trường từ vựng - ngữ nghĩa trong truyện tây bắc của tô hoài

137 943 4
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 01:57

S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHÓ THỊ HỒNG OANH TRƢỜNG TỪ VỰNG – NGỮ NGHĨA TRONG TRUYỆN TÂY BẮC CỦA TÔ HOÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC THÁI NGUYÊN - 2013 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHÓ THỊ HỒNG OANH TRƢỜNG TỪ VỰNG – NGỮ NGHĨA TRONG TRUYỆN TÂY BẮC CỦA TÔ HOÀI Chuyên nghành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 60. 22. 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ NHUNG THÁI NGUYÊN - 2013 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả Phó Thị Hồng Oanh Xác nhận của ngƣời hƣớng dẫn TS. Nguyễn Thị Nhung S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học với đề tài: Trường từ vựng - ngữ nghĩa trong Truyện Tây Bắc của Tô Hoài. Để hoàn thành được luận văn này, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, tôi luôn nhận được sự quan tâm, dạy bảo, động viên, giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp và gia đình. Tôi xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị Nhung, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Ngữ văn, Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên cùng các thầy giáo ở Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa học. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân, các đồng chí đồng nghiệp đã động viên khích lệ tôi để tôi hoàn thành luận văn này. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Phó Thị Hồng Oanh S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan ……………………………………………………………. i Lời cảm ơn……………………………………………………………… ii Mục lục………………………………………………………………… iii PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Lịch sử vấn đề 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8 4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 8 5. Phương pháp nghiên cứu 9 6. Đóng góp mới của luận văn 9 7. Cấu trúc của luận văn 9 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 11 1.1. Trường nghĩa 11 1.1.1. Khái niệm nghĩa và các loại nghĩa 11 1.1.2. Trường nghĩa 17 1.2. Hiện tượng chuyển nghĩa 23 1.2.1. Khái niệm hiện tượng chuyển nghĩa 23 1.2.2. Các phương thức chuyển nghĩa 24 1.2.2.1. Ẩn dụ 24 1.2.2.2. Hoán dụ 26 1.3. Các đơn vị từ ngữ 27 1.3.1. Khái niệm từ, phân loại từ 27 1.3.2. Khái niệm đoản ngữ, phân loại đoản ngữ 30 1.4. Phân tích từ ngữ trong tác phẩm văn chương 31 1.5. Sơ lược về nhà văn Tô Hoài và tác phẩm Truyện Tây Bắc 32 1.6. Tiểu kết 34 CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TRƢỜNG TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨA 36 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn iv TRONG TRUYỆN TÂY BẮC 2.1. Kết quả thống kê, phân loại các trường nghĩa 36 2.2. Khảo sát, miêu tả các trường nghĩa 37 2.2.1. Trường nghĩa sự vật 37 2.2.1.1.Trường nghĩa chỉ thiên nhiên 38 2.2.1.2. Trường nghĩa chỉ người 42 2.2.1.3. Trường nghĩa sự vật nhân tạo 53 2.2.2. Trường nghĩa hoạt động 56 2.2.2.1. Trường nghĩa biểu thị sự vận động, biến đổi của thiên nhiên 56 2.2.2.2. Trường nghĩa hoạt động của con người 62 2.2.2.3. Trường nghĩa hoạt động của của sự vật nhân tạo 69 2.2.3. Trường nghĩa đặc điểm, tính chất 70 2.2.3.1. TN đặc điểm, tính chất của sự vật tự nhiên 71 2.2.3.2. TN đặc điểm, tính chất của con người 74 2.2.3.3. TN đặc điểm, tính chất của sự vật nhân tạo 79 2.2.4. Tiểu kết 79 CHƢƠNG 3: VAI TRÒ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC TỪ NGỮ THUỘC CÁC TRƢỜNG NGHĨA KHÁC NHAU TRONG TRUYỆN TÂY BẮC CỦA TÔ HOÀI 3.1. Các TN với vẻ đẹp và sự giàu có của thiên nhiên Tây Bắc 82 82 3.1.1. Sự đặc biệt của khí hậu Tây Bắc 83 3.1.2. Sự đa dạng của địa hình Tây Bắc 85 3.1.3. Sự phong phú của thế giới động vật ở núi rừng Tây Bắc 87 3.1.4. Vẻ sinh động của thế giới thực vật nơi núi rừng Tây Bắc 89 3.2. Các TN với đặc trưng văn hóa Tây Bắc 91 3.2.1. Tục cưới hỏi 93 3.2.2. Tục lễ Tết 96 3.2.3. Trang phục 99 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn v 3.2.4. Ẩm thực 100 3.3. Các TN với việc phản ánh thời kì lịch sử đau thương mà anh dũng của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc 102 3.3.1. Những năm tháng gian khổ, đau thương dưới chế độ thực dân phong kiến 102 3.3.2. Cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường của nhân dân Tây Bắc 108 3.4. Các TN với “cái tôi” nghệ thuật của nhà văn Tô Hoài 114 3.4.1. Ngôn ngữ có tính hình tượng cao nhờ so sánh, liên tưởng độc đáo 115 3.4.2. Lời kể chân thật, tự nhiên, đậm chất miền núi 117 3.5. Tiểu kết 122 KẾT LUẬN 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Trường nghĩa (TN) là một trong những lí thuyết quan trọng của ngôn ngữ học. Nó đã được các nhà nghiên cứu đề cập đến từ sớm. Nghiên cứu TN sẽ giúp phát hiện những mối quan hệ ngữ nghĩa của hệ thống từ vựng bởi các từ ngữ không nằm rời rạc ngẫu nhiên mà nằm trong những mối liên hệ nhất định như các bộ phận trong một chỉnh thể. Nghiên cứu TN vừa cho thấy vẻ đẹp phong phú đa dạng của từ ngữ vừa giúp sử dụng từ ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. 1.2. Nếu như giai điệu, âm thanh là ngôn ngữ của âm nhạc; màu sắc, đường nét là ngôn ngữ của hội họa; mảng khối là ngôn ngữ của kiến trúc thì ngôn ngữ là chất liệu của tác phẩm văn chương. Macxim Gorki đã nói: “Ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học”. Muốn khám phá giá trị của một tác phẩm văn học, yếu tố đầu tiên và quyết định chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ văn học là một bức tranh đa màu sắc, chứa nhiều điều bí ẩn mà hấp dẫn luôn thu hút sự khám phá của người đọc, người nghiên cứu. Ngôn ngữ vừa là chất liệu tạo nên tác phẩm vừa là phương tiện để qua nó người đọc cảm nhận được cái hay, vẻ đẹp của tác phẩm đó. Có lẽ đó là một trong những lí do khiến xu hướng dạy học theo quan điểm tích hợp ngữ - văn đang được đề cao như hiện nay. Các lí thuyết ngôn ngữ trong đó có lí thuyết về TN càng được quan tâm ứng dụng vào nghiên cứu tác phẩm, góp phần giải mã tín hiệu ngôn ngữ ở một dạng đặc biệt – ngôn ngữ nghệ thuật. Nghiên cứu lí thuyết về TN trong quan hệ với phân tích tác phẩm văn học cũng nằm trong xu hướng chung đó. 1.3. Trong số các tên tuổi hàng đầu của văn xuôi hiện đại Việt Nam, Tô Hoài là nhà văn có sức sáng tạo dồi dào, bền bỉ và đa dạng bậc nhất. Hơn 65 năm miệt mài sáng tạo, ông đã đóng góp cho kho tàng văn học dân tộc hơn 160 đầu sách. Trong sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài, đề tài đã đem lại nhiều vinh quang cho nhà văn là đề tài miền núi. Với sự am hiểu sâu sắc và tường tận S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn 2 cuộc sống sinh hoạt của người dân miền núi, đặc biệt là tình cảm gắn bó chân thành, Tô Hoài đã có nhiều sáng tác dành tặng mảnh đất yêu thương này: Miền Tây, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ, Họ Giàng ở Phìn Sa, Nhớ Mai Châu…Trong số đó, Truyện Tây Bắc là tác phẩm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư tưởng và cảm xúc thẩm mĩ của nhà văn. 1.4. Được ra đời từ kết quả chuyến đi thực tế 8 tháng, Truyện Tây Bắc gồm 3 truyện: Mường Giơn, Cứu đất cứu mường, Vợ chồng A Phủ. Qua tập truyện, người đọc được đến với cuộc sống của người lao động miền núi Tây Bắc trong những năm tháng bị áp bức nặng nề bởi chế độ thực dân phong kiến miền núi. Có thể nói Truyện Tây Bắc là một thành công của Tô Hoài trong việc nhận thức, khám phá hiện thực cuộc sống và kháng chiến ở một địa bàn vùng cao phía Tây Bắc của Tổ quốc. Tác phẩm in rõ dấu ấn phong cách nghệ thuật đặc sắc của Tô Hoài. Đã có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu tập Truyện Tây Bắc của Tô Hoài. Tuy nhiên, hầu hết bài viết, bài nghiên cứu chỉ đề cập tới những vấn đề thuộc chuyên ngành văn học. Vì thế, chúng tôi lựa chọn: Trƣờng từ vựng - ngữ nghĩa trong Truyện Tây Bắc của Tô Hoài làm đề tài cho luận văn của mình. 2. Lịch sử vấn đề 2.1. Vấn đề nghiên cứu tác phẩm văn học dựa trên lí thuyết về trƣờng nghĩa Thực tế có nhiều nhà ngôn ngữ học quan tâm nghiên cứu về TN và các ứng dụng của nó. Ở đây chúng tôi chỉ điểm lại một số công trình, bài viết của những người đã quan tâm việc ứng dụng lí thuyết về TN vào việc phân tích tác phẩm văn học. Trước hết phải kể đến các công trình nghiên cứu của Đỗ Hữu Châu. Song song với việc giới thiệu, nghiên cứu về TN dưới góc độ lí thuyết, ông đã đề cập đến hướng ứng dụng lí thuyết về TN và phân tích văn học. Trên tạp chí S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn 3 Ngôn ngữ số 3 năm 1974, Đỗ Hữu Châu có bài viết “Trường từ vựng ngữ nghĩa và việc dùng từ ngữ trong tác phẩm nghệ thuật”. Trong các công trình Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt (NXB GD, 1999), Từ vựng học tiếng Việt (NXB ĐHSP, H, 2004), sau khi trình bày lí thuyết về TN, tác giả đều gợi mở hướng nghiên cứu ngôn ngữ tác phẩm văn học theo TN bằng việc lựa chọn một số trích đoạn văn chương để phân tích. Đó là những đóng góp quý báu có ý nghĩa mở đường của Đỗ Hữu Châu cho một hướng nghiên cứu văn học. Tuy nhiên, các bài viết của ông đều theo hướng mở, lấy một vài dẫn chứng làm ví dụ chứ chưa thực sự đi vào phân tích một tác phẩm cụ thể nào. Đỗ Việt Hùng trong bài viết “Một số khía cạnh ứng dụng trường nghĩa trong hoạt động giao tiếp”(Tạp chí Ngôn ngữ số 3 năm 2010) cũng đề cập đến việc ứng dụng trường nghĩa trong quá trình tạo lập, sản sinh lời nói và quá trình lĩnh hội, tiếp nhận lời nói, trong đó quá trình tiếp nhận và phân tích lời nói nhất là cách diễn đạt chứa hiện tượng ngôn ngữ bất thường đặc biệt được quan tâm. Tuy nhiên Đỗ Việt Hùng mới chỉ đề cập đến sự ứng dụng của lí thuyết trường nghĩa trong hoạt động giao tiếp nói chung, đồng thời cũng chỉ ra rằng: “Quan hệ trường nghĩa giữa các từ ngữ trong từ vựng không chỉ là một bằng chứng về tính hệ thống của từ vựng mà việc sử dụng tốt các quan hệ trường nghĩa còn có tính hành dụng cao trong cả hai quá trình giao tiếp là tạo lập lời nói và lĩnh hội, phân tích các giá trị diễn đạt nhất là các giá trị diễn đạt văn chưong” [tr.13] Trong luận văn thạc sĩ Tìm hiểu một số phương pháp phân tích ngôn ngữ qua tác phẩm văn học (một thử nghiệm so sánh các phương pháp qua việc phân tích một bài thơ) (1985), tác giả Phạm Minh Diện đã phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu theo những hướng phân tích của các tác giả Hoàng Tuệ, Đái Xuân Ninh, Nguyễn Thái Hòa và theo trường từ vựng – ngữ nghĩa của Đỗ Hữu Châu. Tác giả luận văn này cũng đã nhận xét rằng: “phương pháp ngôn ngữ học thực thụ (như phương pháp ngữ nghĩa học của Đỗ Hữu Châu) bao [...]... các kiểu nghĩa từ vựng - ngữ pháp (nghĩa của thực từ, hư từ, tình thái từ) và các kiểu nghĩa phạm trù ngữ pháp (như giống, số, cách,…) Nghĩa từ vựng và nghĩa ngữ pháp của từ cùng có tính chất tương đối cố định, vững bền, là những sự kiện thuộc cấu trúc ngữ nghĩa của ngôn ngữ Chúng là những nghĩa ngôn ngữ, cùng đối lập với một thứ nghĩa chưa cố định, dễ biến động, mang tính chất xã hội - lịch sử - cá nhân... còn gọi là sở chỉ Chúng tôi thống nhất với khái niệm này - Nghĩa biểu niệm: Trong Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng, Đỗ Hữu Châu cho rằng: Nghĩa biểu niệm của từ là hợp thể những hiểu biết được đưa vào hệ thống ngôn ngữ của một ngôn ngữ về nghĩa biểu niệm của từ đó" [tr.197] Trong Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt , ông lại viết: “ý nghĩa biểu niệm của từ là tập hợp của một số nét nghĩa chung và riêng, khái... xác lập trường Ông đã vận dụng các quan điểm của các tác giả nước ngoài về trường để hình thành nên quan niệm của mình về lí thuyết trường từ vựng: “Mỗi tiểu hệ thống ngữ nghĩa được gọi là một trường nghĩa Đó là tập hợp từ đồng nhất với nhau về ngữ nghĩa [ 11, tr.159] Các tác giả của cuốn Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học cho rằng trường từ vựng hay chính xác là xêri từ vựng, dãy từ vựng trong. .. TN căn cứ vào các từ ghép, trong đó các từ rời là thành viên của trường Theo nhà nghiên cứu này, trong phạm vi một trường từ vựng duy nhất, tức là trong các từ ghép, chỉ có thể tập hợp các từ thuộc cùng một phạm vi biểu tượng Những trường hợp như thế gọi là trường cấu tạo từ Kiểu TN phổ biến nhất là nhóm từ vựng - ngữ nghĩa Tiêu chuẩn để thống nhất các từ thành một nhóm từ vựng - ngữ nghĩa có thể rất... xác định sự sắp xếp của những từ có đặc điểm ngữ pháp giống nhau (có khả năng kết hợp giống nhau với các từ khác) tạo thành trường từ vựng – cú pháp Trường theo quan niệm của J Trier là trường theo quan hệ dọc - trường trực tuyến - trường hệ thống hay trường đẳng lập, còn trường theo quan niệm của W Porig là trường theo quan hệ ngang - trường tuyến tính - trường tập hợp hay trường từ vựng – cú pháp Lí... Thị Bạch Dương (Trường từ vựng – ngữ nghĩa động vật trong truyện Tô Hoài viết cho thiếu nhi), LVThs, ĐHSPHN, 2010), Phạm Thị Liên (Tìm hiểu trường từ vựng – ngữ nghĩa đồng bằng sông Cửu Long, LVThs, ĐHSPHN, 2011), Lưu Thị Thu Oanh (Trường nghĩa đất trong một số tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, LVThs, ĐH Hải Phòng, 2011), Lê Thị Hương (Trường từ vựng – ngữ nghĩa “Đấu tranh cách mạng” trong thơ Tố Hữu),... thống ngôn ngữ, được ngôn ngữ hóa, trở thành nghĩa của từ 1.1.1.2 Các loại nghĩa Nghĩa tồn tại, hiện diện trong các mặt, các cấp độ lớn nhỏ của ngôn ngữ Nó là cái được biểu hiện của hình vị, từ, câu và đơn vị trên câu Các đơn vị mang nghĩa trên có nhiều dạng, thể tồn tại nên nghĩa của nó sẽ có nhiều sắc thái phong phú Nói đến nghĩa của từ là đề cập đến các bộ phận: nghĩa từ vựng, nghĩa ngữ pháp và... ý nghĩa ngữ pháp khái quát, khả năng kết hợp của từ cũng như khả năng tổ chức đoản ngữ, chức vụ ngữ pháp chính mà từ có thể đảm đương trong câu Dựa vào ba tiêu chí trên, vốn từ tiếng Việt có thể được phân chia thành hai nhóm lớn là thực từ và hư từ Trong mỗi nhóm lại có thể phân chia thành những nhóm nhỏ hơn Thực từ gồm: danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ Hư từ gồm phó từ, kết từ, tình thái từ, ... đơn vị từ ngữ 1.3.1 Khái niệm từ, phân loại từ Từ là đơn vị tồn tại, hiển nhiên, sẵn có của ngôn ngữ Do tính chất hiển nhiên, có sẵn của các từ mà ngôn ngữ của loài người bao giờ cũng được gọi là ngôn ngữ của các từ Chính tổng thể các từ là vật liệu xây dựng mà thiếu nó thì không thể hình dung được một ngôn ngữ Có thể chấp nhận một định nghĩa chung về từ như sau: Từ là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ, độc... tới Nghĩa từ vựng thường được đặt trong thế đối lập với nghĩa ngữ pháp Trong cuốn Giáo trình ngôn ngữ học, Nguyễn Thiện Giáp cho rằng: “Ý nghĩa 15 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ngữ pháp (gramatical meaning) loại ý nghĩa chung bao trùm lên một loạt đơn vị ngôn ngữ Đó có thể là nghĩa chung của cả loạt dạng thức của từ, của cả hàng loạt từ, hàng loạt câu” Nghĩa ngữ pháp của từ bao gồm . ngữ số 3 năm 1974, Đỗ Hữu Châu có bài viết Trường từ vựng ngữ nghĩa và việc dùng từ ngữ trong tác phẩm nghệ thuật”. Trong các công trình Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt (NXB GD, 1999), Từ vựng. cứu, tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học với đề tài: Trường từ vựng - ngữ nghĩa trong Truyện Tây Bắc của Tô Hoài. Để hoàn thành được luận văn này, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản. TT (TN đặc điểm - tính chất) có mặt trong tác phẩm Truyện Tây Bắc của Tô Hoài. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi tư liệu khảo sát của luận văn là cuốn Truyện Tây Bắc của Tô Hoài (NXB Văn học,
- Xem thêm -

Xem thêm: trường từ vựng - ngữ nghĩa trong truyện tây bắc của tô hoài, trường từ vựng - ngữ nghĩa trong truyện tây bắc của tô hoài, trường từ vựng - ngữ nghĩa trong truyện tây bắc của tô hoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay