Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

50 24,437 307
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2015, 08:44

Phụ lục IIIPhiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên(Kèm theo công văn số 660PGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Yên)1. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC:THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000(Tiết 39Ngữ văn 8 Tập I)2. MỤC TIÊU DẠY HỌC Kiến thức, kĩ năng, thái độ của các môn học sẽ đạt được trong dự án này là: Môn Ngữ văn:1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường. Từ đó có những suy nghĩ và . ÁN “THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 MÔN: NGỮ VĂN - Họ và tên: Nguyễn Khánh - Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn - Đơn vị: Trường TH&THCS Đại Dực Năm học 2014 - 2015 PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO. thi của giáo viên (Kèm theo công văn số 660/PGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Yên) 1. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Tiết 39-Ngữ văn. quan tâm đến vấn đề này. -& gt; Là vấn đề được cả thế giới quan tâm. ? Thông tin về ngày trái đất năm 2000 có cần thiết không? Vì sao? (HS trả lời) - Có, vì trái đất đạng bị ô nhiễm nặng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000, Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay