Giải pháp nâng cao vai trò quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty Đường sông Miền Bắc

82 319 2
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 09:53

Bất cứ doanh nghiệp nào lúc đầu cũng phải có một lượng tiền vốn nhất định để thực hiện những khoản đầu tư ban đầu cần thiết cho việc xây dựng và khởi động doanh nghiệp Phần mở đầu Khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dới hình thức kinh tế xã hội nào vấn đề đợc nêu ra trớc tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một nền sản xuất, là thớc đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng nh từng đơn vị sản xuất. Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng là mục tiêu lớn nhất của mọi doanh nghiệp. Để đạt đợc điều đó mà vẫn đảm bảo chất lợng tốt, gía thành hợp lí, doanh nghiệp vẫn vững vàng trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, trong đó quản sử dụng vốn là vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định kết quả hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế bao cấp trớc đây vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nớc hầu hết đợc Nhà nớc tài trợ thông qua cấp phát vốn, đồng thời Nhà nớc quản lí về giá cả sản xuất theo chỉ tiêu kế hoạch lãi Nhà nớc thu - lỗ Nhà nớc bù, do vậy các doanh nghiệp Nhà nớc hầu nh không quan tâm đến hiệu quả sử dụng của đồng vốn. Nhiều doanh nghiệp đã không bảo toàn phát triển đợc vốn, hiệu quả sử dụng vốn thấp, tình trạng lãi giả lỗ thật ăn mòn vào vốn xảy ra phổ biến trong các doanh nghiệp Nhà nớc. Bớc sang nền kinh tế thị trờng có sự quản điều tiết vĩ mô của Nhà nớc, nhiều thành phần kinh tế song song tồn tại, cạnh tranh lẫn nhau gay gắt. Bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đứng vững trong cơ chế mới là những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả dẫn đến phá sản hàng loạt. Trớc tình hình đó, Nghị quyết đại hội lần thứ VI BCH Trung ơng Đảng cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh " Các xí nghiệp quốc doanh không còn đợc bao cấp về giá vốn, phải chủ động kinh doanh, phải bảo đảm tự bù đắp chi phí, nộp đủ thuế có lãi .". Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải gắn với thị trơng, bám sát thị trờng, tự chủ về vốn tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, nhất là trong kinh doanh đờng sông không phải là vấn đề mới mẻ. Nó đợc hình thành ngay sau khi tài chính ra 1 đời, nó là lĩnh vực rất rộng muốn nghiên cứu một cách toàn diện thì phải có sự đầu t rất công phu. Trong thời gian thực tập tại Tổng Công ty Đờng sông Miền Bắc, em chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao vai trò quản hiệu quả sử dụng vốn Tổng Công ty Đờng sông Miền Bắc" làm nội dung nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Hớng nghiên cứu là kết hợp giữa lí luận thực tiễn. Từ việc khảo sát tình hình thực tế của Tổng Công ty qua các năm, kết hợp với lí luận kinh tế mà cụ thể là lí luận về quản lí, về vốn, về cạnh tranh . để tiến hành phân tích tình hình thực tế của Tổng Công ty, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Tổng Công ty Đờng sông Miền Bắc. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp bao gồm: - Mở đầu. - Chơng I: Vai trò nội dung của quản nâng cao hiệuquả sử dụng vốn doanh nghiệp sản xuất. - Chơng II: Thực trạng quản sử dụng vốn Tổng Công ty Đờng sông Miền Bắc. - Chơng III: Giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản hiệu quả sử dụng vốn Tổng Công ty Đờng sông Miền Bắc. Kết luận: Trớc sự thay đổi về chất trong hoạt động của các tổng công ty Việt Nam, cùng với việc áp dụng đầy đủ chế độ kế toán mới doanh nghiệp, vấn đề quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đã thay đổi sâu sắc cả về phơng pháp luận chỉ tiêu đánh giá. Do đó, tạo nên khó khăn rất lớn trong quá trình nghiên cứu đề tài những sai sót không thể tránh khỏi. Vì vậy, rất mong sự đóng góp của các thầy, cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thu Thảo các cô chú cán bộ Tổng công ty Đờng sông Miền Bắc đã giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. 2 Chơng I Vai trò nội dung của quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp sản xuất I. Vốn quảnvốn trong kinh doanh 1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh Bất cứ một doanh nghiệp nào lúc đầu cũng phải có một lợng tiền vốn nhất định để thực hiện những khoản đầu t ban đầu cần thiết cho việc xây dựng khởi động doanh nghiệp. Vốn là yếu tố vật chất cần thiết nhất cần đợc sử dụnghiệu quả. Doanh nghiệp cần có vốn để dự trữ vật t, để đầu t mua sắm máy móc thiết bị, để chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc thể hiện nhiều hình thái vật chất khác nhau. Do có sự tác động của lao động vào đối t- ợng lao động thông qua t liệu lao động thì hàng hoá dịch vụ đợc tạo ra nhằm tiêu thụ trên thị trờng. Sau cùng các hình thái vật chất khác nhau sẽ lại đợc chuyển hoá về hình thái tiền tệ ban đầu. Quá trình trao đổi đó đảm bảo cho sự ra đời, vận hành phát triển của doanh nghiệp có thể diễn tả nh sau: Tài sản thực tế Tiền Tài sản thực tế - Tài sản có tài chính Tiền Tài sản có tài chính Sự thay đổi trên làm thay đổi số d ban đầu (đầu kỳ) của ngân quỹ sẽ dẫn đến số d cuối kỳ lớn hơn số d đầu kỳ - tạo ra giá trị thặng d. Điều đó có nghĩa là số tiền thu đợc do tiêu thụ hàng hoá dịch vụ phải đảm bảo bù đắp toàn bộ chi phí có lãi. Nh vậy số tiền đã ứng ra ban đầu không những chỉ đợc bảo tồn mà còn đợc tăng thêm do hoạt động kinh doanh đem lại. Toàn bộ giá trị ứng ra cho sản xuất kinh doanh đó đợc gọi là vốn. Tuy nhiên giá trị ứng trớc đó không đơn thuần là vật chất hữu hình, mà một số tài sản không có hình thái vật chất cụ thể nhng nó chứa đựng một giá trị đầu t nhất định nh: tên doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm, lợi thế thơng mại, đặc quyền kinh doanh . cũng có giá trị nh vốn. Những phân tích khái quát trên đây cho ta quan điểm toàn diện về vốn: "Vốn là một phạm trù kinh tế cơ bản. Trong doanh nghiệp vốn là biểu hiện bằng tiền của tất cả các loại tài sản các nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Vốn là giá trị đem lại giá trị thặng d". 3 Nh vậy việc quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng, vừa đem lại hiệu quả kinh tế vừa đem lại hiệu quả xã hội. 2. Vốn cố định vốn lu động: Có nhiều giác độ khác nhau để xem xét vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đôi khi nó đợc khắc hoạ trong luật kinh tế nh là vốn pháp định vốn điều lệ. Một số khác theo nhu cầu nghiên cứu đứng trên giác độ hình thành vốn lại thể hiện vốn gồm có vốn đầu t ban đầu, vốn bổ sung, vốn liên doanh vốn đi vay. Sở dĩ tồn tại nhiều cách tiếp cận khác nhau là xuất phát từ sự khác nhau về triển vọng hay quan điểm sử dụng. Với bài luận văn này, chúng ta sử dụng quan điểm làm quyết định về vốn qua con mắt quản trị vốn công ty sản xuất. Với quan điểm đó, vốn đợc xem xét trên giác độ chu chuyển. Quan tâm đến vấn đề này chúng ta cần chú ý đến vốn cố định vốn lu động. 2.1- Vốn cố định: a) Khái niệm đặc điểm vốn cố định: Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, đó chính là số vốn doanh nghiệp đầu t mua sắm, trang bị cơ sở vật chất. Để là tài sản cố định phải đạt đợc cả hai tiêu chuẩn. Một là, phải đạt đợc về mặt giá trị đến một mức độ nhất định (ví dụ hiện nay giá trị của nó phải lớn hơn hoặc bằng 5.000.000đồng). Hai là, thời gian sử dụng phải từ trên 1 năm trở lên. Với những tiêu chuẩn nh vậy thì hoàn toàn bình thờng với đặc điểm hình thái vật chất của tài sản cố định giữ nguyên trong thời gian dài. Tài sản cố định thờng đợc sử dụng nhiều lần, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất chỉ tăng lên khi có xây dựng cơ bản mới hoặc mua sắm. Qua quá trình sử dụng, tài sản cố định hao mòn dần dới hai dạng là hao mòn hữu hình hao mòn vô hình. Hao mòn vô hình chủ yếu do tiến bộ khoa học công nghệ mới năng suất lao động xã hội tăng lên quyết định. Hao mòn hữu hình phụ thuộc vào mức độ sử dụng khẩn trơng tài sản cố định các điều kiện ảnh hởng tới độ bền lâu của tài sản cố định nh chế độ quản sử dụng, bảo dỡng, điều kiện môi trờng . Những chỉ dẫn trên đa ra tới một góc nhìn về đặc tính chuyển đổi thành tiền chậm chạp của tài sản cố định. Tuy thế, các tài sản cố định có giá trị cao có thể có giá trị thế chấp đối với ngân hàng khi vay vốn. b) Cơ cấu vốn cố định: 4 Cơ cấu vốn cố định là tỉ lệ phần trăm của từng nhóm vốn cố định chiếm trong tổng số vốn cố định. nghiên cứu cơ cấu vốn cố định có một ý nghĩa quan trọng là cho phép đánh giá việc đầu t có đúng đắn hay không cho phép xác định hớng đầu t vốn cố định trong thời gian tới. Để đạt đợc ý nghĩa đúng đắn đó, khi nghiên cứu cơ cấu vốn cố định phải nghiên cứu trên hai giác độ: nội dung cấu thành mối quan hệ tỉ lệ trong mỗi bộ phận so với toàn bộ. Vấn đề cơ bản trong việc nghiên cứu này phải là xây dựng đợc một cơ cấu hợp phù hợp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản xuất, trình độ quản lý, để các nguồn vốn đợc sử dụng hợp hiệu quả nhất. Cần lu ý rằng quan hệ tỷ trọng trong cơ cấu vốn là chỉ tiêu động. Điều này đòi hỏi cán bộ quản phải không ngừng nghiên cứu tìm tòi để có đợc cơ cấu tối u. Theo chế độ hiện hành VCĐ của doanh nghiệp đợc biểu hiện thành hình thái giá trị của các loại tài sản cố định sau đây đang dùng trong quá trình sản xuất: 1) Nhà cửa đợc xây dựng cho các phân xởng sản xuất quản 2) Vật kiến trúc để phục vụ sản xuất quản 3) Thiết bị động lực 4) Hệ thống truyền dẫn 5) Máy móc, thiết bị sản xuất 6) Dụng cụ làm việc, đo lờng, thí nghiệm 7) Thiết bị phơng tiện vận tải 8) Dụng cụ quản 9) Tài sản cố định khác dùng vào sản xuất công nghiệp Trên cơ sở các hình thái giá trị của tài sản cố định nh trên chỉ ra rõ ràng cơ cấu vốn cố định chịu ảnh hởng của nhiều nhân tố. Quan tâm nhất là đặc điểm về kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp, sự tiến bộ kỹ thuật, mức độ hoàn thiện của tổ chức sản xuất, điều kiện địa tự nhiên, sự phân bổ sản xuất. Vì vậy khi nghiên cứu để xây dựng cải tiến cơ cấu VCĐ hợp cần chú ý xem xét tác động ảnh hởng của các nhân tố này. Trong kết quả của sự phân tích, đặc biệt 5 chú ý tới mối quan hệ giữa các bộ phận VCĐ đợc biểu hiện bằng máy móc thiết bị bộ phận VCĐ đợc biểu hiện bằng nhà xởng vật kiến trúc phục vụ sản xuất. c) Nguồn vốn cố định Mỗi khoản vốn cố định hay tài sản cố định trong doanh nghiệp không tự nhiên mà có, nó nhất thiết phải đợc hình thành từ một nguồn đầu t nhất định. Nguồn vốn cố định chính là nguồn gốc tạo dựng, đầu t để hình thành nên các tài sản cố định của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp, VCĐ dùng để hoạt động sản xuất, kinh doanh đợc hình thành từ các nguồn sau: Nguồn vốn pháp định: gồm vốn cố định do ngân sách, do cấp trên cấp phát cho doanh nghiệp, vốn cổ phần do xã viên hợp tác xã các cổ đông đóng góp bằng tài sản cố định, hoặc vốn pháp định do chủ xí nghiệp bỏ ra ban đầu khi thành lập xí nghiệp t nhân. Nguồn vốn tự bổ xung: gồm vốn cố định của những tài sản cố định đã đợc đầu t hoặc mua sắm bằng quỹ công ty. Nguồn vốn liên doanh: gồm các khoản vốn do các đơn vị tham gia liên kết gặp bằng tài sản cố định bằng vốn đầu t xây dựng cơ bản đã hoàn thành. 2.2 - Vốn lu động: a) Khái niệm đặc điểm của vốn lu động: Vốn lu động biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động vốn lu thông. Đó là số vốn doanh nghiệp đầu t để dự trữ vật t, để chi phí cho quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, chi phí cho hoạt động quản của doanh nghiệp. Hoàn toàn khách quan không nh vốn cố định, VLĐ tham gia hoàn toàn vào quá trình sản xuất kinh doanh, chuyển qua nhiều hình thái giá trị khác nhau nh tiền tệ, đối t- ợng lao động, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm trở lại hình thái tiền tệ ban đầu sau khi tiêu thụ sản phẩm. Nh vậy vốn lu động chu chuyển nhanh hơn vốn cố định, quá trình vận động của VLĐ thể hiện dới hai hình thái: - Hình thái hiện vật: đó là toàn bộ nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm. 6 - Hình thái giá trị: là toàn bộ giá trị bằng tiền của nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, giá trị tăng thêm do việc sử dụng lao động sống trong quá trình sản xuất những chi phí bằng tiền trong lĩnh vực lu thông. Sự lu thông về mặt hiện vật giá trị của VLĐ các doanh nghiệp sản xuất có thể biểu diễn bằng công thức chung: T - H - SX - H' - T' Trong quá trình vận động, đầu tiên VLĐ biểu hiện dới hình thức tiền tệ khi kết thúc cũng lại bằng hình thức tiền tệ. Một vòng khép kín đó gợi mở cho chúng ta thấy hàng hoá đợc mua vào để doanh nghiệp sản xuất sau đó đem bán ra, việc bán đợc hàng tức là đợc khách hàng chấp nhận doanh nghiệp nhận đ- ợc tiền doanh thu bán hàng dịch vụ cuối cùng. Từ các kết quả đó giúp ta sáng taọ ra một cách thức quản vốn lu động tối u đánh giá đợc hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. b) Cơ cấu vốn lu động: Xác định cơ cấu VLĐ hợp có ý nghĩa tích cực trong công tác sử dụng hiệu quả vốn lu động. Nó đáp ứng yêu cầu vốn cho từng khâu, từng bộ phận, đảm bảo việc sử dụng tiết kiệm hợp VLĐ. Trên cơ sở đó đáp ứng đợc phần nào yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong điều kiện thiếu vốn cho sản xuất. Cơ cấu VLĐ là quan hệ tỉ lệ giữa giá trị mỗi loại nhóm đó so với toàn bộ giá trị VLĐ. Tỉ lệ giữa giá trị mỗi loại nhóm trong toàn bộ VLĐ hợp thì chỉ hợp tại mỗi thời điểm naò đó tính hợp chỉ mang tính nhất thời. Vì vậy trong quản phải thờng xuyên nghiên cứu xây dựng một cơ cấu hợp đảm bảo độ "khoẻ mạnh" đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng thời kỳ. Để thuận lợi cho việc quản xây dựng cơ cấu vốn nh thế, ngời ta thờng có sự phân loại theo các quan điểm tiếp cận khác nhau: - Tiếp cận theo quá trình tuần hoàn luân chuyển, VLĐ chia thành 3 loại: + Vốn trong dự trữ: là bộ phận vốn dùng để mua nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế, dự trữ . chuẩn bị đa vào sản xuất. + Vốn trong sản xuất: là bộ phận trực tiếp phục vụ cho giai đoạn sản xuất nh: sản phẩm dở dang, chi phí phân bổ, bán thành phẩm, tự chế tự dùng. 7 + Vốn trong lu thông: là bộ phận trực tiếp phục vụ cho giai đoạn lu thông nh tiền mặt, thành phẩm. - Tiếp cận về mặt kế hoạch hoá, VLĐ đợc chia thành VLĐ không định mức VLĐ định mức. + VLĐ định mức là số vốn tối thiểu cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, nó bao gồm vốn dự trữ vật t hàng hoá vốn phi hàng hoá. + VLĐ không định mức là số vốn lu động có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh trong sản xuất, dịch vụ phụ thuộc nhng không đủ căn cứ để tính toán đợc. c) Nguồn vốn lu động: Nguồn vốn lu động của doanh nghiệp gồm có vốn tự có, vốn coi nh tự có vốn đi vay. Từ các nguồn vốn khác nhau này doanh nghiệp có phơng cách huy động trên nhiều nguồn, hỗ trợ lẫn nhau đảm bảo cho yêu cầu của doanh nghiệp. - Vốn tự có bao gồm: + Nguồn vốn pháp định: chính là vốn lu động do ngân sách hoặc cấp trên cấp cho đơn vị thuộc khối nhà nớc; nguồn vốn cổ phần nghĩa vụ do xã viên hợp tác xã các cổ đông đóng góp hoặc vốn pháp định của chủ doanh nghiệp t nhân. + Nguồn vốn tự bổ sung: Nguồn này hình thành từ kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua quỹ khuyến khích phát triển sản xuất các khoản chênh lệch hàng hoá tồn kho theo cơ chế bảo toàn giá trị vốn. + Nguồn vốn lu động liên doanh: gồm có các khoản vốn của các đơn vị tham gia liên doanh, liên kết góp bằng tiền, hàng hoá, sản phẩm, nguyên vật liệu, công cụ lao động nhỏ v.v . - Vốn coi nh tự có: đợc hình thành do phơng pháp kết toán hiện hành, có một số khoản tiền tuy không phải của doanh nghiệp nhng có thể sử dụng trong thời gian rỗi để bổ sung vốn lu động. Thuộc khoản này có: tiền thuế, tiền lơng, 8 bảo hiểm xã hội, phí trích trớc cha đến hạn phải chi trả có thể sử dụng các khoản nợ khác. - Vốn đi vay: nhằm đảm bảo nhu cầu thanh toán bức thiết trong khi hàng cha bán đã mua hoặc sự không khớp trong thanh toán. Nguồn vốn đi vay là nguồn vốn cần thiết, song cần chú ý tới các hình thức vay khác nhau với tỉ lệ lãi suất khác nhau phải trả kịp thời cả vốn lãi vay. Bằng cách nghiên cứu các nguồn của cả vốn lu động vốn cố định nh trên, ngời kinh doanh có thể đạt đợc sự tổng hợp về các nguồn vốn theo các chỉ dẫn của kế toán tài chính. Nguồn vốn các doanh nghiệp giờ đây trở thành nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu thể hiện khoản "có"; nợ phải trả chính là khoản vay, nợ của doanh nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân . để đầu t, hình thành tài sản của doanh nghiệp, đợc sử dụng trong một thời gian nhất định sau đó phải hoàn trả cả vốn lẫn lãi nh đã cam kết. ý nghĩa của việc nghiên cứu này cho ta tạo quan hệ giữa vốn nguồn vốn về ph- ơng diện giá trị đầu t nh sau: Giá trị TSCĐ + Giá trị TSLĐ = Nguồn vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả II. Nội dung hoạt động quản vốn hiệu quả sử dụng vốn 1. Nội dung hoạt động quản vốn cố định vốn lu động: 1.1 - Nội dung hoạt động quản vốn cố định: Quản vốn cố định (VCĐ) nghĩa là phải đi đến các quyết định. Giống nh việc quản hoạt động kinh doanh của công ty, việc quản VCĐ ảnh hởng quan trọng đến sự tồn tại hiệu quả sử dụng vốn. Quản VCĐ thành công đòi hỏi các nhà quản phải gắn liền sự vận động của VCĐ với các hình thái biểu hiện vật chất của nó. Hơn thế nữa, để quản hiệu quả VCĐ trớc hết cần nghiên cứu những tính chất đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp. Trong khoa học quản VCĐ thờng đi vào những nội dung cụ thể sau: a) Hao mòn khấu hao tài sản cố định * Hao mòn tài sản cố định Nh đã đề cập sơ lợc trên, trong quá trình sử dụng cũng nh không sử dụng tài sản cố định đều bị hao mòn dới hai hình thức: hao mòn hữu hình hao mòn vô hình. Giống nh hai khía cạnh của một vấn đề, cả hao mòn hữu hình hao mòn vô 9 hình đều làm cho giá trị tài sản cố định giảm xuống chịu ảnh hởng bởi những nhân tố nào đều thể hiện dới những dạng khác nhau. Hao mòn hữu hình là sự hao mòn về vật chất, tức là sự tổn thất dần về chất lợng, tính năng kỹ thuật của TSCĐ. Thực chất kinh tế của hao mòn hữu hình là giá trị của tài sản cố định dần dần giảm đi cùng với việc chuyển dần giá trị của nó vào giá trị sản phẩm đợc sản xuất ra. Khi tài sản cố định không đợc sử dụng, hao mòn hữu hình đợc thể hiện chỗ tài sản cố định bị mất dần thuộc tính do ảnh hởng của điều kiện tự nhiên, do quá trình xảy ra trong nội tại nguyên liệu cấu thành tài sản cố định đó. Nh vậy hao mòn hữu hình có ảnh hởng quyết định tới độ bền của tài sản cố định do đó nó chịu ảnh hởng của ba nhóm nhân tố. Nhóm một thuộc chất lợng chế tạo nh: vật liệu dùng để chế tạo ra tài sản cố định, trình độ kỹ thuật, công nghệ chế tạo, chất lợng xây dựng lắp đặt. Nhóm hai thuộc quá trình sử dụng: đợc xem xét về mức độ đảm nhận về thời gian cờng độ sử dụng, tay nghề công nhân, việc chấp hành quy tắc, quy trình kỹ thuật, chế độ bảo dỡng, sửa chữa. Nhóm ba thuộc các yếu tố tự nhiên nh độ ẩm, khí hậu, thời tiết . Hao mòn vô hình là sự hao mòn chủ yếu do năng suất lao động xã hội tăng lên sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất. Hệ quả của hai nguyên do này dẫn đến việc ngời ta sản xuất ra tài sản cố định cùng loại nhng lại có chất lợng cao hơn mà giá lại rẻ hơn. nh thế tài sản cố định của ta nghiễm nhiên bị sụt giá. Xuất phát từ việc nghiên cứu hao mòn tài sản cố định cung cấp cho chúng ta những luận cứ cần thiết minh chứng cho việc "bảo vệ" tài sản cố định nhằm giảm tối đa tổn thất hữu hình hao mòn vô hình. Những biện pháp thờng đợc sử dụng nh nâng cao cờng độ thời gian sử dụng, nâng cao chất lợng, hạ giá thành chế tạo xây lắp tài sản cố định, tổ chức tốt việc bảo quản sửa chữa máy móc thiết bị, nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân. Một ý nghĩa khác là nó cũng cung cấp cho ta cơ sở tốt để lập nên kế hoạch khấu hao tài sản cố định, kế hoạch bảo toàn phát triển vốn cố định. * Khấu hao tài sản cố định: Trong quá trình tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, hình thái vật chất của tài sản cố định không thay đổi nhng giá trị của nó hao mòn dần chuyển từng 10 [...]... triển đợc vốn Ngợc lại, cha bảo toàn đủ so với số vốn phải bảo toàn phản ánh sự yếu kém của doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng vốn IV Các giải pháp nhằm quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Các giải pháp nhằm quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thờng là các công cụ quản lý, các phơng pháp, biện pháp tập trung vào các lĩnh vực nh nguồn vốn hiện có, các tiềm năng về kỹ thuật , công nghệ,... thờng xuyên có hệ thống 30 Chơng II Phân tích thực trạng quản sử dụng vốn tổng công ty Đờng sông miền bắc I Quá trình hình thành phát triển của tổng công ty Đờng sông miền bắc 1 Lịch sử hình thành Tổng Công ty đờng sông miền Bắc là doanh nghiệp Nhà nớc đợc thành lập theo quyết định số 2125/TCCB LĐ ngày 13/8/1999 của Bộ trởng Bộ Giao thông vận tải Tổng Công ty đờng sông miền Bắc bao gồm:... 3 đơn vị thàn viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện chức năng quản tổng công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ nhà nớc giao Ban kiểm soát là tổ chức do Hội đồng quản trị quyết định thành lập theo luật, hoạt động theo điều lệ về tổ chức hoạt động của Tổng công ty chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Tổng công ty đợc tổ chức quản lý. .. nhà nớc tại Tổng công ty các doanh nghiệp thành viên * Văn phòng Tổng công ty: là bộ phận tham mu tổng hợp giúp việc Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực tổng hợp, hành chính quản trị tổ chức hoạt động của cơ quan Tổng công ty Văn phòng cũng tham mu về việc quản các doanh nghiệp quan Tổng công ty Có nhiệm vụ phối hợp với các phòng ban khác các doanh... Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng khác 3 Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Đờng sông Miền Bắc * Tổng công ty đờng sông Miền Bắc có 14 đơn vị trực thuộc, hạch toán độc lập với Tổng công ty, đó là: 1 Công ty vận tải thuỷ 1 - có trụ sở đóng tại Hà Nội 2 Công ty vận tải thuỷ 2 - có trụ sở đóng tại Ninh Bình 3 Công ty vận tải thuỷ 3 - có trụ sở đóng tại Hải Phòng 4 Công ty vận tải thuỷ... chính phủ các cơ quan quản chuyên ngành đã quan tâm tháo gỡ một số vớng mắc về cơ chế chính sách, nhng vẫn cha có một chế độ u tiên bảo hộ thích đáng với ngành đờng sông nh một số nớc khác vẫn làm 2 Những đặc điểm chủ yếu ảnh hởng đến quản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Đờng sông Miền Bắc 2.1 Những đặc thù của ngành: Nh chúng ta đã biết, Tổng công ty Đờng sông Miền Bắc có nhiệm... tài chính hiệu quả sử dụng vốn Thông qua phân tích, đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn trong kỳ, tìm ra nguyên nhân yếu kém để có biện pháp khắc phục, thành tích để có biện pháp phát huy Tóm lại, các giải pháp tập trung đi sâu vào một số yếu tố có ảnh hởng mạnh mẽ đến quản hiệu quả sử dụng vốn Hơn thế nữa, hệ thống kinh doanh là một hệ thống biến đổi, do vậy để các giải pháp phát huy... động Tổng công ty Các phó Tổng giám đốc là ngời giúp Tổng giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động theo sự phân công của 35 Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trớc Tổng giám đốc pháp luật về nhiệm vụ đợc giao Phòng tài chính Kế toán : tham mu cho Hội Đồng quản trị Tổng giám đốc trong công tác quản tài chính, quản sử dụng, bảo toàn phát triển nguồn vốn của Tổng công ty Thực hiện việc... phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý, có con dấu, tài sản các quỹ tập trung, đợc mở tài khoản tại các ngân hàng trong ngoài nớc theo quy định của nhà nớc, đợc tổ chức hoạt động theo điều lệ tổ chức công ty Bộ máy tổ chức quản Tổng công ty (sơ đồ trang ) đợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, đứng đầu là Hội đồng quản trị Trong bộ máy quản Tổng giám đốc, các phó tổng giám... doanh về vận tải đờng sông, khai thác cảng, sửa chữa tàu, so với các ngành kinh doanh, dịch vụ khác thì nhu cầu vốn đầu 34 t rất lớn, đặc biệt là vào tài sản cố định, nhng thời hạn thu hồi vốn thờng phải kéo dài hơn 2.2 Tổ chức quản Tổng công ty Đờng sông Miền Bắc Tổng công ty Đờng sông Miền BắcTổng công ty Nhà nớc hoạt động kinh doanh , có t cách pháp nhân, có các quyền nghĩa vụ dân sự theo . vốn ở Tổng Công ty Đờng sông Miền Bắc. - Chơng III: Giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lí và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty Đờng sông Miền Bắc. . Mở đầu. - Chơng I: Vai trò và nội dung của quản lí và nâng cao hiệuquả sử dụng vốn ở doanh nghiệp sản xuất. - Chơng II: Thực trạng quản lí và sử dụng vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao vai trò quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty Đường sông Miền Bắc, Giải pháp nâng cao vai trò quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty Đường sông Miền Bắc, Giải pháp nâng cao vai trò quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty Đường sông Miền Bắc, Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh, - Vốn lu động: a Khái niệm và đặc điểm của vốn lu động:, Nội dung hoạt động quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn, - Kĩ thuật sản xuất: - Đặc điểm về sản xuất: - Tác động của thị trờng: - Trình độ tổ chức quản lí, tổ chức sản xuất, hạch toán nội bộ doanh nghiệp:, - Một số chỉ tiêu chung về tình hình sử dụng vốn: a Cơ cấu vốn:, Lựa chọn phơng án kinh doanh, phơng án sản phẩm Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn lực:, Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh ., Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế, Những khó khăn chủ yếu. Những đặc thù của ngành:, Tổ chức quản lý Tổng công ty Đờng sông Miền Bắc. Nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh và phòng ban, Đặc điểm về lao động Đặc điểm về máy móc thiết bị và công nghệ:, Lịch sử hình thành Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Đờng sông Miền Bắc Việt Nam, Phơng thức huy động vốn của Tổng công ty đờng sông Miền Bắc:, Khấu hao tài sản cố định, Tình hình bảo toàn và phát triển vốn cố định, Những tồn tại trong quản lý và sử dụng vốn, Nguyên nhân của những tồn tại ở Tổng công ty Đờng sông Miền Bắc, Phát huy cơ chế điều hoà vốn trong Tổng công ty., Cơ sở của phơng pháp Nội dung của phơng pháp áp dụng phơng pháp này cho Tổng công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay