biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường tiểu học dân lập đoàn thị điểm, huyện từ liêm, hà nội

10 391 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 10:43

Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội Trần Thị Quỳnh Trang Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn ThS. Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên Người hướng dẫn : GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc Năm bảo vệ: 2013 120 tr . Abstract. Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề biện pháp củng cố hành vi thích nghi đã được thực chứng đối với học sinh tiểu học. Tìm hiểu thực trạng sử dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi của giáo viên trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Thực nghiệm áp dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đối với học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đánh giá hiệu quả các biện pháp củng cố hành vi thích nghi. Keywords.Hành vi thích nghi; Môi trường lớp học; Tâm lý học trẻ em; Học sinh tiểu học Content. 1. Lý do chọn đề tài Chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần cho học sinh là một vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam đang trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế, tạo nên những thay đổi vừa nhanh vừa mạnh mẽ trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Những thay đổi này đòi hỏi con người phải tích cực, năng động và sáng tạo để thích ứng với nó nhưng đó cũng có thể là nguyên nhân gây nên những trạng thái căng thẳng. Đặc biệt, trong trường học các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang ở mức đáng báo động như chán học, bỏ học, đánh nhau, phá rối, trầm cảm… [12]. Những vấn đề hành vi, cảm xúc không thích nghi của học sinh ở trường học là một trong những vấn đề sức khỏe tâm lý, tâm thần gây ra những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống cho học sinh và tạo cảm giác khó chịu, áp lực cho giáo viên quản lý lớp. Thực tế, hầu hết giáo viên đều thấy rằng giờ dạy học trên lớp của họ và thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác thường bị cản trở bởi những hành vi kém thích nghi của học sinh. Theo cuộc trưng cầu ý kiến giáo viên gần đây của tổ chức NEA ở Mỹ, 90% giáo viên khẳng định hành vi sai trái của học sinh ảnh hưởng đến giảng dạy của họ và gần 25% thừa nhận việc đó ảnh hưởng rất lớn [1]. Ở Việt Nam, hiện chưa có con số nào thống kê về ảnh hưởng của các hành vi kém thích nghi của học sinh đến việc giảng dạy của giáo viên. Song thực tế, đa số giáo viên cảm thấy khó chịu và bị cản trở khi học sinh thực hiện hành vi kém thích nghi trong môi trường lớp học. Để quản lí hành vi kém thích nghi của học sinh, hiện tại giáo viên chủ yếu sử dụng các biện pháp như nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo, trách phạt… những biện pháp này có tác dụng dập tắt ngay tức thời các hành vi không thích nghi của trẻ nhưng không mang lại hiệu quả mong muốn và lâu dài, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của trẻ. Thường những biện pháp này sẽ làm cho học sinh cảm thấy sợ hãi phải phục tùng nên học sinh sẽ dừng ngay hành vi kém thích nghi nhưng về nguồn gốc sâu xa và ý nghĩa của việc tại sao lại thực hiện hành vi này thay vì hành vi khác và hệ quả như thế nào thì học sinh chưa hiểu. Vì vậy, học sinh chỉ tuân theo khi giáo viên nhắc nhở, phê bình và hành vi này lại tái diễn khi giáo viên không chú ý. Biện pháp củng cố hành vi thích nghi nhằm giúp giáo viên làm việc hiệu quả hơn với học sinh và làm giảm những vấn đề hành vi, cảm xúc học sinh đang gặp phải. Mục đích của việc giáo viên sử dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi vào công tác quản lí lớp học nhằm giúp học sinh hiểu được kì vọng của giáo viên, tăng cường thực hiện những hành vi mong muốn, hình thành động cơ bên trong, lòng tự trọng ở học sinh, mang lại hiệu quả cao trong học tập và phát triển kĩ năng trong cuộc sống cũng như giúp giáo viên cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tự tin và hiệu quả trong công tác dạy học và giáo dục học sinh. Học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh đầu tiểu học, các em vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường lớp học. Các hành vi, cảm xúc của các em chủ yếu là bột phát, thiên về cảm xúc nhất thời, dễ bộc lộ nhưng khó kiểm soát… Vì vậy, với những chiến lược quản lí hành vi, cảm xúc và các kĩ năng xã hội giúp hình thành và củng cố những hành vi thích nghi ở trẻ tiểu học là hết sức quan trọng. Trước đây, đã có nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu về các biện pháp quản lí hành vi nói chung và củng cố hành vi nói riêng của trẻ ở các lứa tuổi khác nhau nhưng chủ yếu các đề tài đều nghiên cứu tập trung vấn đề các biện pháp quản lí hành vi của trẻ có vấn đề như trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý, trẻ tự kỉ, trẻ chậm phát triển… Luận văn kế thừa, phát triển những nghiên cứu đã có và nghiên cứu thực nghiệm vào một đối tượng là học sinh ở một trường tiểu học cụ thể. Nhằm đánh giá được hiệu quả của các biện pháp củng cố hành vi thích nghi trong môi trường lớp học đối với việc ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần nói chung và cụ thể là đo được sự thay đổi hành vi thích nghi của học sinh. Với những lý do trên, chúng tôi quyết định thực hiện đề tài “Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội”. 2. Mục đích nghiên cứu Thực nghiệm các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đã được thực chứng nhằm: - Xác định được sự thay đổi các vấn đề hành vi hướng nội, hướng ngoại và kĩ năng xã hội dưới sự tác động của biện pháp củng cố hành vi thích nghi. - Lượng giá được hiệu quả của các biện pháp này đối với việc tăng cường hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học. - Từ đó, đưa ra những khuyến nghị giúp giáo viên sử dụng có hiệu quả các biện pháp quản lí hành vi thích nghi. 3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu và phạm vi đề tài 3.1. Đối tượng nghiên cứu Tác động của các biện pháp củng cố hành vi đến hành vi thích nghi của học sinh và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh. 3.2. Khách thể nghiên cứu Giáo viên, học sinh ở trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 3.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Khách thể nghiên cứu bao gồm 3 lớp thực nghiệm; 3 lớp đối chứng và 6 giáo viên ở khối lớp 2. 4. Giả thuyết khoa học Việc giáo viên sử dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi giúp học sinh tăng cường thực hiện những hành vi thích nghi và tăng khả năng thích nghi với môi trường học tập, đồng thời giúp giáo viên nâng cao hiệu quả công tác quản lí hành vi học sinh. 5. Nhiệm vụ của đề tài - Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề biện pháp củng cố hành vi thích nghi đã được thực chứng đối với học sinh tiểu học. - Tìm hiểu thực trạng sử dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi của giáo viên trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. - Thực nghiệm áp dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đối với học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. - Đánh giá hiệu quả các biện pháp củng cố hành vi thích nghi. 6. Các phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: - Mục đích: Hệ thống hóa cơ sở lí luận cho đề tài nghiên cứu. - Nội dung: Xác định một số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài, bao gồm các khái niệm về HV, HVTN, củng cố HV, các biện pháp CCHVTN, đặc điểm của HS, đặc điểm của GV. Bên cạnh đó, đề tài dựa vào các nghiên cứu trong nước và ngoài nước có liên quan đến biện pháp CCHVTN đối với HS để xác định nội dung nghiên cứu. - Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu lí luận chủ yếu là phương pháp nghiên cứu tài liệu, bao gồm các giai đoạn như thu thập, đọc phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa lí thuyết. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: + Phương pháp quan sát + Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi + Phương pháp thực nghiệm (Phương pháp sử dụng chính trong đề tài) + Phương pháp trắc nghiệm - Phương pháp thống kê và xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Microsoft office Excel 2010 và SPSS 16.0 để thống kê và xử lí số liệu. 7. Đóng góp mới của đề tài - Đây là luận văn đầu tiên nghiên cứu về biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường tiểu học. - Hệ thống hóa một cách cụ thể và rõ ràng về hệ thống các biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học đã được thực chứng. - Mô tả được bức tranh thực trạng sử dụng biện pháp củng cố hành vi thích nghi ở trường tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. - Đánh giá được hiệu quả của biện pháp quản lí hành vi thích nghi đối với học sinh tiểu học. - Kết quả nghiên cứu giúp giáo viên ở trường Đoàn Thị Điểm nói riêng và giáo viên các trường tiểu học nói chung biết cách sử dụng có hiệu quả các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đối với học sinh. 8. Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu Chương 2: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Allan C. và Thomas (2001), “Chiến lược dạy học có hiệu quả”, Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội biên dịch. 2. Võ Văn Bản (2002), Thực hành điều trị tâm lý. Nxb Y học, Hà Nội 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư “Về việc hướng dẫn về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên ở các trường phổ thông”. Số 22/2004/TT-BGD&ĐT, Hà Nội ngày 28 tháng 7 năm 2004. 4. Chương trình phát triển Giáo dục trung học, Bộ GD & ĐT, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (2012). Tài liệu tập huấn giáo viên THCS, THPT về công tác tư vấn tâm lý học đường. 5. Vũ Dũng (2008), Từ điển Tâm lí học. Nxb Từ điển Bách khoa. 6. Phạm Minh Hạc (2005). Tuyển tập Tâm lí học. NXB Giáo dục, Hà Nội. 7. Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2012), Giáo trình Tâm lí học tiểu học. Nxb Đại học sư phạm. 8. Mai Quang Huy, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Anh Tuấn (2011), Giáo trình Tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục trong nhà trường, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 9. Nguyễn Công Khanh (2000), Tâm lí trị liệu, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 10. Đặng Bá Lãm, Đào Vân Vy (2007), Tư vấn tâm lí về sức khỏe tinh thần trong nhà trường phổ thông vai trò, thực trạng và đề xuất. Hội thảo “Can thiệp và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần trẻ em Việt Nam”. 11. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Kim Thoa, Bùi Thị Thúy Hằng (2011), Giáo dục Giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 12. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2007), Nhu cầu đào tạo về Tâm lí lâm sàng ở Việt Nam. Hội thảo “Can thiệp và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần trẻ em Việt Nam”. 13. Luật Giáo dục (2006), Số 38/2005/ QH11, Quốc Hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội. 14. Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hưởng (2003), Các lí thuyết phát triển tâm lí người. Nxb Đại học sư phạm. 15. Nguyễn Thị Quyết, Nguyễn Thị Xuân Hòa (2000), Giáo trình Tâm lí học lứa tuổi. Nxb Đại học Huế. 16. Đinh Thị Kim Thoa (2007), Một số biện pháp quản lí hành vi của học sinh nhằm ngăn chặn những vấn đề sức khỏe tinh thần Hội thảo “Can thiệp và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần trẻ em Việt Nam”. 17. Nguyễn Linh Trang (2012), Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lí hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý trong một số trường tiểu học ở Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên. 18. Trung tâm thông tin và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý (2011), Tài liệu dành cho giáo viên về chương trình hỗ trợ tâm lý Nối kết 19. Robert J. Marzano, Jana S. Marzano, Debra J. Pickering (2011), Quản lí hiệu quả lớp học. Nxb Giáo dục Việt Nam. 20. Nuyễn Quang Uẩn (chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành (2001), Tâm lí học đại cương, NXB ĐHQG Hà Nội. 21. Nguyễn Khắc Viện (2001), Từ điển Tâm lí học. NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội. 22. Phạm Viết Vượng (2000) Giáo dục học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 23. Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt. Nxb Văn hóa Thông tin. Tài liệu tiếng Anh 24. Anita E.Woolfolk (1995), Educational Psychology, the Ohio State University, A Simon & Schuster Company, Needham Heights. MA 02194. 25. Bahr Weiss, Vicki Harris, Thomas Catron and Susuan S. Han (2003), Efficacy of the RECAPE intervention program for children witn concurrent internalizing and extranalizing problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology , Vol. 71, No. 2, 364–374. 26. Bruce F. Chorpita (2007), Modular Cognitive Behavioral Therapy for Childhood Anxiety Disorders. A Division of Guilford Publications, Inc. 27. Costall, Alan (2004), From Darwin to Watson (and Cognitivism) and back again: The principle of animal – environment mutuality. Behavior and Philosophy, 32, 179 – 195, Cambridge Center for Behavior Studies (tr 179 – 195) 28. David F. Cihak, Emily R. Kirk, Richard T. Boonb (2009), Effects of Classwide Positive Peer „„Tootling‟‟ to Reduce the Disruptive Classroom Behaviors of Elementary Students with and without Disabilities. J Behav Educ (18. Tr 267–278) 29. David C. Parker, Jelson, Matthew K. Burns (2010), Comparison of correlates of classroom behavior problems in schools with and without a school wide character education program. Psychology in the Schools, Vol. 47(8). 30. Emmer, E. T. Evertson, C. M. & Worsham, lvi. F (2003), Classroom management for secondary teachers (6 th ed). Boston: Allyn & Bacon. 31. Elizabeth L Hardman, Stephen W Smith (2003), Analysis of classroom discipline-related content in elementary education journal. Behavioral Disorders; Feb 2003; 28, 2; ProQuest Psychology Journals pg. 173 32. Geertje Leflot, Pol A.C. van Lier, Patrick Onghena, Hilde Colpin (2010), The Role of Teacher Behavior Management in the Development of Disruptive Behaviors: An Intervention Study with the Good Behavior Game. J Abnorm Child Psychol ( 38. Tr 869–882). 33. Jan N. Hughes, Wei Wu, Stephen G. West (2011), Teacher performance goal practices and elementary. Journal of School Psychology 49 (2011) 1–23. 34. Julianne C. Turner và Pamela K. Thorpe (1998), Students' Reports of Motivation and Negative Affect A Theoretical and Empirical Analysis. Journal of Educational Psychology, Vol. 90, No. 4,758-771. 35. Kathryn Sampilo Wilson (2006), Teacher perceptions of classroom management practices in public elementary schools. A Dissertation Presented to the Faculty of the Rossier school of education university of southern California In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree. Doctor of education. 36. Kounin, J. S. (1970), Discipline and group management in classroom. Newyork: Holt, Rinehart & Winston. 37. Lee A. Rosh and Susan A. Taylor (1990), “A survey of classroom managament practices”. Journal ofScrbo/ Psychology, Vol 28, pp. 257-269. 38. Linda J. Pfiffner, Lee A. Rosen và Susan G. O'leary (1985), the efficacy of an all – positive approach to classroom management. Journal of applied behavior analysis. (18. tr 257 – 261). 39. Lynley Anderman, Carey E. Andrzejewski, Jennifer Allen (2011), How Do Teachers Support Students‟ Motivation and Learning in Their Classrooms. Teachers College Record Volume 113, Number 5, May 2011, pp. 969–1003. 40. Maultsby Maxie C., Jr., Wirga Mariusz (1998), Behavior Therapy. A chapter from Encyclopedia of Mental Health, Academic Press. 41. Natalie A. Amato – Zech (2006), Increasing on – task behavior the classroom: Extension of self – montoring strategies. Psychology in the Schools, Vol. 43(2). 42. Raed Zedan (2010), New dimensions in the classroom climate. Learning Environ Res. (13. Tr 75–88) 43. Ranjit Kumar (1996), Research Methodology a step by step guidefor beginner. Addison Wesley Longman Australia Pty Limited. 44. Small Stacey, M.A. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: General Education Elementary school Teachers Knowlegdge, Training and Ratings of Acceptability of Interventions. Thesis of Education Specialist Department of Psychological and Social Foundations College of Education University of South Florida. 45. http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_behavior 46. http://vnspeechtherapy.com/relatedissues/intellectual/characteristics.html . lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Thực nghi m áp dụng các biện pháp củng cố hành vi thích nghi đối với học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện. Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội . 2. Mục đích nghi n cứu Thực nghi m các biện pháp. Biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội Trần Thị Quỳnh Trang Trường Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường tiểu học dân lập đoàn thị điểm, huyện từ liêm, hà nội, biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường tiểu học dân lập đoàn thị điểm, huyện từ liêm, hà nội, biện pháp củng cố hành vi thích nghi của học sinh trong môi trường lớp học ở trường tiểu học dân lập đoàn thị điểm, huyện từ liêm, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn