sự quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học và định hướng nghề nghiệp cho con (khảo sát tại xã hải hòa-huyện tĩnh gia-tỉnh thanh hóa)

26 380 1

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 09:28

BÁO CÁO THỰC TẬP Đề Tài : SỰ QUAN TÂM CỦA CHA MẸ ĐÔI VỚI VẤN ĐỀ HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO CON. (Khảo sát tại xã Hải Hòa-huyện Tĩnh Gia-tỉnh Thanh Hóa, tháng 8/2011). PHẦN I. MỞ ĐẦU. 1. Lý do chọn đề tài: Bên cạnh những mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng và nhà nước ta cũng luôn cho giáo giục là mối quan tâm hàng đầu. Bác Hồ đã nhẫn mạnh ý nghĩa của việc giáo dục bằng câu nói bất hủ: “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Câu nói của Bác hiện nay vẫn là phương châm hoạt động, là kim chỉ nam cho các cơ quan, đoàn thể hoạt động trong giáo dục. Sự biến đổi kinh tế xã hội đã tác động không nhỏ đến đời sống trong mỗi gia đình. Mỗi gia đình có điều kiện hơn để tham gia vào các hoạt động kinh tế cùng với nhiều hoạt động xã hội khác để nâng cao chất lượng đời sống. Song, trong phạm vi từng gai đình cụ thể thì trách nhiệm của gia đình ngày một quan trọng hơn khi vừa thực hiện vai trò là một thành phần xã hội, vừa thực hiện vai trò đối với các thành viên trong gia đình. Đó là việc mỗi gia đình tự phải có trách nhiệm trong việc quan tâm chăm sóc và dạy bảo con cái. Để tạo ra một môi trường giáo dục hiệu quả, mỗi thành viên được phát triển toàn diện cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đây là sự thay đổi lớn thể hiện sự quan tâm của cha mẹ trong việc tạo điều kiện cho con cái tiếp thu nguồn tri thức mới để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Trước đây trong gia đình truyền thống việc cha mẹ quan tâm đến con cái chỉ là người nối dõi, là lực lượng lao động tích cực để nâng cao năng suất lao động, hơn nữa là chỗ dựa khi cha mẹ về già. Việc học hành của con cái không được cha mẹ chú ý, với đa số là không học hết phổ thông, tỷ lệ bỏ học nhiều khi đó cha mẹ chưa quan tâm đến việc tạo điều kiện cho con đến trường bởi theo quan niệm bấy giờ thì giáo dục gia đình đối với trẻ em đã đồng nhất với giáo dục xã hội, nên chủ yếu là việc rèn luyện đạo đức hay những ứng sử cá nhân hàng ngày. Ngày nay sự biến đổi và phát triển ngày càng cao của xã hội đã tác động không nhỏ đến mỗi gia đình.Sự biến đổi mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình giáo dục hiện đại đã tạo ra sự thay đổi mới toàn diện hơn cho mỗi thành viên trong gia đình.Bên cạnh việc trang thiết bị cho con cái những giá trị đạo đức,nhân cách thì trong mỗi gia đình các bậc cha mẹ đã quan tâm,đầu tư nhiều hơn về việc giáo dục tri thức. Vậy mỗi gia đình cân phải làm gì khi mà bên cạnh đó hàng ngày vẫn phải đối phó với áp lực cuộc sống đồng giúp các em tránh được những áp lực trong học tập để đạt được kết quả tốt nhất. Đối với người dân xã Hải Hòa-huyện Tĩnh Gia-tỉnh Thanh Hóa thì đây cũng là mỗi quan tâm không nhỏ. Hải Hòa là một xã đang trong quá trình đô thị hóa với nhiều tiềm năng chưa được khai thác,đặc biệt trong tương lai sẽ rất cần nhiều nhân lực có tri thức. Hơn nữa mỗi người cũng nhận thấy rằng sự cần thiết phải có trình độ học vấn thì mới có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Đó là điều băn khoăn lớn của các bậc cha mẹ đối với tương lai con em mình. Đa số người dân ở đây đều làm nông nghiệp và đánh bắt hải sản nên việc đầu tư cho con cái học hành đầy đủ và nhất là khi định hướng nghề nghiệp cho con trong tương lai là một vấn đề còn nan giải, điều này sẽ rất phức tạp khi mà sự đầu tư phụ thuộc lớn vào điều kiện sống của mỗi gia đình. Song đứng trước khó khăn như vậy những người nông dân, ngư dân xã Hải Hòa vẫn một mực quyết tâm cho con cai học hành đầy đủ và tìm kiếm cho con một công việc phù hợp với bản thân. Như vậy thực trạng vấn đề này như thế nào, điều này sẽ được tìm hiểu thông qua đề tài nghiên cứu: “Sự quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học và định hướng nghề nghiệp cho con”. 2 2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn: 2.1. Ý khoa học: Đã có nhiều ngành khoa học như: đạo đức học, tâm lý học nghiên cứu về vai trò giáo giục nói chung và giáo dục gia đình nói riêng. Tuy nhiên để có cái nhìn toàn diện hơn thì xã hội học đóng vai trò không nhỏ trong việc làm sáng tỏ, có ý nghĩa hơn khi nhgiên cứu vai trò của gia đình trong giáo dục con cái. Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã vận dụng các khái niệm: Gia đình, vai trò, Cùng các lý thuyết xã hội học: Hành động xã hội, chức năng cơ cấu, nhằm đóng góp thêm về mặt lý luận trong nghiên cứu vai trò của gia đình trong bối cảnh hiện nay. 2.2 Ý nghĩa thực tiễn. Hiện nay việc nâng cao trình độ tri thức ngày càng được xã hội coi trọng, đặc biệt là đối với các bậc cha mẹ có con đang đi học. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học tập và định hướng nghề nghiệp cho con, đặc biệt trong các gia đình ở xã Hải Hòa của huyện Tĩnh Gia-Thanh Hóa nơi mà nhu cầu cho con em theo học trong mỗi gia đình ngày một đông. Nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta thấy được thực trạng của mức độ quan tâm, đầu tư cho con em theo học và định hướng nghề nghiệp cho con trong các gia đình ven biển và hiểu rõ hơn về vị trí và vai trò của cha mẹ trong gia đình. 3. Mục đích nghiên cứu: Nhằm nghiên cứu thực trạng của giáo dục qua vai trò gia đình, thể hiện như thế nào qua mức độ quan tâm của cha mẹ khi đầu tư cho con theo học, đặc biệt là định hướng nghề nghiệp tương lai cho con em mình. Phân tích ảnh hưởng của một yếu tố như: Học vấn, nghề nghiệp, thu nhập của cha mẹ nhằm tìm hiểu xem chúng có ảnh hưởng như thế nào đến việc đầu tư cho học tập và định hướng nghề nghiệp với con em người dân xã Hải Hòa. 3 Đưa ra một ý kiến nhằm bổ sung thêm cho các nhà hoạch định chính sách, chương trình đầu tư giáo dục ở từng địa phương cụ thể. Điều này nhằm nâng cao chất lương giáo dục đối vơi người dân, từ đó có thể xác định hướng đi đúng. 4. Đối tượng-khách thể-phạm vi nghiên cứu: 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Mức độ quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học tập và định hướng nghề nghiệp cho con. 4.2. Khách thể nghiên cứu: Các gia đình có con đang học ở các cấp. 4.3.Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện qua khảo sát các gia đình tại xã Hải Hòa huyện Tĩnh Gia-tỉnh Thanh Hóa. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: 5.1. Phương pháp luận: * Thuyết hành động xã hội: Áp dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để nghiên cứu tác động của điều kiện kinh tế-xã hội đối với nhu cầu cho con em theo học ở các gia đình vùng ven biển, đặt trong mỗi quan hệ tác động qua lại của điều kiện tự nhiên-kinh tế-văn hóa và nhu cầu về học vấn trong bối cạnh đất nước hiện nay. Cụ thể là sự thay đổi nhận thức và vai trò giáo dục trong các gia đình dưới tác động của nền kinh tế-văn hóa-xã hội vùng ven biển.Đồng thời vận dụng một số lý thuyết, quan điểm của xã hội học để giải thích cho vấn đề nghiên cứu. Theo Mác Weber: Hành động xã hội là một hành vi làm chủ thể gắn cho một ý nghĩa chủ quan nhất định ông nhấn mạnh đến động cơ bên trong chủ thể là nguyên nhân của hành động - đó là yếu tố chủ quan và hướng tới người khác với các kỳ vọng được cảm nhận hay phỏng đoán được dặc trưng 4 theo chuẩn mực, giá trị xã hội. Ông còn chia hành động xã hội ra thành nhiều loại và mỗi loại hành động luôn gắn với một yếu tố chủ quan nhất định. + Hành động phù hợp giá trị truyền thống. + Hành động theo cảm giác. + Hành động phù hợp với một gia trị. + Hành động phù hợp với một lợi ích. Như vậy, một hành động của chủ thể đều tác động bởi ý nghĩa chủ quan và một mục đích nhất định. Vậy khi sự quan tâm của các bậc cha mẹ đối vấn đề học tập và định hướng nghề nghiệp cho con là có sự tác động của những yếu tố chủ quan với những kỳ vọng nhất định. Đó là khi sự quan tâm đó thể hiện tới mục đích gì và mang lại giá trị gì cho cuộc sống tương lai con em mình. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của nhiều yếu tố khác. Như vậy, mỗi quan tâm của cha mẹ đối với con cái không phải là bất biến mà nó còn phụ thuộc bởi nhiều tác động từ cuộc sống - điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. * Thuyết chức năng cơ cấu: Một trong những đại biểu cho thuyết chức năng cơ cấu là George Murclork, ông cho rằng hầu hết trong tất cả các xã hội, gia đình đều thực hiện 4 chức năng cơ bản và phổ biến: tính dục, tái sinh sản, kinh tế và giáo dục. Những chức năng có mối quan hệ, tác động lẫn nhau tạo nên sự vận hành xã hội. Trong 4 chức năng trên thì chức năng giáo dục có vai trò lớn đối với mỗi cá nhân - đây là quá trình xã hội hóa đầu tiên để cá nhân tiếp nhận và sáng tạo nên những giá trị sống của riêng mình đồng thời góp phần vào văn hóa của xã hội. Như vậy, gia đình có chức năng rất lớn đến sự phát triển của mỗi cá nhân.Trong đó cha mẹ là nhũng người có vai trò lớn trong việc giáo dục con cái nhất là khi định hướng nghề nghiệp cho tương lai con em mình. Đây thực 5 sự là điều có ý nghĩa quan trọng giup con em có một hướng đi đúng và phát triển toàn diện. 5.2. Phương pháp nghiên cứu: * Phương pháp phỏng vấn sâu: Tiến hành phỏng vấn 3 gia đình có con đang theo học tại xã Hải Hòa- Tĩnh Gia-Thanh Hóa. * Phương pháp quan sát: Quan sát điều kiện và môi trường sống của các gia đình ở địa bàn nghiên cứu trong quá trình phỏng vấn. * Phương pháp phân tích tài liệu: Đọc và phân tích các tài liệu, báo cáo của địa phương, các nghiên cứu của các nhà khoa học có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu. * Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi: Phỏng qua 448 hộ gia đình có con đang theo học ở các cấp tại địa bàn thuộc xã Hải Hòa- huyện tĩnh gia- Thanh hóa. 5.3 Mẫu nghiên cứu: * Cơ cấu mẫu: * Cơ cấu giới: 200 nam (chiếm 44,6%) 248 nữ (chiếm 55,4%). * Cơ cấu tuổi: Từ 22 đến 67 có 446 người trả lời, chiếm 99,7 %. - Từ 22 đến 30 tuổi có 50 người trả lời chiếm 11 %. - Từ 31 đến 40 tuổi có 128 người trả lời chiếm 28,6 %. - Từ 41 đến 50 tuổi có 156 người trả lời chiếm 35,1 %. - Từ 51 đến 67 có 112 người trả lời chiếm 25 %. Qua số liệu trên ta thấy độ tuổi từ 51- 67 chiếm một nửa số lao động. * Cơ cấu nghề nghiệp: Nghề nghiệp của người được trả lời: 6 Stt Nghề nghiệp Số lượng mẫu Tỷ lệ (%) 1 Nông dân 191 42,8 2 Công nhân 03 0,7 3 Cán bộ công viên chức 06 1,4 4 Buôn bán dịch vụ 105 23,5 5 Đánh bắt thủy hải sản 115 25,8 7 Nghỉ hưu 05 1,1 8 Nghề khác, thất nghiệp 21 4,7 Tổng cộng 448 100 Qua bảng số liệu trên cho ta thấy nông dân chiếm hơn một nửa, còn làm nghề khác thì chiếm ít hơn. Trình độ học vấn: STT Cấp học ĐVT (người ) Tỷ lệ (%) 1 Tiểu học 57 13 2 Trung học cơ sở 248 55 3 Trung học phổ thông 128 28 4 TC,CĐ,ĐH 17 4 Tổng cộng 450 100 Qua bảng số liệu trên cho ta thấy trình độ học vấn trung học cơ sở có tỷ lệ là cao nhất. 6. Một số khái niệm: 6.1 Khái niệm gia đình: Theo Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng trong xã hội học - NXB Đại học QG Hà Nội, thì “Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù một nhóm xã hội nhỏ và các thành viên của nó gắn bó với nhau bởi mỗi quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ con nuôi, bởi tính cộng đồng về sinh hoạt, trách nhiệm đạo đức với nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu riêng của các thành viên cùng để thực hiện tính tất yếu của xã hội về tái sản xuất con người. Theo G.P.Murdork - NXHH Mỹ: “Gia đình là một nhóm xã hội cùng cư trú, hợp tác và tái sản xuất kinh tế và ít nhất trong đó có quan hệ tình dục với nhau được xã hội tán thành, có một hay nhiều con cái do họ đẻ ra hoặc nhận con nuôi”. Như vậy, những điểm chung nhất thì: “Gia đình là một nhóm xã hội gồm hai hay nhiều người gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân, huyết 7 thống hoặc nhận con nuôi, vừa đáp ứng nhu cầu riêng, vừa thỏa mãn những nhu cầu của xã hội và tái sản xuất dân cư theo cả nghĩa thể xác và tinh thần. 6.2 Khái niệm vai trò: Vai trò là tập hợp các mong đợi, các quyền và nghĩa vụ bổn phận và trách nhiệm tự gán cho một vị thế cụ thể. (Trích xã hội học đại cương - tác giả Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng NXB - NXB Đại học QG Hà Nội 1997). Như vậy, là sự thực hiện vai trò là gắn với một vị thế cụ thể. Trong các loại vai trò thì vai trò của cha mẹ được coi là vai trò rộng vì vai trò của cha mẹ là phải quan tâm chú ý tới tất cả các mặt trong đời sống của con cái như chăm sóc sức khỏe, dạy con học và định hướng nghề nghiệp cho con. 6.3 Khái niệm giáo dục: Giáo dục là một hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một số đối tượng nào đó, dần có được những yếu tố cần thiết theo mục tiêu đề ra. Khi xem xét giáo dục như một “Thiết chế xã hội” chúng ta thấy chức năng chủ yếu của giáo dục là xã hội hóa cá nhân, nhằm nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực phát triển nhân tài cho đất nước. Nhờ thực hiện tốt chức năng giáo dục xã hộ mới tái sản xuất sức lao động góp phần vào tiến bộ xã hội. 6.4 Định hướng và định hướng nghề nghiệp, nghề nghiệp: + Định hướng: “Là việc hoạch định trước một phương pháp mục tiêu để thực hiện không có gi thay đổi. Sự định hướng này đã có cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Mục đích cuối cùng của sự định hướng có đạt hay không phụ thuộc vào điều kiện khách quan”. + Nghề nghiệp: “Tập hợp những kỹ năng, kỹ xảo, tri thức, phương pháp của cá nhân để thực hiện công việc chuyên làm theo sự phân công lao động của xã hội”. (Từ điển tiếng việt - NXB Khoa học xã hôi). + Định hướng nghề nghiệp: Trên cơ sở của hai khái niệm “Nghề nghiệp và định hướng”. 8 Định hướng nghề nghiệp là việc cung cấp, trao đổi thông tin về đặc điểm hoạt động và yêu cầu phát triển nghề trong xã hội. Đặc biệt là các nghề ở những nơi đang cần lao động trẻ tuổi có văn hóa, về tâm sinh lý của mỗi người và tình hình phân bố lao động và yêu cầu điều chỉnh lao động tại cộng đồng dân cư về hệ thống các trường lớp đào tạo nghề cảu nhà nước. 6.5 Xã hội hóa: Theo G.Andreeva: xã hội hóa là quá trình hai mặt. Một mặt cá nhân tiếp nhận những kinh nghiệm xã hội bằng cách thâm nhập vào môi trường xã hội, vào hệ thống các quan hệ xã hội. Mặt khác tác nhân tái sản xuất một cách chủ động hệ thống các mối quan hệ xã hội thông qua chính việc họ tham gia vào các hoạt động và thâm nhập các mối quan hệ xã hội. 6.6 Chức năng gia đình: Theo các nhà xã hội học: Chức năng gia đình là phương thức thể hiện tính tích cực, hoạt động sống của gia đình và các thành viên của nó. Các chức năng gia đình có thể liên quan chặt chẽ với các nhu cấu của xã hội về mặt thiết chế gia đình với nhu cầu của cá nhân thuộc về một nhóm gia đình mang tính lịch sử sâu sắc. Nó gắn liền với điều kiện kinh tế xã hội hoàn cảnh sống xã hội với thời gian tính chất của chức năng gia đình lại biến đổi, song nó vẫn tồn tại bốn chức năng cơ bản: + Chức năng sinh đẻ + Chức năng kinh tế + Chức năng giáo dục + Chức năng thỏa mãn nhu cầu tình cảm 7. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết. 7.1 Giả thuyết nghiên cứu: Trong gia đình việc đầu tư cho con học tập đã có sự quan tâm của cha, mẹ. Song việc đầu tư này còn chưa hiệu quả vì các bậc cha, mẹ chưa có sự bảo ban con cái một cách cụ thể và việc học chủ yếu do các con tự học. 9 Trong gia đình, việc học tập và định hướng nghề nghiệp cho con là nhu cầu của các bậc cha, mẹ song khi thực hiện điều này lại phụ thuộc rất nhiều vào học vấn, nghề nghiệp và thu nhập của gia đình. Khi định hướng, đối với các gia đình kinh tế còn hạn chế thì họ chỉ mong con cái có công việc ổn định, mang lại thu nhập. Việc định hướng có kế hoạch cụ thể chủ yếu là các gia đình có điều kiện kinh tế với mức thu nhập cao. 7.2 Khung lý thuyết: PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. Chương I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu và tổng quan địa bàn nghiên cứu. 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua đã tác động không nhỏ đến vai trò của gia đình đối với việc chăm sóc và giáo dục con cái. Điều kiện tự nhiên kinh tế - văn hóa - xã hội của khu vực Điều kiện, môi trường gia đình Các chính sách pháp luật đầu tư cho giáo dục Mức độ quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học tập và định hướng nghề nghiệp cho con 10 Nhận thức của cha mẹ về nội dung giáo dục Đầu tư cho con Định hướng nghề nghiệp cho con [...]... nhiên sự đầu tư này mang lại kết quả chưa cao Nhu cầu cho con theo học và hướng nghiệp là mối quan tâm của hầu hết các gia đình, sự định hướng khác nhau ở trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập của cha mẹ, khi ở trình độ và mức thu nhập cao thì có sự định hướng cho con cái cao Như vậy, sự quan tâm của các bậc cha mẹ đối với vấn đề học tập và chăm sóc con cái của người dân xã Hải Hòa đã có sự thay... dạy con cái của cha và mẹ 4.2 Mức sống của gia đình ảnh hưởng đến việc định hướng học tập và nghề nghiệp cho con cái Qua khảo sát tại địa bàn chúng ta thấy mức sống của người dân ven biển xã Hải Hòa vẫn còn thấp Tuy nhiên, trong phần này chúng ta tập chung nghiên cứu mỗi liên hệ giữa mức sống với việc định hướng học tập và nghề nghiệp cho con cái trong các gia đình như thế nào, mức độ quan tâm của. .. đòi hỏi phải có bằng cấp cao mới kiếm được công việc ổn định, nếu chúng nó không học được thì chẳng có chỗ trong xã hội đâu” (PVS Nam 45 tuổi làm nghề đánh bắt hải sản) 3 Định hướng nghề nghiệp: Các hộ gia đình tại ba thôn được phỏng vấn của xã Hải Hòa họ đã định hướng nghề nghiệp cho con cái Tuy những định hướng này chưa nhiều nhưng đã thể hiện được nhận thức và sự quan tâm của các bậc cha, mẹ khi chuẩn... kiện kinh tế xã hội.Hiện nay ngoài công việc xã hội hay làm ăn kinh tế, các bậc cha mẹ đã cố gắng giành thời gian quan tâm chăm sóc con cái Nhất là với các gia đình ở nông thôn thì việc mong muốn cho con cái học hành thành đạt là mong muốn chung của nhiều bậc cha mẹ Định hướng nghề nghiệp cho tương lai của con là mối quan tâm của rất nhiều gia đình tại xã Hải Hòa Về việc dạy bảo con học hành và đóng chi... dục định hướng nghề nghiệp cho con là rất thấp chiếm có 5.8% Điều này chứng tỏ các hộ gia đình đã có ý thức giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho con cái 4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng học tập, nghề nghiệp cho con cái của các bậc cha, mẹ hiện nay 4.1 Quyền quyết định dạy con Các bậc cha, mẹ đã tạo mọi điều kiện cho con đi học còn việc cung cấp thêm hoặc đảm nhiệm những công việc liên quan. .. Total 2 Định hướng học tập: Trình độ học vấn của mỗi cá nhân thường gắn liền với cấp học hay bậc học mà cá nhân đó đạt được để đạt dược bậc học cao thì đòi hỏi mỗi cá nhân khi tham gia phải thể hiện là mình có năng lực tiếp thu vào lĩnh hội những chi thức ấy 18 Các bậc cha mẹ ở xã Hải Hòa đã có bước đầu về định hướng bậc học cho con cái Bảng 1: Cha mẹ mong muốn con học đến bậc học: Bậc học Con trai Con. .. những định hướng cụ thể và thế hệ trẻ cần sự quan tâm định hướng của các bậc cha mẹ Trong việc định hướng con cái thì rất nhiều vấn đề các bậc cha mẹ cần định hướng Vì vậy việc giáo dục con cái cần sự tác động định hướng, có kế hoạch, có mục đích nhằm truyền đạt cho chúng một hệ thống các giá trị, chuẩn mực, kinh nghiệm trong cuộc sống để chúng thể hiện được những phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của xã. .. bị cho con cái bước vào cuộc sống Khi được hỏi về việc định hướng cho con cái rất nhiều gia đình đã định hướng nghề nghiệp cho con họ: 19 “Tôi có hai con gái mà tôi cũng không thể bắt chúng theo ý mình mà cũng không để chúng tự ý được Tôi phải định hướng nghề cho chúng cũng thấy phù hợp và tôi cũng cảm thấy được” (PVS Ông Lê văn A- 50 tuổi- làm nông nghiệp) Bảng 2: Mức độ định hướng nghề nghiệp cho con. .. chí xã hội học số 2/ 2000 Trong đó tác giả đề cập đến việc khi cha, mẹ đinh hướng thường mong con cái thoát ly đồng ruộng và làm cán bộ nhà nước Song yế tố ảnh hưởng đến sự định hướng này như học vấn, mức sống Nhìn chung các đề tài nghiên cứu đều tập trung vào vai trò của gia đình, nhất là phụ nữ trong việc chăm sóc, giáo dục con cái và định hướng nghề nghiệp cho con như thế nào và nó chịu tác động của. .. cạnh đó bậc trên đại học cũng được các bậc cha, mẹ quan tâm cụ thể con trai chiếm 19.9%, con gái chiếm 16.2% Định hướng về bậc học vho con cái của các bậc cha, mẹ hiện nay rất cao Đại đa số các bậc cha, mẹ mong muốn con cái có một nghề nào đó trong xã hội Trong các phỏng vấn sâu khi được hỏi về việc mong muốn con cái học đến cấp nao? khi được hỏi tại sao lại muốn con mình học đến cấp học đó “Trong thời . tư cho giáo dục Mức độ quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học tập và định hướng nghề nghiệp cho con 10 Nhận thức của cha mẹ về nội dung giáo dục Đầu tư cho con Định hướng nghề nghiệp cho con Nhất. TẬP Đề Tài : SỰ QUAN TÂM CỦA CHA MẸ ĐÔI VỚI VẤN ĐỀ HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO CON. (Khảo sát tại xã Hải Hòa-huyện Tĩnh Gia-tỉnh Thanh Hóa, tháng 8/2011). PHẦN I. MỞ ĐẦU. 1. Lý do chọn đề. càng được xã hội coi trọng, đặc biệt là đối với các bậc cha mẹ có con đang đi học. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học tập và định hướng nghề nghiệp cho con, đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: sự quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học và định hướng nghề nghiệp cho con (khảo sát tại xã hải hòa-huyện tĩnh gia-tỉnh thanh hóa), sự quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học và định hướng nghề nghiệp cho con (khảo sát tại xã hải hòa-huyện tĩnh gia-tỉnh thanh hóa), sự quan tâm của cha mẹ đối với vấn đề học và định hướng nghề nghiệp cho con (khảo sát tại xã hải hòa-huyện tĩnh gia-tỉnh thanh hóa)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay