quan niệm sai lệch của học sinh và cách khắc phục

73 795 2
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2015, 20:19

. ra những quan niệm, cách hiểu sai của học sinh về một vấn đề, một khái niệm vật lý. 1.3.3. Khắc phục quan niệm sai lệch của học sinh trong dạy học vật lý Quan niệm sai lệch của học sinh là những. có của các sự vật, hiện tượng, người ta gọi đó là những QN sai lệch của HS. 1.2. Nguồn gốc và đặc điểm của quan niệm của học sinh 1.2.1. Nguồn gốc quan niệm của học sinh Quan niệm của học sinh. đủ và chi tiết về các quan niệm sai lệch của học sinh trong chương ĐHCĐ và ĐLHCĐ – chương trình vật lý THPT. Vì vậy việc phát hiện và khắc phục quan niệm sai lệch của học sinh trong các chương
- Xem thêm -

Xem thêm: quan niệm sai lệch của học sinh và cách khắc phục, quan niệm sai lệch của học sinh và cách khắc phục, quan niệm sai lệch của học sinh và cách khắc phục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn