Phân tích các yếu tố cấu thành nên văn hóa của 1 tổ chức, liên hệ tại công ty viễn thông FPT ( FPT Telecom)

25 9,169 32
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 20:41

. nên văn hóa của 1 tổ chức,lấy ví dụ về 1 doanh nghiệp đã thành công trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp 1 CHƯƠNG I:LÍ THUYẾT I.KHÁI NIỆM VĂN HÓA TỔ CHỨC: 1. 1. Văn hoá của. giải quyết công việc (Schein 2004) II.CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA TỔ CHỨC: 2 .1 .Cấu thành của văn hóa tổ chức: Có một số cách để phân loại các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức, như yếu tố vật thể,. chung cho các thành viên trong doanh nghiệp. Rất dễ dàng để nhận ra phong cách, giá trị và cách hành xử của các thành viên trong nhưng doanh nghiệp có văn hóa tốt và rõ ràng. Một ví dụ về hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố cấu thành nên văn hóa của 1 tổ chức, liên hệ tại công ty viễn thông FPT ( FPT Telecom), Phân tích các yếu tố cấu thành nên văn hóa của 1 tổ chức, liên hệ tại công ty viễn thông FPT ( FPT Telecom)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn