quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên sơn tây, thành phố hà nội

8 467 4

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 10:38

. giáo dục thường xuyên Sơn Tây, Thành phố Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên Sơn Tây, thành phố Hà Nội. DANH MỤC. sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại trung tâm giáo dục thường. Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sơn Tây, thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Toàn Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên sơn tây, thành phố hà nội, quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên sơn tây, thành phố hà nội, quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên sơn tây, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn