bài giảng toán 5 chương 4 bài 2 quãng đường

15 175 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:36

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH CHÁNH TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN VÂN Giáo viên: VÕ VĂN PHƯƠNG [...].. .Bài 2 Một người đi từ A lúc 8 giờ 45 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút với vận tốc là 39 km/ giờ Tính quãng đường AB ? A 8 giờ 45 phút B 11 giờ 15 phút Giải Thời gian người đó đi từ A đến B là: 11 giờ 15 phút – 8 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút 2 giờ 30 phút = 2 ,5 giờ Quãng đường AB dài là: 39x 2 ,5 = 97 ,5( km ) Đáp số : 97 ,5 km V= 15 km/giờ t = 2 giờ 100 km V= 18 km/giờ t = 3 giờ 50 km V= 25 km/giờ... giờ 30 phút 2 giờ 30 phút = 2 ,5 giờ Quãng đường AB dài là: 39x 2 ,5 = 97 ,5( km ) Đáp số : 97 ,5 km V= 15 km/giờ t = 2 giờ 100 km V= 18 km/giờ t = 3 giờ 50 km V= 25 km/giờ t = 4 giờ 30 km V= 12 ,5 km/giờ t = 4 giờ 54 km Xem trước bài :” LUYỆN TẬP “ KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ MẠNH KHỎE . trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 4 ,5 km/ giờ. Tính quãng đường người đó đi được. Giải 2 giờ 30 phút = 2 ,5 giờ Quãng đường người đó đi được là: 4 ,5 x 2 ,5 = 11, 25 (km ) Đáp số : 11, 25 km Bài 2. . = 2 giờ 30 phút 2 giờ 30 phút = 2 ,5 giờ Quãng đường AB dài là: 39x 2 ,5 = 97 ,5( km ) Đáp số : 97 ,5 km. V= 15 km/giờ t = 2 giờ V= 25 km/giờ t = 4 giờ V= 18 km/giờ t = 3 giờ V= 12 ,5 km/giờ t = 4. Tính quãng đường Nê Mô đã đi được. 18 ,5 km ? 18 ,5 x 4 = 74 ( km/ giờ ) ( giờ ) ( km ) b.Ví dụ 2: Vận tốc của một người đi xe đạp là 12 km/giờ. Người đó đi trong 2 giờ 20 phút. Tính quãng đường
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 4 bài 2 quãng đường, bài giảng toán 5 chương 4 bài 2 quãng đường, bài giảng toán 5 chương 4 bài 2 quãng đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn