Luận văn thạc sĩ về Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP dược phẩm Yên Bái

46 996 3
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 09:40

Luận văn thạc sĩ về Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP dược phẩm Yên Bái           MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual)  June Intake, 2009   Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ)  Nhập học: 6/2009         Subject code (Mã môn học):    MGT 510  Subject name (Tên môn học):  Quản trị chiến lược                   Tên đồ án: Phân tích chiến lược kinh doanh  của Công ty    cổ  phần  dược  phẩm  Yên  Bái  dựa  vào mô  hình  Delta  và  bản  đồ chiến lược, đề xuất đến năm 2015.     Student Name (Họ tên học viên):  Hà Đức Anh Student ID No (Mã số học viên) : E0900066 1 TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn HELP MBA √ Họ tên học viên : Hà Đức Anh Khóa học (thời điểm nhập học) : Tháng 6/2009 Môn học : Quản trị chiến lược Mã môn học : MGT 510 Họ tên giảng viên : Mr Ravi Varmman Kanniappan Đồ án : Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, dựa vào mô hình Delta và bản đồ chiến lược, đề xuất đến năm 2015. Hạn nộp : 10/01/2011 Số từ : 8.758 CAM ĐOAN CỦA HỌC VIÊN Tôi xin khẳng định đã biết và hiểu rõ quy chế thi cử của Đại học HELP và tôi xin cam đoan đã làm bài tập này một cách trung thực và đúng với các quy định đề ra. Ngày nộp bài: …………… . Chữ ký: …………… . LƯU Ý • Giáo viên có quyền không chấm nếu bài làm không có chữ ký • Học viên sẽ nhận điểm 0 nếu vi phạm cam đoan trên 2 3 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lý do lựa chọn đề tài : 2. Đối tượng nghiên cứu 3. Mục đích nghiên cứu 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5. Một số câu hỏi đặt ra 6. Kết quả dự kiến 7. Giới thiệu bố cục của đồ án CHƯƠNG II : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1. Một số khái niệm cơ bản 2. Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược : 3. Những công cụ chủ yếu sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược : 3.1- Mô hình căn bản của quản trị chiến lược : ( Như hình vẽ 2 trong phần phụ lục) 3.2. Hai công cụ cơ bản để nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty: 3.2.1- Mô hình Delta Project 3.2.2 Bản đồ chiến lược 3.2.3 Các công cụ hỗ trợ khác bao gồm : CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu 2. Phương pháp nghiên cứu cơ bản 3. Tóm tắt quy trình nghiên cứu CHƯƠNG IV. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA YPHARCO : 1. Giới thiệu về công ty 2. Sơ đồ về tổ chức của YPHARCO 3. Định vị chiến lược của YPHARCO : 3.1. Lựa chọn chiến lược 3.2. Tầm nhìn - Sứ mệnh 3.3. Giá trị cốt lõi: 4. Phân tích, đánh giá chiến lược hiện tại của YPHARCO thông qua các yếu tố cơ bản của mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược : 4.1- Phạm vi kinh doanh 4 4.2 -Hiệu quả hoạt động 4.3- Đổi mới cải tiến 4.4-Xác định khách hàng mục tiêu 4.5 -Về mặt nội tại 4.6 -Về mặt tài chính 4.7 Về mặt khách hàng: 4.8 Về khả năng học hỏi và phát triển 5- Vẽ mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược hiện tại của YPHARCO : 5.1 Mô hình Delta Project hiện tại của YPHARCO 5.2 Bản đồ chiến lược hiện tại của YPH ARCO CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA YPHARCO VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH. 1. Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của YPHARCO: 1. 1- Xác định vị trí cạnh tranh 1.2. Cơ cấu ngành 2- Đánh giá chiến lược kinh doanh của YPHARCO 3. Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của YPHARCO đến năm 2015 3.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh qua mô hình Delta Project 3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh bằng Bản đồ chiến lược 3.3 Những đề xuất đối với YPHARCO trong thời gian tới : CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỀ XUẤT ĐẾN NĂM 2015 KẾT LUẬN PH ẦN PHỤ LỤC: - Hình 1: Sơ đồ 5 nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược - Hình 2: Mô hình căn bản của quản trị chiến lược - Hình 3: Mô hình Delta Project - Hình 4 : Bản đồ chiến lược - Hình 5 : Mô hình PEST - Hình 6: Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER - Hình 7: Sở đồ tổ chức của Công ty YPHARCO - Hình 8: Sơ đồ 5 thế lực cạnh tranh vào thực tế của YPHARCO - Mẫu phiếu phỏng vấn, khảo sát thu thập thông tin. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 5 LỜI CẢM ƠN Em xin được trân trọng cảm ơn các thày cô giáo ở trường Đại học HELP, các thày cô giáo của khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, đặc biệt là thày Nguyễn Văn Minh, thày Đào Tùng là những người đã trực tiếp hướng dẫn cho em thực hiện đồ án này. Em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái cùng các cán bộ, nhân viên công ty đã giúp đỡ để có được những thông tin cần thiết phục vụ nội dung đồ án. Xin cảm ơn các thành viên trong lớp EV9 đã tích cực thảo luận để có thêm nhiều thông tin giúp em trong quá trình học tập và làm đồ án. TÓM TẮT Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động khó lường như hiện nay, chiến lược phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp nếu được xây dựng, thực thi tốt sẽ là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển hay bứt phá của doanh nghiệp. Để có được bức tranh chân thực về chiến lược của doanh nghiệp các nhà quản trị sử dụng các công cụ để đánh giá thực trạng chiến lược của đơn vị mình từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện hoặc điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp và hiệu quả hơn. Đề tài này sử dụng Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ khác trong môn học Quản trị chiến lược để đánh giá thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phàn dược phẩm Yên Bái (YPHARCO). Qua kết quả thu được sẽ có các đề xuất điều chỉnh lại chiến lược của Công ty đến năm 2015 nhằm mục đích xác định, hạn chế các mặt còn yếu kém, cải tiến và phát huy những thế mạnh của đơn vị này, đưa Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái trở thành một trong những công ty trong ngành dược có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, mở rộng thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường thế giới. . 6 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI DỰA VÀO MÔ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC, ĐỀ XUẤT ĐẾN NĂM 2015 CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lý do lựa chọn đề tài : Thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nền kinh tế của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng làm phát sinh những vấn đề tiêu cực như: tình trạng ô nhiễm môi trường đã ở mức báo động, tình hình dịch bệnh gia tăng, nhiều căn bệnh lạ xuất hiện mà chưa có thuốc chữa. Tác động của môi trường, gia tăng dịch bệnh, cộng với sự gia tăng dân số vẫn ở mức cao trong thời gian qua, đã làm cho nhu cầu về thuốc chữa bệnh của người dân không ngừng tăng cao, cả về số lượng và chất lượng. Theo đánh giá của Phòng Phân tích Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho thấy, cùng với tốc độ tăng trưởng GDP, chi tiêu bình quan đầu người tăng lên hàng năm dẫn đến nhu cầu chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo. Trong khoảng thời gian 5 năm, chi tiêu y tế bình quân mỗi người tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi, từ 6 USD/người (năm 2001) lên đến 13 USD/người (năm 2007) và tiếp tục có xu hướng tăng trong những năm tới. Dự báo những năm sắp tới nhu cầu thuốc phòng và chữa bệnh của Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng bình quân 20%/ năm. Mặc dù vậy, con số này được đánh giá vẫn còn ở mức trung bình thấp so với khu vực (nguồn: BMI). Vậy có một số câu hỏi được đặt ra là: Hiện nay tình hình sản xuất của các doanh nghiệp Dược trong nước đang được tiến hành như thế nảo? Đã đáp ứng được bao nhiêu so với nhu cầu? Chiếm lĩnh được bao nhiêu thị phần? Đặc biệt đối với những doanh nghiệp Dược, mới gia nhập ngành hoặc mới được tái cơ cấu đã xây dựng chiến lược kinh doanh như thế nào để " đứng vững được trên đôi chân của mình". Do đó, dưới góc độ của một người công tác trong cơ quan quản lý nhà nước, và nhất là sau gần hai năm tham dự khóa học MBA, từ những kiến thức đã được học tập nghiên cứu, nắm bắt thông tin và nhìn vào thực tế sự phát triển của các Công ty trong ngành Dược nói chung và Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái nói riêng, bản thân tôi muốn vận dụng những kiến thức đã được đề cập ở môn học quản trị chiến lược, cũng như các môn học khác vào thực tiễn tại Công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái, một đơn vị được đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai qua đó để đánh giá, phân tích chiến lược hiện tại và có một số gợi ý, đề xuất cho chiến lược của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. 2. Đối tượng nghiên cứu : Đề tài này dựa trên mô hình Dự án Delta và khung bản đồ chiến lược để nghiên cứu, phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái (YPHARCO), một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lưu thông và phân phối thuốc. 7 3. Mục đích nghiên cứu : Như đã nêu ở phần trên, nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao và là bền vững ngay cả trong thời kỳ kinh tế khủng khoảng. Trong 2 thập niên vừa qua, ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam đã có bước phát triển tốt, cả nước đã có trên 100 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP- WHO với mức độ tăng trưởng bình quân trên 18%/năm. Một số doanh nghiệp đã bước đầu xuất khẩu thuốc ra thị trường nước ngoài. Ngành dược Việt Nam đã sản xuất và cung ứng hầu hết các nhóm thuốc Generic (hết bảo hộ độc quyền) cung cấp cho các cơ sở y tế và người dân. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất dược phẩm của nước ta có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới chưa được đầu tư đúng mức, hầu hết nguyên liệu phải nhập khẩu, thiếu các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp dược. Mặt khác, với xu thế chuyển dịch công nghiệp bào chế từ các nước phát triển sang các nước châu Á, ngành dược Việt Nam sẽ bị tác động mạnh bởi nguồn dược phẩm từ các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, nếu chúng ta không khẩn trương đầu tư hiện đại hóa công nghiệp dược. Thách thức đối với các doanh nghiệp là phải có các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với mô hình bệnh tật của Việt Nam. Trong 93 doanh nghiệp sản xuất tân dược hiện nay chỉ có 77 đơn vị đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), còn toàn bộ 78 doanh nghiệp sản xuất thuốc đông dược chưa đạt. Và để đạt mục tiêu đến ngày 30/6/2008 tất cả các doanh nghiệp sản xuất thuốc phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc là rất khó khăn. Các doanh nghiệp sản xuất tân dược lại phân bố không đều trên toàn quốc, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ (72), sau đó đến vùng Đồng bằng sông Hồng (57), sông Cửu Long (19), vùng Tây Bắc và Đông Bắc Bộ chỉ có 7 doanh nghiệp sản xuất thuốc và chưa có nhà máy nào đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc. Theo thống kê, hiện nay, sản xuất thuốc nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu. Song một thực tế đang diễn ra đó là giá thuốc vẫn không ngừng tăng cao, thuốc ngoại “đè bẹp” thuốc nội. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp dược Việt Nam đang tập trung đầu tư mạnh mẽ cho các nhà máy dược phẩm với công nghệ hiện đại để không bị “thua trên sân nhà”. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công thì bắt đầu đã bộc lộ những vấn bất cập của các công ty ngành dược, nếu không được chỉ ra và có những giải pháp hiệu quả thì sự tồn tại và phát triển của các công ty này sẽ không mang lại những kết quả như mong muốn. Thông qua việc học tập, nghiên cứu mô hình dự án Delta và khung bản đồ chiến lược từ môn quản trị chiến lược, tôi hy vọng sẽ tìm hiểu, phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái dựa trên các mô hình đó, xem chiến lượccông ty đưa ra đã hợp lý chưa? Đâu là điểm mạnh, điểm yếu? Từ đó tôi sẽ gợi ý, đề xuất một số ý kiến của mình về chiến lược của Công ty Cổ phần Yên Bái trong thời gian tới, với mong muốn sẽ giúp ban lãnh đạo công ty có một cái nhìn toàn diện, dựa trên cơ sở khoa học, để từ đó quyết định cho mình một chiến lược kinh doanh hiệu quả. 8 4. Nhiệm vụ nghiên cứu : Để thực hiện hoàn thành đồ án này, tác giả phải thực hiện một số nhiệm vụ sau đây : Trước hết, phải nghiên cứu để nắm chắc mô hình mô hình Delta và khung bản đồ chiến lược để xem đó là hai công cụ quan trọng để đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái. Tiếp theo sẽ tiến hành khảo sát thực tiễn, cụ thể trong đồ án này, trên cơ sở lý thuyết mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược để đánh giá bức tranh toàn cảnh về thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần dược phẩm Yên Báicông ty thuộc ngành sản xuất và lưu thông, phân phối thuốc, theo mô hình Delta và khung bản đồ chiến lược. Để thực hiện được nhiệm vụ này ngoài việc tập trung tìm hiểu số liệu hiện có của Công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái là chính (tài liệu thứ cấp). Nghiên cứu nội dung một số bài viết đăng trên các báo, tạp chí về Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, cũng như tình hình hoạt động chung của các công ty ngành dược. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tiến hành tự khảo sát, phỏng vấn một số cá nhân là lãnh đạo Công ty, công nhân công ty, và lấy ý kiến các đồng nghiệp qua thảo luận nhóm để phục vụ cho mục đích bài luận của mình là đánh giá, phân tích thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái. Trên cơ sở đó để đưa ra những nhận xét thật khách quan về điểm mạnh, điểm yếu trong chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện tại. Và cuối cùng là căn cứ vào việc phân tích, đánh giá, tác giả sẽ đưa ra ý kiến đề xuất ý kiến cải tiến đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, đến năm 2015, theo mô hình Delta và khung bản đồ chiến lược. 5. Một số câu hỏi đặt ra trong quá trình lựa chọn đề tài và nghiên cứu, phân tích : Trong quá trình nghiên cứu để thực hiện đề tài này, bản thân tác giả đã phải nêu ra rất nhiều các câu hỏi khác nhau để đi tìm câu trả lời, cụ thể như: Liệu có công cụ nào có thể đánh giá chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp không? Thực trạng chiến lược của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái hiện nay như thế nào? Mô hình Delta và khung bản đồ chiến lược có phải là công cụ duy nhất để đánh giá chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp không? Chiến lược hiện tại của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã thực sự phù hợp đối với điều kiện thực tế của nó hay chưa?Liệu theo quan điểm của mô hình Denlta và bản đồ chiến lược thì đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái? Nếu theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược thì chiến lược kinh doanh mới của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái sẽ như thế nào? 6. Kết quả dự kiến : Thông qua việc phân tích chiến lược của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, dựa vào mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược và các công cụ hỗ trợ khác, tác giả hy vọng sẽ mô tả được thực trạng chiến lược của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, chỉ rõ được những điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược hiện tại. Đưa ra được những đê xuất để xây 9 dựng được chiến lược của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đến năm 2015 thông qua các công cụ Quản trị chiến lược đã nghiên cứu. Trình bày một cách tổng quát, khoa học tiến trình, kế hoạch thực thi chiến lược của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đến 2015 một cách hiệu quả nhất. 7. Giới thiệu bố cục của đồ án : Đề tài này gồm có 46 trang ( cả trang bìa và phần phụ lục) được chia làm 6 chương, phần kết luận và hệ thống các bảng biểu phụ lục. Chương I là phần mở đầu. Chương II : Tổng quan về lý thuyết. Chương III: Phương pháp nghiên cứu. Chương IV: Phân tích chiến lược hiện tại của YPHARCO. Chương V: Đánh giá chiến lược hiện tại của YPHARCO. Chương VI : Đề xuất kiến nghị cải tiến chiến lược kinh doanh của YPHARCO theo mô hình Delta và khung bản đồ chiến lược. CHƯƠNG II : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1. Một số khái niệm cơ bản: Trong nội dung đề tài này, chiến lược được hiểu như là phương hướng và quy mô của một tổ chức trong dài hạn: chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu các nguồn lực trong một môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và kỳ vọng của các nhà góp vốn. Hay nói cách khác, chiến lược là: Nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn. Doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thị trường nào và những loại hoạt động nào doanh nghiệp thực hiện trên thị trường đó. Doanh nghiệp sẽ làm thế nào để hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó . Những nguồn lực nào cần phải có để có thể cạnh tranh được. Những nhân tố từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Những giá trị và kỳ vọng nào mà những người có quyền hành trong và ngoài doanh nghiệp cần là gì. Chiến lược doanh nghiệp liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của người góp vốn. Đây là một cấp độ quan trọng do nó chịu ảnh hưởng lớn từ các nhà đầu tư trong doanh nghiệp và đồng thời nó cũng hướng dẫn quá trình ra quyết định chiến lược trong toàn bộ doanh nghiệp. Chiến lược doanh nghiệp thường được trình bày rõ ràng trong “tuyên bố sứ mệnh”. Chiến lược kinh doanh, liên quan nhiều hơn tới việc làm thế nào một doanh nghiệp có thể cạnh tranh thành công trên một thị trường cụ thể. Nó liên quan đến các quyến định chiến lược về việc lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, giành lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ, khai thác và tạo ra được các cơ hội mới. Quản trị chiến lược chính là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của nó. 2. Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược : Một là phải xác định tầm nhìn chiến lược, bao gồm việc phải tư duy một cách chiến lược về kế hoạch kinh doanh trong tương lai của Công ty; Vẽ sơ đồ hành trình cho tương lai; Quyết định 10 chọn vị trí kinh doanh trong tương lai để đầu tư vào; Định ra định hướng lâu dài; Xác định điểm độc đáo của Công ty. Hai là phải đặt ra được mục tiêu, tức là chuyển từ sứ mệnh và viễn cảnh chiến lược sang các chỉ tiêu hoạt động cụ thể.Xác lập thước đo kiểm tra hiệu quả hoạt động. Thúc đẩy công ty trở nên sáng tạo và tập trung vào kết quả. Giúp ngăn chặn sự tự mãn và tự hài lòng quá sớm. Ba là lập chiến lược, tức là phải trả lời cho được các câu hỏi: Nên tập trung vào một công việc kinh doanh nhất định hay nhiều việc cùng một lúc (đa chức năng)? Phục vụ cho nhiều nhóm khách hàng trọng tâm hay một thị trường còn trống? Phát triển dòng sản phẩm rộng hoặc hẹp.Theo đuổi một lợi thế cạnh tranh dựa theo chi phí thấp hay tính ưu việt của sản phẩm hay dựa theo các năng lực đặc biệt của công ty. Bốn là thực hiện và triển khai chiến lược, chính là hành động để thực hiện một chiến lược mới được lựa chọn, giám sát quá trình theo đuổi thực hiện chiến lược, cải thiện năng lực và hiệu suất trong quá trình thi hành chiến lược. Năm là giám sát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược đã xây dựng nếu thấy cần thiết. Bởi vì các nhiệm vụ lập, áp dụng và thi hành chiến lược không phải là việc chỉ thực hiện một lần. Nhu cầu khách hàng và tình hình cạnh tranh luôn luôn thay đổi. Các cơ hội mới không ngừng xuất hiện; các tiến bộ về công nghệ; các biến đổi bên ngoài. Một hoặc hơn các khía cạnh của chiến lược có thể không tiến triển trôi chảy. Các nhà quản lý mới với các quan điểm mới nhậm chức. Các bài học công ty rút ra trong suốt quá trình. Tất cả các yếu tố này làm nảy sinh nhu cầu cần phải chỉnh sửa và đáp ứng liên tục. Năm nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau từ nhiệm vụ xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến đặt ra mục tiêu, lập chiến lược đến triển khai, thực hiện chiến lược và cuối cùng là đánh giá chiến lược doanh nghiệp đề ra còn vấn đề gì chưa hợp lý?, các bước triển khai nào thực hiện chưa tốt? để có thể chỉnh sửa cho hợp lý hơn và phương pháp triển khai chiến lược tốt hơn.( Như hình vẽ 1, tại phần phụ lục) 3. Những công cụ chủ yếu sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược : 3.1- Mô hình căn bản của quản trị chiến lược : ( Như hình vẽ 2 trong phần phụ lục) 3.2. Hai công cụ cơ bản để nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty: 3.2.1- Mô hình Delta Project : ( Như hình vẽ 3 trong phần phụ lục) Điểm mới trong mô hình Delta đó là tam giác phản ánh 3 định vị chiến lược của doanh nghiệp bao gồm: Giải pháp khách hàng; Chi phí thấp; Khác biệt hóa. Mục tiêu của mô hình này là mở ra một cách tiếp cận chiến lược mới cho doanh nghiệp trên cơ sở xác định sản phẩm tốt (Chi phí thấp hay Khác biệt hóa) không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Điểm mới của tiếp cận chiến lược theo chiến lược Delta là xác lập xây dựng chiến lược với triển khai chiến lược [...]... chí GREAT để đánh giá chiến lược Trong quá trình sử dụng công cụ Delta Project và Bản đồ chiến lược để đánh giá chiến lược của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, phải hết sức quan tâm đến việc phân tích làm rõ các vấn đề như : Chiến lược hiện tại của là gì ? Chiến lược hiện tại đang hoạt động ra sao? Hiệu quả trong chiến lược của Công ty hiện nay thế nào? Vị thế cạnh tranh của Công ty so với các đối thủ... hiện nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Ypharco Khảo sát thực trạng chiến lược của ypharco qua mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược Bình luận, đánh giá chiến lược hiện tại và đề xuất chiến lược của Ypharco qua mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược Soạn thảo kế hoạch và lịch trình thực hiện chiến lược kinh doanh đến năm 2015 Kết luận 2 Phương pháp nghiên cứu cơ bản Phân tích dữ liệu (định... Project về chiến lược kinh doanh của YPHARCO đến 2015) 25 3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh theo khung Bản đồ chiến lược Sau khi phân tích điều kiện môi trường kinh doanh, vị trí cạnh tranh, điểm mạnh – điểm yếu của YPHARCO và lựa chọn mục tiêu phù hợp từ đó xây dựng chiến lược nhằm đạt được mục tiêu đề ra Sau đây là sự xây dựng, lựa chọn về giải pháp chiến lược kinh doanh dưới bốn góc độ: 3.2.1 Về khả... thiện chiến lược kinh doanh của mình nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng YPHARCO là một công ty phát triển trong nhành sản xuất dược của Việt Nam 3 Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của YPHARCO đến năm 2015 Từ những phân tích, nhận định về vị trí cạnh tranh, môi trường vĩ mô, vị trí ngành, điểm mạnh - điểm yếu của YPHARCO tôi đề xuất chiến lược kinh doanh của. .. hiệu của các DN trên thị trường 2- Đánh giá chiến lược kinh doanh của YPHARCO: Trước hết phải khẳng định, việc triển khai chiến lược kinh doanh của YPHARCO hiện nay là phù hợp với định vị chiến lược của Công ty Nhờ đổi mới tư duy, tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp, YPHARCO đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dược có uy tín ở phía Bắc Tổng doanh thu hàng năm tăng 26,5%, trong đó doanh. .. chính KẾT LUẬN Qua nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái em thấy rằng : Chiến lược của YPHARCO hiện nay chưa rõ ràng về mục tiêu và tiềm ẩn các yếu tố không bền vững Nó thể hiện ở chỗ năng lực tài chính hiện có của YPHARCO còn hạn chế, cơ cấu tổ chức còn có nhiều mặt bất cập, chưa xác định và phát huy được lợi thế cạnh tranh của công ty Công tác quản trị doanh. .. yếu kém, chủ yếu là bằng kinh nghiệm và uy tín cá nhân của lãnh đạo công ty Sản phẩm của công ty còn đơn điệu chưa xác định rõ khách hàng mục tiêu, hệ thống phân phối chưa phát huy tốt, chưa xây dựng được chiến lược maketing của công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực của công ty còn nhiều bất cập Do vậy YPHARCO cần xây dựng cho mình một chiến lược mà ở đó mọi nguồn lực được phát 34 phẩm huy, mọi tiềm năng... tăng doanh số, nâng cao hiệu quả kinh doanh 33 CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỀ XUẤT ĐẾN NĂM 2015 Trên cơ sở phân tích, bình luận chiến lược kinh doanh hiện tại của YPHARCO, từ đó rút ra những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất chiến lược, cấu trúc doanh nghiệp mới thích hợp hơn Với những đề xuất như trên, kế hoạch thực hiện sẽ được mô tả như sau: 2011 2012 2013 2014 2015 Là đối tác chiến. .. bền vững của doanh nghiệp Tiến hành phân tích: Điểm mạnh, điểm yếu, của YPHARCO và các cơ hội, thách thức mà công ty gặp phải Qua phân tích SWOT từ đó để khai thác điểm mạnh, nắm bắt cơ hội vượt qua những thách thức, khắc phục điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA YPHARCO : 1 Giới thiệu về công ty: Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái (YPHARCO) được thành lập tháng... trình kinh doanh, đào tạo và phát triển Nguyên tắc chủ yếu của bản đồ chiến lược đó là: Chiến lược cân bằng các nguồn mâu thuẫn; Chiến lược khách hàng với các giá trị khác nhau; Các giá trị được tạo ra nhờ nội lực của Doanh nghiệp; Chiến lược bao gồm các đề tài bổ sung nhau và đồng thời; Sự liên kết chiến lược xác định giá trị của những tài sản vô hình Với bản đồ chiến lược, tất cả các thông tin (về 4 phương . yếu của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái? Nếu theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược thì chiến lược kinh doanh mới của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái. khung bản đồ chiến lược để nghiên cứu, phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái (YPHARCO), một công ty hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ về Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP dược phẩm Yên Bái, Luận văn thạc sĩ về Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP dược phẩm Yên Bái, Luận văn thạc sĩ về Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty CP dược phẩm Yên Bái, trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Hệ song ngữ I. PHẦN MỞ ĐẦU : II : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, IV. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA YPHARCO : VI: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỀ XUẤT ĐẾN NĂM 2015, I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lý do lựa, Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược :, Những công cụ chủ yếu sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược :, Phương pháp nghiên cứu cơ bản Tóm tắt quy trình nghiên cứu : 1, Giá trị cốt lõi:, Mơ hình Delta Project hiện tại của YPHARCO Bản đồ chiến lược, 1- Xác định vị trí cạnh tranh 1- Phân tích mơi trường vĩ mơ, Xây dựng chiến lược kinh doanh qua mơ hình Delta Project, Bản đồ chiến lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn