bài giảng toán 5 chương 3 bài 9 luyện tập tính diện tích

15 496 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:29

Môn: Toán Bài: Luyện tập về tính diện tích GV thực hiện: Nguyễn Thanh Hiền Đơn vị: Trường TH Ninh Thượng VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 5C Bài cũ Giới thiệu biểu đồ hình quạt Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú. 1. Em hãy đọc thông tin có trên biểu đồ. Kiểm tra bài cũ Đi bộ 50% Xe đạp 25% Xe máy 20% Ôtô 5% Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú. Kiểm tra bài cũ Đi bộ 50% Xe đạp 25% Xe máy 20% Ôtô 5% Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: 2. Theo biểu đồ, số học sinh đi bộ là: A. 15 học sinh B. 20 học sinh C. 25 học sinh Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú. Kiểm tra bài cũ Đi bộ 50% Xe đạp 25% Xe máy 20% Ôtô 5% Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: 3. Theo biểu đồ, số học sinh đi ô tô là: A. 2 học sinh B. 4 học sinh C. 6 học sinh 20m 25m 25m 40,1m 20m 20m 20m Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ: Em thử nghĩ cách chia mảnh đất thành những hình đã học? Thảo luận 1 phút Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích 20m 25m 20m 25m 20m A E G B C P 20m Q D K H NM 20m 25m 20m 25m 20m A E G B C P 20m Q D K H NM 40,1m 40,1m Cách 1 Cách 2 Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ : Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Cách 1 Cách 2 Bài giải Bài giải Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 25 + 20 + 25 = 70 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 70 x 40,1 = 2807 (m (m 2 2 ) ) Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là: 20 x 20 x 2 = 800 (m 2 ) Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m 2 ) Đáp số: 3607 m 2 Chiều dài hình chữ nhật EGPQ là: 20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m) Diện tích hình chữ nhật EGPQ là: 80,1 x 20 =1602 (m (m 2 2 ) ) Diện tích của hai hình chữ nhật AKMD và HBCN là: 40,1 x 25 x 2 = 2005 (m 2 ) Diện tích mảnh đất là: 1602 + 2005 = 3607 (m 2 ) Đáp số: 3607 m 2 Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ : 20m 25m 20m 25m 20m 20m 40,1m 20m 25m 20m 25m 20m 20m 40,1m A E G B C PQ D K H N M A E G B C PQ D K H N M 1. Chia hình đã cho thành các hình đã học. Muốn tính diện tích một hình không thuộc dạng đã học ta làm như sau: 3. Tính diện tích hình đã cho. 2. Tính diện tích các hình mới tạo thành. Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Trong 2 cách chia mảnh đất sau, theo em nên chọn cách nào? Vì sao? Cách 1 Cách 2 50m 50m50m 40,5m 40,5m 40,5m 30m 30m 30m 100,5m 100,5m 100,5m 40,5m 40,5m 40,5m 50m50m 50m (1) (2) (3) (1) (2) (3) (5)(4) [...]... Luyện tập về tính diện tích Bài tập 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: Cách 1: Cách 2: 3, 5m (1) 3, 5m 3, 5m (2) (1) 3, 5m (3) 3, 5m (2) 6,5m 4,2m Bài giải 3, 5m 6,5m 4,2m Bài giải Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 3 ,5 + 4,2 + 3 ,5 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 11,2 x 3 ,5 = 39 ,2 (m2) Diện tích hình chữ nhật (2) là: Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 3 ,5 + 6 ,5 = 10 (m) Diện. .. Diện tích hình chữ nhật (1) là: 10 x 4,2 = 42 (m2) Diện tích của hai hình vuông (2) và (3) là: 6 ,5 x 4,2 = 27 ,3 (m2) Diện tích mảnh đất là: 39 ,2 + 27 ,3 = 66 ,5 (m2) 3 ,5 x 3 ,5 x 2 = 24 ,5 (m2) Diện tích mảnh đất là: 42 + 24 ,5 = 66 ,5 (m2) Đáp số: 66 ,5 m2 Đáp số: 66 ,5 m2 1 2 3 4 5 S=rxrx3.14 S=(a+b)xh:2 S=axa S=axh:2 S=axb - Về nhà xem lại các công thức tính diện tích các hình đã học - Chuẩn bị bài sau: Luyện. .. 20 13 Toán: Luyện tập về tính diện tích *Lưu ý: Nên chọn cách chia đơn giản nhất Ít hình Tạo được các hình bằng nhau Thuận tiện cho việc tính toán Các kích thước của các hình mới chia có sẵn hoặc dễ tìm Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 20 13 Toán: Luyện tập về tính diện tích Bài tập 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 3, 5m 3, 5m 6,5m 4,2m 3, 5m Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 20 13 Toán: ... + 24 ,5 = 66 ,5 (m2) Đáp số: 66 ,5 m2 Đáp số: 66 ,5 m2 1 2 3 4 5 S=rxrx3.14 S=(a+b)xh:2 S=axa S=axh:2 S=axb - Về nhà xem lại các công thức tính diện tích các hình đã học - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) . 20 13 Toán: Luyện tập về tính diện tích Bài tập 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 4,2m (2) (1) 6,5m 3, 5m 3, 5m 3, 5m Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 20 13 Toán: Luyện. Luyện tập về tính diện tích Cách 1: 4,2m (2) (3) (1) 6,5m 3, 5m 3, 5m 3, 5m Cách 2: Bài giải Chiều dài hình chữ nhật (1) là: Đáp số: 66 ,5 m 2 42 + 24 ,5 = 66 ,5 (m 2 ) Diện tích mảnh đất là: 3 ,5 x 3 ,5. tiện cho việc tính toán Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 20 13 Toán: Luyện tập về tính diện tích Bài tập 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 3, 5m 3, 5m 3, 5m 6,5m 4,2m Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 3 bài 9 luyện tập tính diện tích, bài giảng toán 5 chương 3 bài 9 luyện tập tính diện tích, bài giảng toán 5 chương 3 bài 9 luyện tập tính diện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn