ĐỀ TÀI THỬ VIỆC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ, QUY TRÌNH KHAI BÁO THIẾT BỊ TRANSPORT NODE(MUX ZTE, TELLABS) TẠI TRUNG TÂM IV

20 1,444 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 12:02

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC IV ĐỀ TÀI THỬ VIỆC ĐỀ TÀI THỬ VIỆC Đề tài: Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ, QUY TRÌNH KHAI BÁO THIẾT BỊ TRANSPORT NODE(MUX ZTE, TELLABS) TẠI TRUNG TÂM IV Thực hiện: Huỳnh Thế Đông – Tổ OMC Cần Thơ Hướng dẫn: Lê Văn Thêm – Tổ trưởng OMC Cần Thơ - Đài Điều hành Phạm Minh Tài – Tổ KTDV – Đài Điều hành Cần Thơ-12/2011 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn tới: -Anh Lê Văn Khoa – Trưởng đài Điều Hành Trung Tâm 4, đã phân công công việc và giao đề tài để em tìm hiểu trong thời gian thử việc vừa qua. -Anh Lê Văn Thêm-Tổ trưởng tổ OMC Cần Thơ, Phạm Minh Tài- Tổ KTDV , đã cung cấp tài liệu nghiên cứu và tận tình hướng dẫn những thắc mắc trong quá trình thực hiện đề tài thử việc. -Các anh chị em đồng nghiệp trong Đài Điều Hành đã giúp đỡ và hợp tác tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành tốt công việc mà Đài đã phân công. Trong quá trình thử việc và thực hiện đề tài, dù đã cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao; tuy vậy trong khoảng thời gian gần 2 tháng cũng không tránh khỏi một vài sai sót. Kính mong các anh chị em góp ý, bổ sung để em có thể hoàn thiện tốt hơn về mặt đề tài cũng như trong công tác được phân công. Em xin chân thành cảm ơn! 2 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 3 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 II. Thiết bị Tellabs 8600: 1. Nguyên lý : các dòng tellabs 8605,8620, 8630 và 8660  Dịch vụ: -Ethernet, ATM, FR, PPP/HDLC và TDM pseudowires -IP VPN( RFC 2547 bis)  Kết nối: -Định tuyến IP, chuyển mạch MPLS. -Port Ethernet hay chuyển mạch VLAN. -Chuyển mạch ATM VP và VC. -Port FR hay chuyển mạch DLCI. -Port TDM hay timeslot crossconnection.  Chức năng QoQ: -Nhiều dịch vụ trên nền QoQ. -ATM trên nền QoQ. -MPLS-TE, DS-TE  Tính chất: -Bảo vệ MPS/APS và Ethernet Link -Bảo vệ MPLS. 2. Cấu trúc phần cứng:  Các loại tellabs: Feature 8660 8630 8620 8605 Forwarding Cap.(Gbps) 42 14 3.5 .300 IFMs (Modules) 24 8 2 N/A Element Height 14U 5U 2U 1U 19” Mechanics Y Y Y Y 1+1 18V DC Power Y Y Y Y 1+1 Control Card Y Y N N Switching (forwarding) protection Y Y N N  Loại tellabs đang sử dụng ở TT4 là 8660 4 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 -Kết nối về RNC và làm Hub-site; đáp ứng dung lượng 3.5…42G (bi-dir); thích ứng với việc kết hợp các interface (1 card chức năng cấp nguồn và điều khiển; hai module trên một card); định tuyến IP và chuyển mạch L2. -Module = cấu hình tương ứng -Card điều khiển DC: + Điều khiển DC = CDC + Hai loại CDC1-A và CDC1-B +Chức năng chính: DC power, board điều khiển (MPLS và IP routing protocol). +Bảo vệ (1+1) +Physical interface: Ethernet 10/100Mbps và RS232, clock hệ thống input/output 75/120 ohm( có thể lấy đồng bộ STM-N hoặc GE interface). 5 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 -Hot Swapping : gồm CDC, IFC card , quạt và SFPs module quang -Line Card(LC) bao gồm 1 IFC và 1 2 Interface Modules(IFMs), IFC gồm 2 loại IFC1-A và IFC1-B. -Interface Module (IFM) - Interface module và Base Board 6 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 3. Quy trình khai báo : a. Giới thiệu: có 3 kiểu kết nối từ Node B về RNC -ATM Iub: chỉ sử dụng luồng E1 -Dual Iub: sử dụng 1E1 + 1FE -IP Iub: chỉ sử dụng FE b. Cấu trúc ATM ATM(Asynchronous Transfer Mode) = Switching and transmission technique  Cấu trúc một ATM Cell: 7 end end 53 Bytes VCs VCs VP VP VCs VCs Physical Link e.g., SDH STM-1 VP VP Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 ATM cell header có khả năng chuyển mạch cao, đáp ứng băng thông tùy theo nhu cầu của khách hàng; khả năng vận hành,quản trị và bảo trì(OAM).  Định dạng UNI cell Header và NNI cell Header NNI=Network Node Interface  Virtual Paths(VPs)  ATM Virtual Channels(VCs) và VPs -256VPs có thể được mang trong một UNI Physical Link, 4096VPs trên NNI PHY -65,536VCs có thể được mang trên một UNI VP hoặc NNI Virtual Path. 8 end end UNI NNI Physical Link Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 -16,777,216 VCs trên UNI và 268,425,456 VCs trên NNI PHY -Virtual Channel Identifier(VCI) và Virtual Path Identifier(VPI) chứa trong ATM cell header. -Băng thông có thể được sử dụng trên VP và VC. -End to end VC Connection (VCC) được kết nối các VCs giữa khách hàng và các thành phần mạng. -Tại mỗi điểm kết thúc, một kết nối được xác định bởi cặp VPI/VCI.  ATM Adaption Layer(AAL) AAL5 được sử dụng cho voice, Audio/visual Multimedia Service (AMS) AAL1 và AAL5 theo chuẩn ITU Voice. 9 AAL2 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 c. Giao diện phần mềm: 10 -tạo super Vlan -cấu hình IP address -disable ip-pool-filter -nhập mode cấu hình cho superVlan -kết nối sub-interface tới superVlan -cấu hình ip-pool trên sub-interface [...]... ima6/1.0 Khai báo MPLS cho Iub #pwe3 circuit 3G_OJT1-Iub 101 mpls 10 13 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 và DCN của site manual #pwe3 circuit 3G_OJT1-DCN 1101 mpls manual GUI: tham khảo 4 PW3 procedure for local NodeB.pdf  Dual Iub: 1E1+1FE -Thông tin Tellabs-data fill -Khai báo E1: tương tự phần khai báo ATM Iub -Khai báo FE: 14 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4... IP Iub: chỉ sử dụng FE Tương tự phần khai báo FE ở Dual Iub -Một số câu lệnh kiểm tra trong quá trình vận hành 7 Some commands lines for troubleshooting Oct 2010.pdf 15 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 Phần 2: Sơ đồ nguyên lý các loại kết nối từ NodeB về RNC hiện tại tại TT4, ưu nhược điểm, đề xuất phương án tối ưu, an toàn I Thiết bị NSN:  Sơ đồ kết nối:  Có 3 kiểu kết nối từ Node... rớt báo hiệu, mất giám sát • - 17 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 - IP Iub: chỉ sử dụng truyền dẫn IP • Ưu điểm: đường truyền ổn định, thoại và data cùng truyền trên một đường truyền IP • Nhược điểm: sử dụng đường truyền quang nên phải thuê của VTT hoặc VTN 18 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 II Thiết bị ZTE:  Kết nối từ NodeB về RNC (IP over E1) -Ưu điểm: trên thiết. . .Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 d Quy trình khai báo trên Tellabs:  ATM Iub: chỉ sử dụng E1 Trong cấu hình ATM Iub, một WBTS sẽ được đấu nối chỉ bằng luồng E1 Hiện nay ở TT4 đang thực hiện đấu nối 4 luồng E1 đến WBTS theo cấu hình ATM Iub Cấu hình kết nối ATM Iub Kết nối E1 giữa RNC và WBTS được chia làm 2 VP như hình vẽ trên: • VP0: dùng để khai báo DCN ( Data Communication... 2 Khai báo IMA Group 3 Khai báo Iub VPI MML #interface pdh6/0/0 #pdh framed ! #interface pdh6/0/0:0 #pdh time slots 1-15 17-31 #port-protocol atm Tương tự khai báo pdh 6/0/1,6/0/2,6/0/3 #interface ima6/1 #atm ima member pdh6/0/0:0 #atm ima member pdh6/0/1:0 #atm ima member pdh6/0/2:0 #atm ima member pdh6/0/3:0 #atm if-type uni #interface ima6/1.1 12 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4... cảnh báo từ WBTS đến RNC  Các kết nối quản lý từ xa  Nâng cấp phần mềm từ xa • VP1: Sẽ gồm có 2 phần Phần thứ nhất dành cho các kênh báo hiệu Iub và phần còn lại dành cho traffic  Các kênh báo hiệu Iub: CNBAP, DNBAP, và AAL2Sig được mang trên AAL5 11 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4  Traffic: AAL2UP -Flow-chart: end end -Thông tin tellabs-data fill Step 1 Process Up port E1 2 Khai. .. phương án tối ưu, an toàn I Thiết bị NSN:  Sơ đồ kết nối:  Có 3 kiểu kết nối từ Node B về RNC: - ATM Iub: chỉ sử dụng luồng E1 16 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 Ưu điểm: sử dụng những tuyến truyền dẫn sẵn có của VMS (Pasolink NEC) nên quá trình khai báo những luồng cho phát trạm 3G chủ động hơn Trạm phát 4E1, nếu rớt 1E1 chỉ giảm băng thông nhưng không mất liên lạc, không mất giám... thiết bị ZXMPS325, card 7 và card 8 được bảo vệ bởi card 11(2 port bảo vệ) nên đường truyền ổn định hơn trong trường hợp đường kết nối về RNC từ card 7 hoặc card 8 lỗi thì sẽ chuyển mạch bảo vệ qua card 11 -Nhược điểm: truyền dẫn VMS dùng Pasolink NEC nên trường hợp điều kiện thời tiết xấu, gây rớt luồng truyền dẫn có thể rớt trạm  Kết nối NodeB về RNC (IP over FE) 19 Quy trình khai báo thiết bị Transport. .. switched #atm traffic-params servcat cbr cbr.1 pcr 17810 17810 cdvt 57 57 Khai báo DCN VPI #interface ima6/1.0 #atm usage switched #atm traffic-params servcat ubr cbr.1 pcr 17960 17960 Khai báo Iub VPI cho #interface so5/1/0#atm#51 STM-1 đấu về RNC #atm usage switched #atm traffic-params servcat cbr cbr.1 pcr 17810 17810 cdvt 57 57 Khai báo DCN VPI cho #interface so5/1/0#atm#151 STM-1 đấu về RNC #atm usage... dự phòng trong trường hợp lỗi đường truyền có thể thay thế -Những trạm đang sử dụng ATM Iub có thể chuyển qua IP Iub để đường truyền ổn định hơn  Đối với thiết bị ZTE: -Hiện tại đang dùng đường truyền quang thuê của VTT, nên có thể sử dụng thiết bị ZXCTN9008 để làm đường truyền tiết kiệm được chi phí END - 20 . ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC IV ĐỀ TÀI THỬ VIỆC ĐỀ TÀI THỬ VIỆC Đề tài: Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ, QUY TRÌNH KHAI BÁO THIẾT BỊ TRANSPORT NODE(MUX. mặt đề tài cũng như trong công tác được phân công. Em xin chân thành cảm ơn! 2 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 3 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 II. Thiết bị. Iub: 1E1+1FE -Thông tin Tellabs-data fill -Khai báo E1: tương tự phần khai báo ATM Iub -Khai báo FE: 14 Quy trình khai báo thiết bị Transport Node tại TT4 -Thông tin Tellabs-data fill Step Process
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI THỬ VIỆC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ, QUY TRÌNH KHAI BÁO THIẾT BỊ TRANSPORT NODE(MUX ZTE, TELLABS) TẠI TRUNG TÂM IV, ĐỀ TÀI THỬ VIỆC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ, QUY TRÌNH KHAI BÁO THIẾT BỊ TRANSPORT NODE(MUX ZTE, TELLABS) TẠI TRUNG TÂM IV, Phần 1: Sơ đồ nguyên lý, cấu trúc phần cứng phần mềm, quy trình khai báo các thiết bị Transport Node (Mux ZTE, Tellabs) tại TT4., b. Khai báo Node B về RNC (FE):, d. Quy trình khai báo trên Tellabs:, Phần 2: Sơ đồ nguyên lý các loại kết nối từ NodeB về RNC hiện tại tại TT4, ưu nhược điểm, đề xuất phương án tối ưu, an toàn.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay