CÔNG NGHỆ sản XUẤT bột sét BENTONITE

60 1,806 7
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2014, 23:37

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DMC MIỀN NAM11.1 Tên và trụ sở Công ty11.2 Quá trình hình thành và phát triển11.3 Ngành nghề kinh doanh2CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT SÉT BENTONITE42.1 Sét và các tính chất của chúng42.1.1 Sự hình thành và phân loại42.1.2 Các tính chất của sét72.2 Công nghệ sản xuất sét bột bentonite82.2.1 Quy định an toàn trong sản xuất Bentonite82.2.2 Công nghệ sản xuất102.2.3 Kiểm tra trong qúa trình132.2.4 Tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, hoá chất phụ gia và sản phẩm14CHƯƠNG 3: DUNG DỊCH SÉT183.1 Khái niệm về dung dịch183.2 Hệ phân tán183.3 Dung dịch sét183.4 Các thông số của dung dịch sét193.4.1 Trọng lượng riêng (ρ, kgm3)203.4.2 Độ nhớt (µ, cp)223.4.3 Ứng suất trượt tĩnh (τ, mGcm2)263.4.4 Độ thải nước (B, cm330’)273.4.5 Hàm lượng cát (Π, %)303.4.6 Độ ổn định (C, gcm3)313.4.7 Độ lắng ngày đêm (O, %)323.5 Điều chế dung dịch323.5.1 Chọn nguyên liệu323.5.2 Tính toán để điều chế dung dịch sét353.5.3 Điều chế dung dịch sét383.5.4 Gia công hóa học dung dịch sét413.5.5 Điều chỉnh tính chất của dung dịch52KẾT LUẬN57 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái  SVTH: Nguyễn Đức Quân Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái  Bảng 2.1: Nhóm xét phổ biến và quan trọng 5 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ công nghệ sản xuất bột sét Bentonite 10 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ công nghệ hoạt hóa, nghiền, lưu bột sét Bentonite 11 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ công nghệ phối trộn hóa chất, phụ gia, đóng bao sản phẩm Bentonite API, NĐ 12 Bảng 2.5: Bảng kiểm tra trong quá trình sản xuất Bentonite 13 Bảng 2.6: Các bước điều chỉnh trong qúa trình 14 Bảng 2.7: Tiêu chuẩn kỹ thuật của CMC- EHV 15 Bảng 2.8: Tiêu chuẩn kỹ thuật của CMC- ELV 15 Bảng 2.9: Tiêu chuẩn kỹ thuật của Soda Ash 15 Bảng 2.10: Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm Bentonite API 16 Bảng 2.11: Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm Bentonite NĐ 16 Bảng 2.12: Tiêu chuẩn kỹ thuật đạt được của sản phẩm sét bột Bentonite 17 Bảng 3.1: Tỷ trọng của một số thành phần dung dịch thông thường 21 Biểu đồ 3.2: Các mô hình chất lỏng 23 Bảng 3.3: Tiêu chuẩn API về cỡ hạt 31 Bảng 3.4: Bảng chuyển đổi từ độ sang miligam đương lượng 33 Bảng 3.5: Thời gian giữa 2 lần đo kiểm tra thông số dung dịch 42 Biểu đồ 3.6: Biểu đồ xác định trạng thái của dung dịch 54 SVTH: Nguyễn Đức Quân Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái  Để có được rất bổ ích và hiệu quả tại nhà máy DMC Miền Nam thuộc Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám đốc nhà máy DMC Miền Nam, tập thể nhân viên công ty và đặc biệt bên phòng kỹ thuật: Anh Trương Quang Trí – Trưởng phòng, Anh Lê Anh Sơn – Phó phòng và một số anh chị khác đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập. Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Th.S. Nguyễn Quang Thái đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này. Trong quá trình thực tập cũng như trong quá trình làm báo cáo khó tránh khỏi những sai sót, rất mong quý anh chị, các thầy cô bỏ qua và hướng dẫn thêm cho em. Em Xin Chân Thành Cảm Ơn ! Vũng Tàu, Ngày 06/06/2014. SVTH: Nguyễn Đức Quân Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái SVTH: Nguyễn Đức Quân Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái   !"#$%&'!( − Tên gọi đầy đủ: Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam ( Drilling Mud Corporation Southern ). − Tên giao dịch quốc tế: DMC - Southern Petroleum Chemicals Join Stock Company. − Tên viết tắt tiếng Anh: DMC – South. − Địa chỉ: 99 Lê Lợi - Phường 6 - Thành Phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. )*+,!"-. .!. . /.,!!"01 – Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam (viết tắt là Công ty DMC Miền Nam) được thành lập ngày 08/3/1990 trên cơ sở Xí nghiệp Sản xuất Hoá phẩm trực thuộc Tổng Cục Dầu khí tại Vũng Tàu theo QĐ số 182/TC - DK ngày 08/3/1990 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dầu khí. – Ngày 21/8/1992, theo Quyết định số 685/TCNS của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chuyển Xí nghiệp Sản xuất Hoá phẩm Dầu khí Vũng Tàu thành Chi nhánh phía Nam của Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí. – Ngày 03/7/1996, Chi nhánh Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Thành phố Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 2881/DK - TCNS của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. – Ngày 19/01/2006, Chi nhánh Công ty dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí được chuyển đổi thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Vũng Tàu tại Quyết định số 29/QĐ - HĐQT của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí. – Ngày 14/1/2008, Chi nhánh Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Vũng Tàu, Công ty DMC Miền Nam được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên DMC - Vũng Tàu theo Quyết đinh số 98/QĐ - DMC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí. SVTH: Nguyễn Đức Quân 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái – Ngày 25/12/2008, Công ty TNHH Một thành viên DMC - Vũng Tàu được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí Miền Nam tại Quyết định số 1106/QĐ - DMC của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP. – Ngày 22/4/2009, Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí Miền Nam được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí DMC -Miền Nam căn cứ Quyết định số 632/QĐ - DMC của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP. – Ngày 26/4/2011, Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam được chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần với tên gọi mới Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam căn cứ Quyết định số 946/QĐ - DMC ngày 26/4/2011 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP. 2' .'.340.567. – Xây dựng nhà các loại. – Khai thác Bentonite, Cát công nghiệp, Dolomite, Cao lanh,… – Sản xuất Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí, xi măng giếng khoan và các chất dùng cho khoan thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp giấy, công nghiệp luyện cán thép. – Mua bán hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp), mua bán thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất dung dịch khoan, khai thác chế biến dầu khí, công nghiệp giấy. – Vận tải hàng. – Sản xuất và kinh doanh bao bì. – Kinh doanh phân bón, vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ trong và ngoài ngành dầu khí. – Dịch vụ logistics. – Kinh doanh nhà nghỉ. – Thi công cơ giới. – Đại lý phân phối và kinh doanh đồ điện gia dụng. – Kinh doanh máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, điện máy, điện tử. – Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan: dầu nhờn, nhựa đường. – Kinh doanh khí đốt và các sản phẩm từ khí đốt, nhiên liệu sinh học. – Mua bán phôi sắt. – Kinh doanh xi măng, gạch, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, và các vật liệu lắp đặt trong xây dựng. SVTH: Nguyễn Đức Quân 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái – Mua bán chất dẻo nguyên sinh, hạt nhựa Polypropylen và các sản phẩm liên quan. – Mua bán cao su, tơ, xơ, sợi dệt, bao bì. – Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. – Đại lý bảo hiểm. – Kinh doanh bất động sản. )89:;8<=>= )8?! @,@!A.@.B!@C7@.D' )8E .!. . /.FG6H0 – Sét là một loại đá trầm tích phổ biến trong vỏ trái đất, có khả năng tác dụng với nước thành vật thể dẻo và giữ nguyên trạng thái có sẵn khi khô, khi nung lên thì có độ cứng khá cao. SVTH: Nguyễn Đức Quân 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái – Sét là các khoáng chất phyllosilicat nhôm ngậm nước, được hình thành do kết quả của quá trình phong hóa các khoáng vật như fenpat, silicat, cacbonat và cả đất đá mac ma. – Tùy theo thành phần vật chất của đất đá ban đầu, điều kiện lý hóa (môi trường axít, kiềm, trung tính), khí hậu mà kết quả quá trình phong hóa có thể tạo thành các đất sét có thành phần khoáng vật và tính chất rất khác nhau. Có khoảng 30 loại đất sét “nguyên chất”. Hình thành  Môi trường axit: K 2 OAl 2 O 3 .6SiO 2 + CO 2 +2H 2 O = K 2 CO 3 + 4SiO 2 + Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O Fenspat Kaolinit  Môi trường kiềm: K 2 OAl 2 O 3 .6SiO 2 + CO 2 + H 2 O = K 2 CO 3 + 2SiO 2 + Al 2 O 3 .4SiO 2 .H 2 O Fenspat Montmorillonit Phân loại Theo nguồn gốc hình thành: sét eluvi và sét trầm tích.  Sét eluvi: sự tích tụ tại chỗ của các sản phẩm phong hóa từ đất đá.  Sét trầm tích: do sự dịch chuyển và lắng đọng tại một chỗ khác của sản phẩm đất đá bị phong hóa. Trong mỗi loại sét trên, người ta lại chia nhỏ thành sét lục địa và sét biển. Theo thành phần khoáng vật của sét: chia sét thành nhiều loại, nhóm, mỗi nhóm có thành phần hóa học và mạng tinh thể khác nhau. Một trong những dấu hiệu xác định của khoáng vật sét là tỉ số Al 2 O 3 /SiO 2 . Tỉ số này đánh giá khả năng trương nở và phân tán của sét khi gặp nước. Tỉ số càng nhỏ thì tính ưa nước của đất sét càng mạnh, sét trương nở và phân tán mạnh trong nước. Theo tỉ số Al 2 O 3 /SiO 2 , có 3 nhóm sét phổ biến và quan trọng là: I').JKL?!/.MN0O P+7!"Q' .JK$?! &'!.R@/.F!S T$U SVTH: Nguyễn Đức Quân 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái G ) > 2 V80> ) Montmorillonit (M) Al 2 O 3 .4SiO 2 .H 2 O (Na,Ca) 0,3 (Al,Mg) 2 Si 4 O 10 (OH) 2 .n(H 2 O) 1/4 Hydromica (H) Al 2 O 3 .3SiO 2 .2H 2 O (K,H 2 O) 0,3 (Al,Mg,Fe) 2 (Si,Al) 4 O 10 [(OH) 2 ,(H 2 O)] 1/3 Kaolinit (K) Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 1/2 Nhóm Montmorillonit (M) – Công thức thực nghiệm: Na 0.2 Ca 0.1 Al 2 Si 4 O 10 (OH) 2 (H 2 O) 10 – Tìm thấy vào thế kỉ XIX. – Gồm Montmorillenit, beidellit, palưgorkit. Có màu trắng hồng, đỏ nâu, xanh nhạt. Mạng tinh thể có khả năng mở rộng nên khi bị thấm nước sét M nở ra. M được tạo thành chủ yếu ở vùng phong hóa bề mặt trong môi trường kiềm, phần lớn M được tạo thành do sự phân hủy dưới nước của các tro núi lửa. Nhóm Hydromica (H) – Công thức thực nghiệm: K 0.6 (H 3 O) 0.4 Al 1.3 Mg 0.3 Fe 2+ 0.1 Si 3.5 O 10 (OH) 2 ·(H 2 O). – Gồm: Ilit, brammalit, montmoternit. – H thường gặp ở dạng các sản phẩm phong hóa tầng dưới của các khoáng sản kaolin. SVTH: Nguyễn Đức Quân 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái Nhóm Kaolinit (K) – Là một trong những khoáng vật phổ biến nhất, gồm kaolinit, dikkit, hakrit, naluazit. Màu xám sáng, màu vàng, màu xanh da trời. Khi có oxit sắt sẽ có màu từ hồng đến đỏ. – K được tạo thành ở điều kiện phong hóa bề mặt trong môi trường axit. – Được dùng nhiều nhất trong sản xuất giấy, thành phần quan trọng để sản xuất giấy glossy. )),@!A.@.B!@C7$?! 7A.5W6 Khả năng đất sét khi hợp với nước thành khối bột nhão. Dưới tác dụng của ngoại lực, khối bột nhão có thể biến dạng và không bị đứt, nứt. Hình dạng này vẫn được giữ nguyên sau khi ngừng tác dụng lực hay đem phơi khô và nung nóng. Phân loại: SVTH: Nguyễn Đức Quân 10 [...]... giấy, B dùng để tạo nhiều bọt trong công nghiệp xà phòng Để điều chế dung dịch sét thì nhóm M là tốt nhất Đất sét chứa nhiều M gọi là sét bentonit Sét K nếu không gia công hóa học thì không tạo thành dung dịch tốt Sét H có tính chất trung gian giữa 2 loại trên 2.2 Công nghệ sản xuất sét bột bentonite 2.2.1 Quy định an toàn trong sản xuất Bentonite – Công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật, nhân viên... Phơi khô Phơi khô Kiểm tra 2.2.2 Công nghệ sản xuất - Thủ kho kiểm tra kho chứa sét từ 1-1,5 tháng/lần - Khi phát hiện sét bị2.2: ướt đồ công nghệ sản xuất bột sét xử lý quản Sơ đồ ẩm Sơ báo cho T PVTGN và Tr PKT Bentonite Bảo Kiểm tra Hoạt hoá SVTH: Nguyễn Đức Quân 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái Kiểm tra sét nguyên liệu Kiểm tra soda Phiễu cấp sét nguyên liệu Phiễu cấp soda... sinh môi trường: – Công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật giám sát công nghệ sản xuất, công nhân cơ điện phục vụ sản xuất phải được đào tạo các quy định về an toàn vệ sinh môi trường – Dây chuyền sản xuất phải được trang bị hệ thống lọc bụi, các động cơ phải được che chắn – Rác thải ( sản phẩm rơi vãi, bao bì, ) phải được thu gom về nơi quy định – Hoá chất rơi vãi trong quá trình sản xuất phải được thu... một loại sét tiếp xúc với nước, không phải tất cả các hạt sét đều đạt tới kích thước nhất định, mà bên cạnh những hạt sét nhỏ vẫn còn những hạt sét lớn, do cấu tạo bản thân không thể phân tán nhỏ hơn được Như vậy, dù điều chế bằng bất cứ một loại sét gì ta cũng không thể thu được một hệ phân tán đồng chất Đây cũng chính là được một trong những lý do mà tại sao người ta cần sản xuất ra bột sét bentonite. .. đồ công nghệ hoạt hóa, nghiền, lưu bột sét Bentonite Cấp liệu (rung điện từ) Máy nghiền 5R Đóng bao bán thánh phẩm (750kg/bao) Boongke chứa SVTH: Nguyễn Đức Quân 14 Lưu bột nghiền Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Đức Quân GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái 2.2.3 Kiểm tra trong qúa trình Bảng 2.5: Bảng kiểm tra trong quá trình sản xuất Bentonite. .. chế tạo các sản phẩm chịu nhiệt sử dụng trong công nghiệp, đặc trưng bằng nhiệt độ nóng chảy – Sét chịu nhiệt: to nc > 1580 oC – Sét khó nóng chảy: to nc = 1350 – 1580 oC – Sét dễ nóng chảy: to nc < 1350 oC Sét K có độ chịu nhiệt cao M và H có độ chịu nhiệt kém, dễ nóng chảy c Khả năng hấp phụ Khả năng sét hấp phụ lên trên bề mặt của mình các ion và các phần tử của môi trường xung quanh Sét M có tính... vật của sét Sét Na (M) nở mạnh nhất Các loại sét sau có tính nở giảm dần là: Beidellit, Monnoternit, Hydromica, Kaolinit (hầu như không nở) Sét Na (M) nở rất mạnh và rất nhanh Sét Ca (M) ở trạng thái tự nhiên không có tính trương nở f Tính ỳ với hóa học Tính chất sét không tham gia vào các liên kết hóa học với một vài loại axít hay kiềm Nguyên nhân của hiện tượng này do thành phần hóa học của sét Ứng... khắc phục, cần bổ sung một số chất keo hữu cơ – Các chất làm giảm độ bền gel thường cũng làm giảm độ thấm của vỏ sét do chúng phân tán sét thành các hạt nhỏ Khi khoan qua vỉa sản phẩm, cần tối thiểu hóa độ thải nước và hình thành vỏ sét, do: – Độ thấm của vỉa sản phẩm có chứa sét sẽ giảm do sét trương nở khi gặp nước hoặc nước vận chuyển các hạt mịn tại chỗ vào sâu trong vỉa – Áp suất vỉa không đủ lớn... sương mù, khói, bụi – Hệ phân tán có môi trường phân tán là chất rắn: dung dịch keo rắn 3.3 Dung dịch sét Khi sét tiếp xúc với nước, nước phủ lên trên các khối sét và thấm vào bên trong chúng theo các khe nứt và vết rạn nhỏ làm chúng bị phân tán thêm thành những phần tử nhỏ hơn ( hoặc nếu là bột sét bentonite thì chúng sẽ phân tán trực tiếp vào trong nước ) Sự phân tán này càng có hiệu quả khi có thêm... thuật, công nghệ sản xuất Bentonite – Khi làm việc phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động: Quần áo bảo hộ, mũ, giầy, kính, khẩu trang – Người không có trách nhiệm không được vào nơi làm việc, không tự ý khởi động hay tắt các thiết bị hoạt động, không được tự động điều chỉnh các thông số kỹ thuật – Khi làm việc phải luôn quan sát các thông số kỹ thuật, thông số của máy để đảm bảo dải an toàn trong sản . đồ công nghệ sản xuất bột sét Bentonite 10 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ công nghệ hoạt hóa, nghiền, lưu bột sét Bentonite 11 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ công nghệ phối trộn hóa chất, phụ gia, đóng bao sản phẩm Bentonite. Y$0.K&0!"_l' – Công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật giám sát công nghệ sản xuất, công nhân cơ điện phục vụ sản xuất phải được đào tạo các quy định về an toàn vệ sinh môi trường. – Dây chuyền sản xuất. !"6'$IL+B!^!60!^ – Công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật, nhân viên giám sát phải được đào tạo, huấn luyện về chuyên môn kỹ thuật, công nghệ sản xuất Bentonite. – Khi làm việc phải
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ sản XUẤT bột sét BENTONITE, CÔNG NGHỆ sản XUẤT bột sét BENTONITE, CÔNG NGHỆ sản XUẤT bột sét BENTONITE, CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT SÉT BENTONITE, 1 Sét và các tính chất của chúng, 2 Công nghệ sản xuất sét bột bentonite, 4 Các thông số của dung dịch sét, 5 Điều chế dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay