Luận văn thạc sĩ về giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam

122 667 17
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 09:16

Luận văn thạc sĩ về giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam [...]... khách hàng 1.2 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ 1.2.1 Khái niệm về rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ là các tổn thất về vật chất hoặc phi vật chất có liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ, bao gồm hoạt động phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ Đối tượng chịu rủi rongân hàng, chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ 1.2.2 Các loại rủi ro và nguyên nhân rủi ro trong. .. tong hoạt động kinh doanh thẻ, nêu lên các loại rủi ro và nguyên nhân rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ - Một số nét về tình hình rủi ro và gian lận thẻ thanh toán trên thế giới - Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các NHTM Việt Nam Như vậy trong chương 1 luận văn đã trình bày lý luận tổng quan để làm cơ sở cho chương 2 phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh. .. kinh doanh thẻ tại NHCT VN 23 Chương 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) 2.1 Giới thiệu về NHCT VN và trung tâm thẻ NHCT VN 2.1.1 Giới thiệu về NHCT VN Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập theo nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng bộ trưởng Qua 20 năm xây dựng và phát triển, NHCT VN luôn tiên phong trong. .. nhiều biện pháp để ngăn chặn sự phát triển này 21 1.4 Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các NHTM Việt Nam Kinh doanh thẻ là một trong những mục tiêu hàng đầu của các NHTM VN nhằm mở rộng thị phần, tăng thu phí dịch vụ, phát triển thương hiệu Trong thời gian qua dịch vụ thẻ đã góp phần tạo ra lợi nhuận và cũng gặp phải nhiều tổn thất Trong điều kiện hội nhập kinh tế,... ro trong hoạt động kinh doanh thẻ 1.2.2.1 Xem xét rủi ro từ góc độ vĩ mô * Rủi ro do môi trường pháp lý: Trong hoạt động kinh doanh thẻ, quá trình thực hiện giao dịch đôi khi có liên quan đến các chủ thể nước ngoài, do vậy có một số vấn đề không những bị điều chỉnh bởi luật pháp trong nước mà còn bị điều chỉnh bởi luật pháp nước ngoài, thông lệ quốc tế Nếu các chủ thể tham gia trong hoạt động thẻ không... hành thẻ và có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận đó * Chủ thẻ phụ: Là cá nhân được chủ thẻ chính cho phép sử dụng thẻ theo thỏa thuận về việc sử dụng thẻ giữa chủ thẻ chính và tổ chức phát hành thẻ Chủ thẻ phụ chịu trách nhiệm về việc sử dụng thẻ với chủ thẻ chính 1.1.3.4 Ngân hàng thanh toán thẻ 5 Ngân hàng thanh toán thẻNgân hàng được ngân hàng phát hành thẻ ủy quyền thực hiện nghiệp vụ thanh toán thẻ. .. VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 1.1 Tổng quan về thẻ thanh toán 1.1.1 Nguồn gốc ra đời và phát triển của thẻ thanh toán Theo nguồn thông tin của Tổ chức quốc tế Visa (Là tổ chức sở hữu một trong những thương hiệu thẻ ngân hàng có uy tín nhất trên thế giới hiện nay) ghi nhận: - Năm 1914, Công ty điện báo hàng đầu của Mỹ là Western Union đã phát hành tấm thẻ bán cho khách hàng. .. gây ra từ gian lận, hạn chế sự tấn công của tội phạm trong việc phát hành và thanh toán thẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ - Nâng cao tỷ lệ thu phí dịch vụ trong đó có phí từ kinh doanh thẻ, giảm chi phí và thiệt hại trong hoạt động thẻ không kém phần quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh - Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu thẻ, nhằm tạo một vị thế trên thị trường trong khu vực và quốc... toàn cầu Bất cứ ngân hàng nào hiện nay hoạt động trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế đều phải gia nhập vào tổ chức thẻ quốc tế Tổ chức thẻ quốc tế đồng thời cũng là trung tâm xử lý, cấp phép và thanh toán của các thành viên 1.1.3.2 Ngân hàng phát hành thẻ Ngân hàng phát hành thẻngân hàng cung cấp thẻ cho khách hàng NHPH chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ, xử lý và phát hành thẻ, mở và quản... chính Việt Nam vững mạnh trong tương lai 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Trong chương 1 luận văn đã nêu lên những vấn đề chính bao gồm: - Trình bày tổng quan về thẻ thanh toán như lnguồn gốc ra đời và phát triển của thẻ thanh toán, khái niệm, cấu trúc, phân loại thẻ thanh toán, các chủ thể tham gia trong quá trình phát hành và thanh toán thẻ, qui trình phát hành, chấp nhận và thanh toán thẻ - Khái niệm về rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ về giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ về giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ về giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam, Phân loại thẻ thanh toán Ngân hàng phát hành thẻ Chủ thẻ, Ngân hàng thanh tốn thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ Trung tâm thẻ Qui trình chấp nhận và thanh tốn thẻ, Xem xét rủi ro từ góc độ NHTM Rủi ro do giả mạo:, Tại Châu Âu Tại Mỹ Latinh Tại Bắc Mỹ, Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương AP, KẾT LUẬN 1 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI, Rủi ro trong hoạt động thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế, Những hạn chế tồn tại Nguyên nhân gây nên rủi ro trong kinh doanh thẻ tại NHCT VN, Nguyên nhân từ nội bộ ngân hàng Nguyên nhân do yếu tố công nghệ Nguyên nhân từ người sử dụng, Nguyên nhân từ các ĐVCNT Nguyên nhân do yếu tố pháp lý, Giải pháp đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ, Giải pháp quản lý, bảo vệ tại các máy ATM, Giải pháp đầu tư đổi mới, ứng dụng kỹ thuật công nghệ thẻ, Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ thẻ Giải pháp chống gian lận từ nội bộ ngân hàng Giải pháp lập quỹ dự phòng rủi ro, Giải pháp bảo quản thẻ Giải pháp bảo mật thơng tin thẻ Giải pháp an tồn khi rút tiền tại máy ATM, Kiến nghị với Chính phủ Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiến nghị với Hiệp hội thẻ Việt Nam Kiến nghị với NHCT VN, KẾT LUẬN 2 KẾT LUẬN III, 2: QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay