Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

97 337 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 21:48

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Luận văn tốt nghiệp chơng i lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong chế thị trờng. 1.1. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1. Khái niệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Triết lý kinh doanh của sản xuất hàng hoá và sản phẩm đợc sản xuất ra để bán nhằm thu lợi nhuận. Do đó tiêu thụ sản phẩm là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo nghĩa hẹp, quá trình tiêu thụ sản phẩm gắn liền với sự thanh toán giữa ngời mua và ngời bán, sự chuyển quyền sở hữu hàng hoá. Thực tế cho thấy, thích ứng với mỗi chế quản lý kinh tế khác nhau , công tác tiêu thụ sản phẩm đợc thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế hàng hóa tập trung , hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp đợc thực hiện theo kế hoạch giao nộp sản phẩm với giá cả và địa chỉ do nhà nớc qui định. Còn trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp phải tự mình quyết định cả 3 vấn đề bản của sản xuất kinh doanh: Sản xuất cái gì? Bằng cách nào? Cho ai?. Do vậy, tiêu thụ sản phẩm trở thành vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá, quá trình chuyển hoá hình thái giá trị của hàng hoá từ hàng sang tiền, sản phẩm đợc coi là tiêu thụ khi đợc khách hàng chấp nhận thanh toán tiền hàng. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sàn xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá là sản phẩm sản xuất để bán và thu lợi nhuận. Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 1 Luận văn tốt nghiệp Qua tiêu thụ, hàng hoá đợc chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị và đồng thời vòng chu chuyển vốn kinh doanh của doanh nghiệp đợc hình thành. Tiêu thụ giúp cho quá trình tái sản xuất đợc giữ vững và điều kiện để phát triển. Sản phẩm làm ra đợc tiêu thụ thì tính chất hữu hình của sản phẩm mới đợc xác định, khi đó giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm mới đợc thực hiện. Lao động của ngời sản xuất hàng hóa nói riêng và của toàn bộ xã hội nói chung mới đợc thừa nhận. Sản phẩm đợc tiêu thụ, thể hiện sự thừa nhận của thị trờng, của xã hội và khi đó lao động của doanh nghiệp mới thực sự là lao động ích. Tiêu thụ sản phẩm là một khâu quan trọng, quyết định mở rộng hoặc thu hẹp sản xuất của doanh nghiệp và là sở để xác định vị thế của doanh nghiệp trên thị trờng. Là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, tiêu thụ giúp cho ngời tiêu dùng giá trị sử dụng mà mình mong muốn và ng- ời sản xuất đạt đợc mục đích của mình trong kinh doanh. 1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 1.1.2.1. Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất nhng là giai đoạn quyết định. Các doanh nghiệp chỉ sau khi tiêu thụ đợc sản phẩm mới thể thu hồi vốn, phải tiếp tục quá trình tái sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm đảm bảo quá trình sản xuất đợc liên tục là điều kiện tồn tại phát triển của xã hội. Sản phẩm đợc tiêu thụ tức là đợc ngời tiêu dùng chấp nhận, sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện chất lợng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp, sự hợp lý hoá các dây truyền công nghệ, sự thích ứng với nhu cầu ngời tiêu dùng và sự hoàn thiện các hoạt động dịch vụ .Nói cách khác tiêu thụ sản phẩm phản ánh khá đầy đủ điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gắn ngời sản xuất với ngời tiêu dùng, giúp ngời sản xuất hiểu đợc sản phẩm của mình và các thông tin về nhu cầu thị trờng, khách hàng từ đó biện pháp làm cho sản phẩm thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của ngời tiêu dùng. Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 2 Luận văn tốt nghiệp Tiêu thụ sản phẩm trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế họach, sản xuất kinh doanh hợp lý về thời gian, số lợng, chất lợng, tình cách phát huy thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình. Với ngời tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm giúp cho họ thoả mãn về tiêu dùng hàng hoá vì sản phẩm hàng hoá đến tay ngời tiêu dùng hay không là tùy thuộc vào hoạt động của tiêu thụ sản phẩm. Trên giác độ vĩ mô, nền kinh tế quốc dân là một thể thống nhất với những cân bằng, với những quan hệ tỷ lệ nhất định. Sản phẩm sản xuất ra đợc tiêu thụ tức là sản xuất xã hội đợc diễn ra một cách bình thờng, tránh đợc những mất mát cân đối, đảm bảo ổn định xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc tiêu thụ sản phẩm ý nghĩa quan trọng, quyết định sự sống còn của các đơn vị sản xuất kinh doanh. 1.1.2.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. Mọi lỗ lực cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đợc đánh giá và thể hiện qua khả năng và hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Công tác tiêu thụ sản phẩm những vai trò quan trọng đó là: - Làm tốt công việc tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển cân đối, đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngợc lại sản phẩm không tiêu thụ đợc sẽ làm cho sản xuất ngừng trệ, sản phẩm không giá trị sử dụng. - Việc đảm bảo chất lợng sản phẩm, giá cả hợp lý của sản phẩm là những vấn đề vô cùng quan trọng quyết định đến công tác tiêu thụ sản phẩm nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Vì vậy doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trờng về cung cầu hành hoá, giá cả, đối thủ cạnh tranh .Đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, đầu t chiều sâu để nâng cao chất lợng sản phẩm và hạ giá bán. Trên ý nghĩa đó tiêu thụ sản phẩm đợc coi là biện pháp để điều tiết sản xuất, định hớng cho sản xuất, là tiêu chuẩn để đánh giá quá trình tổ chức sản xuất, cải tiến công nghệ. Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 3 Luận văn tốt nghiệp - Việc tổ chức hợp lý hoá khoa học quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ giảm tới mức thấp nhất các khoản chi phí, góp phần làm giảm giá thành tới tay ngời tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng. - Tiêu thụ sản phẩm cũng góp phần củng cố vị trí, thế lực của doanh nghiệp, nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng thông qua sản phẩm chất l- ợng, giá cả phải chăng, phơng thức giao dịch buôn bán thuận tiện, dịch vụ bán hàng tốt giúp doanh nghiệp thành công trên thơng trờng. Thực hiện tốt các khâu của quá trình tiêu thụ giúp cho doanh nghiệp thể tiêu thụ đợc khối lợng sản phẩm lớn và lôi cuốn thêm khách hàng, không ngừng mở rộng thị trờng. Với môi trờng hoạt động kinh doanh hiện nay, việc mua sắm các yếu tố đầu vào thuận lợi hơn, quy trình sản xuất gần nh ổn định thì sự biến động về thời gian của một chu kỳ sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào công tác tiêu thụ sản phẩm. Bởi vậy tiêu thụ sản phẩm càng đợc tiến hành tốt bao nhiêu thì chu kỳ sản xuất kinh doanh càng ngắn bấy nhiêu, vòng quay vốn càng nhanh, hiệu quả sử dụng vốn càng cao. Thông qua tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp sẽ thực hiện đợc mục tiêu bản của mình là lợi nhuận, mục tiêu mà mọi doanh nghiệp đang theo đuổi. Lợi nhuận còn dùng để kích thích vật chất, khuyến khích động viên các cán bộ công nhân viên quan tâm hơn nữa tới lợi ích chung, khai thác tận dụng mọi tiềm năng của doanh nghiệp. 1.2.Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng tổng thể các biện pháp về tổ chức, kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tiêu thụ sản phẩm nh nắm bắt nhu cầu thị trờng, tổ chức sản xuất, tiếp nhận sản phẩm, chuẩn bị hàng hoá và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng với chi phí kinh doanh nhỏ nhất. Nh vậy, tiêu thụ sản phẩmdoanh nghiệp là một hoạt động mang tính nghiệp vụ cao, bao gồm nhiều loại công việc khác nhau liên quan đến các nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất và các nghiệp vụ tổ chức quản lý tiêu Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 4 Luận văn tốt nghiệp thụ. Theo quan điểm kinh doanh hiện đại thì quản lý hoạt động kinh doanh cụ thể bao gồm những nội dung chính sau đây: 1.2.1. Nghiên cứu thị trờng. Nghiên cứu thị trờng là công việc đâù tiên và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu thị trờng nhằm trả lời các câu hỏi: sản xuất những sản phẩm gi? Sản xuất nh thế nào? sản phẩm bán cho ai? * Mục đích của nghiên cứu thị trờng: là nghiên cứu, xác định khả năng tiêu thụ của những loại hàng hoá( nhóm hàng) trên một thị trờng nhất định trong khoảng thời gian nhất định. Trên sở đó nâng cao khả năng cung cấp để thoả mãn nhu câù của thị trờng. Nghiên cứu thị trờng ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì đây là nhân tố ảnh hởng trực tiếp đến khối lợng, giá bán, mạng lới và hiệu quả công tác tiêu thụ. Nghiên cứu thị trờng còn giúp cho doanh nghiệp biết đợc nhu cầu, xu hớng và sự biến đổi nhu cầu của khách hàng, sự phản ứng của họ đối với sản phẩm của doanh nghiêp, thấy đợc sự biến động của thu nhập và giá cả, từ đó các biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. Đây là công tác đòi hỏi nhiều công sức và chi phí. Khi nghiên cứu thị trờng sản phẩm doanh nghiệp cần phải giải đáp các vấn đề sau: - Đâu là thị trờng triển vọng đối với sản phẩm của doanh nghiệp? - Khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp trên thị trờng đó ra sao? - Doanh nghiệp cần phải xử lý những biện pháp gì liên quan và thế sử dụng những biện pháp nào để tăng khối lợng sản phẩm tiêu thụ? - Những mặt hàng nào, thị trờng nào khả năng tiêu thụ với khối lợng lớn, phù hợp với năng lực và đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp? - Với mức gía nào thì khả năng chấp nhận của thị trờng là lớn nhất trong từng thời kỳ? - Yêu cầu chủ yếu của thị trờng về mẫu mã, bao gói, phơng thức thanh toán, phơng thức phục vụ. - Tổ chức mạng lới tiêu thù và phơng thức tiêu thụ sản phẩm. Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 5 Luận văn tốt nghiệp * Phơng pháp nghiên cứu thị trờng: Công việc đầu tiên của ngời làm công tác nghiên cứu thị trờngthu nhập những thông tin liên quan đến thị trờng và mặt hàng mà mình quan tâm. Về phơng pháp luận ngời ta phân biệt hai phơng pháp: - Phơng pháp nghiên cứu văn phòng hay nghiên cứu tại bàn. - Nghiên cứu hiện trờng. a) Nghiên cứu tại bàn. Về bản nghiên cứu tại bàn bao gồm việc thu thập thông tin từ các nguồn t liệu, xuất bản hay không xuất bản và tìm những nguồn đó. Nghiên cứu tại bàn là phơng pháp phổ thông nhất về nghiên cứu thị trờng, vì nó đớ tốn kém và phù hợp với khả năng của những doanh nghiệp mới tham gia vào thị trờng. Tuy nhiên phơng pháp này cũng mức hạn chế nh chậm và mức độ tin cậy hạn. Kết quả nghiên cứu tại bàn cũng cần phải đợc bổ sung bằng nghiên cứu hiện trờng. Điểm mấu chốt của nghiên cứu tại bàn là phát hiện ra các nguồn thông tin và triệt để khai thác các thông tin đó. Ngày nay, trong thời đại tin học, sự bùng nổ về công nghệ cao của ngành điển tử, internet, thông tin về thị trờng, hàng hoá, giá cả, rất phong phú, việc ứng dung internet vào kinh doanh là rất phổ biến và nó cũng là một công cụ cực kỳ hữu hiệu cho quá trình nghiên cứu tại bàn. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với thơng nhân, giũa các thơng nhân, doanh nghiệp với nhau cùng là một nguồn tin quan trọng cho công tác nghiên cứu tại bàn. Số liệu thống kê là một trong những loại thông tin quan trọng nhất, đợc sử dụng nhiều nhất trong nghiên cứu thị trờng, đặc biệt là nghiên cứu tại bàn. Đó là những số liệu thống kê về sản xuất, tiêu thụ, sản xuất, nhập khẩu, dự trữ tồn kho, giá cảNó giúp cho ngời nghiên cứu một cái nhìn khái quát về dung lợng thị tr- ờngvà xu hớng phát triển của thị trờng. b) Phơng pháp nghiên cứu tại thị trờng. Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 6 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu tại hiện trờng bao gồm việc thu nhập thông tin chủ yếu thông qua tiếp xúc với mọi đối tợng trên hiện trờng. Nghiên cứu tại hiện trờng là một ph- ơng pháp quan trọng trong nghiên cứu thị trờng. Về mặt trình tự nghiên cứu hiện trờng, thể đợc thực hiện sau khi đã sơ bộ phân tích đánh gía nhứng kết quả nghiên cứu tại bàn, nghĩa là sau khi đã xử lý thông tin. Những công việc thu thập xử lý và thông tin là một quá trình liên tục, nhiều khi nó xảy ra cùng một lúc và luôn đợc bổ sung những thông tin mới cũng nh thờng xuyên xử lý, để sự điều chỉnh và phản ứng linh hoạt. Nghiên cứu tại bàn chủ yếu thu thập thông tin qua các nguồn đã đợc công khai xuất bản, đợc công bố một cách đại chúng, còn nghiên cứu tại hiện trờng chủ yếu thu thập thông tin từ trực quan và qua các quan hệ giao tiếp với thơng nhân và với ngời tiêu dung. Xét về tính phức tạp và mức độ chi phí, nghiên cứu tại hiện trờng là một hoạt động tốn kém và không phải ai cũng trình độ để làm đợc. Vì vậy, trớc hết cần sơ bộ xử lý các thông tin về thị trờng đã đề cập, chọn ra những thị tr- ờng nhiều triển vọng nhất. Sau đó, căn cứ vào kết quả lựa chọn đó để tiến hành nghiên cứu hiện trờng và lập kế hoạch khảo sát. Phơng pháp nghiên cứu hiện trờng hai nội dung bản sau: -Xác định những vấn đề của một mặt hàng cụ thể. - Kiểm tra các cách thu thập thông tin khác. Kế hoach nghiên cứu thị trờng vạch ra cần các chi tiết sau đây: +) Thời hạn của từng giai đoạn +) Chủ đề cần bao trùm +) Quy trình cần xem xét. +) Chi phí +) Tình hình tiêu thụ gần đây Tóm lai, mỗi phơng pháp nghiên cứu mặt mạnh mặt yếu của riêng mình, mỗi nhà quản trị doanh nghiệp cần sự lựa chọn và cân nhắc phơng Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 7 Luận văn tốt nghiệp pháp nghiên cứu thị trờng sao cho phù hợp với trình độ và yêu cầu của mỗi doanh nghiêp. Thực tế cho thấy việc kết hợp giữa hai phơng pháp này hiệu quả cao, mỗi phơng pháp sẽ bổ sung điểm mạnh, điểm yếu cho nhau và sẽ là công cụ hết sức đắc lực giúp các nhà quản trị phân tích, tìm hiểu một cách cặn kẽ thị tr- ờng mà doanh nghiệp đã tham gia. * Nội dung của hoạt động nghiên cứu thị trờng. - Nghiên cứu các nhân tố môi trờng để phân tích đợc những ràng buộc ngoài tầm kiểm soát của công ty cũng nh những thời thể phát sinh. - Thu thập thông tin khái quát về quy mô thị trờng chủ yếu qua các tài liệu thống kê về tiêu thụ và bán hàng giữa các không gian thị trờng nh: doanh số bán hàng của ngành và nhóm hàng theo hai chỉ tiêu hiện vật và giá trị, số lợng ngời tiêu thụ, ngời mua và ngời bán trên thị trờng, mức độ thoả mãn nhu cầu thị trờng so với tổng dung lợng thị trờng. - Nghiên cứu tổng quan kết cấu địa lý, mặt hàng, phân bố dân c và sức mua, vị trí sức hút, cấu thị trờng, ngời bán hiện hữu của thị trờng tổng thể. - Nghiên cứu động thái và xu thế vận động của thị trờng ngành, nhóm hàng, lĩnh vực kinh doanh (tăng trởng, bão hoà, đình trệ hay suy thoái). 1.2.2. Xây dựng chiến lợc tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng chiến lợc tiêu thụ sản phẩm sở quan trọng đảm bảo cho quá trình sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành nhịp nhàng, liên tục theo kế hoạch đã định. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là căn cứ đế xây dựng kế hoạch hậu cần vật t và các bộ phận khác của kế hoạch sản xuất- kỹ thuật tài chính doanh nghiệp. 1.2.2.1 Những căn cứ xây dựng chiến lợc tiêu thụ sản phẩm. Do sự tác động của nhiều yếu tố nên khi xây dựng chiến lợc tiêu thụ sản phẩm cần xuất phát từ nhiều căn cứ khác nhau. 3 căn cứ chủ yếu mà ngời ta gọi đó là tam giác chiến lợc đó là: căn cứ vào khách hàng, căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp và căn cứ vào đồi thủ canh tranh. Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 8 Luận văn tốt nghiệp * Căn cứ vào khách hàng: Trong nền kinh tế thị trờng, đặc biệt trong điều kiện xã hội hiện nay ngày càng phát triển thì nhu cầu tiêu dùng hàng hoá dịch vụ giữa các nhóm dân c ngày càng bị phân hoá, bởi thế không thị trờng đồng nhất. Để tồn tại và phát triển, mỗi nhóm doanh nghiệp thể và cần phải chiếm đợc các mảng khác nhau của thị trờng. Không chiếm đợc khách hàng thì doanh nghiệp không đối tờng để phục vụ và do đó không cấn sự kinh doanh. Do vậy chiến lựoc khách hàng là sở của mọi chiến lợc, là yếu tố xuyên suốt quá trình xây dựng, triển khai và thực hiện chiến lợc tiêu thụ của bất cứ doanh nghiệp nào. Để chiến lợc tiêu thụ thực sự dựa vào khách hàng, khi xây dựng chiến lợc tiêu thụ, doanh nghiệp phải phân chia thị trờng và trên sở đó xác định tỷ trọng khách hàng mà doanh nghiệp phải thu hút. * Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp: Khai thác thế mạnh của doanh nghiệp là một yêu cầu quan trọng, vì bất cứ một doanh nghiệp nào nếu so sánh với một doanh nghiệp khác thì cũng mặt mạnh mặt yếu. Khi hoạch định kế hoạch tiêu thụ, doanh nghiệp thể và cần phải khai thác triệt để mặt mạnh và nhìn thẳng vào vấn đề hạn chế. Mặt khác, doanh nghiệp phải biết phân bố các nguồn lực một cách hiệu quả. Nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm tài sản và nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất mà doanh nghiệp phải chú ý khi xây dựng chiến lợc tiêu thụ, đây chính là lực lợng quyết định sự phát triển về chiều sâu của doanh nghiệp. * Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh: sở của căn cứ này là so sánh khả năng của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh để tìm ra lợi thế. Ưu thế của doanh nghiệp thể hiện trên hai góc độ: u thế hữu hình đợc định lợng bằng các chỉ tiêu cụ thể nh: vật t, tiền vốn, sở vật chất kỹ thuật; thế vô hình là thế không thể định lợng đợc nh uy tín doanh nghiệp nhãn hiệu hàng hóa, khả năng chiếm giữ các luồng thông tin, kỹ năng quản trị bầu không khí nội bộ, địa điểm kinh doanh, thói quen sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng 1.2.2.2. Nội dung chiến lợc tiêu thụ sản phẩm. Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 9 Luận văn tốt nghiệp Chiến lợc tiêu thụ của doanh nghiệp thực chất là một chơng trinh hành động tổn quát hớng tới việc thực hiện những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Chiến lợc tiêu thụ của mỗi doanh nghiệp đợc xây dựng dựa trên những căn cứ khác nhau, với những mục đích khác nhau nhng đêu phải 2 phần: - Chiến lợc tổng quát. - Chiến lợc bộ phận. a) Chiến lợc tổng quát: nhiệm vụ xác định các bớc đi và hớng đi cùng với những mục tiêu cần đạt tới. Nội dung của chiến lợc tổng quát thờng đợc thể hiện bằng những mục tiêu cụ thể nh: phong hớng sản xuất, loại sản phẩm, dịch vụ lựa chọn, thị trờng tiêu thu, nhịp độ tăng trởng và các mục tiêu tài chínhtuy nhiêu vấn đề quan trọng là phải xác định đợc mục tiêu then chốt cho từng thời kỳ. Dới đây là 9 mẫu chiến lợc chuẩn về phơng hớng kinh doanh của nhà chiến lợc ngời Nhật Bản- Kenichi Ohmae: Chiến lợc về phơng hớng kinh doanh của Kenichi Ohmae Thực sự đi vào thị tr- ờng Tăng trởng về chọn lọc Cuộc đấu tranh dốc toàn lực Thăm dò triển vọng tăng trởng. Nếu không nhãn hiệu duy trì đợc sự tăng trởng rút lui Chọn những khu vực doanh nghiệp thể duy trì thế mạnh và tập trung đầu t vào những khu vực đó Tập trung toàn bộ nỗ lực để duy trì thế mạnh, chiếm lĩnh thị trờng Mở rộng chọn lọc hoặc bó buộc Mở rộng chọn lọc Duy trì u thế Tìm cách mở rộng kinh doanh với điều kiện không bị rủi ro. Nếu không thành công thì bỏ cuộc trớc khi đo vào quá sân Chỉ mở rộng và tập trung đầu t ở những phân đoạn thị trờng khả năng sinh lợi cao và tơng đối ít rủi ro Tránh những khoản đầu t quá lớn. Nhấn mạnh tới lợi nhuận tới việc nâng cao hiệu quả sản xuất Giảm đến mức tối thiểu sự thua lỗ Thu hoạch toàn diện Thu hoạch hạn chế Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 10 [...]... kiệm, giảm chi tiêu, từ đó ảnh hởng xấu đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1.3.1.5 Yếu tố thuộc về thị trờng Thị trờng cũng là một yếu tố ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Trên thị trờng, cung cấp sản phẩm nào đó thể lên xuống do nhiều nguyên nhân làm cho giá cả sản phẩm cũng biến động và ảnh hởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Nếu cung... tạo ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận của doanh nghiệp bản đợc xác định nh sau: P = DT - CP Trong đó: P: Lợi nhuận doanh nghiệp thực hiện trong kỳ PT: Doanh thu của doanh nghiệp CP: Chi phí bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh * Mức doanh lợi trên doanh số bán P' = x 100% Trong đó: P': Mức doanh lợi của doanh nghiệp trong kỳ P: Lợi nhuận doanh nghiệp thực hiện trong. .. cái thị trờng cần chứ không bán cái mà doanh nghiệp tức là doanh nghiệp đã lựa chọn đúng mặt hàng kinh doanh sẽ đảm bảo cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thuận lợi Bởi sản phẩm marketing của doanh nghiệp nào mà phù hợp với thị hiếu nhu cầu của khách hàng thì họ sẽ chọn sản phẩm của doanh nghiệp đó Chính sách mặt hàng trong kinh doanh cũng ảnh hởng tới tiêu thụ Chính sách mặt hàng của. .. vốn tài chính thì nó đợc thể hiện bằng tiền Vốn sản xuất kinh doanh tác dụng điều hoà và lu thông mọi hoạt động của doanh nghiệp Doanh nghiệp không hay không đủ vốn để hoạt động sẽ làm cho hoạt động sản xuất bị ngừng trệ từ đó ảnh hởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm * sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp : sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp đợc hiểu ở đây là nhà xởng, máy móc dây truyền... thế mạnh của doanh nghiệp so với đối thủ b) Chiến lợc bộ phận: - Chiến lợc sản phẩm: là phơng thức kinh doanh hiệu quả trên sở đảm bảo thoả mãn nhu cầu của thị trờngthị hiếu của khách hàng trong từng thời kỳ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Chiến lợc sản phẩm là xơng sống của chiến lợc tiêu thụ Trình độ sản xuất càng cao, cạnh tranh càng gay gắt thì vai trò của chiến lợc sản phẩm càng... yếu Doanh thu thực hiện trong năm từ hoạt động bán hàng đợc xác định n DT = P xQ i =1 i i Trong đó: DT: Doanh thu bán hàng Pi: Giá cả sản phẩm thứ i Qi: Khối lợng sản phẩm thứ i bán ra trong kỳ N: Là loại sản phẩm * Chi phí kinh doanh: Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí hoạt động khác + Chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt. .. nên quan trọng Chiến lợc sản phẩm không chỉ đảm bảo cho sản xuất kinh doanh đúng hớng mà còn gắn bó chặt chẽ giữa các khâu của quá trinh tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp nhằm thể hiện các mục tiêu chiến lợc tiêu thụ sản phẩm Chiến lợc tiêu thụ sản phẩm gồm hai nôi dung: +Xác định kích thớc của tập hợp sàn phẩm trong chiến lợc: kích thớc của tập hợp sản phẩm lá số loại sản phẩm cùng với số lợng chủng... lợng mẫu mã của mỗi loại sản phẩm + Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới: Phát triển sản phẩm mới ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu khách quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp Mỗi loại sản phẩm đều chu kỳ sống nhất định, khi sản phẩm cũ bớc sang giai đoạn suy thoái thì doanh nghiệp phải sản phẩm mới thay thế nhằm đảm bảo tính liên tục của quá trinh sản xuất kinh doanh - Chiến... về tiêu dùng - Qui mô và cấu tiêu dùng ảnh hởng tới mức bán ra của doanh nghiệp, nhu cầu tiêu dùng càng lớn thì mức bán ra càng lớn, đặc biệt khả năng thanh toán cao ảnh hởng tích cực tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và ngợc lại - Điều kiện sinh hoạt của tầng lớp dân c, thu nhập quỹ tiêu dùng của dân c trên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp, bất kỳ sự thay đổi nào về thu nhập của. .. mua sản phẩm của doanh nghiệp, cũng nh các tin tức cần thiét từ phía khách hàng, qua đó doanh nghiệp tìm ra cách thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng Trong hoạt động kinh doanh các hoạt động xúc tiến mua hàng và xúc tiến bán hàng Hoà Anh Dũng- Lớp TMQT 41A 18 Luận văn tốt nghiệp Hoạt động xúc tiến bán hàng là toàn bộ các hoạt động nhằm tìm kiếm và thúc đẩy hội bán hàng trong hoạt động tiêu thụ . nghiệp chơng i lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng. 1.1. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1. Khái niệm về hoạt. mục đích của mình trong kinh doanh. 1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 1.1.2.1. Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm là giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Nghiên cứu thị trờng., Những căn cứ xây dựng chiến lợc tiêu thụ sản phẩm., Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán. Lựa chọn kênh tiêu thụ., Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ công tác bán hàng., Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm., Đối thủ cạnh tranh: Luật pháp - Chính sách quản lý của nhà nớc. Các yếu tố về tiêu dùng, Chất lợng sản phẩm và bao bì., Mặt hàng và chính sách mặt hàng kinh doanh Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm., Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty., Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 1 Mặt hàng sản xuất., 2.1.6.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2000., Mạng lới phân phối của doanh nghiệp. Chức năng. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2001, ThÞ trêng trong níc., Các hình thức tiêu thụ sản phẩm., Tình hình tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty, Tổ chức các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ bán hàng., Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 1. Đánh giá chung., Phơng hớng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay