bài giảng toán 2 chương 3 bài 17 55-8,56-7,37-8,68-9

9 457 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 21:03

TaiLieu.VN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 2 TaiLieu.VN Kiểm tra bài cũ: Tính: 15 15 16 16 17 18 8 9 9 7 8 9 - - - - - - 7 6 7 9 9 9 Đọc bảng 15 trừ đi một số Đọc bảng 16 trừ đi một số Đọc bảng 17; 18 trừ đi một số TaiLieu.VN 55 – 8 = ? 55 8 *5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1. * 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. 7 . 4 56 7 37 8 68 9 49 29 59 TaiLieu.VN 1. Tính: a) 45 75 95 9 6 7 36 69 88 59 87 28 b) 66 96 36 7 9 8 - c) 87 77 48 9 8 9 78 69 39 TaiLieu.VN 2. Tìm x: a) x + 9 = 27 b) 7 + x = 35 c) x + 8 = 46 x = 27 - 9 x = 18 x = 35 - 7 x = 28 x = 46 – 8 x = 38 TaiLieu.VN 3. Vẽ hình theo mẫu: . . . . . . . . . . . TaiLieu.VN Tính: 65 56 58 8 9 9 - - - 57 47 49 . . . Củng cố: Số bị trừ Số trừ Hiệu x + 5 = 27 Muốn tìm số hạng chưa biết, ta làm như thế nào ? TRÒ CHƠI “Ai nhanh hơn?” TaiLieu.VN (Xem sách giáo khoa trang 66) Dặn dò: - Về nhà ôn bảng 15,16, 17, 18 trừ đi một số. - Làm các bài tập còn lại (cần đặt tính thẳng cột và tính chính xác). - Làm tất cả các bài tập trong vở Bài tập Toán. - Bài sau: 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29. TaiLieu.VN TIẾT HỌC KẾT THÚC . 4. 7 . 4 56 7 37 8 68 9 49 29 59 TaiLieu.VN 1. Tính: a) 45 75 95 9 6 7 36 69 88 59 87 28 b) 66 96 36 7 9 8 - c) 87 77 48 9 8 9 78 69 39 TaiLieu.VN 2. Tìm x: a) x + 9 = 27 b) 7 + x = 35 c) x. một số. - Làm các bài tập còn lại (cần đặt tính thẳng cột và tính chính xác). - Làm tất cả các bài tập trong vở Bài tập Toán. - Bài sau: 65 – 38 ; 46 – 17; 57 – 28 ; 78 – 29 . TaiLieu.VN TIẾT. ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 2 TaiLieu.VN Kiểm tra bài cũ: Tính: 15 15 16 16 17 18 8 9 9 7 8 9 - - - - - - 7 6 7 9 9 9 Đọc bảng 15 trừ đi một số Đọc bảng 16 trừ đi một số Đọc bảng 17; 18
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 2 chương 3 bài 17 55-8,56-7,37-8,68-9, bài giảng toán 2 chương 3 bài 17 55-8,56-7,37-8,68-9, bài giảng toán 2 chương 3 bài 17 55-8,56-7,37-8,68-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn