bài giảng toán 3 chương 1 bài 5 ôn tập bảng nhân

8 393 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 15:28

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KÍNH CHÀO THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH MÔN: TOÁN LỚP 3 Toán Ôn tập bảng nhân 1 a) Tính nhẩm: 3 4 = × 3 7 = × 3 5 = × 3 8 = × 2 6 = × 2 8 = × 2 4 = × 2 9 = × 4 3 = × 4 7 = × 4 9 = × 4 4 = × 5 6 = × 5 4 = × 5 7 = × 5 9 = × 12 21 15 24 12 16 8 18 12 28 36 16 30 20 35 45 Toán Ôn tập bảng nhân 1 a) Tính nhẩm: 200 3 Nhẩm : 2 trăm 3 = 6 trăm Vậy : 200 3 = 600 × × 200 2 = × 200 4 = × 100 5 = × 300 2 = × 400 2 = × 500 1 = × 400 800 500 600 800 500 Toán Ôn tập bảng nhân 1 Tính nhẩm (theo mẫu): Mẫu: 4 3 + 10 = 12 + 10 = 22 × a) 5 5 + 18 × = 25 + 18 b) 5 7 – 26 × c) 2 2 9 × × = 43 = 35 – 26 = 9 = 4 9 × = 36 Toán Ôn tập bảng nhân Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế? 3 Bài giải : Số cái ghế trong phòng ăn đó có là: 4 8 = 32 (cái ghế) Đáp số : 32 cái ghế Bài giải : Số cái ghế trong phòng ăn đó có là: 4 8 = 32 (cái ghế) Đáp số : 32 cái ghế × Toán Ôn tập bảng nhân 1 Tính chu vi hình tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ: 1 0 0 c m 1 0 0 c m 100cm A B C Chu vi hình tam giác ABC là 100 3 = 300 (cm) Đáp số : 300 cm × Toán Ôn tập bảng nhân (Xem sách trang 9) Bài sau: Ôn tập các bảng chia TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC CHÚC THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM SỨC KHỎE . 9 = × 4 3 = × 4 7 = × 4 9 = × 4 4 = × 5 6 = × 5 4 = × 5 7 = × 5 9 = × 12 21 15 24 12 16 8 18 12 28 36 16 30 20 35 45 Toán Ôn tập bảng nhân 1 a) Tính nhẩm: 200 3 Nhẩm : 2 trăm 3 = 6 trăm Vậy. 200 3 = 600 × × 200 2 = × 200 4 = × 10 0 5 = × 30 0 2 = × 400 2 = × 50 0 1 = × 400 800 50 0 600 800 50 0 Toán Ôn tập bảng nhân 1 Tính nhẩm (theo mẫu): Mẫu: 4 3 + 10 = 12 + 10 = 22 × a) 5 5. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KÍNH CHÀO THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH MÔN: TOÁN LỚP 3 Toán Ôn tập bảng nhân 1 a) Tính nhẩm: 3 4 = × 3 7 = × 3 5 = × 3 8 = × 2 6 = × 2 8 = ×
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 1 bài 5 ôn tập bảng nhân, bài giảng toán 3 chương 1 bài 5 ôn tập bảng nhân, bài giảng toán 3 chương 1 bài 5 ôn tập bảng nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn