức Tình hình hoạt động kinh doanh, Cho vay trung, dài hạn 267,279 303,321 291,730 457,791 Quy định chung., Thực trạng hoạt động bảo lãnh, Về cơ chế chính sách: Về một số quy định trong quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh:, Về công tác tổ chức và trình độ cán bộ. Về đối tợng khách hàng. Về công nghệ ngân hàng:, Về quy trình bảo lãnh., Phơng hớng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh. Chính sách khách hàng:, Đa dạng hoá phát triển sản phẩm: Đa dạng hoá phát triển thị trờng:, Chính sách phí Điều chỉnh điều kiện đảm bảo:, áp dụng công nghệ thông tin vào bảo lãnh Nâng cao trình độ cán bộ và công tác tổ chức cán bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay