Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp

30 344 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 10:49

Một số vấn đề , phương pháp tính, hạch toán thuế GTGT , các doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Từ một nền kinh tế kế hoạch hoá chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Nền kinh tế của nước ta không ngừng phát triển. Trong sự phát triển mạnh mẽ này các doanh nghiệp trong nền kinh tế không chỉ chịu tác động của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường mà còn chịu sự tác động, điều tiết quản lý của Nhà nước. Một công cụ quan trọng giúp Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết, quản lý của mình đó là thuế. Trong bước chuyển biến của nền kinh tế, các sắc thuế hiện tại tỏ ra không còn phù hợp cùng với xu thế hoà nhập khu vực quốc tế cần có những sắc thuế phù hợp. Do đó trong chương trình công tác cải cách thuế bước hai (1998-2000) Bộ Tài chính đã đưa ra các loại thuế mới thay thế các sắc thuế không còn phù hợp đưa thêm các loại thuế mới phát sinh mà Nhà nước cần phải thu. Một trong những bước cải cách này đó là thuế doanh thu được thay thế bằng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mà Quốc hội đã thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1999. Đối với các doanh nghiệp, trong công tác hạch toán kế toán nói riêng, việc áp dụng Luật thuế mới đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hầu hết các phần hành của công tác kế toán. Sẽ không ít vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hoàn thiện về cách tính hạch toán thuế GTGT. Chính vì vậy mà em chọn đề tài:“Một số vấn đề về phương pháp tính hạch toán thuế GTGT các doanh nghiệp”. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I. KHÁI NIỆM - BẢN CHẤT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THUẾ NƯỚC TA 1. Khái niệm Thuếmột phần thu nhập mà mỗi tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước theo luật định để đáp ứng yêu cầu chi tiêu theo chức năng của nhà nước; người đóng thuế được hưởng hợp pháp phần thu nhập còn lại. 2. Bản chất của thuế - Bản chất của thế thể hiện trước hết là một phần thu nhập của xã hội được tập trung để phục vụ nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. - Về bản chất giai cấp của thuế: Thuế ra đời là do sự ra đời của Nhà nước. Nhà nước đại diện cho quyền lợi của giai cấp thống trị xã hội, do đó bản chất của nhà nước quyết định bản chất của thuế. - Thuế còn thể hiện tính xã hội rất rộng rãi. Trước hết vì thuế có liên quan đến mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Thuế gắn liền với Nhà nước. Thuế là công cụ có hiệu lực được Nhà nước sử dụng để thực hiện chức năng của mình trong việc quản lý đối với toàn xã hội. 3. Thực trạng của hệ thống thuế nước ta Hệ thống thuế nước ta đã được cải cách cơ bản từ cuối năm 1990, các Luật Pháp lệnh thuế mới đã lần lượt được ban hành từng bước được thực hiện đã có tác dụng điều tiết mạnh mẽ nền kinh tế thị trường đang phát triển, nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo ra những tiền đề cho việc tiếp tục cải cách chính sách thuế của Nhà nước ta. Những loại thuế chính chia làm ba nhóm: Các loại thuế đánh vào thu nhập hay còn gọi là thuế trực tiếp, các loại đánh vào hàng tiêu dùng hay thuế gián 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiếp, các loại thuế đánh vào tài sản hay thuế của cải, áp dụng thống nhất cho mọi thành phần kinh tế. Bao gồm các Luật Pháp lệnh thuế như: Luật thuế doanh thu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế xuất, nhập khẩu; Luật thuế lợi tức; Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất; Pháp lệnh thuế thu nhập; Pháp lệnh thuế tài nguyên; Pháp lệnh thuế nhà đất. một loạt các loại thuế khác như thuế môn bài, thuế sát sinh, thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, lệ phí mang sắc thuế như lệ phí trước bạ, lệ phí bay qua bầu trời, lệ phí giao thông như phí cầu, phà, . nước ta thời kỳ bao cấp, thuế thường chỉ mới bảo đảm được khoảng 50- 60% tổng số thu của Ngân sách Nhà nước, lúc đó còn phải dựa vào viện trợ, vay nợ. Đến nay nguồn thu từ nước ngoài, nhất là các khoản viện trợ cho không đã giảm nhiều. Quan hệ kinh tế đối ngoại đã chuyển dần sang cơ chế có vay có trả, cả hai bên cùng có lợi. Thuế đã chiếm khoảng 80-90% tổng số thu Ngân sách Nhà nước, đáp ứng được nhu cầu chi tiêu thường xuyên của Nhà nước, giảm tỉ lệ bội chi, góp phần hạn chế đẩy lùi lạm phát, bước đầu đã ổn định được giá cả tiền tệ đã có phần tích luỹ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trả nợ, . Các kết quả đạt được của hệ thống thuế không chỉ thể hiện trong tổng thu ngân sách mà nó còn được thể hiện qua các mặt kinh tế, xã hội khác. Tuy nhiên bên cạnh đó, hệ thống thuế mới trong quá trình kiểm nghiệm trong thực tế những năm qua cũng đã bộc lộ một số mặt tồn tại đó là: các sắc thuế trong hệ thống được thiết kế tách rời, chưa gắn bó hỗ trợ lẫn nhau nên không phát huy được tác dụng đồng bộ của hệ thống thuế. Mặt khác cơ cấu thuế suất thường phức tạp, có nhiều thuế suất khác nhau, trong khi đó nội dung của luật thuế các văn bản hướng dẫn lại không quy định rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt với thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì biểu thuế còn quá nhiều mặt hàng thuế suất khác nhau. Do đó có thể thấy hệ thống thuế của ta vẫn còn phức tạp, chưa phù hợp với điều kiện trình độ của cán bộ quản lý thuế, chưa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoài ra, chính sách thuế hiện hành còn chưa bao quát được hết các đối tượng thu nguồn thu, về cơ bản vẫn chưa khắc phục được tình trạng thu chồng chéo, trùng lắp các khâu (thể hiện rõ thuế doanh thu), còn chưa công bằng; phân biệt giữa kinh tế quốc doanh ngoài quốc doanh, giữa đầu tư trong nước đầu tư nước ngoài còn chưa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội đã đang biến đổi hiện nay. Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế của Nhà nước ta là cần thiết, việc thay đổi thuế Giá trị gia tăng cho thuế doanh thu điểm mốc đánh dấu (được thực hiện từ ngày 1-1-1999) là một bước ngoặt lớn cho quá trình đổi mới hoàn thiện này. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THUẾ GTGT 1. Khái niệm Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu cơ bản tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ khi qua mỗi công đoạn sản xuất, lưu thông hàng hoá. Thuế GTGT phải trả khi mua sản phẩm hoặc tiêu dùng, thuế GTGT trả cho người cung cấp, nhà cung cấp có vai trò như một người thu hộ Chính phủ, thuế GTGT được chuyển tới người tiêu dùng cuối cùng. 2. Quá trình ra đời phát triển của thuế GTGT trên thế giới Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu được nghiên cứu, áp dụng từ sau Đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914-1918) nhằm động viên sự đóng góp rộng rãi của quảng đại quần chúng nhân dân cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, để nhanh chóng hàn gắn vến thương chiến tranh. Thuế doanh thu được áp dụng Pháp từ năm 1917. Thời kỳ đầu, thuế doanh thu chỉ đánh giai đoạn cuối cùng của quá trình lưu thông hàng hoá (khâu bán lẻ), với thuế suất rất thấp. Đầu năm 1920, thuế doanh thu được điều chỉnh, đánh vào từng khâu của quá trình sản xuất. Trong thực tế, cánh đánh thuế này đã phát sinh nhược điểm về tính chất trùng lắp. Nói cách khác, quá trình sản xuất ra sản phẩm càng qua nhiều khâu thì thuế càng cao thuế chồng lên thuế. Để khắc phục nhược điểm này, 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 năm 1936, Pháp đã cải tiến thuế doanh thu qua hình thức đánh thuế một lần vào công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất (từ là khi sản phẩm được đưa vào lưu thông lần đầu). Như vậy, việc đánh thuế độc lập, một lần với độ dài của quá trình sản xuất, khắc phục được hiện tặng đánh thuế trùng lắp trước đó. Tuy nhiên, chính sách thuế này lại phát sinh nhược điểm là việc thu thuế bị chậm trễ so với trước, vì chỉ khi sản phẩm được đưa vào khâu lưu thông lần đầu, Nhà nước mới thu được thuế, . Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, thuế doanh thu vẫn còn nhược điểm nổi bật là thuế thu chồng chéo, trùng lắp, . Đến năm 1954, Chính phủ Pháp đã ban hành loại thuế mới với tên gọi là thuế giá trị gia tăng “theo tiếng Pháp là TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (được viết tắt là T.V.A). Lúc đầu TVA được ban hành để áp dụng trước đối với ngành sản xuất, chủ yếu nhằm hạn chế việc thu thuế chồng chéo qua nhiều khâu trong lĩnh vực công nghiệp, với thuế suất đồng loạt là 20% chỉ khấu trừ thuế khâu trước đối với nguyên liệu, vật liệu. Quá trình thống nhất hoá Châu Âu được thúc đẩy vào những năm 50 đã có tác dụng thuận lợi để TVA được triển khai nhanh chóng các nước khác. Đến năm 1966, trong xu hướng cải tiến hệ thống thuế “đơn giản hiện đại” chung Châu Âu, TVA được ban hành chính thức để thay thế một số sắc thuế gián thu. Từ năm 1978, theo yêu cầu điều hoà luật pháp của các nước thành viên Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC), nước Pháp điều chỉnh lại luật tài chính, trong đó có phần quan trọng liên quan đến TVA. Năm 1986, TVA Pháp được áp dụng rộng rãi đối với tất cả các ngành, nghề sản xuất, lưu thông hàng hoá, dịch vụ, nhằm đáp ứng hai mục tiêu quan trọng: Bảo đảm số thu kịp thời, thường xuyên cho ngân sách Nhà nước khắc phục tình trạng thu thuế trùng lắp của thuế doanh thu. Khai sinh từ nước Pháp, thuế TGGT đã nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trên thế giới, trở thành nguồn thu quan trọng của nhiều nước. Đến nay đã có trên 100 nước áp dụng thuế TGGT, chủ yếu là các nước Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, các nước trong khối Cộng đồng Châu Âu (EC) một số nước Châu Á. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Về tên gọi, có nhiều nơi gọi là thuế trị giá gia tăng như Pháp, Anh, Thuỵ Điển, . Một số nước gọi là thuế hàng hoá dịch vụ như Canada, Niu-Di-Lân, . một số nước Phần Lan, Áo, Đức là thuế doanh thu họ cho rằng đây không phải là sắc thuế mới mà vẫnthuế doanh thu, chỉ được thay đổi nội dung biện pháp thu. 3. Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT Việt Nam Trong hệ thống thuế nước ta, loại thuế gián tiếp quan trọng nhất là thuế doanh thu với tổng thu tương ứng khoảng 3-4% GDP mỗi năm. Nhưng thuế doanh thu là một loại thuế phức tạp, có nhiều mức thuế suất khác nhau biểu hiện trong khoảng rộng trên cơ sở giá bao gồm cả thuể (trong đó có cả thuế nhập khẩu). Do đó nó có một số tồn tại sau: Thứ nhất, diện thu thuế bị thu hẹp đánh thuế doanh thu với nhiều mức thuế suất tuỳ theo nguồn doanh thu là một việc không thể thực hiện được, vì thế cán bộ thu thuế phải dựa vào kinh nghiệm để xác định mức thuế dẫn tới hiện tượng thương lượng thuế giữa cán bộ thuế đối tượng nộp thuế, khó tránh khỏi tiêu cực. Thứ hai, cơ chế thuế này đòi hỏi lưu trữ hồ đầy đủ, đây là một vấn đề khó khăn với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thứ ba, vì thuế chồng chéo nhiều khi tạo khả năng cho người sản xuất tiến hành liên kết ngang dọc để tránh một số khâu chịu thuế, gây ra hiện tượng trốn thuế. Thứ tư, thuế doanh thu trên thực tế hầu như không thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố cấu thành trong giá hàng xuất khẩu nền trong khuyến khích xuất khẩu. Mặt khác, về nhập khẩu, thuế doanh thu không được thu ngay khi hàng nhập vào cửa khẩu có thể dẫn tới tình trạng thất thu thuế, nhất là đối với công ty tư nhân. Những tồn tại của thuế doanh thu có thể được giải quyết căn bản bằng thuế GTGT. Thuế GTGTthuế đánh trên giá tự tăng thêm, tức là đánh trên giá trị chênh lệch giữa các khoản bán ra của một doanh nghiệp với khoản mua vào về 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chi phí vật chất dịch vụ từ các doanh nghiệp khác. Thuế GTGT đã khắc phục được các nhược điểm của thuế doanh thu, cụ thể là: Thứ nhất, thuế GTGT đánh vào tiêu thụ nên nó được thu mọi khâu của quá trình sản xuất cho nên việc thu thuế khâu sau còn kiểm tra được việc nộp thuế khâu trước nên hạn chế thất thu, lượng thuế thực thu sẽ tăng lên rất mạnh. Thứ hai, về kỹ thuật tính toán, có thể tách thuế này ra khỏi giá thành hàng xuất khẩu một cách dễ dàng không những không phải hợp thuế GTGT khâu xuất khẩu mà còn được thoái trả toàn bộ số thuế GTGT đã nộp các khâu trước cho nên nó khuyến khích mạnh mẽ việc đẩy mạnh xuất khẩu. Thứ ba, bản chất thuế GTGT là mang tính trung lập về mặt kinh tế. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chỉ là khâu trung gian, thu thuế hộ Nhà nước rồi nộp vào kho bạc Nhà nước. Chính vì thế mà thuế GTGT khắc phục được nhược điểm là thuế đánh chồng lên thuế của thuế doanh thu, tạo nên mặt bằng cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp với nhau, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp tích cực tổ chức cơ cấu lại bộ máy quản lý dây chuyền công nghệ. Thứ tư, thuế GTGT có diện bao quát rộng, bao gồm hầu như toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Vì vậy về lâu dài thuế GTGT sẽ làm tăng thu ngân sách là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, việc áp dụng thuế GTGT sẽ giảm bớt mức thuế suất (bốn mức thuế suất). Khuyến khích các doanh nghiệp giữ sổ sách kế toán tốt hơn, kích thích mạnh mẽ việc sử dụng hoá đơn, tạo điều kiện cho việc kiểm tra thanh tra tài chính. Mặt khác khi triển khai áp dụng thuế GTGT sẽ góp phần đổi mới tư duy về cơ chế thu nộp thuế (tự động kê khai, tự động nộp thuế, thực hiện kiểm tra sau) cho phép nền kinh tế nước ta nói chung tiếng nói với các nước trong khu vực thế giới trong lĩnh vực thuế. 4. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế Theo Điều 2 của Luật thuế GTGT: hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo Điều 3 của Luật thuế: tổ chức, cá nhân sản suất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế GTGT. Đối tượng không chịu thuế GTGT gồm 26 loại hàng hoá, dịch vụ được quy định rõ. 5. Căn cứ tính thuế GTGT Căn cứ tính thuế GTGT là: số lượng hàng hoá, dịch vụ, giá tính thuế đơn vị thuế suất. 5.1. Giá tính thuế: Đối với hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước, giá tính thuế GTGT là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hoá nhập khẩu, giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu (giá CIF) cộng với thuế nhập khẩu. Một số quy định cụ thể: - Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp, giá tính thuế GTGT là giá bán của hàng hoá tính theo giá bán trả một lần, không tính theo số tiền trả từng kỳ. - Đối với hoạt động gia tăng hàng hoá, giá tính thuế GTGT là giá gia công. - Các trường hợp khác như: hàng hoá mang trao đổi, biếu tặng, sử dụng tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hoá cùng loại tương đương, với hoạt động cho thuê tài sản giá tính thuếsố tiền thu từng kỳ. - Giá tính thuế GTGT bao gồm cả khoản phụ thu, phối thu thêm mà cơ sở kinh doanh không được hưởng. 5.2. Thuế suất Thuế GTGT có 4 mức thuế suất là 0%, 5%, 10% 20%. Trong đó: - Mức thuế 0% đối với hàng xuẩt khẩu. - Mức thuế suất 5% đối với các mặt hàng thiết yếu, hiện đang chịu thuế doanh thu với thuế suất thấp như: nước, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, thiết bị 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dụng cụ y tế, giáo cụ để giảng dạy học tập, đồ chơi trẻ em, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, . - Mức thuế suất 20% đối với hàng hoá, dịch vụ chưa khuyến khích tiêu dùng hiện đang chịu thuế doanh thu với mức thuế suất cao như: vàng bạc, đá quý, khách sạn, du lịch, ăn uống, đại lý tàu biển, môi giới, . - Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ khác. 6. Hoàn thuế GTGT Các trường hợp được hoàn thuế GTGT: Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, được xét hoàn thuế trong các trường hợp: • Có số thuế đầu vào của các tháng trong quý thường xuyên lớn hơn số thuế đầu ra phát sinh các tháng trong quý hoặc nếu có số kinh doanh. • Xuất khẩu mặt hàng theo thời vụ hoặc theo từng lần xuất khẩu với số lượng lớn, nếu phát sinh số thuế đầu vào được khấu trừ lớn thì được xét hoàn thuế GTGT theo từng kỳ hoặc tháng. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có đầu tư, mua sắm tài sản cố định, có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn được hoàn thuế như sau: • Đối với cơ sở đầu tư mới đã đăng ký nộp thuế nhưng chưa có phát sinh doanh thu bán hàng để tính thuế GTGT đầu ra, nếu thời gian đầu tư một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Trường hợp số thuế GTGT đầu vào lớn thì được xét hoàn thuế từng quý. • Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, nếu số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư đã khấu trừ trong 3 tháng (kể từ tháng phát sinh thuế) mà chưa được khấu trừ hết thì được hoàn lại số thuế chưa được khấu trừ này. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngồi ra cơ sở kinh doanh còn được hồn thuế trong trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính u cầu phải hồn trả lại thuế cho cơ sở kinh doanh. CHƯƠNG II MỘT SỐ Ý KIẾN HỒN THIỆN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH HẠCH TỐN THUẾ GTGT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT 1. Phương pháp tính thuế GTGT Từ khái niệm về giá trị gia tăng TGTGT, các nhà kinh tế đã đưa ra 4 phương pháp cơ bản của việc tính thuế GTGT: - Phương pháp cộng trực tiếp: theo phương pháp này thì thuế GTGT phải nộp được tính bằng cách lấy thuế suất (t) nhân với giá trị tăng thêm được hiểu là tiền cơng lợi nhuận. Cụ thể: Thuế GTGT phải nộp = t x (tiền cơng + lợi nhuận) - Phương pháp cộng gián tiếp: theo phương pháp này thuế GTGT phải nộp được tính căn cứ vào từng thành phần riêng biệt của giá trị tăng thêm. Thuế GTGT phải nộp t x tiền cơng + t x lợi nhuận - Phương pháp trừ trực tiếp: theo phương pháp này thuế GTGT phải nộp được tính dựa trên cơ sở tính trị giá tăng thêm là chênh lệch giữa giá đầu ra giá đầu vào, cụ thể là: Thuế GTGT phải nộp = t x (giá đầu ra - giá đầu vào) 10 [...]... dụng cho cả cácsở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT 2.2 Phương pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp: 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: = - = x 2.3 .Phương pháp hạch toán: - Khi... giữa các doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau Theo phương pháp khấu trừ thuế: = - Theo phương pháp này, mỗi một ngường trung gian trong các khâu luân chuyển thu từng phần thuế thanh toán lại cho ngân sách Luật thuế GTGT khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ khi áp dụng doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ Về phương pháp tính thuế này... 26-12-1998 thông tư số 120/1999/TT-BTC Đối với kế toán thuế GTGT em xin đưa ra một số ý kiến sau: - Đối với vật tư hàng hoá mua về dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT Đối với trường hợp không thể hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào sẽ được hạch toán vào TK 133 Chu kì kế toán xác định số thuế GTGT được khấu... xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT thì cơ sở 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ - Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào TK 133 Cuối kỳ kế toán phải xác định số thuế GTGT được... tính hiệu lực pháp lý của thuế GTGT thì lại mâu thuẫn với một trong những vai trò của chính sách thuế như đã nêu trên, đó là đảm bảo sự công bằng xã hội 3 Về phương pháp tính thuế GTGT: Luật thuế GTGT của Việt Nam quy định áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGTphương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng Với hai phương pháp này đã tạo ra sự khác biệt giữa các. .. 0918.775.368 một số nước bằng cách áp dụng phương pháp quy đổi thuế suất GTGT (theo luật thuế) thành thuế suất tính theo giá thanh toán như sau: Y= Trong đó: X là thuế suất thuế GTGT theo Luật thuế Y là thuế suất GTGT quy đổi căn cứ vào thuế suất quy đổi (Y) giá thanh toán trên hoá đơn GTGT ta có thể xác định được thuế GTGT phải nộp từ đó xác định được cả giá bán Đây là một cách tính hợp lý,... 111,112,331 Cuối kỳ, kế toán tính xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, không được khấu trừ trên cơ sở phân bổ theo tỷ lệ doanh thu Số thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỉ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu trong kỳ ghi: + Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ: Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ + Số thuế GTGT đầu vào không được khấu... khuyết của thuế GTGT nói chung về hạch toán kế toán nói riêng sẽ được bổ sung hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện Một số vấn đề về phương pháp tính hạch toán thuế Giá trị gia tăng các doanh nghiệp một đề tài rộng xung quanh nó sẽ không ít vấn đề nảy sinh, được bàn cãi Do trình độ bản thân cũng như thời gian nghiên cứu có hạn nên không thể tránh khỏi những sai xót trong đề án này... cơ sở tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu không chịu thuế so với tổng doanh thu trong kỳ Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được hạch toán vào các chi phí có liên quan sử dụng tài sản cố định, ghi: + Trường hợp số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ lớn, ghi: Nợ TK 142 - Chi phí trả trước Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Khi phân bổ số thuế GTGT đầu vào... đối tượng nộp thuế GTGT Vấn đề đặt ra đây là việc thu thuế một cách bao quát như vậy có hiệu quả hay không Số thuế thu được trong một số trường hợp có bù đắp được chi phí cho việc quản lý thu thuế của một số trường hợp cụ thể hay không? đó là việc thu thuế các hộ kinh doanh nhỏ nước ta việc thu thuế các đối tượng này rất khó khăn phức tạp nên chăng loại trừ một số hộ kinh doanh nhỏ ra khỏi . lại thuế cho cơ sở kinh doanh. CHƯƠNG II MỘT SỐ Ý KIẾN HỒN THIỆN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TỐN THUẾ GTGT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ. GTGT. Chính vì vậy mà em chọn đề tài: Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp . 1 Website: http://www.docs.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Khái niệm Bản chất của thuế Thực trạng của hệ thống thuế nước ta, Quá trình ra đời và phát triển của thuế GTGT trên thế giới, Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam, Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế Hoàn thuế GTGT, Nguyên tắc hạch toán TK 133:, Phương pháp hạch toán:, Phương pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp:, Về đối tượng chịu thuế GTGT: Về thuế suất thuế GTGT:, Về phương pháp tính thuế GTGT: Về phương pháp hạch tốn thuế GTGT:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay