Thực trạng và một số biện pháp cải thiện công tác tổ chức kế toán huy động vốn tại NH NNPTNT CN BSH, TT Huế

78 142 1
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2014, 11:33

Tổ chức kế toán huy động vốn là một phần hành quan trọng góp phần làm nên hiệu quả công tác tổ chức kế toán nói chung. Một tổ chức công tác kế toán HĐV có hiệu quả là tổ chức bố trí nhân sự một cách hợp lí cùng với thủ tục chứng từ gọn nhẹ, nhanh chóng và tiện lợi nhưng vẫn đáp ứng được tính chặt chẽ và bảo mật trong ngân hàng. Đây là một thách thức đang đặt ra cho các ngân hàng để đáp ứng được nhu cầu hội nhập. Việt Nam gia nhập vào WTO đã mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các NHTM. Sự kiện này không những tạo cơ hội thuận lợi cho việc kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước phát triển đồng thời nó còn thu hút một lớn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Một khi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuận lợi thì họ phát sinh nhu cầu vốn để mở rộng qui mô hoạt động. Khi đó, ngân hàng phải tìm cách huy động được nguồn vốn nhàn rỗi để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho doanh nghiệp. Điều này làm tăng lợi nhuận của NHTM. Bên cạnh thuận lợi mà hội nhập mang lại thì nó cũng đặt ra cho ngân hàng nhiều thách thức. Việc mở rộng quan hệ thương mại đã lôi kéo nhiều ngân hàng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay đã có hàng chục ngân hàng đặt chi nhánh tại Việt Nam. Mặt khác, các ngân hàng trong nước cũng đang mở chi nhánh rộng khắp cả nước. Điều này khiến cho tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt. Các ngân hàng không ngừng chạy đua trong công tác huy động vốn bằng cách đưa ra các mức lãi suất huy động thích hợp, đồng thời cũng tăng cường công tác cho vay với thủ tục cho vay, lãi suất cho vay ưu đãi. Bên cạnh đó, đơn giản thủ tục huy động vốn, tiết kiệm chi phí cho khâu tổ chức bộ máy cũng là một biện pháp được nhiều ngân hàng sử dụng.Vì vậy, không ngừng xây dựng và hoàn thiện một tổ chức kế toán đơn giản gọn nhẹ mà vẫn đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát nội bộ là một yêu cầu bức thiết đặt ra cho các ngân hàng. Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài  NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng. Một tổ chức cung ứng vốn chủ yếu và hữu hiệu của nền kinh tế. Việc tạo lập, tổ chức và quản lí vốn của NHTM là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ vì lợi ích của các NHTM mà còn vì sự phát triển chung của nền kinh tế.  Nguồn vốn của một NHTM là toàn bộ nguồn tiền tệ mà ngân hàng đó tạo lập và huy động được. Trong đó, chiếm tỉ trọng lớn vẫn là nguồn vốn do ngân hàng huy động được từ tiền gửi của người dân và các tổ chức kinh tế khác còn VCSH chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Vì vậy công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của NHTM.  Việt Nam gia nhập vào WTO đã mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các NHTM. Sự kiện này không những tạo cơ hội thuận lợi cho việc kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước phát triển đồng thời nó còn thu hút một lớn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Một khi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuận lợi thì họ phát sinh nhu cầu vốn để mở rộng qui mô hoạt động. Khi đó, ngân hàng phải tìm cách huy động được nguồn vốn nhàn rỗi để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho doanh nghiệp. Điều này làm tăng lợi nhuận của NHTM. Bên cạnh thuận lợi mà hội nhập mang lại thì nó cũng đặt ra cho ngân hàng nhiều thách thức. Việc mở rộng quan hệ thương mại đã lôi kéo nhiều ngân hàng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay đã có hàng chục ngân hàng đặt chi nhánh tại Việt Nam. Mặt khác, các ngân hàng trong nước cũng đang mở chi nhánh rộng khắp cả nước. Điều này khiến cho tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt. Các ngân hàng không ngừng chạy đua trong công tác huy động vốn bằng cách đưa ra các mức lãi suất huy động thích hợp, đồng thời cũng tăng cường công tác cho vay với thủ tục cho vay, lãi suất cho vay ưu đãi. Bên cạnh đó, đơn giản thủ tục huy động vốn, tiết kiệm chi phí cho khâu tổ chức bộ máy cũng là một biện pháp được nhiều ngân hàng sử dụng.Vì vậy, không ngừng xây dựng và hoàn thiện một tổ chức kế toán đơn giản gọn nhẹ mà vẫn đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát nội bộ là một yêu cầu bức thiết đặt ra cho các ngân hàng. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 1 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương  Tổ chức kế toán huy động vốn là một phần hành quan trọng góp phần làm nên hiệu quả công tác tổ chức kế toán nói chung. Một tổ chức công tác kế toán HĐV có hiệu quả là tổ chức bố trí nhân sự một cách hợp lí cùng với thủ tục chứng từ gọn nhẹ, nhanh chóng và tiện lợi nhưng vẫn đáp ứng được tính chặt chẽ và bảo mật trong ngân hàng. Đây là một thách thức đang đặt ra cho các ngân hàng để đáp ứng được nhu cầu hội nhập.  Từ những lí do trên nên tôi quyết định lựa chọn đề tài “Thực trạng và một số biện pháp cải thiện công tác tổ chức kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT CN BSH, TT Huế” làm mảng nghiên cứu cho đợt thực tập cuối khóa này. 2. Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài tổ chức công tác kế toán huy động vốn nhằm các mục đích:  Thứ nhất: Tổng hợp lại các kiến thức chủ yếu của công tác kế toán huy động vốn.  Thứ hai: Tìm hiểu kĩ hơn về công tác tổ chức kế toán huy động vốn cũng như qui trình luân chuyển chứng từ của các nghiệp vụ huy động vốn tại một chi nhánh ngân hàng cụ thể.  Thứ ba: Đưa ra một số nhận xét, biện pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức kế toán huy động vốn tại chi nhánh BSH. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán huy động vốn  Phạm vi nghiên cứu:  Về thời gian: Đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 18/01/2010 đến 08/05/2010, số liệu về công tác tổ chức kế toán huy động vốn được lấy trong khoảng thời gian từ tháng 08/2009- tháng 2/2010.  Về không gian: Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi hoạt động huy động vốn tại ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 4.Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp này được sử dụng để tìm hiểu, tổng hợp những lí luận về tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán đối với nghiệp vụ huy động vốn nói riêng. Đồng thời phương pháp này được sử dụng để tham khảo các khóa luận có nội dung tương tự hay các tài liệu có liên quan. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 2 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương  Phương pháp phỏng vấn các chuyên gia Phương pháp này được sử dụng nhằm tranh thủ ý kiến của các chuyên gia là những người có kinh nghiệm và hiểu biết về vấn đề nghiên cứu.  Phương pháp phân tích số liệu bao gồm  Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh Các phương pháp này được sử dụng chủ yếu để đánh giá qui mô, nguồn lực của ngân hàng, mô tả tổng hợp về tổ chức kế toán tại ngân hàng và rút ra những đánh giá, kết luận về vấn đề nghiên cứu.  Phương pháp hạch toán kế toán Bao gồm các phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, phương pháp tính giá. Các phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu về thực trạng công tác tổ chức kế toán huy động vốn tại ngân hàng. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 3 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TRONG NH 1.1. Tổng quan về NHTM 1.1.1. Khái niệm NHTM “NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi từ khách hàng với trách nhiệm là hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay thực hiện nhiệm vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”. [Pháp lệnh ngân hàng ngày 23 tháng 5 năm 1990 của Hội Đồng Nhà Nước]. 1.1.2. Chức năng của NHTM 1.1.2.1. Chức năng trung gian tài chính Chức năng này được thể hiện rõ ở hai khía cạnh sau:  Thứ nhất, NHTM là cầu nối giữa đầu tư và tiết kiệm. Hoạt động chính của NHTM là đi vay để cho vay. Điều này chứng tỏ rằng một trong những chức năng quan trọng của NHTM là làm trung gian tài chính. Nghĩa là một mặt ngân hàng huy động các khoản tiền nhàn rỗi của các chủ thể trong xã hội, mặt khác sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi huy động được tiến hành cho vay lại đối với các chủ thể có nhu cầu bổ sung vốn. Theo cách thức đó, ngân hàng là cầu nối giữa các chủ thể dư thừa vốn tạm thời với các chủ thể thiếu vốn tạm thời cần vay. Ngân hàng sẽ kiếm lợi cho mình từ chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Lợi nhuận chính là cơ sở, là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.  Thứ hai, NHTM là trung gian giữa NHTW với các tổ chức cá nhân. Các chính sách của NHTW muốn đi vào cuộc sống kinh tế, xã hội để tác động đến các hành vi của chủ thể trong xã hội cần thông qua NHTM. 1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán  Thực hiện chức năng trung gian thanh toán, NHTM cung cấp các phương tiện thanh toán đặc biệt, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (séc, hối phiếu, SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 4 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương thẻ thanh toán ) cho nền kinh tế, tiết kiệm chi phí cho các chủ thể tham gia thanh toán. Khi nền kinh tế sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt càng lớn thì vai trò của các ngân hàng càng được thể hiện rõ nét.  Việc mở tài khoản cho khách hàng, cung cấp và quản lí các phương tiện thanh toán làm cho NHTM trở thành trung tâm thanh toán cho nền kinh tế. Thay cho việc thanh toán trực tiếp, các doanh nghiệp, cá nhân có thể nhờ ngân hàng thực hiện các công việc này dựa trên các khoản tiền mà họ đã gửi tại ngân hàng, bằng cách trích từ tài khoản tiền gửi của người phải trả sang tài khoản tiền gửi của người thụ hưởng trên cơ sở những phương tiện thanh toán khác nhau với kĩ thuật ngày càng tiên tiến và thủ tục ngày càng đơn giản.  Chức năng trung gian thanh toán của NHTM có tác dụng:  Giảm lượng tiền mặt lưu thông từ đó chi phí phát hành tiền mặt giảm.  Chính sách điều tiết của khối tiền tệ dễ dàng thực thi hơn.  Góp phần phát triển nhanh tốc độ luân chuyển vốn. Vì vậy giảm lượng vốn ứ đọng, không sinh lời trong kinh tế.  Kiểm soát dòng tiền tài chính, nhờ đó kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trong nền kinh tế. 1.1.2.3. Chức năng tạo tiền Quá trình tạo tiền của NHTM được thực hiện thông qua hoạt động tín dụng và thanh toán trong hệ thống ngân hàng, trong mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống NHTM của mỗi quốc gia. Đó là khả năng biến mức tiền gửi ban đầu tại ngân hàng đầu tiên nhận tiền gửi thành một khoản tiền lớn hơn gấp nhiều lần khi thực hiện nghiệp vụ tín dụng thanh toán qua nhiều ngân hàng. NHTM tạo được bút tệ từ NHTW. Nếu không có sự ràng buộc nào thì khả năng tạo được bút tệ là vô hạn, tuy nhiên dưới sự kiểm soát của NHTW, NHTM chỉ tạo được bút tệ trong một giới hạn nhất định. 1.2. Tổng quan về hoạt động huy động vốn 1.2.1. Khái niệm huy động vốn HĐV là giá trị tiền tệ mà NHTM huy động được trên thị trường thông qua hoạt động tiền gửi, tiền vay và một số nghiệp vụ khác. Nghiệp vụ này được xem như là một khoản nợ của ngân hàng. Do vậy nghiệp vụ HĐV còn là nghiệp vụ tài sản nợ. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 5 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương 1.2.2. Vai trò của huy động vốn  Đối với ngân hàng: HĐV chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng và nó giữ vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nghiệp vụ này góp phần giải quyết “đầu vào” của NHTM vì nó được sử dụng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu tín dụng cho nền kinh tế và thực hiện nghiệp vụ kinh doanh khác.  Đối với xã hội: Việc ngân hàng HĐV sẽ cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để họ cất trữ và tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi của họ. Ngoài ra khách hàng gửi tiền vào ngân hàng sẽ làm cho tiền của họ sinh lời, tạo cơ hội cho họ có khả năng gia tăng tiêu dùng trong tương lai. 1.2.3. Một số rủi ro có thể phát sinh trong quá trình huy động vốn của NHTM  Rủi ro lãi suất:  Lãi suất là giá cả của sản phẩm ngân hàng nên có tác động trực tiếp đến giá trị tài sản có và tài sản nợ của ngân hàng. Mọi sự thay đổi của lãi suất đều có thể tác động đến việc tăng, giảm chi phí, thu nhập, lợi nhuận của ngân hàng. Nếu thu nhập từ lãi không lớn hơn chi phí về lãi thì ngân hàng sẽ gặp rủi ro về lãi suất.  Ngoài ra rủi ro lãi suất còn có thể xảy ra do những nguyên nhân sau: do bất lợi trong cạnh tranh buộc ngân hàng phải tăng lãi suất huy động và hạ lãi suất cho vay để thu hút khách hàng do đó làm tăng chi phí hạ thu nhập của ngân hàng, do cung tiền tệ nhỏ hơn cầu tiền tệ nên ngân hàng phải tăng lãi suất để huy động vốn đồng thời chính sách ưu đãi trong cho vay của nhà nước nên ngân hàng phải hạ lãi suất cho vay.  Rủi ro thanh toán  Đây là loại rủi ro nguy hiểm nhất của NHTM, nó liên quan đến sự sống còn của ngân hàng. Một ngân hàng hoạt động bình thường phải đảm bảo được khả năng thanh toán, tức là phải đáp ứng được các nhu cầu thanh toán trong hiện tại, tương lai ngay cả trường hợp đột xuất đột xuất. Nếu gặp phải rủi ro này ngân hàng có nguy cơ phá sản.  Đặc trưng cơ bản của rủi ro thanh toán là tính lỏng của tài sản Có thấp hơn so với tài sản Nợ nên ngân hàng có thể không đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thanh toán. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 6 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương  Rủi ro thanh toán xuất hiện do hai nguyên nhân chính  Nguyên nhân từ phía tài sản Nợ phát sinh do ngân hàng không đáp ứng được các nhu cầu thanh toán buộc phải nhượng bán các tài sản khác với giá thấp hơn giá thị trường. Để có thu nhập cao hầu hết các ngân hàng đều giảm dự trữ tiền mặt và tăng đầu tư vào các những tài sản có tính thanh khoản thấp và có thời gian dài. Dovậy khi những người gửi có nhu cầu rút tiền đồng loạt thì ngân hàng rất dễ rủi ro.  Nguyên nhân từ phía tài sản Có phát sinh trong trường hợp một số các khoản tín dụng đã cấp không được hoàn trả đúng hạn trong khi hoạt động huy động vốn đã đến hạn thanh toán và các hợp đồng kí kết đã đến hạn giải ngân. Trong trường hợp này ngân hàng phải sử dụng tiền mặt dự trữ hoặc bán tài sản có khác hoặc vay từ bên ngoài. Từ đó làm giảm chi phí, giảm thu nhập của ngân hàng.  Bên cạnh đó rủi ro có thể xảy ra do kẻ gian cố ý làm chứng từ giả, truy cập vào mạng của ngân hàng để ăn cắp, nếu không được phát hiện kịp thời thì rủi ro thanh toán nảy sinh  Rủi ro hối đoái Đây là loại rủi ro do biến động của tỷ giá hối đoái. Khi ngân hàng huy động tiền gửi bằng ngoại tệ thì rất dễ mắc phải loại rủi ro này.  Ngoài ra còn có một số loại rủi ro khác mà trong quá trình HĐV ngân hàng cũng dễ mắc phải như rủi ro môi trường, rủi ro hoạt động 1.3. Tổng quan về tổ chức công tác kế toán 1.3.1. Khái niệm về tổ chức công tác kế toán  Trước khi tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán, ta cần biết một khái niệm cơ bản nhất: kế toán là gì? “Theo kế toán quốc tế, kế toán được định nghĩa là hệ thống thông tin và kiểm tra dùng để đo lường phản ánh, xử lí, truyền đạt những thông tin về tài chính, kết quả kinh doanh và các luồng tiền tạo ra của một đơn vị kinh tế”.[Phan Thi Minh Lý và cộng tác viên, 2008]. Xét trong một đơn vị kinh tế, khối lượng thông tin kế toán để đo lường, phản ánh, xử lí, truyền đạt là rất lớn. Trong khi đó, yêu cầu của thông tin kế toán phải dễ hiểu, có thể so sánh được, đáng tin cậy. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 7 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương  Như vậy công tác kế toán rất phức tạp và đòi hỏi cần có một sự tổ chức hợp lí nếu không muốn hoạt động trở nên trì trệ. Hơn nữa, những thông tin kế toán chủ yếu là mang tính định lượng, tính chất tài chính, rất quan trọng cho việc ra quyết định kinh tế. Vì vậy cần có sự giám sát chặt chẽ đối với thông tin kế toán cung cấp.  Xuất phát từ những yêu cầu thông tin kế toán, xem kế toán là một hệ thống thông tin, hoạt động tổ chức kế toán ngày càng thể hiện vai trò to lớn của nó. Vậy tổ chức kế toán là gì?  “Tổ chức công tác kế toán được hiểu như là hệ thống các phương phá, cách thức phối hợp sử dụng toàn bộ phương tiện và kĩ thuật cũng như nguồn nhân lực của bộ máy kế toán để thực hiện các chức năng, yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán. Đó là phản ánh, đo lường và giám sát thông tin bằng số liệu một cách trung thực, chính xác, kịp thời đối tượng kế toán trong mối liên hệ mật thiết với các lĩnh vực quản lí khác”. [Hoàng Giang, 2007]  Tổ chức kế toán còn được hiểu là tổ chức một khối lượng công tác kế toán và bộ máy nhân sự của kế toán trên cơ sở vận dụng chế độ kế toán vào trong điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Hay tổ chức công tác kế toán là việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thông tin qua tổ chức ghi chép của kế toán trên chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán cho mục đích quản lí cho đối tượng kế toán của đơn vị hạch toán. 1.3.2. Vai trò và nhiệm vụ của công tác tổ chức kế toán 1.3.2.1. Vai trò của tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức quản lí đối với đơn vị kinh doanh. Trong bối cảnh thông tin là chìa khóa, là mấu chốt của hoạt động kinh tế thì tổ chức công tác kế toán ngày càng có vị trí to lớn.  Tổ chức công tác kế toán giúp bộ máy kế toán thực hiện được chức năng của mình là đo lường, giám sát, cung cấp thông tin bằng số liệu một cách hữu ích, giúp nhà quản lí đưa ra quyết định chính xác, đúng đắn. Thông tin kế toán không chỉ cần thiết cho đối tượng bên trong đơn vị mà còn hữu ích cho đối tượng ở bên ngoài đơn vị. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 8 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương  Tổ chức công tác kế toán không những đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hóa thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lí kinh tế-tài chính mà còn giúp đơn vị quản lí chặt chẽ tài sản, ngăn ngừa hành vi gian lận. 1.3.2.2. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán  Thứ nhất, tổ chức hợp lí bộ máy kế toán trong đơn vị để thực hiện toàn bộ công tác kế toán tài chính trên cơ sở phân công rõ ràng trách nhiệm nghiệp vụ và quản lí cho từng bộ phận, từng phần hành và từng kế toán viên trong bộ máy.  Thứ hai, tổ chức thực hiện các nguyên tắc, phương pháp, hình thức kế toán, trang bị kĩ thuật, phương tiện tính toán ghi chép và thực hiện chế độ kế toán tài chính liên quan nhằm đảm bảo khối lượng, chất lượng và hiệu quả thông tin kế toán.  Thứ ba, tổ chức hướng dẫn mọi người trong đơn vị quán triệt và tuân thủ các chế độ về quản lí kinh tế tài chính nói chung và chế độ kế toán nói riêng.  Thứ tư, tổ chức cung cấp thông tin kế toán đúng đối tượng, đúng yêu cầu về phạm vi và chất lượng thông tin nhằm cung cấp kịp thời công tác quản lí kinh tế, tài chính vĩ mô và vi mô.  Thứ năm, tổ chức thực hiện chế độ lưu trữ và bảo quản chứng từ, tài liệu kế toán. 1.3.3. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán phải tuân thủ những nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận, ngoài ra còn tuân thủ các nguyên tắc cụ thể đối với công tác tổ chức kế toán 1.3.3.1. Nguyên tắc thống nhất  Cơ cấu tổ chức công tác kế toán phải là một bộ phận thống nhất về mặt quản lí và có mối quan hệ mật thiết với các bộ phận khác.  Các nội dung của tổ chức kế toán phải được triển khai thống nhất với các chế độ kế toán hiện hành. Các chỉ tiêu kế toán phải thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch để đảm bảo sự so sánh, đánh giá hoạt động SXKD của đơn vị. Đồng thời phải đảm bảo sự thống nhất về các nghiệp vụ sử dụng kế toán như phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá hàng tồn kho, phương pháp tính giá ngoại tệ. 1.3.3.2. Nguyên tắc phù hợp Nguyên tắc này đòi hỏi khi triển khai tổ chức kế toán phải nghiên cứu thật đầy đủ những đặc điểm riêng của đơn vị để triển khai việc tổ chức kế toán phù hợp. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 9 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương 1.3.3.3. Nguyên tắc hiệu quả Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức kế toán phải tính sao cho chi phí để thực hiện công tác là nhỏ nhất mà vẫn đảm bảo được công việc kế toán đạt hiệu quả cao nhất. Đảm bảo thu nhận hệ thống thông tin và cung cấp thông tin hiệu quả về toàn bộ hoạt động kinh tế - tài chính của đơn vị. 1.3.4. Những căn cứ chủ yếu để tổ chức công tác kế toán  Căn cứ vào qui định về quản lí và tổ chức quản lí kinh tế tài chính nói chung và chế độ kế toán nói riêng.  Căn cứ vào tình hình, đặc điểm phân cấp quản lí như đơn vị kinh tế là một chủ thể độc lập hay phụ thuộc.  Căn cứ vào nội dung đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.  Căn cứ vào phạm vi, qui mô hoạt động của đơn vị.  Căn cứ vào khả năng, trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán.  Căn cứ vào trình độ trang bị và sử dụng các phương tiện tính toán. 1.3.5. Nội dung của tổ chức công tác kế toán Nó bao gồm việc thu nhận, xử lí, hệ thống hóa và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính ở đơn vị. Tổ chức công tác kế toán bao gồm:  Xác định mô hình tổ chức kế toán: Căn cứ vào những đặc điểm riêng của đơn vị để phân cấp quản lí tài chính và từ đó xác định mô hình kế toán tập trung, phân tán hay nửa tập trung nửa phân tán.  Tổ chức khối lượng công tác kế toán: Theo các giai đoạn hạch toán thì tổ chức kế toán phải thực hiện:  Tổ chức chứng từ kế toán: Xây dựng hệ thống chứng từ kế toán (chứng từ bắt buộc và hướng dẫn), công tác hạch toán ban đàu, cách luân chuyển và xử lí chứng từ.  Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản thống nhất, phương pháp tính giá, cơ cấu và trình tự ghi sổ kế toán thích hợp với qui mô và trình độ quản lí của đơn vị.  Tổ chức cung cấp thông tin kế toán được thực hiện thông qua hệ thống báo cáo kế toán SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 10 [...]... thuật t nh toán phục vụ tốt cho công tác hạch toán kế toán huy động vốn  Tổ chức thực hiện lưu trữ và bảo quản chứng từ, tài liệu về nghiệp vụ HĐV 1.5 Nội dung của tổ chức công tác kế toán huy động vốn 1.5.1 Mô h nh tổ chức công tác kế toán: Mô h nh tổ chức kế toán huy động vốn dựa trên mô h nh tổ chức kế toán chung của ngân hàng Tùy thuộc địa điểm hoạt động kinh doanh, qui mô, tr nh độ của kế toán. . .Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nh nh Bắc Sông Hương  Tổ chức trang bị phương tiện, thiết bị t nh toán, thông tin, bảo quản số liệu, tài liệu và chỗ làm việc của kế toán một cách khoa học và hiệu quả  Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, phù hợp với đặc điểm của đơn vị kế toán, đảm bảo phát huy vai trò của kế toán trưởng 1.4 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn trong... động tín chấp, thế chấp tài sản Nh vậy tổ chức công tác kế toán HĐV tốt sẽ hỗ trợ một phần cho công tác cho vay của NHTM, giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro  Từ nh ng lí luận trên ta thấy tổ chức tốt công tác kế toán HĐV là một yêu cầu cấp thiết Nó là một th nh phần quan trọng của công tác tổ chức kế toán tại ngân hàng Vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán huy động vốn sẽ góp phần hoàn thiện tổ. .. h nh kinh doanh, nh ng đặc thù trong quá tr nh h nh th nh nghiệp vụ kinh tế  Vận dụng hệ thống tài khoản và tổ chức sổ kế toán  Vận dụng hệ thống tài khoản dựa vào hệ thống kế toán thống nh t hiện h nh, đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lí của chi nh nh  Tổ chức kế toán dựa vào các h nh thức kế toán được ban h nh để chọn h nh thức trong đó các sổ kế toán tổng hợp đã được qui đ nh, các sổ kế toán. .. Phương Loan 11 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nh nh Bắc Sông Hương  Công tác tổ chức huy động vốn phải phối hợp với tổ chức tín dụng để cung cấp thông tin kịp thời, ch nh xác về t nh trạng nghiệp vụ huy động vốn ngắn, trung, dài hạn của khách hàng cho cán bộ tín dụng lên kế hoạch cho vay thích hợp  Tổ chức thực hiện nguyên tắc, phương pháp kế toán, h nh thức kế toán, trang... 1.4.1 Tổ chức công tác kế toán đối với nghiệp vụ huy động vốn  Huy động vốn là một hoạt động quan trọng của ngân hàng thương mại Nó góp phần giải quyết đầu vào của NHTM, giúp cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng diễn ra liên tục Vì vậy mà công tác tổ chức huy động vốn luôn luôn được ngân hàng chú trọng Việc tổ chức công tác huy động vốn tốt giúp cho hoạt động huy động vốn của ngân hàng diễn ra nhanh... thiện tổ chức công tác kế toán nói chung của ngân hàng 1.4.2 Nhiệm vụ của việc tổ chức công tác kế toán huy động vốn  Tổ chức hợp lí bộ máy kế toán trong đơn vị để thực hiện việc theo dõi, phản nh đầy đủ, kịp thời, ch nh xác các nhiệm vụ phát sinh trong quá tr nh huy động vốn( nh n tiền gởi, phát h nh giấy tờ có giá, )  Tổ chức theo dõi kiểm tra giám sát để thực hiện tốt công tác huy động vốn theo... nh nh 2.3 Tổ chức công tác kế toán tại Agribank chi nh nh Bắc Sông Hương, TT Huế 2.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy 2.3.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy PGĐ kế toán KT Trưởng TP .Kế toán KT viên Trưởng quĩ TTV PGD Tây lộc Quầy thu Quầy chi PGD Chợ Dinh Chú thích: Quan hệ trực tuyến Sơ đồ1.2: Bộ máy kế toán tại NHNo Việt Nam CN Bắc Sông Hương SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 27 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại. .. hoạt động huy động vốn tại chi nh nh 2.4.1 Các yếu tố nh hưởng đến hoạt động vốn tại chi nh nh 2.4.1.1 T nh h nh kinh tế và đặc điểm người dân Huế Huế là một th nh phố của văn hóa và du lịch Huế đang trên con đường phát triển m nh mẽ về kinh tế, là một th nh phố tiềm năng với nhiều con đường kinh doanh Ở Huế có không ít các nh đầu tư và thương nh n nh lẻ tập trung về đây để thực hiện hoạt động kinh... của nó 1.5.2.2 Nội dung tổ chức công tác huy động vốn a .Tổ chức thu nh n và kiểm tra thông tin huy động vốn  Tổ chức thu nh n thông tin kế toán huy động vốn  Thực chất việc thu nh n thông tin kế toán là việc tổ chức chứng từ Đó là quá tr nh vận dụng chế độ chứng từ vào đặc thù riêng của ngân hàng Quá tr nh này bao gồm việc xác đ nh chủng loại, số lượng, nội dung, kết cấu và qui chế quản lí sử dụng . dựng và hoàn thi n một tổ chức kế toán đơn giản gọn nhẹ mà vẫn đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát nội bộ là một yêu cầu bức thi t đặt ra cho các ngân hàng. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 1 Tổ chức. đúng đắn. Thông tin kế toán không chỉ cần thi t cho đối tượng bên trong đơn vị mà còn hữu ích cho đối tượng ở bên ngoài đơn vị. SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 8 Tổ chức công tác kế toán huy động. cáo kế toán SVTH: Nguyễn Thị Phương Loan 10 Tổ chức công tác kế toán huy động vốn tại NH NN&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương  Tổ chức trang bị phương tiện, thi t bị tính toán, thông tin, bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số biện pháp cải thiện công tác tổ chức kế toán huy động vốn tại NH NNPTNT CN BSH, TT Huế, Thực trạng và một số biện pháp cải thiện công tác tổ chức kế toán huy động vốn tại NH NNPTNT CN BSH, TT Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn