bài giảng toán 3 chương 3 bài 4 so sánh các số trong phạm vi 10 000

13 262 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:38

DẠY TỐT DẠY TỐT HỌC TỐT HỌC TỐT BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: TOÁN LỚP 3 SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 BÀI 4: [...]...Trũ chơi: nhanh mắt, nhanh tay Luật chơi: Chon các bông hoa mang các số tương ứng xếp vào các ô tương ứng theo thứ tự từ bé đến lớn ( từ lớn đến bé) Nhóm 1 Xếp theo thứ tự từ bộ đến lớn 43 7 5 4 735 48 00 Nhóm 2 Xếp theo thứ tự từ lớn đến bộ 6190 47 53 4 537 6091 6901 6019 6009 KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC . D H Toán SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 1) So sánh hai số: 999 … 100 0 - Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. 10 000 … 9999 - Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Toán SO SÁNH CÁC SỐ TRONG. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 < > 2) 9000 … 8999 Toán SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 6579 … 6580 9 8 vì ở hàng nghìn có 9 > 8 vì các chữ số hàng nghìn đều là 6, các chữ số hàng trăm. DẠY TỐT DẠY TỐT HỌC TỐT HỌC TỐT BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: TOÁN LỚP 3 SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 BÀI 4:
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 3 bài 4 so sánh các số trong phạm vi 10 000, bài giảng toán 3 chương 3 bài 4 so sánh các số trong phạm vi 10 000, bài giảng toán 3 chương 3 bài 4 so sánh các số trong phạm vi 10 000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn