Giao án tiếng anh 10 unit 9 undersea world

10 1,006 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2014, 08:43

Giao án tiếng anh lớp 10 Unit 9: Undersea World, part C: Listening về chủ đề các loài sinh vật dưới biển cụ thể là loài cá voi, với các hình ảnh sinh động, bắt mắt, các trò chơi và các hoạt động thú vị giúp học sinh thích thú khi học và tìm hiểu về các loài cá mà chúng chưa biết . March 7 th , 2014 Unit 9: Undersea World C. Listening I. Objective - Develop Ss’ skills: listening and speaking and discussion in group -Develop Ss’ knowledge about topic of Undersea Word, particularly. encourage them to take information or whatever they have produce in while-listening Making unity among Ss, and developing ability for working in group 3. A: What is the length of Blue. hunters, such as the Eskimo, are still allowed to hunt a limited number of whales to feed their communities. If no effective measures were taken to protect whales, these wonderful animals would
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao án tiếng anh 10 unit 9 undersea world, Giao án tiếng anh 10 unit 9 undersea world, Giao án tiếng anh 10 unit 9 undersea world

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn