Lập kế hoạch truyền thông cổ động cho sản phẩm chè xanh không độ của công ty tân hiệp phát

56 773 3
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 10:45

. động. Nhóm nhận thấy công ty còn thiếu sót trong hoạt động truyền thông cổ động cho sản phẩm Trà xanh Không Độ Không Đường ở một số hoạt động như: khuyến mại, quảng cáo, quan hệ công chúng. Bằng. động Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông cổ động 1.4. Xây dựng chương trình truyền thông cổ động Để phát triển một chiến lược truyền thông hiệu quả, người truyền thông phải thực hiện một tiến. dạng công chúng mục tiêu, xác định mục tiêu truyền thông, lựa chọn thông điệp, lựa chọn kênh truyền thông, xác định ngân sách cổ động, quyết định về hệ thống cổ động, đánh giá kết quả truyền thông. 1.4.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch truyền thông cổ động cho sản phẩm chè xanh không độ của công ty tân hiệp phát, Lập kế hoạch truyền thông cổ động cho sản phẩm chè xanh không độ của công ty tân hiệp phát, Lập kế hoạch truyền thông cổ động cho sản phẩm chè xanh không độ của công ty tân hiệp phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn