bài giảng toán 3 chương 2 bài 1 bảng nhân 6

18 455 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Toán : Kiểm tra bài cũ 1/ Đọc bảng nhân 5 2/ Tóm tắt: Mỗi túi : 5 kg gạo 8 túi : …kg gạo ? Bài giải Số ki-lô-gam gạo đựng trong 8 túi là: 5 x 8 = 40 (kg) Đáp số : 40 kg gạo Bảng nhân 6 6 được lấy 1 lần , 6 được lấy 2 lần , Vậy : 6 được lấy 3 lần , Vậy : 1 =6 x 6. 2 12. 6 x 3 18. 6 x = 6 x 2 = 6 = + 6 x 3 = 6 = 186 + 6 ta viết: ta có: + 6 = 12 ta có: Toán: Toán : Bảng nhân 6 6 được lấy 1 lần , ta có: 6 được lấy 2 lần , ta có: Vậy : 6 được lấy 3 lần , ta có: Vậy : 1 =6 x 6. 2 12. 6 x + 3 18. 6 x = 6 x 6= 62 = = 12 +6 x = 63 = 18 6 + 6 6 x 1 = 6 x 2 = 6 x 3 = 6 x 4 = 6 x 5 = 6 x 6 = 6 x 7 = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Thừa số thứ nhất là mấy ? 6 Thừa số thứ hai là những số nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nhận xét về tích số: Là dãy số đếm thêm 6 ( từ 6 đến 60 ) Nhận xét: 6 x = 6 26 x = 36 x = 46 x = 56 x = 66 x = 76 x = 86 x = 96 x = 106 x = 2/ Thực hành Bài 1: 6 x 2 = 6 x 4 = 6 x 6 = 6 x 1 = 6 x 3 = 6 x 5 = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 6 x 7 = 12 24 36 6 18 30 48 54 60 42 Tính nhẩm Tóm tắt: Mỗi thùng : 6 lít 5 thùng : … lít ? Mỗi thùng 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu? Bài giải: Số lít của 5 thùng là: 6 x 5 = 30 ( lít ) Đáp số : 30 lít Bài 2: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 6 12 18 36 60 24 30 48 54 Bài 3: 42 Trò chơi chọn hình 4 x 6 = 24 [...].. .6 x 5 = 30 6 x 7 = 42 6 x 9 = 54 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 Bảng nhân 6 6x1 = 6 6x2 6x3 6x4 6x5 6x6 6x7 6x8 6x9 12 = = = = = = = = 18 24 30 36 42 48 54 6 x 10 = 60 Bảng nhân 6 6x1 6x2 6x3 6x4 6x5 6x6 6x7 6x8 6x9 = = = = = = = = = 6 12 6 x 10 = 60 18 24 30 36 42 48 54 Xin chân thành cảm ơn quí thầy cô và các em học sinh . = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 12 18 24 30 36 42 48 54 6 60 Bảng nhân 6 6 x 1 = 6 x 2 = 6 x 3 = 6 x 4 = 6 x 5 = 6 x 6 = 6 x 7 = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 12 18 24 30 36 42 48 54 6 60 . 62 = = 12 +6 x = 63 = 18 6 + 6 6 x 1 = 6 x 2 = 6 x 3 = 6 x 4 = 6 x 5 = 6 x 6 = 6 x 7 = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Thừa số thứ nhất là mấy ? 6 Thừa số thứ. 18 36 60 24 30 48 54 Bài 3: 42 Trò chơi chọn hình 4 x 6 = 24 6 x 5 = 30 6 x 7 = 42 6 x 9 = 54 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 Bảng nhân 6 6 x 1 = 6 x 2 = 6 x 3 = 6 x 4 = 6 x 5 = 6 x 6 = 6
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 1 bảng nhân 6, bài giảng toán 3 chương 2 bài 1 bảng nhân 6, bài giảng toán 3 chương 2 bài 1 bảng nhân 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn