bài giảng đại số 7 chương 1 bài 11 số vô tỉ. khái niệm về căn bậc hai

12 549 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 11:39

GD E A B D C 1m F a) S AEBF = 1.1 = 1 ( m 2 ) S AEBF S ABF = 2 . S ABCD S ABF = 4 . S ABCD S AEBF = 2 . 1 b) Gọi x(m) (x>0) là độ dài cạnh hình vuông ABCD x S ABCD = x.x = x 2 = 2 = 2. * Bài toán : Cho hình vẽ, trong đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1m, hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF. a) Tính diện tích hình vuông AEBF  Tính diện tích hình vuông ABCD. b) Tính độ dài đường chéo AB. ⇒ x = 1,4142135623730950488016887… Giải = 2 (m 2 ) 1) Số vô tỉ: x 2 = 2 (x > 0) ⇒ x = 1,4142135623730950488016887… là số thập phân vô hạn không tuần hoàn (Số vô tỉ) *Bài toán: (sgk) * Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. * Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I. 1) Số vô tỉ: 2) Khái niệm về căn bậc hai : Ta nói 2 và -2 là các căn bậc hai của 4 * Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a ⇒ x là căn bậc hai của a x 2 = a ( a ≥ 0) 2 2 = 4 ; (-2) 2 = 4 5 2 = 25 ; (-5) 2 = 25 Ta nói 5 và -5 là các căn bậc hai của 25 * Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là và số âm kí hiệu là - . a a * Chú ý: Không được viết . 25 5= ± * Số âm không có căn bậc hai. Ví dụ: số dương 25 có hai căn bậc hai là: * Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết = 0. 0 25 5= 25 5− = − và * Tìm các căn bậc hai của 9, -16, 2 Số dương 9 có hai căn bậc hai là và 9 3= 9 3− = − Số -16 không có căn bậc hai Số dương 2 có hai căn bậc hai là và 2 2− Bài toán mở đầu x 2 = 2 và x > 0 Nên x = 2 Số dương 2 có hai căn bậc hai là: và - 2 2 E A B D C 1m F x 2 m Sơ đồ tư duy Làm bt 82/SGK 41 Sơ đồ tư duy Làm bt 83/SGK 41 Bài 84: Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu thì x 2 bằng : A) 2 ; B) 4 ; C) 8 ; D) 16 ; 2x = 2x = Giải thích: Giải thích: x 2 =⇒ x =⇒ 4 2 2 = 16 4 2 = Điền số thích hợp vào ô trống: x 4 0,25 (-3) 2 10 4 4 0,25 (-3) 2 x 2 4 = 2 2 4x = 16 5,0 25,0 = 0,5 2 )25,(0 0,0625 2 ( 3) 3− = 3 [ ] 81)3( 2 2 =− 81 24 10 10 = 10 2 [...]... tí nào vì tớ được chàng căn bậc hai “… .” che chở 8 8 Tớ lạnh quá! Hướng dẫn về nhà -Học thuộc kĩ lý thuyết -Làm hoàn chỉnh các bài tập SGK trang 41, 42 -Lưu ý BT86/SGK42: ấn nút trước rồi mới ấn các biểu thức dưới dấu căn -Đọc mục “có thể em chưa biết” -Xem trước bài số thực”, cần tìm hiểu: 1/ Số thực là gì? 2/ Kí hiệu tập hợp các số thực 3/ Cách so sánh hai số thực 3/ Trục số thực . 1, 414 213 562 373 0950488 016 8 87 Giải = 2 (m 2 ) 1) Số vô tỉ: x 2 = 2 (x > 0) ⇒ x = 1, 414 213 562 373 0950488 016 8 87 là số thập phân vô hạn không tuần hoàn (Số vô tỉ) *Bài toán: (sgk) * Số vô tỉ là số viết được. dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. * Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I. 1) Số vô tỉ: 2) Khái niệm về căn bậc hai : Ta nói 2 và -2 là các căn bậc hai của 4 * Định nghĩa: Căn bậc hai. là: * Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết = 0. 0 25 5= 25 5− = − và * Tìm các căn bậc hai của 9, -16 , 2 Số dương 9 có hai căn bậc hai là và 9 3= 9 3− = − Số -16 không có căn bậc hai Số
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 7 chương 1 bài 11 số vô tỉ. khái niệm về căn bậc hai, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 11 số vô tỉ. khái niệm về căn bậc hai, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 11 số vô tỉ. khái niệm về căn bậc hai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn