533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

107 305 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:02

533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Chuyên đề tốt nghiệp Lời nói đầu Sau những năm đổi mới, nền kinh tế nớc ta đã vận hành theo cơ chế thị trờng dới sự quản lý của Nhà nớc. Ngày nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh, các mối quan hệ kinh tế không chi bó hẹp trong phạm vi một vùng, một quốc gia mà lan rộng trên phạm vi toàn Thế giới. Các hợp đồng kinh tế ngày càng đợc phát triển về quy mô, giá trị các hợp đồng ngày càng lớn, đòi hỏi yếu tố kỹ thuật cao. Các bên đối tác không biết rõ thông tin về nhau không có đủ độ tin cậy lẫn nhau. Do đó đòi hỏi cần có một tổ chức có năng lực tài chính mạnh, có uy tín cao đứng ra làm trung gian đảm bảo quyền lợi của các bên đối tác, nghiệp bảo lãnh ngân hàng đã ra đời để đáp ứng yêu cầu đó. Nh vậy cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nghiệp vụ bảo lãnh cũng ra đời phát triển nh một hệ quả tất yếu khách quan. Năm 1995, lần đầu tiên chi nhánh Ngân hàng ĐT-PT Hà Nội đa nghiệp vụ này vào hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế đa dạng hóa loại hình hoạt động của ngân hàng, thỏa mãn tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Trong những năm qua, quy trình nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng không ngừng đ- ợc đổi mới hoàn thiện. Với sự cần thiết của nghiệp vụ bảo lãnh, qua thời gian thực tập Ngân hàng ĐT-PT Hà Nội, em chọn đề tài: Giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng ĐT-PT Hà Nội làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung gồm 3 phần: - Phần I: Ngân hàng thơng mại hoạt động bảo lãnh ngân hàng thơng mại. - Phần II: Thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng ĐT-PT Hà Nội. Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 1 Thầy giáo hớng dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn - Phần III: Các giải pháp nhằm mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh Ngân hàng ĐT-PT thành phố Hà Nội. Em xin trân trọng cám ơn thầy giáo Đặng Anh Tuấn, các thầy cô giáo trong khoa Ngân hàng Tài chính trờng Đại học Kinh tế Quốc dân các cô chú, anh chị cán bộ tại Ngân hàng Đầu t Phát triển Hà Nội đã nhiệt tình hớng dẫn giúp đỡ em trong thời gian thực tập hoàn thành bài viết này. Hà Nội, tháng 4 năm 2003 Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 2 Chuyên đề tốt nghiệp Chơng I Ngân hàng thơng mại bảo lãnh của Ngân hàng thơng mại I. Tổng quan về Ngân hàng thơng mại 1. Khái niệm, chức năng vai trò của Ngân hàng thơng mại 1.1. Sự ra đời của Ngân hàng thơng mại Ngân hàng ra đời gắn liền với sự phát triển của sản xuất, trao đổi hàng hoá sự xuất hiện của tiền tệ. Khi có sự giao lu hàng hoá giữa các vùng, các quốc gia với các loại tiền khác nhau đã gây ra khó khăn trong việc mua bán, thanh toán, chuyển đổi bảo quản tiền. Vì vậy, trong số các thơng gia thời bấy giờ, một số ngời đã từ bỏ việc buôn bán hàng hoá để trở thành các thơng gia tiền tệ thực hiện công việc đổi tiền. Đó chính là việc đổi các loại tiền của các vùng, các nớc khác nhau giúp cho việc giao lu hàng hoá trở nên thuận tiện hơn. Khi các thơng gia thực hiện việc buôn bán hai chiều, sẽ xuất hiện những khoảng thời gian trễ giữa lúc bán hàng hoá này mua tiếp hàng hoá khác, mặt khác trong thời gian này họ không sử dụng đến số tiền này, để đảm bảo an toàn, họ muốn nhờ ai đó đáng tin cậy bảo quản hộ. để đáp ứng nhu cầu đó, các thơng gia tiền tệ đã thực hiện công việc thứ hai là nhận gửi bảo quản hộ tài sản có thu phí. Khi nhận gửi, các thơng gia tiền tệ viết cho khách hàng giấy chứng nhận sau nhiều lần gửi rút tiền một cách thuận tiện, các thơng gia tiền tệ đợc tín nhiệm. Để cho việc mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận tiện an toàn, ngời mua thanh toán tiền hàng cho ngời bán bằng giấy chứng nhận, sau đó ngời bán sẽ tới rút tiền tại chỗ các thơng gia tiền tệ. Nh vậy các thơng gia tiền tệ đã thực hiện công việc chi trả hộ cho khách hàng. Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 3 Thầy giáo hớng dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn Trong quá trình nhận gửi chi trả hộ, các thơng gia tiền tệ nhận thấy luôn có một số lợng tiền tồn đọng chỗ của minh. Điều này đã làm nảy sinh các khả năng sử dụng số tiền này. Trong khi đó, các thơng gia khác khi hoạt động kinh doanh luôn có nhu cầu hàng đột xuất cũng nh cần những khoản đầu t lớn cho phát triển. Từ đó các thơng gia tiền tệ bắt đầu hoạt động cho vay đối với nền kinh tế. Trong quá trình cho vay, các thơng gia tiền tệ lại thu đợc lãi nhiều hơn thu lệ phí nhận gửi. để tăng thêm lợi nhuận qua lãi vay, các thơng gia tiền tệ không những không thu phí tiền gửi mà còn trả lãi cho tiền gửi với mục đích thu hút đợc số lợng lớn tiền gửi để tăng các hoạt động cho vay. Lúc này các thơng gia tiền tệ đợc gọi là các nhà ngân hàng, chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng. Theo thời gian sự phát triển của kinh tế, các tổ chức ngân hàng đã không ngừng phát triển. Đối tợng khách hàng mà ngân hàng phục vụ ngày càng mở rộng ra từ ngời tiêu dùng (cá nhân, hộ gia đình), các cơ quan Chính quyền địa phơng (thành phố, tỉnh ) đến các th ơng gia, nhà sản xuất. Phạm vi hoạt động của ngân hàng không chỉ giới hạn trong một vùng, một khu vực mà tất cả các địa phơng trong một quốc gia trên phạm vi toàn thế giới. Các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng phong phú: chiết khấu, bảo lãnh, t vấn, uỷ thác, mua bán chứng khoán Chính vì vậy tiền tệ Ngân hàng là hệ thống thần kinh của nền kinh tế. Nó có vai trò rất to lớn trong việc thúc đẩy tăng trởng kinh tế bền vững. Mỗi bớc thăng trầm của kinh tế đều có nguyên nhân sâu xa gắn liền với chính sách tiền tệ hoạt động Ngân hàng. Để đa ra đợc một định nghĩa về Ngân hàng thơng mại, ngời ta thờng phải dựa vào tính chất mục đích hoạt động của nó trên thị trờng tài chính, đôi khi còn kết hợp tính chất, mục đích, đối tợng hoạt động. Tiền tệ là một công cụ vô song nhng tự nó lại thụ động nên phải có Bàn tay điêu luyện của Ngân hàng để sử dụng nó thì tiền tệ mới đem lại kết quả cho nền kinh tế. Vậy ngân hàng là gì ? Trên thế giới có nhiều khái niệm khác nhau về Ngân hàng. Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 4 Chuyên đề tốt nghiệp - Luật Ngân hàng của Pháp, năm 1941 định nghĩa: Ngân hàngnhững xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thờng xuyên là nhận tiền bạc của các công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác rồi dùng nó cho các nghiệp vụ chiết khấu, về tín dụng, về tài chính. - Tại Bỉ: Ngân hàng là một xí nghiệp nhận tiền của công chúng một cách thờng xuyên để dùng vào các nghiệp vụ ngân hàng, tín dụng, đầu t. - Hiện nay, theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng đợc thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. 1.2. Chức năng của Ngân hàng thơng mại Có thể nói Ngân hàng thơng mại là loại hình tổ chức tài chính thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Một Ngân hàng thơng mại đa năng ngày nay gồm có những chức năng cơ bản sau: Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 5 Chức năng bảo hiểm Chức năng môi giới Chức năng ngân hàng đầu t bảo lãnh Chức năng uỷ thác Chức năng quản lý tiền mặt Chức năng tiết kiệm Chức năng lập kế hoạch đầu t Chức năng tín dụng Ngân hàng hiện đại Chức năng thanh toán Thầy giáo hớng dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn Đối với hầu hết chúng ta, ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng, có quan hệ sâu rộng trong nền kinh tế có ảnh hởng lớn đến quá trình phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trớc hết vai trò đó thể hiện đối với doanh nghiệp dân c: Ngân hàng thơng mại là ngời nhận gửi trả lãi cho các khoản tiền gửi, là ngời thực hiện các hoạt động thanh toán phục vụ cho khách hàng nh phát hành bù trừ séc, cung cấp các mạng lới thanh toán điện tử Ngân hàng th ơng mại thực hiện vai trò tài trợ cho khách hàng khi có yêu cầu: giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp dân c mở rộng tiêu dùng. khi cần thông tin tài chính hay cần lập kế hoạch tài chính, họ thờng tìm đến ngân hàng để nhận đợc lời t vấn Đối với Nhà nớc, Ngân hàng thơng mại là công cụ để Nhà nớc thực hiện các chính sách vĩ mô, điều chỉnh hoạt động của nền kinh tế theo hớng mong muốn. Không những vậy, Ngân hàng thơng mại còn là ngời cung cấp vốn tài trợ cho những dự án lớn cả Nhà nớc nhằm chống thâm hụt ngân sách qua việc mua trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc. Đối với nền kinh tế, Ngân hàng thơng mại là một tổ chức tài chính trung gian thu hút, tập hợp một lợng tiền nhàn rỗi lớn trong dân c, doanh nghiệp làm kênh dẫn vốn vào nền kinh tế nhằm thoả mãn các nhu cầu vốn cho đầu t, mở rộng sản xuất kinh doanh tiêu dùng. cũng qua trả lãi tiền gửi tài trợ nền kinh tế, Ngân hàng thơng mại đã khuyến khích tiết kiệm đầu t góp phần thúc đẩy tăng trởng kinh tế nâng cao mức sống của ngời dân. 2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thơng mại 2.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng có thể tạo nguồn vốn bằng nhiều hình thức khác nhau nhng chủ yếu là từ tiền gửi của các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế theo các loại hình khác nhau: ngắn hạn, trung dài hạn, ngoài ra ngân hàng còn vay từ các cá nhân, tổ chức hoặc phát hành cổ phiếu, trái phiếu hay các hình thức khác. * Huy động bằng tiền gửi - Tiền gửi giao dịch: Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 6 Chuyên đề tốt nghiệp Một trong những dịch vụ nhận tiền gửi lâu đời nhất mà ngân hàng cung cấp là nhận tiền gửi để thực hiện thanh toán hộ cho khách hàng. Tiền gửi giao dịch đòi hỏi ngân hàng phải thanh toán ngay lập tức các lệnh rút tiền cho một cá nhân hay cho bên thứ ba, đợc chỉ rõ là ngời thụ hởng. Với ngân hàng đây là nguồn vốn có chi phí thấp nhng lại có qui mô lớn, thờng là trên dới 20% tổng nguồn huy động. Ngời sử dụng tài khoản loại này phần lớn để thanh toán cho khách hàng bằng cách phát hành séc hay rút tiền mặt. Đây vừa là tài sản có của khách hàng, vừa là tài sản nợ của ngân hàng ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả lại cho ngời gửi vào bất kỳ lúc nào. Điều này không những tạo cho ngân hàng huy động đợc lợng vốn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của khách hàngqua đó thu phí dịch vụ, cung cấp cho khách hàng những tiện ích khác. sử dụng tài sản này của khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng với chi phí rất thấp. Song do phải dự trữ thờng xuyên với khối lợng lớn tiền nên nhiều khi ngân hàng bỏ qua cơ hội kinh doanh, nếu dự trữ ít sẽ không đáp ứng đợc nhu cầu thanh khoản bởi đây là một trong những nguồn vốn biến động nhiều nhất kỳ hạn tiềm năng là ngắn nhất. Nhìn chung nếu đợc phép tự quyết định cho bản thân mình về cơ cấu tiền gửi tối u, các ngân hàng sẽ hớng về một tỷ trọng cao đối với tiền gửi giao dịch tiền gửi tiết kiệm. - Tiền gửi phi giao dịch + Tiền gửi tiết kiệm: đợc lập ra để thu hút vốn của những ngời muốn dành riêng một khoản tiền cho những mục tiêu hay cho một nhu cầu về tài chính đ- ợc dự tính trong tơng lai. Lãi suất áp dụng cho loại tiền gửi này cao hơn nhiều so với tiền gửi giao dịch. Trong khi chi phí trả lãi cao, chi phí duy trì quản lý đối với tài khoản tiền gửi tiết kiệm nói chung là thấp. Tiền gửi loại này có xu hớng ổn định, ít nhạy cảm với những thay đổi trong lãi suất. Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 7 Thầy giáo hớng dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn + Tiền gửi có kỳ hạn: Là loại tiền gửi có xác định số tiền gửi vào thời gian rút ra. Về mức lãi có thể cố định hoặc dao động tuỳ theo yêu cầu của khách hàng. Có thể chia làm ba loại: Tiền gửi có kỳ hạn ngắn (dới 1 năm) Tiền gửi trung hạn (từ 1 - 5 năm) Tiền gửi dài hạn (từ 5 năm trở lên) Tiền gửi có kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng lớn là nguồn mang tính ổn đinh cho hoạt động của ngân hàng, giúp ngân hàng chủ động trong ký kết hợp đồng tín dụng về lãi suất, thời hạn. * Huy động bằng cách đi vay. - Đầu tiên các ngân hàng thờng xét đến việc đi vay các tổ chức tín dụng mà chủ yếu là các ngân hàng khác, khi mà họ cần cấp tín dụng số lợng lớn cho khách hàng. - Vay trực tiếp bằng phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. - Bán tín phiếu kho bạc trên thị trờng mở. Hoặc vay trên thị trờng liên ngân hàng bằng các chứng chỉ tiền gửi. Ngoài ra các ngân hàng còn có thể bán nợ. - Vay ngân hàng Trung ơng bằng tái chiết khấu thơng phiếu. * Nhận quĩ uỷ thác đầu t của chính phủ, các tổ chức quốc tế để cho vay đối t- ợng đã đợc lựa chọn. 2.2 Hoạt động sử dụng vốn * Hoạt động về ngân quĩ Đảm bảo các khoản dự trữ tự nguyện, dự trữ bắt buộc theo qui định của ngân hàng trung ơng, đảm bảo tính thanh khoản, tiền mặt trong quá trình thu. Các hoạt động thanh toán bù trừ, tiền gửi giao dịch tại các tổ chức tín dụng khác. Đây là hoạt động nhằm kiểm soát tình hình ngân quĩ của ngân hàng không mang tính chất sinh lời. Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 8 Chuyên đề tốt nghiệp * Hoạt động cho vay Tuỳ theo từng tiêu chí mà có thể phân loại ra các hình thức cho vay khác nhau, theo mục đích sử dụng, theo hình thức bảo đảm hay theo kỳ hạn Có thể nói hoạt động cho vay là hoạt động đem lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng. * Hoạt động đầu t trên thị trờng chứng khoán hoạt động uỷ thác của khách hàng Ngân hàng sử dụng vốn huy động để mua chứng khoán có độ an toàn cao, tính lỏng cao nh trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc. Bên cạnh đó ngân hàng cũng thành lập các công ty chứng khoán hạch toán độc lập với các nghiệp vụ nh: T vấn, môi giới, lu ký chứng khoán, bảo lãnh . Một hoạt động khác của ngân hàng là nhận sự uỷ thác của khách hàng để đầu t vào những lĩnh vực đem lại lợi nhuận cho khách hàng có rủi ro thấp. Ngân hàng đều có thể cung cấp cả hai loại dịch vụ uỷ thác thông thờng cho các cá nhân, hộ gia đình uỷ thác thơng mại cho các doanh nghiệp. 2.3 Hoạt động trung gian - Chuyển tiền hộ - Mua bán ngoại tệ, tiền mặt. - Lu ký (bảo quản tài sản, kim loại quý ) - Thanh toán séc - Leasing - Bảo lãnh - T vấn tài chính, môi giới II. nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thơng mại 1. Khái niệm bảo lãnh của Ngân hàng thơng mại Trớc khi đa ra khái niệm bảo lãnh trong ngân hàng, chúng ta hãy tìm hiểu về khái niệm bảo lãnh một số lĩnh vực khác . Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 9 Thầy giáo hớng dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn Trong pháp luật dân sự nớc ta khái niệm bảo lãnh đợc nêu trong điều 366 Bộ luật Dân Sự: Bảo lãnh là việc ngời thứ ba ( gọi là ngời bảo lãnh ) cam kết với bên có quyền (gọi là ngời nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (gọi là ngời đợc bảo lãnh), nếu khi đến hạn mà ngời đợc bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ . Trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế: Bảo lãnh tài sản là sự bảo đảm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu của ngời nhận bảo lãnh để chịu trách nhiệm tài sản thay cho ngời đợc bảo lãnh khi ngời này vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết . Từ đó ta đa ra khái niệm chung về bảo lãnh nh sau: Bảo lãnh là sự cam kết của ngời nhận bảo lãnh sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quyền lợi nếu ngời xin bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với bên yêu cầu bảo lãnh . * Khái niệm bảo lãnh ngân hàng: Theo điều 2 trong Quy chế về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng ( ban hành kèm theo Quyết định số 283/2000/QĐ- NHNN14 ngày 25 tháng 08 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc ): Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên đợc bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã đ- ợc trả thay. . 2. Các yếu tố trong bảo lãnh . 2.1 Các bên trong bảo lãnh. Một giao dịch bảo lãnh bao giờ cũng liên quan đến ba bên: Bên bảo lãnh, Bên đợc bảo lãnh, Bên thụ hởng. Quan hệ giữa các bên đợc quy định bởi các hợp đồng khác nhau, độc lập với nhau. Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Minh Hải lớp - NH41A 10 [...]... Song với chủ trơng mở cửa nền kinh tế, áp dụng các biện pháp kích cầu, thu hút đầu t nh hiện nay thì việc ứ đọng vốn của các ngân hàng nói chung Ngân hàng Đầu t Phát triển Hà Nội nói riêng là không còn nữa, việc áp dụng các biện pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn sẽ làm cho nguồn vốn của Ngân hàng tăng trởng tốt Để tìm hiểu kỹ hơn cơ cấu xu hớng vận động của nguồn vốn, chúng ta sẽ xem... dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn Không chỉ đóng góp vào lợi nhuận, bảo lãnh còn làm đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trong ngân hàng giúp làm giảm sự phụ thuộc lợi nhuận vào hoạt động tín dụng tức là đã giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mất vốn Mặt khác thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh giúp ngân hàng làm tốt hơn chính sách khách hàng, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng truyền thống, điều này giúp ngân hàng. .. đợc Ngân hàng phục vụ Ngời đợc bảo lãnh phát hành Khi Ngời thụ hởng là Ngời nớc ngoài, Ngân hàng phục vụ Ngời đợc bảo lãnh sẽ thông qua quan hệ đại lý của mình yêu cầu một Ngân hàng đóng trụ sở tại nớc Ngời thụ hởng chuyển th bảo lãnh (do Ngân hàng phục vụ Ngời đợc bảo lãnh phát hành) đến Ngời thụ hởng Lúc này, Ngân hàng phục vụ Ngời đợc bảo lãnh gọi là Ngân hàng phát hành Ngân hàng có trụ sở tại nớc... vào Hà Nội thời điểm này Ngân hàng Đầu t Xây dựng Hà Nội đợc Chủ tịch Hội đồng Bộ trởng quyết định chuyển thành Ngân hàng Đầu t Phát triển theo quyết định số 401/CT ngày 14/11/1990 Kể từ khi có hai pháp lệnh về ngân hàng năm 1990, chức năng kinh doanh chức năng quản lý Nhà nớc trong ngành ngân hàng đợc phân định rõ Kể từ năm 1995, hoạt động của hệ thống Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam. .. VND USD với các thời hạn 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng 24 tháng Chứng chỉ USD có các loại thời hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng 60 tháng, với các loại: ghi danh, vô danh ghi sổ tài khoản Với hình thức huy động mới này Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam cũng nh Ngân hàng Đầu t Phát triển Hà Nội đã kịp thời đáp ứng đợc nhu cầu về vốn cho toàn hệ thống với bớc khởi đầu thành công. .. Bởi vì một doanh nghiệp đợc ngân hàng bảo lãnh chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn một doanh nghiệp không đợc ngân hàng bảo lãnh 3.2 Vai trò bảo lãnh đối với ngân hàng : Đối với ngân hàng bảo lãnh là một trong các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế hay nói cách khác là ngân hàng bán dịch vụ bảo lãnh Vậy việc bán này đem lại gì cho ngân hàng? Bảo lãnh đem lại lợi ích trực tiếp cho ngân hàng đó là... Minh Hải lớp - NH41A Thầy giáo hớng dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn (3) Ngân hàng phục vụ Ngời đợc bảo lãnh phát hành th bảo lãnh đề nghị Ngân hàng có trụ sở tại nớc Ngời thụ hởng thông báo th bảo lãnh cho Ngời thụ hởng (4) Ngân hàng thông báo th bảo lãnh cho Ngời thụ hởng 1.2.3 Bảo lãnh gián tiếp Là loại bảo lãnh mà ngân hàng uỷ nhiệm một ngân hàng thứ hai nớc ngời thụ hởng hoặc một ngân hàng trung... Ngân hàng thứ hai gọi là Ngân hàng phát hành Chỉ có Ngân hàng thứ hai mới phát hành th bảo lãnh, trong khi Ngân hàng thứ nhất chỉ hành động nh là Ngân hàng chỉ dẫn Ngân hàng này không có bất cứ một quan hệ hợp đồng nào với Ngời thụ hởng Ngời thụ hởng không bao giờ đòi tiền từ Ngân hàng thứ nhất Mối quan hệ giữa Ngân hàng thứ nhất Ngân hàng thứ hai gần giống nh mối quan hệ giữa Ngời đợc bảo lãnh và. .. nội I Vài nét về chi nhánh ngân hàng Đầu t phát triển Hà Nội 1 Lịch sử ra đời phát triển của ngân hàng Ngày 27/5/1957, Chi hàng kiến thiết Thành phố Hà Nội, tiền thân của Ngân hàng ĐT & PT Hà Nội ngày nay, đã đợc ra đời chỉ sau một tháng Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam đợc thành lập đến ngày 27/05/2002, Ngân hàng tròn 45 năm Ngân hàng đợc ghi dấu sự tồn tại phát triển theo yêu cầu, nhiệm vụ. .. lịch sử: - Chi hàng kiến thiết Thành phố Hà Nội (1957 1981) - Chi nhánh Ngân hàng Đầu t Xây dựng Thành phố Hà Nội (1982 1989) - Chi nhánh Ngân hàng Đầu t Phát triển Thành phố Hà Nội (1990 - nay) Thời kỳ 1957 - 1960, Chi hàng kiến thiết Thành phố Hà Nội từ khi mới thành lập với mô hình tổ chức chỉ có hai phòng là Phòng Cấp phát Phòng Kế toán đã thực hiện cung ứng 350 triệu đồng phục vụ cho . lớp - NH41A 1 Thầy giáo hớng dẫn - Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn - Phần III: Các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ở Ngân hàng. động đợc lợng vốn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của khách hàng mà qua đó thu phí dịch vụ, cung cấp cho khách hàng những tiện ích khác. Và sử dụng tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: 533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, 533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, 533Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thơng mại, Các yếu tố trong bảo lãnh ., Các loại bảo lãnh ngân hàng ., Một số mô hình bảo lãnh chủ yếu. Các hình thức phát hành bảo lãnh., Cơ cấu tổ chức Tình hình hoạt động kinh doanh, Cho vay trung, dài hạn 267,279 303,321 291,730 457,791 Quy định chung., Thực trạng hoạt động bảo lãnh, Về cơ chế chính sách: Về một số quy định trong quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh:, Về công tác tổ chức và trình độ cán bộ. Về đối tợng khách hàng. Về công nghệ ngân hàng:, Về quy trình bảo lãnh., Phơng hớng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh. Chính sách khách hàng:, Đa dạng hoá phát triển sản phẩm: Đa dạng hoá phát triển thị trờng:, Chính sách phí Điều chỉnh điều kiện đảm bảo:, áp dụng công nghệ thông tin vào bảo lãnh Nâng cao trình độ cán bộ và công tác tổ chức cán bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay