510 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Hoàn kiếm (75tr)

60 253 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:02

510 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Hoàn kiếm (75tr) Lời mở đầu Chơng 1 : Lợi nhuận và các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp. I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp II. khái niệm và bản chất của lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp. 1. Khái niệm : 2. nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận : 3. Các chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận III. Vai trò của lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp IV. Các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp 1. ý nghĩa của viẹc nghiên cứu 2. Các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp chơng 2 : Tình hình thực hiện lợi nhuận thực trạng và các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty công trình giao thông 208 I. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của công ty CTGT 208. II.Tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty CTGT 208 . 1.nguồn hình thành và phơng pháp xác định lợi nhuận của công ty . 2.phân tích tình hình lợi nhuận của công ty. 3. các nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến lợi nhuận của công ty. III. Đánh giá chung về tình hình lợi nhuận tại công ty CTGT 208. 1. Một số thành công của công ty. 2. Một số tồn tại của công ty . IV. Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty CTGT 208 . 1. phơng hớng hoạt động của công ty trong những năm tới . 2. một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty CTGT 208 . kết luận 1 Lời mở đầu Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi tổ chức kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo của cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tích luỹ chủ yếu thúc đẩy xã hội phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, trớc những đòi hỏi của cơ chế hạch toán kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho ngời lao động thì vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đã trở thành mục tiêu hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Nói cách khác, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trờng thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phải có lãi, phải mang lại lợi nhuận.Sản xuất kinh doanh đợc coi là có hiệu quả khi toàn bộ doanh thu thu đợc đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính với nhà nớc và có lãi. Có lợi nhuận doanh nghiệp mới có thể đầu t mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong toàn doanh nghiệp, đảm bảo khả năng thanh toán với nhà nớc và các đơn vị kinh tế khác, tạo nguồn tích luỹ quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng thì lợi nhuận đã và đang trở thành mục đích tối cao của sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp có lợi nhuận cao có thể thờng xuyên bổ sung vốn cố định cũng nh vốn lu động, mở rộng quy mô sản xuất, chiếm lĩnh thị trờng tiêu thụ, chiến thắng các đối thủ cạnh tranh từ đó càng có điều kiện tăng thêm lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trờng, ở nớc ta tồn tại rất nhiều các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, do đó sự chi phối của nó đến lợi nhuận cũng khác nhau. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận luôn là vấn đề cấp bách có tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp. Với nhận thức đó , trong thời gian thực tập tại công ty công trình giao thông 208, dới sự hớng dẫn của cô giáo và sự chỉ bảo tận tình của các bác, cô chú, anh chị trong phòng tài chính kế toán Công ty công trình giao thông 208 2 cùng với những kiến thức đã tích luỹ đợc sau bốn năm học tập tại trờng,em đã đi sâu nghiên cứu đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty công trình giao thông 208 trực thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4. Nội dung của đề tài đợc trình bày trong 2 chơng : Chơng I : Lợi nhuận và các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp Chơng II : Tình hình thực hiện lợi nhuận Thực trạng và các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty công trình giao thông 208 3 Chơng I Lợi nhuận và các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế quốc dân. Do vậy nguồn vốn sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng tơng đối lớn trong tổng thu nhập quốc dân và vốn đầu t tài trợ từ nớc ngoài . Đối với ngành xây dựng cơ bản, những đặc thù riêng về kinh tế kỹ thuật thể hiện rất rõ ở quá trình tạo ra sản phẩm xây lắp .Đặc thù trong xây dựng cơ bản là : Sản phẩm xây lắp là những công trình ,vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài qua nhiều kỳ kinh doanh. Do vậy, việc tổ chức quản lý nhất thiết phải có dự toán thiết kế thi công. Mỗi một công trình xây dựng cơ bản gắn liền với một vị trí địa lý nhất định, nó thờng cố định tại nơi thi công và trở thành nơi sử dụng tài sản cố định sau này.Các điều kiện sản xuất cơ bản nh lao động vật t, thiết bị luôn phải phải di chuyển theo mặt bằng và vị trí thi công. Mặt khác hoạt động xây dựng cơ bản lại tiến hành ngoài trời chịu nhiều ảnh hởng trực tiếp của khí hậu, thiên nhiên dễ dẫn đến tình trạng hao hụt, mất mát, lãng phí vật t làm tăng thiệt hại và dẫn đến tăng tổng chi phí sản xuất. Phơng thức tiêu thụ sản phẩm rất đặc biệt, sản phẩm hoàn thành không nhập kho mà đợc tiêu thụ ngay theo giá dự toán hoặc gía thoả thuận với chủ đầu t từ trớc. Do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ và thị trờng tác động đến sản phẩm xây lắp qua yếu tố gía cả là rất hạn chế .Điều này đòi hỏi những ngời lập dự toán phải hết sức thận trọng và phải dự tính 4 trứơc đợc những khoản chi phí sẽ phát sinh trong tơng lai, trong đó có chứa yếu tố thị trờng. Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp có thể là các hạng mục công trình, đơn đặt hàng, giai đoạn công việc hoàn thành. Vì vậy phải tiến hành lập dự toán chi phí và tính giá thành theo từng đối tợng. Về cơ bản việc hạch toán các thành phần kế toán nh tài sản cố định, công cụ, chi phí nhân công trong doanh nghiệp kinh doanh xây dựng cơ bản cũng tơng tự nh doanh nghiệp công nghiệp.Tuy nhiên, do đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý xây dựng cơ bản mà nội dung của chi phí kinh doanh tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm có một số khác biệt. Cụ thể là : gía thành lắp đặt không bao gồm giá trị thiết bị do đơn vị chủ đầu t bàn giao. Gía thành công tác xây dựng và lắp đặt vật kết cấu bao gồm gía trị vật kết cấu và giá trị thiết bị kèm theo nh thiết bị vệ sinh, thông gió , thiết bị sởi ấm, điều hoà nhiệt độ Từ những đặc điểm trên đòi hỏi công tác hạch toán trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp có những nét đặc trng riêng để vừa phù hợp với ngành nghề vừa thực hiện đúng chức năng kế toán của mình. Từ đó cung cấp số liệu chính xác, kịp thời, đánh giá đúng tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cố vấn cho lãnh đạo trong việc tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất hợp lý để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra. II. Khái niệm và bản chất của lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp 1.Khái niệm Lợi nhuận là mục tiêu kinh tế đợc đặt lên hàng đầu. Để cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho nhu cầu thị trờng, nhu cầu của xã hội các doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định cho quá trình sản xuất kinh doanh nh chi phí thuê đất đai, lao động, vốn sản xuất kinh doanh Do đó khi tiêu thụ hàng hoá , doanh nghiệp phải đảm bảo thu nhập bù đắp đợc chi phí bỏ ra và có lợi nhuận để có thể đầu t sản xuất trở lại. Nếu không tạo ra đợc lợi nhuận thì doanh nghiệp cũng không muốn sẵn sàng cung cấp cho nhu cầu xã hội, nhu cầu tiêu dùng của con ngời những hàng hoá dịch vụ mong muốn. 5 Lợi nhuận chính là kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, là chỉ tiêu chất lợng đánh giá kết quả kinh tế của các hoạt động của doanh nghiệp. Về thực chất, lợi nhuận chính là bộ phận thặng d vợt qua phần lao động tất yếu do ngời lao động sáng tạo ra cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và đợc đo bằng phần chênh lệch giã tổng doanh thu và toàn bộ chi phí bỏ ra để có đợc doanh thu. 6 2. Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận : Ngay từ khi có hoạt động sản xuất, trao đổi, mua bán hàng hoá, lợi nhuận trong kinh doanh là đề tài nghiên cứu, tranh luận của nhiều trờng phái, nhiều nhà lý luận kinh tế. Adam.Smith là ngời đầu tiên trong số các nhà kinh tế học cổ điển đã nghiên cứu khá toàn diện về bản chất, nguồn gốc của lợi nhuận. Ông xuất phát từ quan điểm : Gía trị trao đổi của mọi hàng hoá là do lao động sản xuất ra hàng hoá quyết định, để từ đó đặt nền tảng cho các lý thuyết về kinh tế thị tr- ờng. Ông đã bác bỏ quan điểm cho rằng gía trị trao đổi đợc quyết định bởi tính hữu ích của hàng hoá. Ông khẳng định : Gía trị của một hàng hoá quy định gía trị trao đổi, trong cấu thành của hàng hoá có tiền lơng, địa tô và lợi nhuận. Theo A.Smith : Lợi nhuận của nhà t bản đợc tạo ra trong quá trình sản xuất là biểu hiện khác của giá trị thặng d tức là giá trị do ngời lao động không đợc trả công tạo ra. Ông đã định nghĩa : Lợi nhuận là khoản khấu trừ thứ hai vào sản phẩm của ngời lao động (khoản khấu trừ thứ nhất là địa tô, tức là tiền cho việc sử dụng ruộng đất ). Ông cho rằng không chỉ có lao động nông nghiệp mà cả lao động công nghiệp cũng tạo ra lợi nhuận : Nhà t bản tiền tệ cho nhà t bản sản xuất vay vốn, nhận đợc lợi tức cho vay đó cũng là biểu hiện khác của lợi nhuận đã đợc tạo ra trong sản xuất chính là các nhà t bản ( t bản cho vay và t bản sản xuất ) sẽ thoả thuận để phân chia giá trị thăng d đợc tạo ra từ sản xuất kinh doanh TBCN, t bản ngân hàng thu đợc lợi nhuận ngân hàng khi kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng Tuy còn có những sai lầm trong hệ thống lý luận của mình nhng A.Smith đã chỉ ra đợc rằng : Nguồn gốc thực sự cho giá trị thặng d là do lao động tạo ra còn lợi nhuận, điạ tô, lợi tức chỉ là biến thể , là hình thái biểu hiện khác nhau của giá trị thăng d mà thôi. David.Ricardô và những ngời kế tục đã xây dựng học thuyết kinh tế của mình trên cơ sở những tiền đề và phát kiến của A.Smith. 7 D.Ricardô cũng hoàn toàn dựa vào lý luận giá trị lao động để phân tích, chỉ rõ nguồn gốc , bản chất của lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh TBCN. D.Ricardô cũng đã khẳng định : Lao động là nguồn gốc của giá trị và gía trị hàng hoá, sản phẩm, lao động cũng đợc phân thành nguồn thu nhập tiền lơng , địa tô, lợi nhuận. Cũng nh A.Smith D.Ricardô cho rằng phần giá trị do công nhân làm thuê tạo ra lớn hơn số tiền công mà họ nhận đợc, tức là trong gía trị mới sáng tạo từ lao động có thăng d là giá trị do công nhân làm ra không đợc trả công. Từ đó ông kết luận : Lợi nhuận chính là phần gía trị lao động thừa ra ngoài tiền công, lợi nhuận là lao động không đợc trả công của công nhân . Phân tích sâu hơn sự vận động của lợi nhuận trong sản xuất TBCN D.Ricardô đã nhận định : Nếu t bản đợc đầu t vào sản xuất những đại lợng bằng nhau, sẽ nhận đợc những lợi nhuận nh nhau và bình quân hoá lợi nhuận là một xu hớng khách quan của sản xuất kinh doanh TBCN. Về quan hệ giữa tiền công và lợi nhuận ông cho rằng : Lợi nhuận phụ thuộc vào mức tăng năng suất của lao động và đối nghịch với tiền công. Khi năng suất lao đông tăng lên thì tiền công của công nhân giảm và lợi nhuận của t bản tăng lên. Về mặt chính trị xã hội, ông nêu rõ : Lợng hàng hoá mà công nhân có thể mua đợc từ tiền công của mình cha quyết định địa vị xã hội của ngời đó, tự quyết định tình cảnh của giai cấp công nhân phụ thuộc vào mối tơng qua giữa tiền lơng và lợi nhuận. Khác biệt với các học thuyết giá trị lao động ở trên là lý luận Tính hữu dụng của Jan.Batitxây, J.Batitxây cho rằng hoạt động sản xuất tạo ra tính hữu dụng hay giá trị sử dụng, còn tính hữu dụng lại truyền giá trị cho các vật phẩm. Giá trị trở thành thớc đo tính hữu dụng có nghĩa là ông đồng nhất giá trị và giá trị sử dụng. Ông cho rằng không những lao động tạo ra giá trị mà t bản cũng tạo ra giá trị. Để thực hiện quá trình sản xuất TBCN có ba yếu tố tham gia : lao động, ruộng đất, t bản. Mỗi yếu tố đều có công phục vụ , mà cái gì tạo ra sự phục vụ đều là sản xuất. Đây là tiền đề quan trọngmà J.Batitxây đề ra trong nguyên tắc phân phối thu nhập trong xã hội t sản : - Công nhân làm thuê nhận đợc tiền công từ sản phẩm lao động 8 - Chủ ruộng đất nhận đợc lợi nhuận từ việc nhợng quyền sử dụng cho các t bản công nghiệp - Chủ t bản nhận đợc lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Theo J.Batitxây về bản chất lợi nhuận là phần thởng thích đáng cho việc đầu t vào kinh doanh, là một hình thức tiền công đặc biệt mà nhà t bản tự trả cho mình. Quan điểm này của J.Batitxây rất gần với quan điểm mọi lao động đều đợc trả công sòng phẳng của kinh tế t bản hiện đại. Kế thừa những nguyên lý đúng đắn, khoa học của những nhà lý luận tiền bối. Các Mác đã nghiên cứu một cách toàn diện, triệt để về nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận trong kinh doanh TBCN.Dựa trên lý luận giá trị lao động, C.Mác đã khẳng định : Về nguồn gốc lợi nhuận là do lao động làm thuê tạo ra, về bản chất : Lợi nhuận là hình thái biểu hiện của giá trị thặng d, là kết quả lao động không đợc trả công, do nhà t bản chiếm lấy, là quan hệ bóc lột và nô dịch lao động trong xã hội TBCN. Khi truy tìm nguồn gốc, bản chất cuả lợi nhuận, C.Mác đã viết giá trị thặng d đợc quan niệm là quan niệm là con đẻ của t bản ứng trớc, mang hình thái chuyển hoá la lợi nhuận và giá trị thặng d (hay lợi nhuận ) là phần giá trị doi ra của giá trị hàng hoá so với chi phí sản xuất cuả nó, nghĩa là phần giá trị dôi ra của tổng số lợng lao động chữa đựng trong hàng hoá so với số lợng lao động đợc trả công chứa đựng trong hàng hoá Để vạch rõ sự hình thành lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh TBCN, C.Mác đã bắt đầu từ chi phí sản xuất TBCN. Để sản xuất ra hàng hoá có giá trị la C + V +m ;trong đó C là giá trị bất biến , là bộ phận t bản tồn tại dới hình thức nguyên , nhiên vật liệu, máy móc thiết bị. V là t bản khả biến , là bộ phận t bản dùng để mua sức lao động và m là giá trị thặng d, là giá trị do ngời lao động tạo ra không đợc trả công, nhà t bản chỉ phải bỏ ra lợng là C + V. C + V đợc gọi là chi phí sản xuất TBCN ( ký hiệu là không . Khi đa hàng hoá ra trao đổi trên thị trờng thì theo quy luật giá trị,giá bán nhất trí với giá trị của hàng hoá là C + V + m. Do vậy, nhà t bản thu đợc một khoản tiền lớn hơn chi 9 phí mà họ đã bỏ ra. Số chênh lệch này đợc gọi là lợi nhuận ( ký hiệu là p ). Giá trị hàng hoá có thể viết lại thành k + p. Nh vậy, dờng nh lợi nhuận là do t bản ứng trớc sinh ra nhng thực chất nó chỉ là một hình thái biểu hiện của giá trị thặng d mà thôi. Dới tác động của quy luật cung cầu, giá bán không phải luôn luôn bằng giá trị mà nó dao động xung quanh giá trị, do vậy mà lợi nhuận không phải lúc nào cũng bằng giá trị thặng d. T bản hoạt động trong lĩnh vực thơng nghiệp thuần tuý mặc dầu không tạo ra giá trị và giá trị thặng d nhng vẫn thu đợc lợi nhuận. Sỡ dĩ t bản thơng nghiệp vẫn thu đợc lợi nhuận là vì t bản công nghiệp nhờng cho t bản thơng nghiệp một phần giá trị thặng d tạo ra trong quá trình sản xuất để t bản thơng nghiệp thực hiện giá trị hàng hoá cho t bản công nghiệp. Do vậy , nguồn gốc sâu xa của lợi nhuận thơng nghiệp cũng tự phía giá trị thặng d mà thôi. Nh vậy từ sự phân tích của C.Mác về lợi nhuận của sản xuất kinh doanh theo phơng thức TBCN có thể nêu lên một số nhận xét : C.Mác phân tích cấu thành giá trị của một hàng hoá để tìm ra quy luật hình thành lợi nhuận của toàn bộ quá trình kinh doanh t bản chủ nghĩa. Chi phí sản xuất là đại lợng thực tế đã chi phí của các chủ doanh nghiệp, còn giá trị hàng hoá tồn tại dới dạng khả năng . Việc thực hiện giá trị của hàng hoá là giả định để tạo thành đại lợng so sánh đợc với chi phí thực, còn trên thực tế nó lại phụ thuộc căn bản vào sự vận động của thị trờng hàng hoá, các quy luật cung cầu và sự cạnh tranh của các hàng hoá cùng loại đem ra bán. Chi phí sản xuất đợc đem tách ra theo tính chất của chúng khi chuyển hoá giá trị vào sản xuất hàng hoá. Việc phân thành chi phí khả biến và chi phí bất biến chủ yếu nhằm xác định yếu tố nào đóng vai trò sản sinh ra giá trị mới lớn hơn giá trị cũ, tức là giá trị thặng d đợc tạo ra từ đâu. Chi phí sản xuất đợc nghiên cứu dới hình thức một quan hệ sản xuất(hay mang bản chất của quan hệ sản xuất ), đó là chi phí t bản chủ nghĩa. Tính chất TBCN thể hiện ở chỗ : Chi phí sản xuất của chủ doanh nghiệp phải đợc bù đắp và tạo ra lợi nhuận. Chi phí sản xuất che đậy quan hệ bóc lột và nô dịch lao động. Chi phí mà nhà t bản bỏ ra để sản xuất hàng hoá đợc đo bằng chi phí về 10 [...]... tăng lên nhng tiền công lại giảm xuống 3 Các chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận : - Tỷ suất lợi nhuận của vốn : Đây là quan hệ tỷ lệ giữa số lợi nhuận đạt đợc với số vốn đã chi ra bao gồm các vốn cố định và vốn lu động Công thức : Tỷ suất lợi nhuận của vốn Tổng số lợi nhuận = Tổng vốn sản xuất kinh doanh Tổng số vốn sản xuất kinh doanh bao gồm vốn cố định và vốn lu động đã chi ra ( trong đó vốn cố định là nguyên... dự án Nguồn vốn kinh doanh của Công ty là: 5.843.068.057 đồng Trong đó: - Vốn do Ngân sách cấp : 1.623.766.038 đồng - Vốn tự bổ sung : 4.209.302.019 đồng Năm 1992, hoàn thiện việc tách Công ty thành 1 Công ty kinh doanh và một Công ty quản lý nên Công ty Công trình Giao thông 208 là Công ty sản xuất đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm việc làm Việc làm chủ yếu của Công ty lúc này đợc Tổng Công ty giao... tại công ty có các khoản doanh thu từ các hoạt động sau : - Doanh thu từ xây lắp - Doanh thu từ cơ khí , sữa chữa - Doanh thu từ các dịch vụ khác Trong ba loại hoạt động kinh doanh trên thì hoạt động kinh doanh xây lắp là chủ yếu còn hai hoạt động còn lại chỉ là phụ Doanh thu từ ba hoạt động 1.1.2 Phơng pháp xác định giá vốn hàng bán : Tại công ty CTGT 208, giá vốn hàng bán đợc xác định theo phơng pháp. .. công = Trình hay hạng Mục công trình Tổng doanh thu 1.1 4 Chi phí bán hàng : x Doanh thu công trình, hạng mục công trình X Chi phí bán hàng là chi phí thời kì không đợc tập hợp riêng cho từng công trình hay hạng mục công trình nào mà tập hợp thành một khoản chi phí chung Để xác định lợi nhuận theo từng công trình, hạng mục công trình thì công ty phải phân bổ chi phí bán hàng cho từng hoạt động đó Công. .. hình thực hiện lợi nhuận tại công ty công trình giao thông 208 : 1 Nguồn hình thành và phơng pháp xác định lợi nhuận của công ty Cũng nh các doanh nghiệp khác , tại công ty CTGT 208 để xác định đợc lợi nhuận của công ty cần phải xác định đợc doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, giá vốn hàng bán, các khoản giảm trừ và thuế phát sinh trong kì Đồng thời công ty còn phải xác... tuyến chức năng : từ công ty đến xí nghiệp , đội sản xuất , tổ sản xuất đến ngời lao động theo tuyến kết hợp với các phòng ban chức năng Đứng đầu công ty là giám đốc công ty giữ vai trò lãnh đạo chung toàn công ty , là đại diện pháp nhân của công ty trớc pháp luật , đại diện cho quyền lợi của công nhân viên toàn công ty và chịu trach nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Giúp việc... Công thức phân bổ chi phí bán hàng nh sau : Chi phí bán hàng Phân bổ cho công Trình, hạng mục Công trình X Tổng chi phí bán hàng = Doanh thu công x trình, hạng mục công trình X Tổng doanh thu 2 Thuế nộp ở khâu tiêu thụ 2.1 Xác định lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh : = ++ 2.2 Phơng pháp xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính: = Thu nhập hoạt động tài chính của công ty : - Thu lãi tiền gửi... hoạt động kinh doanh 31 1.1.1 Phơng pháp xác định doanh thu : Doanh thu tại công ty CTGT 208 đợc xác định theo giai đoạn quy ớc tức là công trình khi có biên bản nghiệm thu kỹ thuật giữa A và B thì lúc đó khối lợng hoàn thành đó đợc coi là tiêu thụ hoặc công trình đã đợc quyết toán Tổng doanh thu của công ty đợc xác định dựa trên cơ sở doanh thu của từng loại hoạt độngcông ty đang tiến hành Hiện tại. .. thi công và giao nộp sản phẩm cho bên A thì công ty thu 5% ( không kể các khoản thuế ) Chi phí tại công ty bao gồm chi phí cho bộ máy quản lý của công ty , nộp thuế giá trị gia tăng , lợi tức , tiền thuê sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận , các quỹ doanh nghiệp Đảm bảo tích luỹ chung và các hoạt động xã hội khác 28 Các khoản chi BHYT , BHXH , KPCĐ , bảo hộ lao động tiện sẽ tập trung tại văn phòng công. .. Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty công trình giao thông 208 I Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của công ty 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty : Công ty Công trình Giao thông 208 là doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Công trình Giao thông 4 - Bộ Giao thông Vận tải Tiền thân của Công ty là trạm quản lý quốc lộ Hà Nội thuộc Sở . thực trạng và các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty công trình giao thông 208 I. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của công ty CTGT 208.. nhuận của công ty. III. Đánh giá chung về tình hình lợi nhuận tại công ty CTGT 208. 1. Một số thành công của công ty. 2. Một số tồn tại của công ty . IV.
- Xem thêm -

Xem thêm: 510 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Hoàn kiếm (75tr), 510 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Hoàn kiếm (75tr), 510 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Hoàn kiếm (75tr), Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp khái niệm và bản chất của lợi nhuận trong doanh Đánh giá chung về tình hình lợi nhuận tại công ty CTGT 208. Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty CTGT 208 ., Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, Các chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận :, Ngêi lao ®éng :, Phơng pháp xác định doanh thu : Phơng pháp xác định giá vốn hàng bán :, Tình hình lợi nhuận Công ty ba năm 2000 -2001 -2002., - Kết quả hoạt động kinh doanh xây lắp., Kết quả hoạt động cơ khí, sửa chữa:, Kết quả hoạt động kinh doanh các dịch vụ khác:, Chi phÝ Doanh thu cđa doanh nghiƯp, Thành công của công ty :, Không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí :, Xây dựng các chỉ tiêu giao khoán đối với các xí nghiệp :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay