nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng lợn, đặc điểm sinh vật của vi khuẩn pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn tại tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị

107 750 2
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 22:50

. thiết của thực tiễn sản xuất, chúng tôi đã tiến hành đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng lợn, đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết. từ vật nuôi. Tuy nhiên vi c nghiên cứu vi khuẩn P. multocida gây bệnh ở lợn một cách hệ thống thì vẫn còn chưa đầy đủ. 1.2. Đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng lợn Bệnh tụ huyết trùng lợn. ổ dịch tụ huyết trùng 11 1.2.7. Đặc tính sinh học của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết trùng 13 1.2.8. Đặc điểm nuôi cấy 16 1.2.9. Đặc tính sinh hoá của vi khuẩn P. multocida
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng lợn, đặc điểm sinh vật của vi khuẩn pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn tại tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị, nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng lợn, đặc điểm sinh vật của vi khuẩn pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn tại tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị, nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng lợn, đặc điểm sinh vật của vi khuẩn pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn tại tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn