Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

11 981 3
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2015, 14:25

. thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng ra đời trong hoàn cảnh chung đó. Bài thơ sáng tác tại Phù Lưu Chanh vào năm 1948 khi Quang Dũng đã chuyển đơn vị. Nhưng những ngày tháng Quang Dũng chiến đấu,. non Gan không núng, chí không mòn !" Tố Hữu mô tả thẳng cảnh sống người lính. Quang Dũng không làm thế, Quang Dũng chỉ mô tả cái hoang vu, hoang dã của một vùng rừng núi nhưng qua cảnh đó. mang vẻ ngạc nhiên vừa mang nụ cười tho i mái của người chiến sĩ. Những kỉ niệm vui đó hẳn sẽ không quên trong lòng người cũng như vẫn còn nguyên vẹn trong lòngQuang Dũng vậy. Cùng với sự vui tươi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn