Java cho người mới bắt đầu hướng dẫn cài đặt phần mềm java hướng dẫn cài JDK esclipse

21 608 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 05:38

Bắt đầu với Java cần những gì?1 Giới thiệu2 Những gì cần để bắt đầu?3 Download và cài đặt JDK4 Download và cài đặt Eclipse5 Tạo một project với Eclipse6 Ví dụ đầu tiên1 Giới thiệu ▴History:•15062014: Write document (Eclipse 4.3)•29102014: Edit (Eclipse 4.3 ==> Eclipse 4.4)2 Những gì cần để bắt đầu? ▴Để bắt đầu lập trình với Java bạn cần 2 thứ¬ JDK (Java Deverlopment Kit)•JDK là một môi trường phát triển phần mềm sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng Java. Nó bao gồm Java Runtime Environment (JRE), một bộ thông dịch tải java vào bộ nhớ (loader), một trình biên dịch (javac), một Archiver (jar), một bộ tạo tài liệu (javadoc) và các công cụ khác cần thiết trong phát triển Java.IDE (Integrated Development Environment)•Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) hoặc môi trường phát triển tương tác là một ứng dụng phần mềm cung cấp cơ sở vật chất toàn diện cho các lập trình viên máy tính cho phát triển phần mềm. Một IDE thường bao gồm một trình soạn thảo mã nguồn, xây dựng các công cụ tự động hóa và một trình gỡ lỗi. Hầu hết các IDEs hiện đại cung cấp tính năng hoàn thành mã thông minh.Một số IDE có một trình biên dịch, thông dịch, hoặc cả hai, chẳng hạn như Net Beans và Eclipse; những công cụ khác có thể không có, chẳng hạn như SharpDevelop và Lazarus. Ranh giới giữa một môi trường phát triển tích hợp và các bộ phận khác của môi trường phát triển phần mềm rộng lớn hơn là không được xác định rõ. Đôi khi một hệ thống kiểm soát phiên bản và các công cụ khác nhau được tích hợp để đơn giản hóa việc xây dựng một giao diện đồ họa. Nhiều IDE hiện đại cũng có một trình duyệt lớp, một trình duyệt đối tượng, và một sơ đồ hệ thống phân cấp lớp, để sử dụng trong phát triển phần mềm hướng đối tượng.Với Java bạn có nhiều sự lựa chọn IDE, nó là cái để bạn lập trình viết code. Phổ biến và thông dụng nhất hiện nay là Eclipse và NetBeans Trong tài liệu này, cũng như hầu hết các hướng dẫn trên o7planning chúng tôi sẽ sử dụng Eclipse.3 Download và cài đặt JDK ▴•http:www.oracle.comtechnetworkjavaindex.html Mặc dù java đã có phiên bản 8, tuy nhiên tôi đề nghị bạn download phiên bản 7, bởi vì nó phù hợp với nhiều công cụ lập trình Java, Java8 quá mới để các công cụ lập trình có thể phù hợp với nó.•http:www.oracle.comtechnetworkjavajavasedownloadsindex.html Bạn nên kiểm tra xem hệ điều hành của mình là 32bit hay 64bit để download bộ JDK phù hợp. Sau khi download JDK bạn có thể cài đặt, ở đây tôi cài đặt vào:•D:DevProgramsJava 4 Download và cài đặt Eclipse ▴•http:eclipse.org •http:eclipse.orgdownloads•Phiên bản hiện tại của Eclipse là 4.4 với tên gọi LUNA Có rất nhiều các gói để bạn download, chúng chỉ khác nhau về các plugin có sẵn trong đó. Bạn nên download gói Eclipse IDE for Java EE Developers. Trong quá trình lập trình đòi hỏi thêm các Plugin bạn có thể cài đặt mở rộng thêm. Giải nén Eclipse bạn vừa download được vào một thư mục nào đó.Chẳng hạn:•D:DevPrograms Bước tiếp theo cấu hình để Eclipse sử dụng JDK mà bạn vừa cài đặt trước đó. Trong trường hợp máy tính của bạn cài đặt nhiều phiên bản JDK bước này sẽ chỉ định rõ phiên bản JDK mà Eclipse sẽ sử dụng. Trường hợp máy tính cài 1 phiên bản JDK bạn có thể bỏ qua bước này. Thêm vào cấu hình:vm D:DevProgramsJavajdk1.7.0_45injavaw.exe Chạy Eclipse: Eclipse hiển thị lên một hộp chọn cho phép bạn chọn thư mục làm việc (Workspace)•F:ECLIPSE_TUTORIALJAVACORE Đây là hình ảnh Eclipse chạy lần đầu: 5 Tạo một project với Eclipse ▴ Tạo một ProjectTrên Eclipse chọn •FileNewProject HelloWorld Hình ảnh project vừa được Eclipse tạo ra 6 Ví dụ đầu tiên ▴Chúng ta tạo mởi một class có tên HelloWorld để in ra màn hình Console một dòng chữ Hello World.•FileNewClass Nhập vào các thông tin:•Package: org.o7planning.tutorial.javabasic.helloworld•Class Name: HelloWorld Đây là hình ảnh Class vừa được tạo ra trên Eclipse Sửa nội dung của class HelloWorld, mục tiêu in ra màn hình Console dòng chữ Hello World.•HelloWorld.javapackage org.o7planning.tutorial.javabasic.helloworld;public class HelloWorld { public static void main(String args) { System.out.println(Hello World); }}Chúng ta sẽ chạy class HelloWorld và xem dòng thông báo trên màn hình Console.Trước hết phải đảm bảo là cửa sổ Console đã được mở. Trên Eclipse chọn:•WindowShow ViewConsole Trong trường hợp không thấy Console hãy chọn:•WindowShow ViewOther... Nhấn phải chuột vào class HelloWorld chọn Run AsJava Application. Kết quả chạy class HelloWorld: Bắt đầu với Java cần những gì? 1- Giới thiệu 2- Những gì cần để bắt đầu? 3- Download và cài đặt JDK 4- Download và cài đặt Eclipse 5- Tạo một project với Eclipse 6- Ví dụ đầu tiên 1- Giới thiệu ▴ History: • 15-06-2014: Write document (Eclipse 4.3) • 29-10-2014: Edit (Eclipse 4.3 ==> Eclipse 4.4) 2- Những gì cần để bắt đầu? ▴ Để bắt đầu lập trình với Java bạn cần 2 thứ JDK (Java Deverlopment Kit) • JDK là một môi trường phát triển phần mềm sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng Java. Nó bao gồm Java Runtime Environment (JRE), một bộ thông dịch/ tải java vào bộ nhớ (loader), một trình biên dịch (javac), một Archiver (jar), một bộ tạo tài liệu (javadoc) và các công cụ khác cần thiết trong phát triển Java. IDE (Integrated Development Environment) • Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) hoặc môi trường phát triển tương tác là một ứng dụng phần mềm cung cấp cơ sở vật chất toàn diện cho các lập trình viên máy tính cho phát triển phần mềm. Một IDE thường bao gồm một trình soạn thảo mã nguồn, xây dựng các công cụ tự động hóa và một trình gỡ lỗi. Hầu hết các IDEs hiện đại cung cấp tính năng hoàn thành mã thông minh. Một số IDE có một trình biên dịch, thông dịch, hoặc cả hai, chẳng hạn như Net Beans và Eclipse; những công cụ khác có thể không có, chẳng hạn như SharpDevelop và Lazarus. Ranh giới giữa một môi trường phát triển tích hợp và các bộ phận khác của môi trường phát triển phần mềm rộng lớn hơn là không được xác định rõ. Đôi khi một hệ thống kiểm soát phiên bản và các công cụ khác nhau được tích hợp để đơn giản hóa việc xây dựng một giao diện đồ họa. Nhiều IDE hiện đại cũng có một trình duyệt lớp, một trình duyệt đối tượng, và một sơ đồ hệ thống phân cấp lớp, để sử dụng trong phát triển phần mềm hướng đối tượng. Với Java bạn có nhiều sự lựa chọn IDE, nó là cái để bạn lập trình viết code. Phổ biến và thông dụng nhất hiện nay là Eclipse và NetBeans Trong tài liệu này, cũng như hầu hết các hướng dẫn trên o7planning chúng tôi sẽ sử dụng Eclipse. 3- Download và cài đặt JDK ▴ • http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html Mặc dù java đã có phiên bản 8, tuy nhiên tôi đề nghị bạn download phiên bản 7, bởi vì nó phù hợp với nhiều công cụ lập trình Java, Java8 quá mới để các công cụ lập trình có thể phù hợp với nó. • http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Bạn nên kiểm tra xem hệ điều hành của mình là 32bit hay 64bit để download bộ JDK phù hợp. Sau khi download JDK bạn có thể cài đặt, ở đây tôi cài đặt vào: • D:/DevPrograms/Java 4- Download và cài đặt Eclipse ▴ • http://eclipse.org/ • http://eclipse.org/downloads/ • Phiên bản hiện tại của Eclipse là 4.4 với tên gọi LUNA Có rất nhiều các gói để bạn download, chúng chỉ khác nhau về các plugin có sẵn trong đó. Bạn nên download gói "Eclipse IDE for Java EE Developers". Trong quá trình lập trình đòi hỏi thêm các Plugin bạn có thể cài đặt mở rộng thêm. Giải nén Eclipse bạn vừa download được vào một thư mục nào đó.Chẳng hạn: • D:/DevPrograms Bước tiếp theo cấu hình để Eclipse sử dụng JDK mà bạn vừa cài đặt trước đó. Trong trường hợp máy tính của bạn cài đặt nhiều phiên bản JDK bước này sẽ chỉ định rõ phiên bản JDK mà Eclipse sẽ sử dụng. Trường hợp máy tính cài 1 phiên bản JDK bạn có thể bỏ qua bước này. Thêm vào cấu hình: -vm D:\DevPrograms\Java\jdk1.7.0_45\bin\javaw.exe Chạy Eclipse: [...]...Eclipse hiển thị lên một hộp chọn cho phép bạn chọn thư mục làm việc (Workspace) • F:\ECLIPSE_TUTORIAL\JAVACORE Đây là hình ảnh Eclipse chạy lần đầu: 5- Tạo một project với Eclipse ▴ Tạo một Project Trên Eclipse chọn • File/New/Project HelloWorld Hình ảnh project vừa được Eclipse tạo ra 6- Ví dụ đầu tiên ▴ Chúng ta tạo mởi một class có tên HelloWorld để in ra màn... World" • File/New/Class Nhập vào các thông tin: • Package: org.o7planning.tutorial.javabasic.helloworld • Class Name: HelloWorld Đây là hình ảnh Class vừa được tạo ra trên Eclipse Sửa nội dung của class HelloWorld, mục tiêu in ra màn hình Console dòng chữ "Hello World" • HelloWorld .java package org.o7planning.tutorial.javabasic.helloworld; public class HelloWorld { public static void main(String[] args)... bảo là cửa sổ Console đã được mở Trên Eclipse chọn: • Window/Show View/Console Trong trường hợp không thấy Console hãy chọn: • Window/Show View/Other Nhấn phải chuột vào class HelloWorld chọn "Run As /Java Application" Kết quả chạy class HelloWorld: . để bắt đầu? ▴ Để bắt đầu lập trình với Java bạn cần 2 thứ JDK (Java Deverlopment Kit) • JDK là một môi trường phát triển phần mềm sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng Java. Nó bao gồm Java. Bắt đầu với Java cần những gì? 1- Giới thiệu 2- Những gì cần để bắt đầu? 3- Download và cài đặt JDK 4- Download và cài đặt Eclipse 5- Tạo một project với Eclipse 6- Ví dụ đầu tiên 1-. bộ thông dịch/ tải java vào bộ nhớ (loader), một trình biên dịch (javac), một Archiver (jar), một bộ tạo tài liệu (javadoc) và các công cụ khác cần thiết trong phát triển Java. IDE (Integrated
- Xem thêm -

Xem thêm: Java cho người mới bắt đầu hướng dẫn cài đặt phần mềm java hướng dẫn cài JDK esclipse, Java cho người mới bắt đầu hướng dẫn cài đặt phần mềm java hướng dẫn cài JDK esclipse

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay