cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo nghiên cứu điểm tại huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh

108 364 1
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 12:50

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VƢƠNG TẤN CÔNG Cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trƣờng cho vùng hải đảo: Nghiên cứu điểm tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Hà Nội – 2007 1 MỤC LỤC Mở đầu CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐẢO VEN BỜ VIỆT NAM VÀ ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH 10 1.1. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam 10 1.2. Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 15 CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẢO CÔ TÔ 16 2.1. Vị trí và vai trò, chức năng của huyện đảo Cô Tô trong hệ thống các huyện đảo ven bờ Việt Nam 16 2.1.1. Vị trí địa lý 16 2.1.2. Vai trò và chức năng huyện đảo trong hệ thống các huyện đảo ven bờ Việt Nam 16 2.2. Đặc điểm các điều kiện tự nhiên- tài nguyên, kinh tế - xã hội 22 2.2.1. Đặc điểm các điều kiện tự nhiên- tài nguyên 22 2.2. 2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 57 2.3.2. Cơ sở thực tiễn 78 2.4. Những hạn chế của huyện đảo trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 82 2.4.1. Hạn chế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 82 2.4.2. Hạn chế về điều kiện kinh tế, xã hội và nhân văn 83 CHƯƠNG 3 - ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẢO CÔ TÔ 86 3.1. Đánh giá tổng hợp cho mục đích phát triển bền vững huyện đảo 86 3.1.1. Về đối tượng đánh giá 86 3.1.2. Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá 87 3.1.3. Một số kết quả đánh giá 91 2 3.2. Định hướng phát triển bền vững huyện đảo 93 3.2.1. Định hướng chung 93 3.2.2. Định hướng phát triển đối với các ngành và lĩnh vực kinh tế 93 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 3 Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Thế kỷ XXI là thế kỷ của kinh tế biển (KTB). Các quốc gia có biển trên Thế giới đã và đang xúc tiến xây dựng chiến lược, cũng như các kế hoạch hành động khai thác biển, khai thác vùng ven biển và hải đảo một cách mạnh mẽ. Trung Quốc là một điển hình, trong nhiều năm qua đã tích cực đẩy mạnh mở cửa ra phía biển và sự ưu tiên trong đầu tư, đã có những kế hoạch cụ thể trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng duyên hải và các đảo ven bờ. Thực tế cho thấy họ đã đạt được khá nhiều những thành tựu trong lĩnh vực khai thác sử dụng tài nguyên biển, đảo phục vụ cho mục đích phát triển KT-XH chung của đất nước, đặc biệt đã hình thành khá nhiều các điểm, khu kinh tế mở, đặc khu kinh tế phát triển và những khu vực này đã và đang phát huy được vai trò và hiệu quả kinh tế rất lớn của mình cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Philippin, Inđônêxia, Mailaixia, cũng đang tăng cường sức mạnh kinh tế trên biển. Họ đang nỗ lực khai thác những ưu thế vượt trội về vận tải hàng hoá bằng đường biển với chi phí rẻ hơn nhiều lần so với các phương tiện vận tải, giao thông khác, cũng như đang có những chiến lược, kế hoạch, có sự quan tâm đặc biệt trong khai thác tài nguyên biển, đảo nói chung phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH, Có thể thấy rằng do có những ưu thế đặc biệt về tài nguyên biển, các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển đa dạng các ngành sản xuất, kinh tế, hệ thống các đảo ven bờ của các nước hiện đang được quan tâm và đầu tư khá mạnh mẽ cho nhiều mục đích khác nhau. Và ở nhiều nơi sự phát triển của chúng đã đưa đến những hiệu quả kinh tế lớn, đã có những đóng góp không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các nước. Đứng trước xu thế hội nhập toàn cầu, nhiều quốc gia không có biển cũng đang nỗ lực để có được những hợp tác về hoạt động phát triển kinh tế biển. Đối với Việt Nam, chúng ta là một nước có tiềm năng hết sức to lớn để phát triển kinh tế biển, tuy vậy cho đến thời điểm hiện nay chúng ta vẫn chưa tận dụng và phát huy hết các lợi thế về khai thác các nguồn lợi tài nguyên biển vô tận của mình, chúng ta còn đi sau nhiều nước trong lĩnh vực này. Tuy nhiên cũng rất may mắn, trong một vài thập niên vừa qua và ở giai 4 đoạn hiện nay vấn đề nghiên cứu biển, phát triển kinh tế biển và hải đảo đã và đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư một cách khá toàn diện các nguồn vật lực, nhân lực, trí lực và tài lực nhằm xây dựng chiến lược sử dụng hợp lý tài nguyên biển, các chính sách và biện pháp thực thi cụ thể, phù hợp với mong muốn trong tương lai không xa sẽ có thể xây dựng được một nền kinh tế biển vững mạnh và đạt hiệu quả cao. Việt Nam có chiều dài đường bờ biển trên 3260 km, đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới. Vùng ven biển Việt Nam là vùng kinh tế - sinh thái - nhân văn rộng lớn và khá đặc thù, trải dài trên 13 vĩ độ, thuộc phạm vi lãnh thổ hành chính của 28 tỉnh, thành phố, là vùng thềm lục địa của Việt Nam, trong đó có ít nhất 2773 hòn đảo lớn - nhỏ khác nhau (chưa kể các đảo của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) và được coi là "mặt tiền" của cả nước để thông ra Thái Bình Dương, hòa nhập với 10 đường hàng hải đi tới nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và các thị trường rộng lớn trên khắp Thế giới. Các huyện đảo - một phần lãnh thổ quan trọng của chiến lược phát triển này. Để phát triển kinh tế biển vững mạnh cần phải phát huy tối đa tài nguyên trong vùng nội thủy, vùng lãnh hải và vùng hợp tác quốc tế, đặc biệt là phải phát triển kinh tế trên các đảo, để trở thành cầu nối giữa đất liền với ngoài khơi trong khai thác kinh tế cũng như củng cố ANQP gìn giữ chủ quyền Đất nước. Tuy nhiên, vấn đề phát triển bền vững trên đảo đang là một trong những khó khăn và thách thức lớn đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay. Việc đánh giá đúng đắn điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế các vùng biển đảo có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng. Nó không những giải quyết được mâu thuẫn giữa vấn đề phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường (BVMT), giữa phát triển kinh tế và chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển, mà còn tạo điều kiện cho kinh tế phát triển từ đất liền vươn ra ngoài vùng biển khơi. Nằm ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ, quần đảo Cô Tô có vị trí chiến lược quan trọng - đảo tiền tiêu của Đất nước. Đây là một trong những vùng biển luôn xảy ra tranh chấp trên biển với Trung Quốc, do đó quần đảo Cô Tô cần phải được tạo điều kiện phát triển vững về kinh tế và mạnh về quốc phòng như một đơn vị hành chính độc lập. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngày 29 tháng 3 năm 1994 Nhà nước đã quyết định thành lập huyện đảo Cô Tô, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. 5 Các hệ sinh thái trên đảo có thể hiểu như một địa hệ, có mức độ nhạy cảm rất cao với tất cả các biến động xảy ra do các quá trình nội ngoại sinh bên trong mỗi địa hệ và đặc biệt là rất nhạy cảm với các tác động của con người. Quá trình sản xuất đòi hỏi phải khai thác tài nguyên để làm nguyên liệu đầu vào và thải ra môi trường phế thải. Đặc thù của đảo chính là vai trò của yếu tố biển đối với sự phát triển của tài nguyên tự nhiên và các nhân tố xã hội tạo thành một hệ thống phức tạp hơn rất nhiều so với đất liền. Do đó, cần thiết phải xác định “ngưỡng phát triển” của các ngành kinh tế trên cơ sở các nguyên tắc phát triển bền vững. Để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả, kinh tế huyện đảo Cô Tô cần phải được quy hoạch phù hợp với quỹ sinh thái của lãnh thổ và điều này phụ thuộc rất nhiều vào công tác nghiên cứu, điều tra, đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương. Đề tài luận văn “Cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo: nghiên cứu điểm tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ” được tiến hành nhằm đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên lãnh thổ, xây dựng cơ sở khoa học cho việc xác định quy mô phát triển KT-XH, tiến tới xây dựng một mô hình phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế và an toàn đối với môi trường huyện đảo Cô Tô nói riêng và hải đảo nói chung. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu làm rõ tiềm năng tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng kinh tế, xã hội của đảo Cô Tô qua đó đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, xây dựng các định hướng chiến lược phát triển KT-XH trên quan điểm phát triển bền vững, tạo tiền đề cho việc đảm bảo ANQP của đảo nói riêng và của đất nước ta. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tổng hợp mối quan hệ thống nhất của cả hai phụ hệ thống “biển” và “đảo” trên các đảo và mối quan hệ hữu cơ giữa các đảo. Phạm vi nghiên cứu khoa học: đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên trên huyện đảo Cô Tô, xác lập cơ sở khoa học để đưa ra những định hướng nhằm phát triển bền vững kinh tế- xã hội của huyện đảo và đảm bảo vai trò vị trí quan trọng của nó đối với mục đích an ninh quốc phòng lãnh thổ. 6 Phạm vi không gian lãnh thổ: Huyện đảo Cô Tô đây là huyện đảo có vị trí quan trọng và có tiềm năng to lớn trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển KT - XH và các điều kiện khác như sự liên kết phát triển gắn với các khu vực, các tuyến, trung tâm phát triển của đất nước và từng vùng lãnh thổ. 4. Cơ sở tài liệu - Các tài liệu mang tính là cơ sở lý luận đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội đảo, huyện đảo của các tác giả trong và ngoài nước. - Tài liệu về nghiên cứu, điều tra, đánh giá, xây dựng mô hình kinh tế áp dụng cho các đảo và hệ thống đảo ven bờ Việt Nam. Các tài liệu điều tra, nghiên cứu, khảo sát thực địa: nghiên cứu đặc điểm và sự phân hoá các yếu tố thành tạo cảnh quan, thực trạng phát triển kinh tế của địa phương. - Tư liệu bản đồ và viễn thám: bản đồ địa hình, địa mạo, hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất,v.v tỷ lệ 1:10.000; ảnh viễn thám viễn thám. - Các đề tài, dự án, báo cáo khoa học về điều tra điều kiện tự nhiên, KT-XH, tài nguyên và môi trường, kế hoạch, quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020 của huyện Cô Tô và tỉnh Quảng Ninh. 5. ý nghĩa khoa học và thực tiễn 5.1. ý nghĩa khoa học: đề tài là một công trình nghiên cứu ứng dụng trên cơ sở cách tiếp cận địa lý, áp dụng phương pháp đánh giá tổng hợp đối với một huyện đảo. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện phương pháp luận đánh giá tổng hợp áp dụng đối với lãnh thổ là đảo và huyện đảo. 5.2. ý nghĩa thực tiễn: những định hướng, kiến nghị đề tài đề xuất là cơ sở khoa học để xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ cho phát triển bền vững huyện Cô Tô cũng như các huyện đảo khác trong hệ thống đảo ven bờ Việt Nam. 6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 6.1. Quan điểm nghiên cứu 6.1.1. Quan điểm phát sinh 7 Mỗi một đơn vị địa lý tổng hợp trên lãnh thổ đều trải qua tác động của các nhân tố địa đới và phi địa đới. Tác động tổng hợp của hai yếu tố này nên mỗi địa hệ không giống nhau. áp dụng quan điểm này trong đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế – xã hội quần đảo Cô Tô, đề tài không chỉ nghiên cứu các đối tượng địa lý về mặt hình thái mà còn chú trọng đến nguồn gốc phát sinh và quá trình phát triển của chúng, từ đó phân chia lãnh thổ thành các đơn vị cảnh quan có sự giống nhau về biểu hiện bên ngoài, tương đồng về đặc điểm phát sinh. Quan điểm này được áp dụng cho mọi cấp phân vị cảnh quan. 6.1.2. Quan điểm lịch sử Thiên nhiên là một chỉnh thể hoàn chỉnh và thống nhất của các hợp phần. Nếu như không có các tác động của con người các hợp phần đó sẽ phát triển theo đúng quy luật của tự nhiên, và đều trải qua ba giai đoạn: hình thành, phát triển và già cỗi. Nghiên cứu quá khứ để đánh giá hiện tại và dự báo xu thế phát triển trong tương lai. Vì vậy, nghiên cứu sự phân hoá các đơn vị cảnh quan đảo Cô Tô phục vụ PTBV phải dựa trên việc nghiên cứu lịch sử phát triển của chúng. 6.1.3. Quan điểm hệ thống Những hiểu biết ngày càng đầy đủ về thế giới quan đã giúp con người nhận thức rằng các thực thể tự nhiên luôn tồn tại trong một hệ thống hoàn chỉnh và thống nhất. Đặc thù của tự nhiên đảo Cô Tô là các cảnh quan tồn tại trong một hệ thống được hình thành bởi 2 phụ hệ thống về mặt không gian lãnh thổ là các phụ hệ thống "đảo" và "biển" tồn tại độc lập, có quan hệ tương hỗ, được thể hiện rõ nét không chỉ trong các điều kiện tự nhiên mà còn cả trong các điều kiện KT- XH. Nghiên cứu cảnh quan trên quan điểm hệ thống thể hiện ở việc phân tích cấu trúc không gian (bao gồm cấu trúc đứng và cấu trúc ngang) và cấu trúc thời gian trên từng đơn vị nhằm xác định được quan hệ của các hợp phần trong mối quan hệ với các yếu tố cùng bậc và với các yếu tố của bậc cao hơn. 6.1.4. Quan điểm tổng hợp Quan điểm tổng hợp đã được đề xuất từ rất lâu và trở thành kim chỉ nam cho mọi nghiên cứu địa lý. Quan điểm này đòi hỏi khi nghiên cứu lãnh thổ phải chú ý tới tất cả các hợp phần tự nhiên. Theo Vũ Tự Lập quan điểm này chú ý tới sự phát sinh và sự phân 8 hoá lãnh thổ, kiến trúc hiện đại của môi trường địa lý. Vì vậy, nghiên cứu các đơn vị lãnh thổ nhất thiết phải được xem xét trên quan điểm tổng hợp. Đề tài đã vận dụng quan điểm này trên các khía cạnh sau: - Nghiên cứu toàn diện các điều kiện tự nhiên và tài nguyên theo các quy luật chi phối và các mối quan hệ của chúng trong tự nhiên. - Ngoài ra, nghiên cứu tổng hợp chỉ thật sự đầy đủ khi tiến hành điều tra cả các điều kiện KT- XH và các điều kiện về môi trường. 6.1.5. Quan điểm đồng nhất tương đối Tính đồng nhất tương đối là đặc điểm cơ bản của các địa tổng thể nói chung và các đơn vị cảnh quan đảo Cô Tô nói riêng. Đây là chỉ tiêu để phân biệt các đơn vị cảnh quan. Theo như nhận xét của V.P. Lidop (1954) bản thân các cảnh quan không thể có sự đồng nhất tuyệt đối. 6.1.6. Quan điểm phát triển bền vững Yêu cầu của phát triển bền vững đòi hỏi người ta phải sử dụng tài nguyên một cách hợp lý để đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không để lại gánh nặng cho thế hệ mai sau. Sự phát triển của một lãnh thổ được coi là bền vững khi đảm bảo tính bền vững trên cả ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. 6.2 . Phương pháp nghiên cứu 6.2.1. Phương pháp thu thập, xử lý số liệu Các tài liệu, số liệu, báo cáo, bài báo, thông tin, webside liên quan. Đó là tài liệu về điều kiện tự nhiên: vị trí địa lý, địa chất, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, các tai biến v.v…; các số liệu kinh tế - xã hội: dân số, diện tích, lao động, hiện trạng sử dụng đất, v.v …và thông tin về biến động kinh tế – xã hội, dân số, v.v… Các số liệu, tài liệu được thống kê, phân tích, chọn lọc phù hợp với yêu cầu nội dung luận văn. Trên cơ sở đó, lập đề cương chi tiết cho công tác thực địa để bổ sung, cập nhật tài liệu, bảo đảm tính đúng đắn và chính xác hoá của việc điều tra, nghiên cứu tổng hợp điều kiện địa lý lãnh thổ, phù hợp với mục đích nghiên cứu. 6.2.2. Phương pháp thực địa 9 Phương pháp thực địa được thực hiện nhằm nghiên cứu, điều tra tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, kinh tế – xã hội của khu vực, bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật số liệu, thông tin đã thu thập. Khảo sát thực địa trên địa bàn nghiên cứu của đề tài được tiến hành làm 2 đợt, theo các tuyến bao quát toàn bộ diện tích của các đảo. Ngoài ra, đề tài còn tham gia khảo sát trên biển bằng tàu, thuyền vòng quanh một số đảo lớn, nhỏ ở khu vực hạt nhân của huyện. 6.2.3. Phương pháp nhân tố chủ đảo Phương pháp này được A.A. Grigoriev đề xuất từ năm 1946, còn được F.N. Minkop gọi là phương pháp nhân tố trội. Những khu vực địa lý tự nhiên được phân ra trên bản đồ không nhất thiết phải vạch theo dấu hiệu chỉ thị, có trường hợp cùng một đường ranh giới dấu hiệu chỉ thị có thể thay đổi theo từng đoạn. Phương pháp nhân tố chủ đạo dựa trên cơ sở của tính không đồng nhất về giá trị của các nhân tố tự nhiên, cho nên nhân tố chủ đạo phải hiểu là nhân tố có tính quyết định sự phân hoá của các thể tổng hợp địa lý tự nhiên đồng thời có khả năng tác động mạnh đến những nhân tố khác . 6.2.4. Phương pháp bản đồ và Hệ thống tin địa lý Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tiến hành sử dụng bản đồ địa hình, ảnh viễn thám để thiết lập kế hoạch chi tiết cho các đợt khảo sát thực địa để có thể bao quát toàn bộ không gian khu vực nghiên cứu. Với sự hỗ trợ của các phần mềm GIS (Mapinfow, Arcview, Envi, ArcGIS) đề tài tiến hành chỉnh sửa, bổ sung các bản đồ hợp phần; giải đoán ảnh viễn thám và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; phân tích tổng hợp, chồng xếp các lớp thông tin để thành lập bản đồ cảnh quan, thực hiện các phép phân tích không gian trong tính toán mức độ chia cắt địa hình để phục vụ cho việc đánh giá và sử dụng các thuật toán của các phần mềm để thành lập các bản đồ đánh giá và bản đồ định hướng tổ chức không gian lãnh thổ. Ngoài ra, phương pháp này còn được dùng để biên tập và thể hiện các bản đồ. 6.2.5. Phương pháp phân tích tổng hợp Các hợp phần địa lý của các lãnh thổ nói riêng và đảo Cô Tô nói chung luôn tồn tại trong hệ thống “biển-đảo” có sự thống nhất chặt chẽ và mối quan hệ mật thiết. Sự biến [...]... về những công trình nghiên cứu hệ thống đảo ven bờ Việt Nam và đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường đảo Cô Tô Chương 3: Đề xuất các định hướng và các giải pháp phát triển bền vững đảo cô Tô 10 CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐẢO VEN BỜ VIỆT NAM VÀ ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH 1.1 Hệ thống đảo ven bờ... chúng với các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước Bốn huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Bạch Long Vỹ, Cát Hải gắn với vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; huyện đảo Lý Sơn gắn với khu kinh tế Dung Quất thuộc vùng kinh tế trọng điểm Trung Trung Bộ; huyện đảo Côn Đảo và phần nào đó là huyện đảo Phú Quý‎có liên hệ mật thiết với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu... một số huyện đảo CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẢO CÔ TÔ 2.1 Vị trí và vai trò, chức năng của huyện đảo Cô Tô trong hệ thống các huyện đảo ven bờ Việt Nam 2.1.1 Vị trí địa lý Cô Tô là một huyện nằm ở phía Đông bắc tỉnh Quảng Ninh, được thành lập vào 29/3/1994 Lãnh thổ huyện là toàn bộ phần đảo nổi của hơn 40 hòn đảo quần đảo Cô Tô và vùng biển xung... Viện Kinh tế Thuỷ sản, bộ Thuỷ sản đã nghiên cứu và quy hoạch tổng thể cho phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản ở Cô Tô đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 Hiện nay, Cô Tô đã được các nhà địa lý của Viện Địa Lý tiếp tục nghiên cứu, trong đề tài mang mã số KC.09.20: “Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế, xã hội; Thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số huyện. .. cụm đảo lựa chọn là cụm đảo Ngọc Vừng (tỉnh Quảng Ninh) , cụm đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam), cụm đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) và nhiều công trình nghiên cứu riêng cho các đảo, huyện đảo của các tác giả khác và của các địa phương, và nhiều công trình nghiên cứu khác có liên quan Hệ thống đảo ven bờ (HTĐVB) là tập hợp các đảo, cụm đảo, quần đảo phân bố trên thềm lục địa, kể từ sát bờ ra đến những đảo. .. trọng đối với an ninh quốc phòng và đảm bảo chủ quyền lãnh thổ Riêng đối với đảo Trần, cần đầu tư trọng điểm cho quốc phòng, xây dựng một nền kinh tế - quốc phòng vững mạnh Là một quần đảo thuộc tuyến ngoài, phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng huyện Cô Tô không chỉ đóng vai trò vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước mà còn bảo vệ cho quá trình phát triển kinh tế cũng như hoạt... tra nghiên cứu hệ thống đảo ven bờ vịnh Bắc Bộ phục vụ cho việc qui hoạch phát triển kinh t - xã hội bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển” và giai đoạn 200 1-2 004, đề tài cấp Nhà nước KC.09.12: “Luận chứng khoa học về một mô hình phát triển kinh tế - sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ Việt Nam” do GS.TS Lê Đức Tố chủ trì, bước đầu đã xây dựng được mô hình kinh tế sinh... biển 1.2 Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Là một đơn vị hành chính thuộc vùng biển đảo, huyện đảo Cô Tô gần đây đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm Nghiên cứu về các đặc điểm địa chất của khu vực Cô Tô được các nhà nghiên cứu tiến hành từ những năm 1960: và sau đó tiếp tục được hoàn chỉnh dần Những năm gần đây, các nghiên cứu tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tiềm năng tự nhiên, kinh tế – xã hội... rằng, việc phát triển KTXH của huyện cần phải được gắn liền với chiến lược bảo vệ chủ quyền Quốc Gia *.Vai trò đối với phát triển các ngành kinh tế Quần đảo Cô Tô được bao bọc bởi một vùng biển rộng lớn, diện tích ngư trường của huyện khoảng 400 km2, nằm ngay cạnh ngư trường lớn Đông Bắc và trung tâm Vịnh Bắc Bộ có nguồn lợi hải sản phong phú Đây trở thành một lợi thế cho phát triển kinh tế, đặc biệt... mạnh đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt vùng ven 22 biển và hải đảo Do vậy, vùng ven biển và hải đảo tất yếu được coi là một địa bàn chiến lược quan trọng trong hoạch định phát triển kinh tế và hợp tác kinh tế quốc tế Quần đảo Cô Tô nằm trong khu vực rìa của Biển Đông, là điều kiện thuận lợi trong giao lưu kinh tế với các nước khác trên Thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình . nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương. Đề tài luận văn Cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo: nghiên cứu điểm tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VƢƠNG TẤN CÔNG Cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trƣờng cho vùng hải đảo: Nghiên cứu điểm tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng. 1.2. Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 15 CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẢO CÔ TÔ 16 2.1. Vị trí và vai trò, chức năng của huyện đảo Cô
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo nghiên cứu điểm tại huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh, cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo nghiên cứu điểm tại huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh, cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo nghiên cứu điểm tại huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh, CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐẢO VEN BỜ VIỆT NAM VÀ ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH, CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẢO CÔ TÔ, CHƯƠNG 3 - ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẢO CÔ TÔ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn