bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ

8 1,006 4
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 13:37

. SÁU TOÁN : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ Bài 3: Kì nghỉ Tết vừa qua em được nghỉ 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi em được nghỉ tất cả bao nhiêu ngày? Tóm tắt: nghỉ: 1 tuần và 2 ngày nghỉ: …… ngày ? Bài. 70 – 30 = …
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ, bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ, bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn