Đa dạng hóa các hình thức tín dụng ở Việt nam- Thực trạng vào giải pháp

25 906 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 13:57

Đa dạng hóa các hình thức tín dụng ở Việt nam- Thực trạng vào giải pháp Lời mở đầu -----***----- Hoàn toàn không quá lỗi khi nhận định. Nếu không có tín dụng thì chẳng có đ- ờng sắt châu Âu cũng nh các công trình to lớn khác. Thật thế, tín dụng ra đời nh một tất yếu lịch sử, nó đánh dấu bớc tiến vĩ đại trong sản xuất và lu thông hàng hóa, tiền tệ. Nó giúp cho quá trình sản xuất đợc thông suốt, giúp tích tụ vốn cho phát triển kinh tế, nhờ đó tạo những biến chuyển đáng kinh ngạc. Sự phát triển không ngừng của các hình thức tín dụng là minh chứng hùng hồn cho sự cần thiết của nó. Ta hãy nhìn lại, trong thời kỳ bao cấp Việt Nam. Tín dụng vừa đơn điệu về loại hình, vừa cồng kềnh về tổ chức lại không phát huy đợc vai trò của nó với nền kinh tế. Mặc dù từ năm 1990, chúng ta đã có những xem xét sửa đổi song nó vẫn cha đạt đợc những kết quả cần thiết. Vì vậy, việc đa dạng hóa các hình thức tín dụng, việc quan tâm và xem xét thực trạng và cần có những giải pháp phát triển các hình thức tín dụng đó là việc rất cần thiết không chỉ với ngành Tài chính - Ngân hàng mà còn là đối với cả đất nớc. Chính sự cần thiết nh vậy, trong điều kiện nớc ta hiện nay và với sự hớng dẫn và giúp đỡ của thầy cô, em chọn đề tài: Đa dạng hóa các hình thức Tín dụng Việt Nam. Thực trạnggiải pháp. 1 Để có thể giải quyết vấn đề trên, trong khuôn khổ bài viết này em trình bày những vấn đề sau: Ch ơng 1: Các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trờng I. Tín dụng thơng mại II. Tín dụng ngân hàng III. Tín dụng nhà nớc IV. Tín dụng thuê mua Ch ơng 2: Thực trạnggiải pháp phát triển các hình thức tín dụng Việt Nam I. Tín dụng thơng mại 1.Thực trạng 2.Giải pháp phát triển II. Tín dụng ngân hàng 1.Thực trạng 2.Giải pháp phát triển III. Tín dụng nhà nớc 1.Thực trạng 2.Giải pháp phát triển IV. Tín dụng thuê mua 1.Thực trạng 2.Giải pháp phát triển Mặc dù em đã rất cố gắng song bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự đóng góp của thầy cô giáo và các bạn. CHƯƠNG I 2 Các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trờng i. Tín dụng thơng mại. 1. Khái niệm. Tín dụng thơng mại là hình thức sử dụng vốn lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đợc thể hiện dới hình thức các doanh nghiệp mua chịu hàng hoá và dịch vụ lẫn nhau. 2. Nguyên nhân của sự xuất hiện tín dụng thơng mại. Là do sự cách biệt giữa sản xuất và tiêu thụ, đặc điểm thời vụ trong sản xuất, mua hoặc bán sản phẩm, vì vậy xảy ra hiện tợng có một số nhà doanh nghiệp có hàng hoá muốn bán, trong lúc đó một số nhà doanh nghiệp khác muốn mua nhng không có tiền. Trog trờng hựp này nhà doanh nghiệp với t cách là ngời bán muốn thực hiện đợc sản phẩm họ có thể bán chịu hàng hoá cho gời mua. Mua bán chịu là hình thức tín dụng vì: Ngời bán chuyển giao cho ngời mua đợc sử dụng vốn tạm thời trong một thời gian nhất định. Đến thời hạn đã đợc thoả thuận ngời mua hoàn lại vốn cho ngời bán dới hình thức tiền tệ và cả phần lãi suất. 3. Vai trò của tín dụng thơng mại. Trong thời kỳ quản lý nền kinh tế theo kế hoạch tập trung hầu hết các nớc xã hội chủ nghĩa đều cấm tín dụng thơng mại hoạt động. Đến những năm 1980 gắn liền với quá trình cải tổ và đổi mới quản lý kinh tế nhà nớc đã bắt đầu cho phép tín dụng thơng mại hoạt động. Trong nền kinh tế thị trờng hiện tợng thừa thiếu vốn của các nhà doanh nghiệp thờng xuyên xảy ra, vì vậy hoạt động của tín dụng thơng mạ một mặt đáp ứng đợc nhu cầu vốn của các nhà doanh nghiệp tạm thời thiếu, đòng thời giúp các xí nghiệp tiêu thụ sản phẩm của mình. Mặt khác, sự tồn tại của hình thức tín dụng này sẽ giup cho các nhà doanh nghiệp chủ động khai thác đợc vốn nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 3 Một vai trò quan trọng khác của tín dụng thơng mại, đó là nó quyết định tính không ăn khớp của quá trình sản xuất và kinh doanh hàng hoá. Vì trong nền kinh tế ngời sản xuất có hàng hoá nhng cha chắc ngời kinh doanh đã có tiền và ngời kinh doanh có tiền cha chắc ngời sản xuất có hàng hoá. Tín dụng thơng mại đã làm tăng nhanh tóc độ lu thông hàng hoá và lu thông tiền tệ. Tín dụng thơng mại còn góp phần tiết kiệm tiền mặt, tiết kiệm lu thông tiền tệ, đảm bảo mối quan hệ kinh tế trong một nền kinh tế. 4. Đặc điểm của tín dụng thơng mại. Vốn tín dụng tồn tại dới hình thức hiện vật (do đó có độ an toàn khá cao); Toàn bộ vốn tín dụng cha phải là vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi đã rút ra khỏi quá trình sản xuất mà nó vẫn trong quá trình sản xuất kinh doanh (vốn sản xuất kinh doanh); Quá trình vận đổng của vốn tín dụng thơng mại phụ thuộc vàc quy mô của quá trình sản xuất kinh doanh. 5. Công cụ của tín dụng thơng mại. Cơ sở pháp ly xác định quan hệ nợ nợ là giấy báo nợ. Đây là một loai đặc biệt của khế ớc dân sự xác định trao quyền cho ngời bán và nghĩa vụ thanh toán nợ của ngời mua khi món nợ đến hạn. Giấy nợ trong tín dụng thơng mại gọi là thơng phiếu. Thong phiếu có hai loại đó là kỳ phiếu và hối phiếu. 5.1. Kỳ phiếu thơng mại là do ngời mua chịu phát hành ra để cam kết trả một món nợ tiền nhất định khi đến hạn cho ngời bán. 5.2. Hối phiếu là do ngời bán chịu phát hành ra để ra lệnh cho ngời m ua chịu trả số tiền nhất định cho ngời hởng thụ khi món nợ đáo hạn. Bỏ qua sự khác biệt về ngời phát hành ra nó, hối phiếu và kỳ phiếu đều giống nhau là thực hiện nghĩa vụ tài chính mà ngời mua chịu phải chiụ trách nhiệm trớc ngời bán chịu vào thời điểm nhất định với những điều kiện nhất định. 5.3. Đặc điểm của thơng phiếu. - Tính trừu tợng: trên thơng phiếu không ghi rõ nguồn gốc và mục đích khoản nợ mà chỉ ghi nghĩa vụ tài chính. 4 - Tính bắt buộc: luật pháp sẽ can thiệp vào hành vi mua bán chịu đến thời hạn thanh toán ngời mua chịu phải chịu trách nhiệm trả tiền một cách vô điều kiện đối với ngời bán chịu. - Đựơc lu thông nh tiền: nó đợc dùng làm phơng tiện lu thông, phơng tiện thanh toán trong trời hạn hiệu lực của nó. 6. Ưu, nhợc điểm của tín dụng thơng mại. 6.1. Ưu điểm. - Giúp cho các doanh nghiệp (mua và bán) đảm bảo duy trì đợc tính liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh. - Quyết định tính không ăn khớp của sản xuất hàng hoá, làm đẩy nhanh tốc độ lu thông hàng hoá; - Góp phần làm giảm chi phí lu thông trong nền kinh tế và tham gia điều tiết vốn giữa các doanh nghiệp một cách trực tiếp; - Tiết kiệm đợc khối lợng l thông tiền mặt. Tín dụng thơng mại tồn tại cùng với nền kinh tế thị trờng, trở thành một đặc trng của nền kinh tế thị trờng. 6.2. Nhợc điểm. Mặc dù tín dụng thơng mại đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhng nó không thể thay thế các hình thức tín dụng khác, vì nó có nhữg mặt hạn chế sau: - Hạn chế về quy mô tín dụng và chiều vận động của hàng hoá. Tín dụng th- ơng mại do các nhà doanh nghiệp cung cấp và họ chỉ cung cấp giới hạn khả năng của mình. Nếu ngời đi vay có nhu cầu cao hơn thì ngời cho vay không thể đáp ứng đợc. Quy mô lớn nhất của tín dụng thơng mại = tổng giá trị hàng hoá của ngời bán chịu Chiều vận động của tín dụng thơng mại phụ thuộc vào chiều vận động của hàng hoá. Nó chỉ vận động theo một chiều nhất định. Do đó ảnh hởng đến nền kinh tế, dẫn đến khhủng hoảng kinh tế mang tính lan tryền, cộng hởng nếu một khâu nào đó hay một bộ phận nào đó bị phá sản. 5 - Hạn chế về thời hạn cho vay: Điều kiện kinh doanh và chu kỳ sản xuất của một doanh nghiệp có thể phù hợp với nhau, vì vậy khi thời hạn mà ngời cho vay muốn cung cấp và ngời đi vay có nhu cầu không phù hợp hau thì tín dụng không thể xảy ra. Tuy nhiên, nhờ phơng pháp cấp tín dụng của ngân hàng dới hình thức chiết khấu đã giải quyết đợc một phần hạn chế. - Hạn chế phơng hớng: Tín dụng thơng mại đợc cung cấp dới hình thức hàng hoá, vì vậy nhà doanh nghiệp chỉ cung cấp đợc tín dụng cho một số xí nghiệp nhất định-những xí nghiệp cần hàng hoá đó để sử dụng cho sản xuất kinh doanh hoặc dự trữ để bán. - Tạo ra mầm mống của khủng hoảng sản xuất thừa Vì nếu mua trao tay tức là chỉ mua những thứ cần thiết trong ngắn hạn vì số tiền là có giới hạn. Nhng nếu có tín dụng thơng mại tức là có tích luỹ tạo ra cầu giả tạo làm cho ngời sản xuất sẽ sản xuất ra nhiều hơn và do đó sẽ tạo ra sự d thừa hàng hoá. - Loại bỏ khả năng kiểm soát của hệ thống ngân hàng với hoạt động kinh tế quốc dân làm tạo ra mầm mống cho những nguồn thu nhập bất hợp pháp. ii. Tín dụng ngân hàng. 1. Khái niệm. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các nhà doanh nghiệp và cá nhân. Trong nền kinh tế, ngân hàng đóng vai trò là một tổ chức trung gian. Vì vậy, trong quan hệ tín dụng với các nhà doanh nghiệp, các cá nhân, ngân hàng vừa là ng- ời cho vay đồng thời cũng là ngời đi vay. Với t cách là ngời đi vay, ngân hàng nhận tièn gửi của các nhà doanh nghiệp, cá nhân hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu đó huy động vốn trong xã hội. Trái lại với t cách là ngời cho vay ngân hàng cung cấp tina dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân. 6 2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng. - Vốn tín dụng ngân hàng đợc thực hiện dới hình thức tiền tệ, vốn tín dụng đã đợc giải phóng ra khỏi quá trình sản xuất kinh doanh, là vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi. - Quá trình vận động của vốn tín dụng ngân hàng tơng đối độc lập so với quá trìh sản xuất kinh doanh; - Hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng, phát triển sẽ làm cho nhu cầu về vốn tăng dẫn đến hu cầu về vốn tín dụng cao và điều này tất yếu dẫn đến hoạt động tín dụng ngân hàng phát triển theo; - Tín dụng ngân hàng và tín dụng thơng mại có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Hoạt động của tín dụng thơng mại sẽ tạo cơ sở để cung cấp tín dụng ngân hàng, điều này thể hiện thông qua việc cấp vốn tín dụng ngân hàng ttrên cơ sở thơng phiếu của ngân hàng thơg mại. Trái lại hoạt động của tín dụng ngân hàng đã góp phần khắc phục các mặt hạn chế của tín dụng thơng mại, đồng thời tạo điều kiện cho tín dụng thơng mại phát triển. 3. Ưu nhợc điểm của tín dụng ngân hàng. 3.1. Ưu điểm. - Có thể đáp ứng nhu cầu cả về khối lợng, thời hạn; - Không bị giới hạn bởi quy mô và chiều vận động; - Vai trò kiểm soát của các tổ chức tín dụng, ngân hàng phát huy đợc vai trò kiểm soát của hệ thống ngân hàng. Vì vậy, tín dụng ngân hàng trở thành một hình thức chủ đạo trong nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa trớc đây; - Tín dụng ngân hàng chiếm tỷ trọng rất lớn; - Mở rộng phạm vi hoạt đống sang các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. 3.2. Nhợc điểm. - Rủi ro tín dụng: Những kết cục không mong muốn đối với ngân hàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dẫn đến phá sản, sụp đổ của toàn bộ hệ thống ngân hàng, vì quy mô của tín dụng ngân hàng là rất lớn (lợi ích giảm theo quy mô và do đối tợng là tiền nên có thể sử dụng sai mục đích, sai hớng) . 7 iii. Tín dụng nhà nớc. 1. Khái niệm. Tín dụng nhà nớc là quan hệ tín dụng giữa một bên là nhà nớc và một bên là các thành phần khác của nền kinh tế và nhà nớc là ngời đi vay. Chủ thể trong quan hệ tín dụng nhà nớc (TDNN) bao gồm ngời đi vay là nhà n- ớc trung ơng, nhà nớc địa phơng. Ngời cho vaylà dân chúng, các tổ chức kinh tế và ngân hàng nớc ngoài. Trong nền kinh tế nhà nớc là một chủ thể có ngân sách riêng và kho bạc nhà n- ớc là ngời đại diện thực hiện các khoản thu và chi ngân sách. Thu và chi ngân sách có thể diễn ra trong ba trờng hợp sau: - Thăng bằng ngân sách, là trờng hợp các khoản thu ngân sách đúng bằng các khoản chi ngân sách. Trong các khoản thu và chi này không tính các khoản vay nợ và trả nợ. - Thặng d ngân sách: là trờng hợp mà thu lớn hơn các khoản chi ròng. Phần thặng d có thể có thể sử dụng để trả các khoản nợ đã vay trong các tài khoản trớc hoặc gửi vào ngân hàng để dùng cho các mục đích sau này. - Thiếu hụt ngân sách: là các khoản thu nhỏ hơn các khoản chi ròng. Để bù đắp các khoản chi này kho bạc nhà nớc phải đi vay phần thiếu hụt đó. Nh vậy, mục đích đi vay của tín dụng nhà nớc là bù đắp khoản bội chi ngân sách. 2. Phân loại. Tín dụng nhà nớc phân ra hai loại: - Tín dụng ngắn hạn: Là khoản vay ngắn hạn của kho bạc nhà nơc để bù đắp các khoản bội chi tạm thời. Ví dụ, đầu năm ngân sách cần khoản chi ngay, nhng tạm thời cha có các khoản thu, cần phải đi vay để bù đắp, thời hạn vay thờng dới một năm. Tín dụng ngắn hạn của nhà nớc đợc thực hiện bằng cách phát hành kỳ phiếu kho bạc. - Tín dụng dài hạn: 8 Là các khoản vaydai hạn của kho bạc nhà nớc. Thời hạn thờng từ năm năm trở lên, viêc đi vay dài hạn đợc thực hiện bằng việc phát hành công trái 3. Ưu thế của tín dụng Nhà Nớc - Đâylà hình thc tín dụngcó u thế tuyệt đối, là con đờng tốt nhất không dẫn đến lạm phát và các vấn đề kinh tế xã hội - Góp phần ổn định kinh tế xã hộivà nâng cao phúc lợi xã hội - Đây là hình thc tín dụng mà nhà nớc không bao giờ phải trả nợ, việc thanh toán bằng cách phát hành ra đợt mới để trả nợ cũ - Việc mua công trái đem lại cho ngời nông dân những khoản thu nhập và cóp thể giầu lên mộtcách nhanh chóng, hơn nữa mua công trái tơng tự nh gửi tiết kiệm nhng có thể giầu lên một cách nhanh chóng mà không phải chịu rủi ro 4. Nguyên nhân mà ngời nông dân Việt nam không thích mua công trái - Việc mua bán trái phiếu chính phủ là quan hệ kinh tế vì vậy mang lại lợi ích kinh tế. Nhng Việt nam lại mang tính chính trị hơn kinh tế nên việc mua công trái nh việc hiến tiền cho nhà nớc do tốc độ lạm phát lớn. - Chi tiêu của ngân sách nhà nớc Việt nam lãng phí, cha hợp lí - Mua công trái và gửi tiết kiệm không có sự khác biệt, nhng ngời nông dân lại có thói quen gủi tiết kiệm hơn. iV. Tín Dụng Thuê Mua 1. Khái niệm Tín dụng là quan hệ tín dụng giữa các công ty tài chính với ngời sản xuất kinh doanh đợc thể hiện dới hình thức cho thuê tài sản cố định Sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng luôn đòi hỏi những khoản đầu t và phải có năng suất lao động cao, vì vậy phải đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp có vốn tích luỹtự có là không đầy đủ để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ. Do đó phải đi thuê tài sản cố định. Nó giúp cho các nhà sản xuất doanh nghiệp có thể đáp ứng đợc nhu cầu đổi mới công nghệ. 9 2. Đặc điểm Việt Nam tín dụng thuê mua đợc thể hiện dới hình thức: công ty cho thuê tài chính, thực chất là công ty tài chính thực hiện việc cho thuê đối với tài sản cô định. Tín dụng thuê mua có hai hình thức. Ngời cho thuê đã có tài sản cố định cho thuê, Cho thuê theo kiểu vận hành vốn: mọi chi phí về sửa chữa, bảo dỡng, tài vận hành sản cố định sẽ do ngời cho thuê chịu. Cho thuê theo kiểu thuê tài chính: ngời đi thuê tìm kiếm trên thị trờng những tài sản cần thuê, sau đó yêu cầu ngời cho thuê mua tài sản đó. 3. Tác dụng và hạn chế của tín dụng thuê mua. 3.1. Đối với nền kinh tế. - Đây là hình thức huy động vốn cho đầu t phát triển, đặc biệt là từ nớc ngoài đặc biệt là những ngành có công cụ sử dụng rất đắt. - Tiếp thu đợc thờng xuyên tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới. - Giá trị các tài sản thuê không tính vào hạn mức nợ quốc gia, do đó không ảnh hởng đến việc sử dụng các hạn mức nợ từ các chính phủ, các tổ chức quốc tế. 3.2. Đối với ngời cho thuê. - Là hình thức đầu t để thu lợi nhuận, đầu t có độ an toàn cao. Vì ngời thuê tài sản có mục đích rõ ràng, có địa chỉ sử dụng rõ ràng và cụ thể. Ngời cho thuê bao giờ cũng nắm cơ sở pháp lý để chứng minh sở hữu nguồn gốc cho thuê. - Làm đa dạng và phong phú thêm những hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đặc biệt là hệ thống các ngân hàng thơng mại. 3.3. Đối với ngời đi thuê. Có tác dụng lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trờng hợp tổ chức kinh tế thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh mà khả năng và điều kiện tiếp cận đến nguồn vốn ngân hàng không thể đảm bảo đợc. Và khi vay vốn ngân hàng gặp phải khó khăn là phải có tài sản thế chấp, hoặc bị khống chế bởi giới hạn vốn cho vay. Có tác dụng đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ và nhu cầu sử dụng tài sản không nhiều. 10 [...]... hệ tín dụng mang tính chất hành chính, không có luật để điều chỉnh Uy tín trong các quan hệ tín dụng chịu ảnh hởng rõ rệt bởi phơng thức điều hành mệnh lệnh Có đề cập đến bảo đảm tín dụng nhng là bảo đảm có sau hành vi tín dụng, là kết quả của hoạt động tín dụng Đảm bảo không phải là điều kiện tín dụng (mà chỉ là nguyên tắc tín dụng) nên kinh doanh tín dụng bị đẩy vào trạng thái bị động Đảm bảo đa. .. đồng tín dụng thuê mua là cần xem xét sao cho phù hợp Kết luận *** Qua việc phân tích trên, chúng ta có thể thấy quan hệ tín dụng rất đa dạng và phong phú Tuy nhiên, tình hình phát triển của mỗi loại tín dụngtrong nền kinh tế là khác nhau Bởi vậy cần có nhiều giải pháp để nâng cao, mở rộng các loại hình tín dụng đó 24 Chúng ta đều biết tín dụng là sản phẩm của sự phát triển xã hội Do đó, tín dụng. . .Các doanh nghiệp có thể luôn luôn đổi mới và tiếp cận đợc với tiến bộ khoa học kỹ thuật Tuy nhiên hạn chế của tín dụng thuê mua đó là chi phí cho thuê tài sản cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng 11 Chơng ii Thực trạnggiảI pháp phát triển các hình thức tín dụng việt nam i Tín dụng thơng mại 1 Thực trạng: 1.1 TDTM quốc tế với những vấn đề cần tháo gỡ Sự bùng nổ hình thức TDTM quốc... tởng bằng) với lợng tín dụng Độ tin cậy của các bảo đảm cũng rất thấp, chỉ có vật t hàng hoá là bảo đảm tín dụng - Trong cơ chế thị trờng Đảm bảo là tiền đề, là điều kiện bắt buộc của một quan hệ tín dụng, là cái chốt an toàn của lòng tin Kinh doanh tín dụng có bảo đảm trong trạng thái chủ động, đảm tín dụng có đối tợng, mục đích rõ ràng Giá trị các bảo đảm tín dụng nhìn chung phải lớn hơn lợng tín. .. tín dụng thuê mua phát triển 2 Giải pháp: Do những nguyên nhân trên mà cần có những giải pháp để phát triển tín dụng thuê mua nh sau: 2.1 Về phía đi thuê Để mở rộng thị phần và phân tán rủi ro trong nghiệp vụ tín dụng thuê mua cần đa dạng hoá đối tợng đi thuê 2.2 Đối với công ty cho thuê tài chính, có thể là các thể nhân, doanh nghiệp t nhân, hoặc các công ty Tuy nhiên, các công ty cho thuê tài chính... Với những thực trạng trên muốn phát triển tín dụng nhà nớc là còn nhiều khó khăn, đòi hỏi chính phủ phải đề ra những chủ trơng, chính sách hợp lý về kinh tế cũng nh về mặt chính trị xã hội iv Tín dụng thuê mua 1 Thực trạng: Tín dụng thuê mua là một nghiệp vụ tài trợ vốn đầu t vào tài sản Việt Nam nhằm tạo ra kênh tín dụng mới để hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp đổi mới thiết bị công... đánh giá rủi ro khác nhau, bao gồm cả hình thức chính thức, và cả không chính thức Một trong những đòi hỏi của các NHTM là đòi hỏi khách hàng phải có tài sản thế chấp khi đi vay Ngời vay cần phải thế chấp hoặc cầm cố tài sản trớc khi vay 20 Tuy nhiên giải pháp này không bảo đảm sự thành công cho chính sách tín dụng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng Nguyên nhân: - Tính phức tạp trong việc dự báo biến... thiết bị trờng học nó tùy thuộc vào tiềm năng về vốn của ngời bán cũng nh quy luật chung của thị trờng đó Nhiều khi ngời bán phải chấp nhận bán chịu nh một hình thức 14 khuyến mại, khuyến khích mua hàng của họ Sau đây là một vài số liệu về mặt hàng vải chợ Đổ (Hải Phòng) Theo điều tra sơ bộ, tất cả các hiệu vải đây đều sử dụng hình thức TDTM dới hình thức này hay hình thức khác Lý do cơ bản là vì... dồn vốn vay vào kinh doanh một loại sản phẩm mà cung vợt quá cầu, cũng có thể là các cán bộ tín dụng dễ bị cuốn hút bởi đồng tiền đã móc ngoặc với khách hàng, khi đó thì rõ ràng tín dụng đã gặp rủi ro Nh vậy rủi ro TDNH là điều không thể không xảy ra Và một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi NHTM là tối thiểu hoá rủi ro tín dụng Để đạt đợc mục tiêu này, các NHTM sử dụng nhiều phơng pháp, quy trình... đích rõ ràng Giá trị các bảo đảm tín dụng nhìn chung phải lớn hơn lợng tín dụng Sự chắc chắn an toàn đối với đảm bảo tín dụng đợc cao hơn Hình thức đảm bảo đa dạng và phong phú 2 Giải pháp: 21 Tính tất yếu của sự đổi mới trong hoạt động ngân hàng là khách quan sự so sánh trên có thể giúp chúng ta có thêm định hớng rõ ràng trong các quan hệ kinh doanh tiền tệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh . ơng 2: Thực trạng và giải pháp phát triển các hình thức tín dụng ở Việt Nam I. Tín dụng thơng mại 1 .Thực trạng 2 .Giải pháp phát triển II. Tín dụng ngân. Vì vậy, việc đa dạng hóa các hình thức tín dụng, việc quan tâm và xem xét thực trạng và cần có những giải pháp phát triển các hình thức tín dụng đó là
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hóa các hình thức tín dụng ở Việt nam- Thực trạng vào giải pháp, Đa dạng hóa các hình thức tín dụng ở Việt nam- Thực trạng vào giải pháp, Đa dạng hóa các hình thức tín dụng ở Việt nam- Thực trạng vào giải pháp, Khái niệm. Nguyên nhân của sự xuất hiện tín dụng thơng mại. Vai trò của tín dụng thơng mại., Ưu, nhợc điểm của tín dụng thơng mại., Khái niệm. Phân loại. Ưu thế của tín dụng Nhà Nớc, Nguyên nhân mà ngời nông dân Việt nam không thích mua công trái Khái niệm Đặc điểm Tác dụng và hạn chế của tín dụng thuê mua., Kỳ phiếu thơng mại là do ngời mua chịu phát hành ra để cam kết trả một Hối phiếu là do ngời bán chịu phát hành ra để ra lệnh cho ngời m ua chịu TDTM quốc tế với những vấn đề cần tháo gỡ, TDTM trong n íc, Thùc tr¹ng:, Giải pháp: Thực trạng:, Với TDTM quốc tế Về phía đi thuê. Đối với công ty cho thuê tài chính, có thể là các thể nhân, doanh nghiệp t

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay