Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor

22 697 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2014, 10:45

. tài: Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor Chương I: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô Chương I: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô Chương II: Tính toán hệ thống. lái trên ô tô Chương II: Tính toán hệ thống lái xe Honda Civic 2013 Chương III: Thiết kế, lắp ráp, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor 1 1 Công dụng 2 2 Yêu cầu 3 3 Phân. lái  Tính toán trợ lực điện  Giới thiệu về phần mềm Inventor 2011  Các tiện ích của Inventor  Giao diện người dùng  Các thanh lệnh sau khi khởi động  Sử dụng phần mềm Inventor thiết kế các
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor, Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor, Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor, Ví dụ cơ cấu lái loại bánh răng trụ thanh răng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn