bài giảng đại số 7 chương 1 bài 10 làm tròn số

15 566 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 11:39

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7 Chào mừng quý Thầy, Cô giáo và các em học sinh về tham dự tiết học này Kiểm tra bài cũ 1- Viết các phân số dưới dạng số thập phân. 3 4 ; 20 11 − 3 4 0,15 ; 0,3636 0,(36) 20 11 − = − = = ĐS: ĐS: 2- Lớp 7A có 35 học sinh trong đó có 15 học sinh khá giỏi. Tính tỉ số phần trăm học sinh khá giỏi của lớp đó? %857142,42 35 %100.15 = [...]...LUYỆN TẬP Bài tập:Tính giá trị (làm tròn đến đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách  Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính  Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả a) 14 , 61 – 7, 15 + 3,2 Cách 1: 14 , 61 – 7, 15 + 3,2 ≈ 15 – 7 + 3 ≈ 11 Cách 2: 14 , 61 – 7, 15 + 3,2 10 ,66 ≈ 11 b) 7, 56 5, 17 3 Cách 1: 7, 56 5, 17 3 ≈ 8 5 ≈ 40 Cách 2: 14 , 61 – 7, 15 + 3,2 = 39 ,1 078 8 ≈ 39 Bài tập 2:... điểm Toán của bạn An như sau: Hệ số 1: 7; 8; 6; 10 Hệ số 2: 7; 6; 5; 9 Hệ số 3: 8 Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn An (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) TBm = điểm hs1 + điểm hs2 x 2 + điểm hệ số 3 x 3 Tổng các hệ số Đáp án: TBm = 7, 26666 7, 3 NỘI DUNG BÀI HỌC CẦN NHỚ  Quy ước làm tròn số Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên... lại.Trong trường hợp số nguyên thì ta thay chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0 Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ    Làm bài 78 , 79 , 80, 81c, 81d SGK trang 38 Vận dụng thành thạo hai quy ước làm tròn số Chuẩn bị . rồi làm tròn kết quả. Cách 1: 14 , 61 – 7, 15 + 3,2 ≈ 15 – 7 + 3 ≈ 11 a) b) 7, 56 5, 17 3 Cách 1: 7, 56 5, 17 3 ≈ 8 5 ≈ 40 Cách 2: 14 , 61 – 7, 15 + 3,2 10 ,66 ≈ 11 Cách 2: 14 , 61 – 7, 15 + 3,2 = 39 ,1 078 8. lại.  VD: a) Làm tròn số 0,08 61 đến chữ số thập phân số hai. 0,08 61 ≈ 0,09  VD: b) Làm tròn số 1 573 đến hàng trăm. 1 573 ≈ 16 00 (tròn trăm) 2. Quy ước làm tròn số Trong trường hợp số nguyên thì. Điền số thích hợp vào ô vuông sau khi đã làm tròn số đến hàng đơn vị.  5,4 ≈  5,8 ≈ 5 5,4 5,8 6 ?1 4 5 6 VD2: Làm tròn số 72 900 đến hàng nghìn.  72 900 ≈ 73 000 (tròn nghìn) VD3: Làm tròn số
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 7 chương 1 bài 10 làm tròn số, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 10 làm tròn số, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 10 làm tròn số, Quy ước làm tròn số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn