Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

172 450 1
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 10:19

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền đường là bộ phận quan trọng của đường ô tô. Bảo đảm ổn định nền đường là điều kiện tiên quyết để đảm bảo ổn định cho lớp áo đường và cả tuyến đường. Cáctuyến đường ở nước ta trải dài từ Bắc đến Nam và hầu hết đều đi qua các châu thổ cóđịa chất đất yếu. Do vậy việc nghiên cứu, lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu để đảmbảo ổn định cho các tuyến đường ở nước ta là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Hiện nay trên thế giới cũng như ở nước ta để xử lý nền đất yếu có rất nhiềuphương pháp khác nhau, trong đó có phương pháp trộn sâu (Deep Mixing Method DMM) hay còn gọi là biện pháp sử dụng cọc đất xi măng (CĐXM) đã và đang được ápdụng rộng rãi trong xây dựng các công trình nhà cao tầng, giao thông, thủy lợi34…Thực tế cho thấy, khi sử dụng CĐXM bên cạnh những vấn đề về quy trình vàkiểm soát chất lượng thi công, thì vấn đề tính toán thiết kế CĐXM đặt ra những yêucầu cần phải giải quyết. Theo đó, hiện nay các tiêu chuẩn ở nước ta , 1, 2, 3, 4,5, 6, 28 phục vụ cho việc tính toán nền đất yếu đặc biệt là CĐXM mới chủ yếutập trung vào vấn đề thi công và vật liệu mà chưa đề cập đến đặc điểm ứng xử cục bộ,trạng thái ứng suất, biến dạng của nền đất sau gia cố, cũng như chưa có những hướngdẫn cụ thể về việc lựa chọn các thông số cơ bản như đường kính cọc (D), khoảng cáchgiữa các cọc (d) , tỷ lệ khoảng cách và đường kích cọc (dD) hay chiều dài của các cọc(L)… Điều này dẫn đến các dự án sử dụng CĐXM hiện nay chưa có sự thống nhất vềlựa chọn mô hình tính toán cũng như các thông số chủ yếu của CĐXM. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích của luận án nhằm lựa chọn mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệCĐXM để gia cường nền đường đắp trên đất yếu là mô hình đối xứng trục được giảibằng phương pháp phần tử hữu hạn. Trên cơ sở đó luận án đã tiến hành khảo sát cáctrường hợp sử dụng hệ CĐXM trong các điều kiện địa chất khác nhau ở Việt Nam;phân tích, đánh giá và xác định được các thông số chính của hệ CĐXM phù hợp với các điều kiện cụ thể của công trình.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 Đối tượng nghiên cứu : Nền đất yếu được gia cố bằng CĐXM để tăng khả năng chịutải, giảm độ lún của nền đường cấp cao. Phạm vi nghiên cứu : NCS đã lựa chọn nhiều điều kiện địa chất khác nhau đại diện chođịa chất của các vùng miền ở nước ta để tính toán và phân tích các số liệu nghiên cứu. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tàiLuận án đã tổng quan về các loại đất yếu thường gặp trong điều kiện Việt Nam, các biện pháp xử lý nền đất yếu hiện nay, ưunhược điểm và phạm vi áp dụng của từngphương pháp, sau đó lựa chọn biện pháp CĐXM là đối tượng nghiên cứu. Luận ánphân tích về cấu tạo, cơ chế làm việc của hệ CĐXM, các phương pháp tính toán thiếtkế trên thế giới và ở Việt Nam và chỉ rõ các vấn đề chưa thực sự sáng tỏ trong nộidung tính toán hệ cọc cả về cơ chế làm việc, các tham số tính toán, thiết kế… Nghiên cứu sinh đã phân tích, lựa chọn được mô hình tính toán hợp lý khi thiếtkế hệ CĐXM để gia cường nền đường đắp trên đất yếu là bài toán đối xứng trục đượcgiải bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tiếp đó, luận án nghiên cứu chuyên sâu vềthuật toán, các thông số đầu vào, mô hình quan hệ vật liệu…của phần mềm Plaxis một trong những công cụ mạnh trên thế giới hiện nay để xử lý các vấn đề địa kỹ thuậtvà lựa chọn phần mềm này trong các tính toán cho chương 3. . học giao thông vận tải Nguyễn việt hùng Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đờng đắp trên đất yếu ở việt nam . GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Ở VIỆT NAM Ngành: Kỹ thuật xây. KẾ HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG TRONG GIA CƯỜNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU 76 2.5. LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CỦA PHẦN MỀM PLAXIS V8.2 SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 79 2.5.1. Các loại phần tử sử dụng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam, Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam, Nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn