đánh giá kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị việt đức

102 1,202 5
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 10:12

ĐẶT VẤN ĐỀ Nang đơn thận được định nghĩa là tổn thương dạng nang hình thành từ nhu mô thận, chỉ ở một thùy thận, không thông thương với đài bể thận. Nang đơn thận thuộc nhóm bệnh nang thận không di truyền. Đây là bệnh lành tính. Bệnh hay gặp ở người lớn, ít gặp ở trẻ nhỏ và tỷ lệ mắc tăng theo tuổi [43]. Theo Laucks và Mc Lachlan (1981) tỷ lệ mắc bệnh ở những người trên 40 tuổi là 20% và những người trên 60 tuổi là 33% [43]. Kissane và Smith khi mổ tử thi thấy hơn một nửa số người trên 50 tuổi có nang thận (1975). Nang đơn thận ít khi biểu hiện triệu chứng. Bệnh nhân thường đến viện vì những triệu chứng không đặc hiệu: Đau thắt lưng, đái máu, tăng huyết áp, nhiễm khuẩn niệu. Bệnh có thể gây các biến chứng: Chèn ép hệ thống đài bể thận, vỡ tự phát hoặc vỡ do chấn thương và chảy máu trong nang [43],[57],[64]. Có nhiều thuyết về cơ chế bệnh sinh nhưng đến nay vẫn chưa khẳng định rõ ràng. Giả thuyết bẩm sinh được Kampmeire mô tả lần đầu 1923, giả thuyết mắc phải được Feiner đưa ra năm 1981 [7],[43]. Chẩn đoán xác định dựa vào siêu âm và chụp cắt lớp vi tính. Điều trị chỉ đặt ra khi nang thận có biểu hiện triệu chứng. Có nhiều phương pháp để điều trị bệnh. Trước những năm 1970 mổ mở cắt chỏm nang hoặc cắt thận bán phần được sử dụng. Phương pháp này có ưu điểm là điều trị triệt để song phải sử dụng đường mổ lớn ( đường mở bụng hoặc thắt lưng ) cho một phẫu thuật đơn giản, thời gian nằm viện kéo dài [12],[14],[20],[32]. Giai đoạn từ 1970 đến 1990 phương pháp chọc hút nang không hoặc có bơm thuốc gây xơ hóa nang được ứng dụng. Đây là một phương pháp điều trị đơn giản, nhất là khi có hướng dẫn của siêu âm. Tuy nhiên tỷ lệ tái phát cao khác nhau tùy từng tác giả từ 21% đến 85% [20],[71]. Hơn nữa việc một số tác giả bơm chất làm xơ hóa nang nhưng chưa theo dõi các bệnh nhân một cách lâu dài xem có ảnh hưởng đến nhu mô thận và hệ thống đài bể thận không cũng là một hạn chế. Từ sau năm 1990 đến nay phương pháp mổ nội soi ổ bụng cắt chỏm nang được áp dụng rộng rãi và cho kết quả tốt [24],[25],[29],[31],[33],[37]. Tại hội nghị ngoại khoa toàn quốc năm 2000, Trần Bình Giang và cộng sự báo cáo kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt chỏm nang thận ở 30 bệnh nhân sau đó phương pháp này đã được ứng dụng cho nhiều trường hợp tại bệnh viện Việt Đức. Năm 2002 Trần Chí Thanh đã nghiên cứu kết quả điều trị nang đơn thận bằng phương pháp nội soi ổ bụng cắt chỏm nang ở 100 bệnh nhân với kết quả tốt và khá đạt 71,5% ( lần lượt là 58,9% và 12,6% ) [7]. Từ đầu năm 2005, bệnh viện Việt Đức tiến hành thành công mổ nội soi đường sau phúc mạc cắt chỏm nang đơn thận và từ đó đến nay phương pháp này dần thay thế phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng. Để có thể áp dụng phương pháp này một cách có hệ thống chúng tôi nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức ” với mục đích: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng nang đơn thận. 2. Đánh giá kết quả ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận . MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Giải phẫu thận và phúc mạc 3 1.1.1. Giải phẫu thận 3 1.1.2. Giải phẫu phúc mạc 9 1.1.3. Gi¶i phÉu khoang sau phóc m¹c 10 1.2. Nang ñơn thận: Giải phẫu bệnh và nguyên nhân sinh bệnh 11 1.2.1. Giải phẫu bệnh 11 1.2.2. Nguyên nhân sinh bệnh: 12 1.3. Tiến triển bệnh nang ñơn thận: 14 1.4. Phân loại: 15 1.4.1. Bệnh nang thận không di truyền: 15 1.4.2. Bệnh nang thận di truyền: 18 1.4.3.Phân loại nang ñơn thận theo vị trí 21 1.4.4.Phân loại những tổn thương dạng nang tại thận bằng chẩn ñoán hình ảnh 22 1.5. Chẩn ñoán bệnh nang ñơn thận 25 1.5.1. Chẩn ñoán xác ñịnh nang ñơn thận 25 1.5.2. Chẩn ñoán phân biệt 27 1.6. Biến chứng nang ñơn thận 29 1.6.1. Chảy máu trong nang: 29 1.6.2. Nang nhiễm khuẩn: 29 1.6.3. Vỡ nang thận: 29 1.6.4. Nang ñơn thận và ung thư thận 29 1.7. Điều trị bệnh nang ñơn thận 31 1.7.1. Phẫu thuật mở: 31 1.7.2. Chọc hút nang thận không hoặc có bơm thuốc gây xơ hóa: 32 1.7.3. Mở thông nang - bể thận qua nội soi niệu quản 34 1.7.4. Phẫu thuật cắt chỏm nang bằng phương pháp nội soi ổ bụng: 34 1.7.5. Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc: 36 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1. Đối tượng nghiên cứu 38 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 38 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 38 2.2. Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu: 39 2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu: 39 2.2.3. Xử lý số liệu nghiên cứu 39 2.2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu chính: 39 2.3. Tiến hành nghiên cứu: 41 2.3.1. Sơ ñồ chẩn ñoán và ñiều trị nang ñơn thận 41 2.3.2. Các bước tiến hành PTNS sau phúc mạc 42 2.3.3. Quy trình phẫu thuật 44 2.3.4. Cách thu thập số liệu nghiên cứu 46 2.3.5. Đánh giá kết quả nghiên cứu 46 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1.Mô tả ñặc ñiểm lâm sàng và cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 48 3.1.1. Sự phân bố tuổi, giới 48 3.1.3. Các bệnh kết hợp 51 3.1.4. Cận lâm sàng 52 3.1.5. Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc 59 3.2. Kết quả ñiều trị 64 3.2.1. Thời gian theo dõi sau mổ 64 3.2.2. So sánh ñặc ñiểm, vị trí nhóm bệnh nhân hết nang và còn nang trên SÂ sau mổ 67 Chương 4: BÀN LUẬN 68 4.1. Đặc ñiểm chung của bệnh nhân và chỉ ñịnh phẫu thuật ñiều trị nang ñơn thận 68 4.1.1. Sự phân bố tuổi và giới 68 4.1.2. Triệu chứng lâm sàng khi bệnh nhân ñến viện. 69 4.1.3. Chẩn ñoán hình ảnh trong bệnh lý nang thận. 71 4.1.4.Về chỉ ñịnh phẫu thuật 72 4.1.5. Kích thước nang thận 73 4.1.6. Chức năng thận trên phim chụp NĐTM, chụp CLVT và ảnh hưởng của hệ thống ñài bể thận. 75 4.1.7. Chức năng thận trên xét nghiệm sinh hóa máu 76 4.1.8. Những bệnh lý kết hợp nang ñơn thận 76 4.2. Bàn luận về phương pháp mổ nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận 77 4.2.1. Các PP ñã ñược áp dụng ñể ñiều trị nang thận. 77 4.2.2. Kỹ thuật mổ 77 4.2.3.Thời gian mổ 79 4.2.4. Biến chứng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận. 80 4.2.5. Thời gian nằm viện sau mổ 81 4.3. Bàn luận về kết quả ñiều trị 81 4.3.1. Đặc ñiểm chung 81 4.3.2. So sánh mức ñộ cải thiện triệu chứng lâm sàng với các nghiên cứu cùng phương pháp mổ sau phúc mạc. 82 4.3.4. So sánh kết quả tái phát nang trên SÂ của phương pháp chọc hút tiêm xơ và phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng qua phúc mạc với phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. 83 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CLVT : Cắt lớp vi tính. PP : Phương pháp. PTNS : Phẫu thuật nội soi. SÂ : Siêu âm. UIV : Chụp Xquang niệu ñồ - tĩnh mạch (Urographie Intraveineuse ). NĐTM : Niệu ñồ tĩnh mạch UPR : Chụp Xquang ñường niệu ngược dòng (Urographie Pyélourétèral Rétrograde ). CBCC : Cán bộ công chức BN : Bệnh nhân PTV : Phẫu thuật viên PPPT : Phương pháp phẫu thuật Min : Tối thiểu Max : Tối ña DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Phân bố nhóm bệnh nhân nghiên cứu theo tuổi,giới 48 Bảng 3.2. Triệu chứng lâm sàng khi bệnh nhân ñến viện 50 Bảng 3.3. Các bệnh lý kết hợp bệnh nang ñơn thận 51 Bảng 3.4. Hình ảnh nang thận trên siêu âm 52 Bảng 3.5. Chức năng thận trên phim chụp NĐTM 53 Bảng 3.6. Đặc ñiểm nang trên phim chụp CLVT 54 Bảng 3.7. Vị trí nang / cực thận/ mặt thận 55 Bảng 3.8. Xét nghiệm sinh hóa máu 56 Bảng 3.9. Xét nghiệm huyết học 56 Bảng 3.10. Xét nghiệm nước tiểu 57 Bảng 3.11. Tổng quát các nang thận 58 Bảng 3.12. Tỉ lệ cắt chỏm nang 60 Bảng 3.13. Vị trí nang và thời gian phẫu thuật 61 Bảng 3.14. Kích thước nang và thời gian phẫu thuật 61 Bảng 3.15. Biến chứng sau mổ 62 Bảng 3.16. Số lượng dịch dẫn lưu hố thận sau mỗi (ngày 1) 62 Bảng 3.17. Đặc ñiểm giải phẫu bệnh của chỏm nang trong nhóm nghiên cứu. 63 Bảng 3.18 Thời gian nằm viện sau phẫu thuật 64 Bảng 3.19. Tỷ lệ số bệnh nhân hết triệu chứng lâm sàng của 2 nhóm còn nang và hết nang sau phẫu thuật 64 Bảng 3.20. Tỷ lệ % còn nang sau phẫu thuật 65 Bảng 3.21. Đặc ñiểm kích thước phần nang còn lại sau phẫu thuật 65 Bảng 3.22. Xếp loại kết quả ñiều trị 66 Bảng 3.23. So sánh biến vị trí nang 67 Bảng 3.24. So sánh biến phân loại nang theo Bosniak 67 Bảng 4.1. Kết quả cải thiện triệu chứng ñau lưng 82 Bảng 4.2. So sánh chọc hút tiêm xơ, PPPT nội soi ổ bụng và PPPT sau phúc mạc 83 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu ñồ 3.1. Sự phân bố nang ñơn thận theo tuổi 49 Biểu ñồ 3.2. Sự phân bố nang ñơn thận theo giới tính 49 Biểu ñồ 3.3. Phân bố nang thận theo Bosniak 59 Biểu ñồ 3.4. Kết quả ñiều trị 66 Biểu ñồ 4.1. Tuổi trung bình của các nghiên cứu 69 Biểu ñồ 4.2. Thời gian phẫu thuật trung bình của những tác giả cùng PP mổ sau phúc mạc. 79 Biểu ñồ 4.3. Thời gian phẫu thuật trung bình so với những tác giả dùng PP mổ nội soi qua phúc mạc 80 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Nang ñơn thận ñược ñịnh nghĩa là tổn thương dạng nang hình thành từ nhu mô thận, chỉ ở một thùy thận, không thông thương với ñài bể thận. Nang ñơn thận thuộc nhóm bệnh nang thận không di truyền. Đây là bệnh lành tính. Bệnh hay gặp ở người lớn, ít gặp ở trẻ nhỏ và tỷ lệ mắc tăng theo tuổi [43]. Theo Laucks và Mc Lachlan (1981) tỷ lệ mắc bệnh ở những người trên 40 tuổi là 20% và những người trên 60 tuổi là 33% [43]. Kissane và Smith khi mổ tử thi thấy hơn một nửa số người trên 50 tuổi có nang thận (1975). Nang ñơn thận ít khi biểu hiện triệu chứng. Bệnh nhân thường ñến viện vì những triệu chứng không ñặc hiệu: Đau thắt lưng, ñái máu, tăng huyết áp, nhiễm khuẩn niệu. Bệnh có thể gây các biến chứng: Chèn ép hệ thống ñài bể thận, vỡ tự phát hoặc vỡ do chấn thương và chảy máu trong nang [43],[57],[64]. Có nhiều thuyết về cơ chế bệnh sinh nhưng ñến nay vẫn chưa khẳng ñịnh rõ ràng. Giả thuyết bẩm sinh ñược Kampmeire mô tả lần ñầu 1923, giả thuyết mắc phải ñược Feiner ñưa ra năm 1981 [7],[43]. Chẩn ñoán xác ñịnh dựa vào siêu âm và chụp cắt lớp vi tính. Điều trị chỉ ñặt ra khi nang thận có biểu hiện triệu chứng. Có nhiều phương pháp ñể ñiều trị bệnh. Trước những năm 1970 mổ mở cắt chỏm nang hoặc cắt thận bán phần ñược sử dụng. Phương pháp này có ưu ñiểm là ñiều trị triệt ñể song phải sử dụng ñường mổ lớn ( ñường mở bụng hoặc thắt lưng ) cho một phẫu thuật ñơn giản, thời gian nằm viện kéo dài [12],[14],[20],[32]. Giai ñoạn từ 1970 ñến 1990 phương pháp chọc hút nang không hoặc có bơm thuốc gây xơ hóa nang ñược ứng dụng. Đây là một phương pháp ñiều trị ñơn giản, nhất là khi có hướng dẫn của siêu âm. Tuy nhiên tỷ lệ tái phát cao 2 khác nhau tùy từng tác giả từ 21% ñến 85% [20],[71]. Hơn nữa việc một số tác giả bơm chất làm xơ hóa nang nhưng chưa theo dõi các bệnh nhân một cách lâu dài xem có ảnh hưởng ñến nhu mô thận và hệ thống ñài bể thận không cũng là một hạn chế. Từ sau năm 1990 ñến nay phương pháp mổ nội soi ổ bụng cắt chỏm nang ñược áp dụng rộng rãi và cho kết quả tốt [24],[25],[29],[31],[33],[37]. Tại hội nghị ngoại khoa toàn quốc năm 2000, Trần Bình Giang và cộng sự báo cáo kết quả bước ñầu ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt chỏm nang thận ở 30 bệnh nhân sau ñó phương pháp này ñã ñược ứng dụng cho nhiều trường hợp tại bệnh viện Việt Đức. Năm 2002 Trần Chí Thanh ñã nghiên cứu kết quả ñiều trị nang ñơn thận bằng phương pháp nội soi ổ bụng cắt chỏm nang ở 100 bệnh nhân với kết quả tốt và khá ñạt 71,5% ( lần lượt là 58,9% và 12,6% ) [7]. Từ ñầu năm 2005, bệnh viện Việt Đức tiến hành thành công mổ nội soi ñường sau phúc mạc cắt chỏm nang ñơn thận và từ ñó ñến nay phương pháp này dần thay thế phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng. Để có thể áp dụng phương pháp này một cách có hệ thống chúng tôi nghiên cứu ñề tài: “ Đánh giá kết quả ñiều trị cắt chỏm nang ñơn thận bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức ” với mục ñích: 1. Nghiên cứu ñặc ñiểm lâm sàng và cận lâm sàng nang ñơn thận. 2. Đánh giá kết quả ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận . 3 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Giải phẫu thận và phúc mạc.[4] 1.1.1. Giải phẫu thận 1.1.1.1.Hình thể ngoài: Thận hình hạt ñậu, rỗng 1/3 giữa gọi là xoang thận. Mỗi người bình thường có 2 thận. Thận gồm 2 mặt: mặt trước lồi, mặt sau phẳng; 2 bờ: bờ ngoài lồi, bờ trong lõm ở giữa tạo nên rốn thận, rốn thận có 2 mép (mép trước và mép sau); 2 ñầu: ñầu trên và ñầu dưới. 1.1.1.2. Kích thước: Thận dài khoảng 11cm, rộng 6cm, dầy 3cm, nặng khoảng 150gr ở nam và 136gr ở nữ. 1.1.1.3. Vị trí và ñối chiếu: • Vị trí: Thận nằm ở phần sau phúc mạc ổ bụng, hai bên cột sống, ñược bao quanh bởi một khối mô liên kết mỡ. Đầu trên ngang mức bờ trên ñốt sống ngực XII, ñầu dưới tương ñương ñốt sống thắt lưng III. Thận phải thường thấp hơn thận trái do bị gan ñè xuống. Thận trái hơi dài hơn, hẹp hơn và nằm gần ñường giữa hơn thận phải. Thận phải hơi thấp hơn thận trái khoảng 1.25cm. • Đối chiếu lên bề mặt: Ở tư thế nằm, thận ñối chiếu lên bề mặt thành ngực bụng thắt lưng như sau: - Mặt trước: Rốn thận ở khoảng ngang mức mặt phẳng qua môn vị, cách mặt phẳng giữa khoảng 5cm và hơi ở trong ñỉnh của sụn sườn 9. Rốn thận trái ở ngay trên mặt phẳng qua môn vị và rốn thận phải ở ngay dưới. Lấy vị trí ñó của rốn thận làm mốc, có thể vẽ một hình thận dài 11cm, rộng 4,5cm, 4 cực trên cách ñường giữa khoảng 2,5cm và cực dưới khoảng 7.5cm. (Do trục ngang thận nằm hơi chếch ra sau và ra ngoài, chiều rộng của hình ñối chiếu lên bề mặt có hẹp hơn thực ñộ 1,5cm). - Mặt sau: trung tâm rốn thận nằm ñối diện với bờ dưới gai ñốt sống thắt lưng I, cách mặt phẳng giữa khoảng 5cm. Theo ñiểm mốc ñó cũng có thể vẽ hình ñối chiếu tương tự như trên. Cực dưới thận thường ở trên phần cao nhất của mào chậu khoảng 2,5cm. Ở tư thế ñứng, thận nằm thấp hơn ở tư thế nằm khoảng 2,5cm và di ñộng lên xuống theo nhịp thở. 1.1.1.4. Mạc thận và ổ thận • Ổ thận (Thể mỡ quanh thận và cạnh thận) - Thận nằm trên một khối mỡ ở sát thành bụng sau gọi là thể mỡ cạnh thận. - Thận và các mạch thận còn ñược bao bọc bởi một khối mô liên kết mỡ quanh thận gọi là bao mỡ. Bao mỡ dày hơn ở các bờ thận và ăn sâu vào trong xoang thận • Mạc thận: Mô xơ của bao mỡ quanh thận cô ñặc lại ñể tạo thành một bao gọi là mạc thận. Nhìn trên thiết ñồ nằm ngang mạc thận gồm 2 lá trước và sau. Bắt ñầu từ bờ ngoài thận, 2 lá dính với nhau rồi tỏa ra ôm lấy thận: - Lá trước thận tỏa vào trong ở trước các mạch thần kinh thận, hòa cùng mô liên kết ở quanh ñộng mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dưới, rồi liên tiếp với lá trước ở bên ñối diện. Phần tỏa vào trong ñó của lá trước mạc thận rất mỏng và không lên cao quá ñộng mạch mạc treo tràng trên. [...]... cạnh thận sau tới cân ngang v bình thờng chứa mỡ Kích thớc thật sự của tất cả các khoang sau phúc mạc đợc hình th nh bởi mô mỡ Hệ thống cơ th nh bụng sau (cơ thắt lng v cơ vuông thắt lng) đợc phân tách với khoang sau phúc mạc bởi cân ngang cũng nh các lá cân của cơ 11 Hình 1.4 Sơ đồ cắt ngang của 3 khoang sau phúc mạc ở mức thận Các khái niệm mới l ống thông mỏng manh tiềm t ng giữa hai khoang quanh thận. .. đợc giới hạn phía trớc bởi phúc mạc th nh sau v phía sau bởi cân ngang Nó thờng đợc chia tiếp l m 3 khoang Khoang cạnh thận trớc (Anterior Pararenal Space) kéo d i từ phúc mạc th nh sau tới cân quanh thận trớc (cân Told hay cân Gerota); nó chứa tụy v các nhánh tạng của động mạch chủ bụng ở giữa, phần sau phúc mạc v đại tr ng lên cũng nh đại tr ng xuống ở phía bên Khoang quanh thận (Pararenal Space) đợc... tiếp giáp ở phía trớc tĩnh mạch chủ dới (IVC) v động mạch chủ (A), v sự kéo d i ra trớc bên của khoang cạnh thận sau sát với khoang cạnh thận trớc AC = đại tr ng lên, D = tá tr ng, P = tụy, DC = đại tr ng xuống, RK = thận phải, LK = thận trái, L3 = thân đốt sống thắt lng thứ ba A B Hình 1.5 Sơ đồ cắt đứng dọc 3 khoang sau phúc mạc qua thận phải (K) Các khái niệm mới l các đờng từ khoang cạnh thận trớc,... trớc bởi cân quanh thận trớc v ở phía sau bởi cân quanh thận sau (cân Zukerkandl) v chứa thận, tuyến thợng th n Động mạch chủ bụng v tĩnh mạch chủ dới nằm ở đờng giữa v đợc che phủ bởi phần kéo d i v o trong của các lớp cân quanh thận, nhng mức độ biến đổi ít hoặc nhiều Khoang quanh thận thờng không khép kín ở dới, cho phép nó thông với khoang dới phúc mạc (chậu hông) Khoang cạnh thận sau (Posterior Pararenal... ng ủi b th n: - Nang c c trờn: Nang n m 1/3 trờn c a th n - Nang c c d i: Nang n m 1/3 d i c a th n - Nang gi a th n: Nang n m 1/3 gi a th n * Theo m t th n: Ch ủ i v i nang ngo i vi - Nang m t tr c - Nang m t sau * Theo v trớ nang trờn hai th n: - M t bờn: B nh nhõn cú nang trờn m t th n 22 - Hai bờn: B nh nhõn cú nang trờn hai th n 1.4.4.Phõn lo i nh ng t n thng d ng nang t i th n b ng ch n ủoỏn hỡnh... trớc, khoang cạnh thận sau, v đặc biệt l khoang quanh thận tới các khoang dới thận v khoang ngo i phúc mạc ở chậu hông Lu ý chỗ mở của khoang quanh thận v o khoang dới thận D = tá tr ng, A = tuyến thợng thận ( Trớch t Textbook of laparoscopic Urology(2006) - Inderbir S.Gill) 1.2 Nang ủn th n: Gi i ph u b nh v nguyờn nhõn sinh b nh 1.2.1 Gi i ph u b nh [2],[5],[33],[37]: - Nang ủn th n ( nang th n ủn thu... t ng ch a ủ y m thnh b ng sau mụ ngoi phỳc m c ch liờn quan ủ n th n Khoang ngoi phỳc m c: Khoang n m ngoi phỳc m c, gi a phỳc m c thnh v thnh b ng g i l khoang sau phỳc m c c bi t trong ủú cú 10 khoang sau phỳc m c v khoang sau mu Cỏc c quan n m l c quan ngoi phỳc m c trong ủú th n n m khoang ny g i khoang sau phỳc m c 1.1.3 Giải phẫu khoang sau phúc mạc Khoang sau phúc mạc (retroperitoneum)(Hình... Pediatrics) B nh nang th n khụng di truy n: - Nang ủn th n - Th n ủa nang - Nang th n nhi u vỏch ngn - B nh nang th n m c ph i - B nh nang c u th n r i rỏc - Th n b t vựng t y - Tỳi th a ủi b th n B nh nang th n di truy n: - Th n ủa nang di truy n tr i - Th n ủa nang di truy n l n - Th n teo tu i v thnh niờn - B nh th n h di truy n - H i ch ng ủa d d ng bao g m c nang th n - B nh nang vựng t y - B... nang Nang ho c nang gi c a cỏc c quan xung quanh: Nang xu t phỏt t cỏc c quan c nh th n Cỏc nang ny ỏp sỏt vo th n Bờn ph i: C n ch n ủoỏn phõn bi t v i nang gan, nang tuy n th ng th n ph i Bờn trỏi: C n ch n ủoỏn phõn bi t v i nang tu , lỏch, nang tuy n th ng th n trỏi 1.5.2.2 Ph ng ủ ng m ch v gi ph ng ủ ng m ch th n Ph ng ủ ng m ch th n: Hỡnh nh g i ý khi nang c nh xoang th n cú canxi hoỏ thnh nang. .. n hỡnh nh: - Thnh nang dy - Cú õm vang trong nang - L ng c n trong nang ho c cú khớ kốm theo 29 1.6 Bi n ch ng nang ủn th n [40], [53], [62] 1.6.1 Ch y mỏu trong nang: T l ch y mỏu trong nang kho ng 6% Nguyờn nhõn t phỏt ho c sau ch n thng Siờu õm: Cú hỡnh nh õm vang trong nang, v cú vỏch ngn m ng Ch p CLVT: T tr ng t 60 - 90HU, nang khụng ng m thu c c n quang, thnh nang dy 1.6.2 Nang nhi m khu n: . pháp này một cách có hệ thống chúng tôi nghiên cứu ñề tài: “ Đánh giá kết quả ñiều trị cắt chỏm nang ñơn thận bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. lâm sàng nang ñơn thận. 2. Đánh giá kết quả ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận . 3 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Giải phẫu thận và phúc mạc. [4]. kết quả tái phát nang trên SÂ của phương pháp chọc hút tiêm xơ và phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng qua phúc mạc với phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. 83 KẾT LUẬN 87 TÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị việt đức, đánh giá kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị việt đức, đánh giá kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn