bài giảng toán 3 chương 3 bài 6 phép trừ các số trong phạm vi 10 000

13 558 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:38

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN LỚP 3 TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ 1-Đặt tính rồi tính: 3546 +2145 805 +6475 2-Một cửa hàng buổi sáng bán được 432l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? ĐÁP ÁN 1- Đặt tính rồi tính: 3546 2145 5691 + 6475 805 + 7280 2- Bài giải: Số lít dầu buổi chiều bán được là: 432 x 2 = 864 ( L ) Số LỚT DầU Cả HAI BUổI BỎN đượC Là: 432 + 864 = 1296 ( L ) ĐỎP Số: 1296 L dầu TOÁN PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 8652 - 3917= ? TOÁN PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 3917 8652 - 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 4735 - 1 thêm 1 là 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. - 6 không trừ đựơc 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1. - 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. Phép trừ Luyện tập Bài 1: Tính 6385 2927 7563 4908 8090 7131 3561 924 Luyện tập Bài 1: Tính 6385 2927 8543 7563 4908 5 56 2 8090 7131 0959 3561 924 2637 Luyện tập Bài 2: Đặt tính rồi tính: b) 9996 – 6669 2340 - 512 Bài 2: Đặt tính rồi tính: 9996 6669 3327 2340 512 1828 Luyện tập Bài 3: Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải? TÓM TẮT Có : 4283m Còn lại : ….m ? Đã bán : 1653m Luyện tập Giải Cửa hàng còn lại số mét vải là : 4283 – 1635 = 2648 (m) Đáp số: 2648 m vải [...]...Luyện tập Bài 4:  A Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm rồi xác định trung điểm O của đoạn thẳng đó 8cm O B TOÁN PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 Củng cố dặn dò CỦNG CỐ Bài học hôm nay các em biết cách thực hiện phép trừ các số trong phạm 10 000 và được ôn luyện về cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước , cách xác định trung điểm của đạn thẳng cho trước DẶN DÒ _ Làm bài tập trong vở BT Toán _Chuẩn . TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 865 2 - 39 17= ? TOÁN PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 39 17 865 2 - 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, vi t 5 nhớ 1. 4 735 - 1 thêm 1 là 2; 5 trừ 2 bằng 3, . Tính 63 8 5 2927 75 63 4908 8090 7 131 35 61 924 Luyện tập Bài 1: Tính 63 8 5 2927 85 43 75 63 4908 5 56 2 8090 7 131 0959 35 61 924 2 63 7 Luyện tập Bài 2: Đặt tính rồi tính: b) 99 96 – 66 69 234 0 - 512 Bài 2: Đặt tính rồi tính: 99 96 666 9 33 27 234 0 512 1828 Luyện. bằng 3, vi t 3. - 6 không trừ đựơc 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, vi t 7 nhớ 1. - 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, vi t 4. Phép trừ Luyện tập Bài 1: Tính 63 8 5 2927 75 63 4908 8090 7 131 35 61 924 Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 3 bài 6 phép trừ các số trong phạm vi 10 000, bài giảng toán 3 chương 3 bài 6 phép trừ các số trong phạm vi 10 000, bài giảng toán 3 chương 3 bài 6 phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn