luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

172 394 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 10:48

. Đại học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu ở việt nam . TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Ở VIỆT NAM Ngành:. KẾ HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG TRONG GIA CƯỜNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU 76 2.5. LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CỦA PHẦN MỀM PLAXIS V8.2 SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 79 2.5.1. Các loại phần tử sử dụng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam, luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam, luận án tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn