hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

64 385 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 14:36

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mục lục Đề mục Trang 1.3. Bản chất phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh .6 2.2. cấu tổ chức của Công ty .26 Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Lời mở đầu Sự phát triển kinh tế của đất nớc phải bắt đầu từ sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Nhng không phải tất cả mọi doanh nghiệp đều kinh doanh thành công trong điều kiện sản xuất hàng hoá sự cạnh tranh trên thị trờng, mà đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn tại vơn lên trong kinh tế thị trờng thì phải sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh không phải chỉ là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ xã hội nào cũng là mối quan tâm của doanh nghiệp. Đó là vấn đề bao trùm xuyên suốt thể hiện chất lợng của toàn bộ công tác quản lý kinh tế. Bởi vì suy cho cùng quản lý kinh tế là để tạo ra hiệu quả đạt lợi nhuận tối u, bằng những cải tiến khoa học công nghệ, phơng pháp quản lý chỉ thực sự ý nghĩa làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việt Nam đã tham gia vào ASIAN, gia nhập AFTA, làm thế nào để hội nhập hiệu quả? Đó là một thách thức rất lớn đặt lên vai nhà nớc, doanh nghiệp mọi ngời trong xã hội. Đối với doanh nghiệp mọi hoạt động đều nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để đạt đợc mục tiêu đó đòi hỏi doanh nghiệp nắm bắt tình hình sản xuất của công ty đối thủ cạnh tranh sẽ gây bất lợi gì cho mình. Một trong những chỉ tiêu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì thế hiệu quả càng cao thì khẳng định doanh nghiệp hoạt động đúng hớng phù hợp với thị trờng. Công ty CP xây dựng phát triển sở hạ tầng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Cũng nh những doanh nghiệp khác, muỗn tồn tại phát triển trong chế thị trờng thì Công ty luôn phải quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty luôn tìm kiếm những giải pháp nằhm đạt đợc các mục tiêu đề ra của mình. Trong quá trình thực tập tìm hiểu các hoạt động kinh doanh của công ty em đã quyết định chọn đề tài : Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của doanh nghiệp mà cụ thể là áp dụng cho công ty CP xây dựng phát triển sở hạ tầng. Bài báo cáo gồm 3 chơng: Ch ơng 1 : sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh Ch ơng 2 : Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty CP xây dựng phát triển sở hạ tầng Ch ơng 3 : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty CP xây dựng phát triển sở hạ tầng Trong quá trình thực tập tại Công ty đợc sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo CN. Nguyễn Hữu Nhuần Th.s Nguyễn Quốc Tuấn cùng các thầy giáo trong tổ bộ môn Quản trị kinh doanh cán bộ công nhân viên của Công ty CP xây dựng phát triển sở hạ tầng đã tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành bài báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Ch ơng I sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.1. Một số khái niệm về kinh doanh 1.1.1 Khái niệm về kinh doanh nhiều cách hiểu cách diễn đạt khác nhau về kinh doanh. Kinh doanh là các hoạt động kinh tế nhàm mục tiêu sinh lời của các chủ thể kinh doanh trên thị trờng (1) Kinh doanh hiểu theo nghĩa rộng nhất là một thuật ngữ chung để chỉ tất cả những tổ chức hoạt động sản xuất hàng hoá hay dịch vụ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày (2) 1.1.2 Khái niệm về quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh là quá trình tác động liên tục, tổ chức, hớng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những ngời lao động trong doanh nghiệp, sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng hội để thực hiện một cách tốt nhất mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt đợc mục tiêu đề ra theo đúng luật định thông lệ xã hội (1) 1.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả là một chỉ tiêu phản ánh tính chất lợng trình độ quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc đo bằng tỷ số giữa kết quả thu đợc chi phí bỏ ra để đạt đợc kết quả đó * Khái niệm hiệu quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực trình độ chi phí các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh (3) Khi đề cập tới hiệu quả kinh doanh các nhà kinh tế dựa vào từng góc độ xem xét để đa ra định nghĩa khác nhau Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân tài, vật lực của doanh nghiệp để đạt kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với chi phí thấp nhất. Hiệu quả sản xuất diễn ra khi xí nghiệp không thể tăng sản lợng một loại hàng hoá khác. Một nền kinh tế hiệu quả nằm trên đờng giới hạn khả năng sản xuất của nó. Để đạt hiệu quả đó hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần tài sản. việc đảm bảo đầy đủ nhu cầu về vấn đề tài sản là một điều cốt lõi bảo đảm quá trình kinh doanh đợc tiến hành liên tục bằng cách huy động vốn (3) Chỉ tiêu lãi suất với quĩ lơng chỉ rõ lợi nhuận thu đợc trên một đồng quĩ lơng chi ra. Nó ý nghĩa quan trọng việc xem xét sử dụng lao động, việc cải tiến quĩ lơng Ngoài ra quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp thờng trải qua nhiều công đoạn sản xuất. Nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình này, thể cung cấp dần cho từng công đoạn sản xuất, sản phẩm của doanh nghiệp đợc hoàn chỉnh thêm một bớc. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn lu động vận động không ngừng th- ờng xuyên qua các giai đoạn (dự trữ, sản xuất, tiêu thụ). Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của vốn lu động sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Để xác định tốc độ luân chuyển của vốn lu động ngời ta thờng sử dụng chỉ tiêu: Số vòng quay của VLĐ = Tổng số DTT/ Vốn KD bình quân Mọi quá trình kinh tế từ việc sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế sở đến sự phát triển kinh tế từng vùng, ngành toàn bộ nền kinh tế quốc dân đều quan hệ với hai yếu tố bản là chi phí kết quả. Vậy hiệu quả kinh doanh ngày càng quan trọng của tăng trởng kinh tế là chỗ dựa bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh 1.3. Bản chất phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.3.1. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh Là nâng cao năng suất lao động xã hội, đây là hai mặt của mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả đảm bảo, phát triển kinh tế. Chính vì khan hiếm nguồn nhân lực việc sử dụng chúng tính cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt đợc mục tiêu này, các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu năng của các yếu tố sản xuất tiết kiệm mọi chi phí. Vì vậy việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải đạt đợc chi phí tối thiểu, hay chính xác hơn là đạt đợc kết quả tối đa. Chi phí hội là quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh này. Chi phí hội phải bổ xung vào chi phí kế toán loại ra khỏi lợi nhuận kế toán để thấy rõ lợi ích kinh tế thật sự. Cách tính nh vậy sẽ khuyến khích các nhà kinh doanh lựa chọn phơng án kinh doanh tốt nhất, sản xuất hiệu quả. 1.3.2. Phân loại hiệu quả. Hiệu quả là một phạm trù rộng lớn mang tính tổng hợp vì vậy trong việc tiếp cận cần sự nhận thức rõ về tính đa dạng các chỉ tiêu hiệu quả phân loại các chỉ tiêu hiệu quả. - Căn cứ theo yêu cầu tổ chức xã hội tổ chức quản lý kinh tế theo cấu quản lý trong nền kinh tế quốc dân. Phân loại hiệu quả kinh tế theo các cấp quản lý gồm: + Hiệu quả kinh tế quốc dân : là toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia đạt đ- ợc. + Hiệu quả kinh tế vùng địa phơng : là thành quả một địa phơng đạt đợc để góp phần làm tăng hiệu quả của nền kinh tế quốc dân. - Phân loại hiệu quả kinh tế theo các yếu tố sản xuất; + Hiệu quả lao động: là hiệu quả của việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp đó. Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh + Hiệu quả kỹ thuật: biểu thị không qua sản lợng sản phẩm thể đạt đợc trên một chi phí đầu vào hay nguồn lực sử dụng vào sản xuất trong những điều kiện cụ thể về kỹ thuật hay công nghệ áp dụng vào sản xuất. + Hiệu quả phân bổ : Hiệu quả phân bổ là chỉ tiêu hiệu quả trong đó tính đến yếu tố giá cả sản phẩm giá đầu vào để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm trên một đồng chi phí về đầu vào hay nguồn lực. Thực chất nó là hiệu quả kỹ thuật tính đến các yếu tố về giá đầu vào giá đầu ra. Hiệu quả kinh tế xã hội là hiệu quả thu đợc cả về mặt kinh tế xã hội. Nó quan hệ mật thiết với nhau. Đạt đợc hiệu quả kinh tế hiệu quả xã hội mới tạo ra sự phát triển bền vững + Hiệu quả các tài sản cố định, hiệu quả đầu t, hiệu quả của việc sử dụng nguyên vật liệu, hiệu quả sản phẩm, hiệu quả của khoa học kỹ thuật. Ngoài những hiệu quả nói trên còn những hiệu quả: Kết quả sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của các khoản thu đợc hữu ích sau một kỳ sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh đợc đo lờng bằng các chỉ tiêu nh: giá trị tổng sản lợng, giá trị sản lợng hàng hoá, doanh thu, tổng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trớc thuế, lợi nhuận sau thuế. Trong kinh doanh lợi nhuận là biểu hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đợc tính bằng công thức: Hiệu quả kinh doanh = Kết quả thu đợc Chi phí đầu vào Theo cách tính mới thì chỉ mới phản ánh đợc mặt lợng của hiệu quả, để đánh giá chính xác hiệu quả của doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu phù hợp thống nhất với công thức hiệu quả chung: Hiệu quả kinh doanh = Ki/Ci Trong đó: Ki: Kết quả đầu ra Ci: Chi phí đầu vào Kết quả đầu ra đợc đo bằng các chỉ tiêu: giá trị tổng sản lợng, tổng doanh thu, lợi nhuận thuần. Yếu tố đầu vào: Vốn lu động, vốn cố định, đối tợng lao động. Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Doanh thu thuần là số tiền bán hàng mà doanh nghiệp thu đợc trong một kỳ sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu thuần : Là tổng số tiền từ doanh thu thuần, thu nhập từ hoạt động tài chính thu nhập từ hoạt động bất thờng. Lợi nhuận trớc thuế : Là số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu thuần tổng chi phí đã tạo ra kết quả đó. Lợi nhuận sau thuế là số tiền mà doanh nghiệp thu đợc sau khi đã trừ ra khỏi kết quả ban đầu những chi phí thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ với nhà n- ớc. Kết quả càng cao với chi phí thì hiệu quả càng cao. Kết quả thu đợc còn tuỳ thuộc vào nhân lực Qua vấn đề đợc nghiên cứu ở trên ta thấy hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu phản ánh kết quả mà doanh nghiệp đạt đợc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhìn vào hiệu quả của một doanh nghiệp hay một công ty đạt lợi nhuận cao hay thấp tức là sản xuất kinh doanh trong một kỳ hay một quí lỗ hay lãi. Tóm lại hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu hay nói cách khác nó là thớc đo kinh tế rất quan trọng mà doanh nghiệp nào cũng cần phải để xác định lại xem doanh nghiệp mình sản xuất kinh doanh lãi hay thua lỗ, để từ đó mà đa ra biện pháp nâng cao sản xuất nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển tốt hơn. 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 1.4.1. Nhúm ch tiờu tng hp ca doanh nghip: Nhúm ch tiờu ny phn ỏnh hiu qu ton b quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip, bao gm: - Ch tiờu doanh thu trờn mt ng chi phớ ca doanh nghip: Doanh thu tiờu th sn phm trong k ca doanh nghip Tng chi phớ v tiờu th trong k ca doanh nghip Ch tiờu ny cho bit mt ng chi phớ v tiờu th trong k to ra c bao nhiờu ng doanh thu. Ch tiờu ny cao khi tng chi phớ thp, do vy nú cú ý Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngha khuyn khớch cỏc doanh nghip tỡm ra cỏc bin phỏp gim chi phớ, tng hiu qu kinh doanh. - Ch tiờu doanh thu trờn mt ng vn sn xut ca doanh nghip: Doanh thu tiờu th sn phm trong k ca doanh nghip Tng vn kinh doanh ca doanh nghip Ch tiờu ny cho bit hiu qu s dng vn kinh doanh ca doanh nghip: mt ng vn kinh doanh s to ra nhiu ng doanh thu. Vỡ vy nú s giỳp cho cỏc doanh nghip qun lý vn cht ch, s dng tit kim v cú hiu qu ng vn kinh doanh. - Ch tiờu doanh li theo chi phớ doanh nghip: Li nhun trong k ca doanh nghip Tng chi phớ v tiờu th trong k ca doanh nghip Ch tiờu ny cho bit mt ng chi phớ v tiờu th trong k ca doanh nghip to ra c bao nhiờu ng li nhun. - Ch tiờu doanh li theo vn kinh doanh ca doanh nghip: Li nhun trong k ca doanh nghip Tng vn kinh doanh trong k ca doanh nghip Ch tiờu ny cho bit hiu qu s dng vn ca doanh nghip, mt ng vn to ra c bao nhiờu doanh li. Phn ỏnh trỡnh s dng vn ca doanh nghip. - Ch tiờu doanh li theo doanh thu thun ca doanh nghip: Li nhun trong k ca doanh nghip Doanh thu thun trong k ca doanh nghiờp Ch tiờu ny cho bit doanh nghip to ra c bao nhiờu ng li nhun t mt ng doanh thu thun. Ch tiờu ny cú ý ngha khuyn khớch doanh nghip tng doanh thu, gim chi phớ hoc tc tng doanh thu phi ln hn tc tng chi phớ. Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh 1.4. 2. Nhúm ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu s dng lao ng: - Ch tiờu nng sut lao ng ca doanh nghip: Tng giỏ tr kinh doanh to ra trong k ca doanh nghip Tng s lao ng bỡnh quõn trong k ca doanh nghip Ch tiờu ny cho bit mt lao ng s to ra bao nhiờu ng giỏ tr kinh doanh. - Ch tiờu kt qu kinh doanh trờn mt ng chi phớ tin lng ca doanh nghip: Doanh thu tiờu th sn phm trong k ca doanh nghip Tng chi phớ tin lng trong k ca doanh nghip Ch tiờu ny cho bit mt ng chi phớ tin lng trong k to ra c bao nhiờu ng doanh thu. - Ch tiờu li nhun bỡnh quõn tớnh cho mt lao ng ca doanh nghip: Li nhun trong k ca doanh nghip Tng s lao ng bỡnh quõn trong k ca doanh nghip Ch tiờu ny cho bit bỡnh quõn lao ng trong k to ra c bao nhiờu ng li nhun. - H s s dng lao ng ca doanh nghip: Tng s lao ng c s dng ca doanh nghip Tng s lao ng hin cú ca doanh nghip Ch tiờu ny cho bit trỡnh s dng lao ng ca doanh nghip. - H s s dng thi gian lao ng ca doanh nghip: Tng thi gian lao ng thc t Tng thi gian lao ng nh mc Ch tiờu ny phn ỏnh thi gian lao ng thc t so vi thi gian lao ng nh mc, nú cho bit tỡnh hỡnh s dng lao ng trong doanh nghip Sinh viên: Đặng Đình Thắng. Lớp: C.QDN 06.1 10 [...]... do Sở Kế hoạch Đầu t TP Hải Phòng cấp ngày 02/06/1999 Tổng giám đốc : Trần Duy Hải Thành lập Công ty: Ngày 28/5/1999 Công ty đợc thành lập theo quyết định số 876/QĐ-UB của UBND thành phố Hải Phòng về việc chuyển xí nghiệp xây dựng tổng hợp trực thuộc Công ty xây dựng phát triển sở hạ tầng thành Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng trên sở cổ phần hoá xí nghiệp xây dựng và. .. Cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng 1.Những thuận lợi khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh Từ khi đợc thành lập trải qua nhiều khó khăn, Công ty Cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng đã đạt đợc những thành công nhất định, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế còn non trẻ của chúng ta nói chung nâng cao đời sống cán bộ Công nhân viên trong Công ty nói riêng Trong... công cộng giao thông thuỷ lợi sở kỹ thuật hạ tầng, lắp máy, điện nớc - T vấn đầu t xây dựng giám sát công trình - Kinh doanh sở hạ tầng khu công nghiệp khu chế xuất - Xây dựng cải tạo lới điện cao, hạ thế đến 35 KV - Kinh doanh bất động sản - Sản xuất kết cấu thép 2.2 cấu tổ chức của Công ty Hiện nay, Công ty CP xây dựng phát triển hơn 500 cán bộ công nhân viên lập thành bộ máy... họ phát huy khả năng sẵn tạo bớc đột phá trong sản xuất ra sản phẩm đứng vững trên thị trờng Sinh viên: Đặng Đình Thắng Lớp: C.QDN 06.1 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chơng II thực trạng phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng phát triển sở hạ tầng I Lịch sử hình thành phát triển của Công ty CP xây dựng phát triển cơ. .. trị kinh doanh III- Phân tích thực trạng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng 1 Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Năm 2008 chỉ tiêu 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ 4 Giá vốn bán hàng 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và. .. động sản, kinh doanh thơng mại, sản xuất công nghiệp Với kinh nghiệm hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với trang thiết bị tiên tiến, với đội ngũ cán bộ vững vàng Công ty luôn giành đợc sự tin cậy của khách hàng, khẳng định vị trí ngày càng cao trong lĩnh vực kinh doanh của mình Hiện nay, các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là: -Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng - công. .. gia trực tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thể chuyển đổi thành tiền Phân tích tình hình tài sản lu động trong doanh nghiệp nhằm mục đích thấy đợc sự biến động tăng giảm của tài sản, cấu phân bổ tài sản sự tác động ảnh hởng đến tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Qua đó thấy đợc những tồn tại trong công tác quản lý sử dụng tài sản doanh nghiệp để... thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đặt ra cho mình mục tiêu phát triển luôn nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã đề ra Trong điều kiện hiện nay, mọi nỗ lực của công ty đều nhằm mở rộng quy mô hoạt động của mình trên sở mở rộng thị trờng, đồng thời công ty cũng đặt ra vấn đề hiệu quả kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu Thực tế trong thời gian vừa qua Công ty mới... kinh doanh của công ty - Hình thức quản lý lao động: Cán bộ công nhân viên trong công ty thực hiện tốt bản về nội quy quy định của công ty về thoả ớc lao động tập thể, chấp hành các chủ trơng chính sách của Đảng Nhà nớc Sinh viên: Đặng Đình Thắng Lớp: C.QDN 06.1 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh II Khái quát thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng. .. = 1.5 Các nhân tố tác động đến việc hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Từ chỉ tiêu xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ta thể thấy đợc hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh chịu tác động trực tiếp của cung, cầu giá cả thị trờng Nói một cách khác hiệu quả của quá trình kinh doanh chịu trợc tiếp của yếu tố đầu vào, đầu ra sự tiếp nhận của thị trờng Đồng thời . ty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Ch ơng 3 : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty CP xây dựng và phát. Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh Ch ơng 2 : Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Phân loại hiệu quả., Nhóm chỉ tiêu quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp., Nhóm chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp., Nhân tố bên ngoài, Nhân tố bên trong, Một số khái niệm về kinh doanh 1 Khái niệm về kinh doanh Phơng hớng chung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Lịch sử hình thành Qúa trình phát triển và cơ cấu tổ chức, Đặc điểm về lao động trong công ty . Những thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Phân tích tình hình s dng vn lu ng v v n c nh ca công ty Phân tích về chi phí., Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn