Luận văn thạc sỹ ngành Công tác xã hội Mô hình từ các trường đại học tại Mỹ

31 415 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 16:57

Lời cảm ơn:Chúng tôi cảm ơn TS. Kathy LemonOrsterling đã cung cấp nhiều tài liệu và thông tin bổ ích cho chúng tôi trong quá trình viết bài này.Liên hệ:Mọi góp ý và câu hỏi về bài viết xin gửi cho TS. Nguyễn Ngọc Hường tại địa chỉ: huong.nguyensjsu.edu. Nếu sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung bài viết, xin ghi rõ nguồn như sau:Nguyễn Ngọc Hường và Alice Hines (2011). Về luận văn thạc sỹ ngành công tác xã hội: Mô hình từ các trường đại học Mỹ. Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 20 năm khoa Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tháng 11, 2011. Giới thiệuMùa thu năm 2011 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử ngành công tác xã hội (CTXH) và trong lĩnh vực đào tạo công tác xã hội ở Việt Nam: Đại học quốc gia Hà Nội mở chương trình thạc sỹ CTXH đầu tiên trong cả nước. Đây sẽ là chương trình đầu tầu cho các chương trình thạc sỹ nói riêng và chương trình sau đại học nói chung; vì vậy sự thành công của chương trình này có ý nghĩa lớn và lâu dài với ngành CTXH ở Việt Nam. Tuy nhiên, do sự mới mẻ của ngành CTXH, hiện nay có nhiều tranh luận xung quanh mô hình luận văn thạc sỹ CTXH. Một số câu hỏi mà các nhà khoa học và giáo dục trong ngành đang đặt ra là: (1) Có cần luận văn thạc sỹ cho ngành CTXH không? (2) Nếu có thì luận văn thạc sỹ CTXH khác gì với luận văn thạc sỹ các ngành gần với nó như xã hội học, tâm lý học, sức khỏe cộng đồng? (3) Lí luận, mục đích, cấu trúc, nội dung, và cách đánh giá một luận văn thạc sỹ CTXH như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi mong muốn góp phần tháo gỡ các câu hỏi trên bằng cách giới thiệu mô hình luận văn thạc sỹ CTXH ở các trường đại học tiêu biểu tại Mỹ, trong đó có cả mô hình tại Đại học San Jose State, đối tác của Đại học quốc gia. Bài viết gồm ba phần: Về luận văn thạc sỹ ngành Công tác xã hội: Mô hình từ các trường đại học tại Mỹ TS. Nguyễn Ngọc Hường và TS. Alice Hines Trường Công tác xã hội Đại học San Jose State University, bang California, Hoa Kỳ Lời cảm ơn: Chúng tôi cảm ơn TS. Kathy Lemon-Orsterling đã cung cấp nhiều tài liệu và thông tin bổ ích cho chúng tôi trong quá trình viết bài này. Liên hệ: Mọi góp ý và câu hỏi về bài viết xin gửi cho TS. Nguyễn Ngọc Hường tại địa chỉ: huong.nguyen@sjsu.edu. Nếu sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung bài viết, xin ghi rõ nguồn như sau: Nguyễn Ngọc Hường và Alice Hines (2011). Về luận văn thạc sỹ ngành công tác xã hội: Mô hình từ các trường đại học Mỹ. Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 20 năm khoa Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tháng 11, 2011. 1 Giới thiệu Mùa thu năm 2011 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử ngành công tác xã hội (CTXH) và trong lĩnh vực đào tạo công tác xã hội ở Việt Nam: Đại học quốc gia Hà Nội mở chương trình thạc sỹ CTXH đầu tiên trong cả nước. Đây sẽ là chương trình đầu tầu cho các chương trình thạc sỹ nói riêng và chương trình sau đại học nói chung; vì vậy sự thành công của chương trình này có ý nghĩa lớn và lâu dài với ngành CTXH ở Việt Nam. Tuy nhiên, do sự mới mẻ của ngành CTXH, hiện nay có nhiều tranh luận xung quanh mô hình luận văn thạc sỹ CTXH. Một số câu hỏi mà các nhà khoa học và giáo dục trong ngành đang đặt ra là: (1) Có cần luận văn thạc sỹ cho ngành CTXH không? (2) Nếu có thì luận văn thạc sỹ CTXH khác gì với luận văn thạc sỹ các ngành gần với nó như xã hội học, tâm lý học, sức khỏe cộng đồng? (3) Lí luận, mục đích, cấu trúc, nội dung, và cách đánh giá một luận văn thạc sỹ CTXH như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi mong muốn góp phần tháo gỡ các câu hỏi trên bằng cách giới thiệu mô hình luận văn thạc sỹ CTXH ở các trường đại học tiêu biểu tại Mỹ, trong đó có cả mô hình tại Đại học San Jose State, đối tác của Đại học quốc gia. Bài viết gồm ba phần: • Luận văn hay không luận văn? • Mô hình luận văn và đồ án tốt nghiệp: nội dung, cấu trúc, và đánh giá. • Ứng dụng vào chương trình thạc sỹ tại Việt Nam. Phần 1: Luận văn hay không luận văn? 1. Tổng quan về CTXH và chương trình thạc sỹ CTXH tại Mỹ: Trong hệ thống giáo dục tại Mỹ, ngành công tác xã hội được coi là một ngành ứng dụng/thực hành (applied science, giống các ngành y, luật, báo chí, y tá, kinh doanh, 2 khách sạn, vv…) và phân biệt với các ngành thuộc về hàn lâm (academic fields) như xã hội học, kinh tế học, triết học, tâm lý học (lưu ý: tâm lý cũng có mảng tâm lý ứng dụng và cũng đào tạo theo mô hình ứng dụng). Tính ứng dụng của CTXH nằm ở chỗ chuyên môn của người có bằng CTXH là một chuyên môn cụ thể, trực tiếp, có thể chuyển giao và lặp lại, và có tính chuyên sâu cao mà người ngoài ngành, nếu không được đào tạo, sẽ không thể tự có được. Cụ thể hơn, người có chuyên môn về CTXH sẽ làm việc trực tiếp với các “thân chủ” theo nghĩa rộng (có thể là cá nhân, gia đình, cộng đồng) để lượng giá, chẩn đoán, lên kế hoạch, và giải quyết khó khăn cho thân chủ bằng các kỹ năng nghề trực tiếp (các ngành như xã hội học không có kỹ năng nghề tiêu biểu, mà chỉ có kiến thức) 1 . Để có được các kỹ năng này, ngoài việc học các kiến thức hàn lâm giống như với các ngành hàn lâm khác, người học ngành CTXH phải được thực tập chuyên môn và vai trò của thực tập/thực hành cũng quan trọng ngang với học các kiến thức lý thuyết hàn lâm. Như vậy, với đào tạo CTXH, đào tạo kỹ năng, tay nghề là phần hết sức quan trọng; và mục đích của đào tạo là hướng sinh viên tới việc hành nghề trực tiếp chứ không chỉ trang bị lí luận hoặc nhân sinh quan, thế giới quan của ngành mình. Chính vì là một ngành ứng dụng/thực hành nên các yêu cầu để hoàn thành chương trình và lấy bằng thạc sỹ CTXH sẽ khác với các ngành khoa học xã hội gần nó như xã hội học hay tâm lý học. Theo tiêu chuẩn của Hội đồng giáo dục công tác xã hội Hoa Kỳ (Council on Social Work Education - tổ chức chịu trách nhiệm quản lý chất lượng và phê chuẩn các chương trình đào tạo CTXH trên toàn nước Mỹ), việc đào tạo CTXH tại các trường phải đảm bảo trang bị cho sinh viên về ba mảng: kiến thức nền tảng của CTXH (knowledge) – nhận thức giá trị và đạo đức nghề CTXH (values) – và kỹ năng thực hành 1 Xin xem thêm bài phát biểu nổi tiếng của bác sỹ Abraham Flexner vào năm 1915 “CTXH có phải là một chuyên ngành hay không?” (Is social work a profession?). Bài phát biểu này đã châm ngòi cho một phong trào chuyên nghiệp hóa CTXH và do đó ảnh hưởng lớn tới định hình CTXH hiện đại của Mỹ. 3 CTXH (skills). Để đảm bảo điều này, sinh viên CTXH phải tuân theo một chương trình học gồm hai mảng lớn là học lý thuyết trên lớp (sẽ tập trung vào trang bị kiến thức, giá trị, đạo đức, và lý thuyết thực hành) và thực hành tại cơ sở thực tập (trang bị kỹ năng thực sự). Phần thực hành ở hầu hết các trường có đòi hỏi tối thiểu là 900 giờ trong hai năm và các trường có thể tự điều chỉnh tùy; ví dụ như hầu hết các trường tại California chỉ yêu cầu sinh viên thực tập 900-1000 giờ trong hai năm, nhưng Đại học San Jose State yêu cầu sinh viên thực tập 1200 giờ (2 ngày mỗi tuần trong năm thứ nhất, 3 ngày mỗi tuần trong năm thứ hai). Riêng với phần học kiến thức nền tảng trên lớp thì chương trình thạc sỹ phải đảm bảo có ba cấu phần: lý thuyết CTXH (theory), nghiên cứu CTXH (research), và các kiến thức chuyên môn sâu (concentration), ví dụ như về CTXH với trẻ em và gia đình, CTXH với người già, CTXH trong học đường, CTXH ở mảng sức khỏe tâm thần, vv Ngoài một số môn học thuộc về chương trình khung (ví dụ Hành vi con người trong môi trường xã hội; Phương pháp nghiên cứu; Lý thuyết CTXH, Lý thuyết thực hành, vv…) thì các trường khác nhau có thể có lựa chọn rất khác nhau về phần chuyên môn sâu mà trường mình tập trung vào, số lượng đơn vị học phần/học trình mà sinh viên phải học để lấy bằng, và các môn học cụ thể mà trường xây dựng để sinh viên đăng ký học. Cũng cần lưu ý thêm rằng, vì là ngành thực hành nên hệ thống đào tạo CTXH ở Mỹ cũng được xây dựng để tương đồng với hệ thống thang bậc nghề CTXH. Một cách cụ thể hơn, chương trình cử nhân CTXH sẽ chỉ nhằm đào tạo kiến thức và thực hành chung, có tính nhập môn CTXH; do đó người có bằng cử nhân có thể ra làm nhân viên CTXH bậc đầu tiên. Người có bằng thạc sỹ CTXH thường mới được đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các cơ sở thực hành; do đó, trong hệ thống đào tạo, bậc thạc sỹ CTXH sẽ là bậc chú trọng nhiều vào thực hành chuyên môn sâu, đồng thời đào tạo cả kỹ năng phân tích, quản 4 lý, đánh giá, tư duy phản biện mà ở bậc cử nhân chưa có. Tuy nhiên, vì tất cả công việc thực hành và quản lý ở Mỹ cần phải tuân theo một tiêu chuẩn lớn là phải dựa trên các kết quả nghiên cứu hoặc bằng chứng khoa học về tính hiệu quả của phương pháp thực hành hay quản lý đó, cho nên đào tạo CTXH ở bậc thạc sỹ tại Mỹ là đào tạo thực hành dựa trên bằng chứng khoa học. Nguyên lý này (cũng có thể gọi là mô hình này) gọi là evidence- based practice và là mô hình xuyên suốt các chương trình CTXH của các trường. Đến bậc tiến sỹ, việc đào tạo sẽ tách rời thực hành mà nhằm vào nghiên cứu để phục vụ thực hành hoặc phục vụ đào tạo. Người có bằng tiến sỹ ở Mỹ hầu như không trở lại làm nhân viên CTXH hoặc quản lý mà sẽ làm việc ở các viện nghiên cứu, trường đại học, hoặc các cơ sở tương tự. Với cơ cấu chương trình như trên, hầu hết các chương trình thạc sỹ tại Mỹ được xây dựng trong 2 năm. Một số trường có thể có chương trình 3-năm cho người học tại chức hoặc chương trình 1,5 năm cho những người muốn học nhanh. Tuy nhiên, 2 năm thường là chương trình chuẩn của các trường. 2. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ CTXH? Đối với các ngành thuộc về hàn lâm, luận văn tốt nghiệp bậc thạc sỹ là một bắt buộc; và đây là một công trình nghiên cứu có tính mới trong đó sinh viên thể hiện được khả năng đặt vấn đề, xây dựng phương pháp trả lời vấn đề và đưa ra câu trả lời cho vấn đề nghiên cứu. Luận văn tốt nghiệp – thường có độ dài khoảng 80 đến 200 trang - phải thể hiện khả năng tư duy phản biện và tư duy logic của sinh viên về mối quan hệ giữa lý thuyết nền tảng – câu hỏi nghiên cứu – phương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với ngành CTXH, do đặc thù đào tạo để hướng tới thực hành dựa trên cơ sở khoa học (evidence-based practice) như đã nói trên nên hầu hết các trường sẽ không chọn mô hình 5 luận văn như với các hành hàn lâm mà chọn một con đường khác hợp hơn với ngành. Một cách cụ thể, ở Mỹ có bốn trường phái khác nhau đối với vấn đề luận văn tốt nghiệp thạc sỹ CTXH: 2.1. Trường phái không cần luận văn tốt nghiệp hoặc một công trình lớn nào: Nhiều trường đại học ở Mỹ theo trường phái này, tức là không yêu cầu sinh viên viết luận văn hoặc làm đồ án tốt nghiệp cho chương trình thạc sỹ CTXH. Đối với họ, sinh viên chỉ cần học đủ các môn học trên lớp, thực hành đủ số giờ tại cơ sở thực tập với số điểm chấp nhận được là đã được trang bị đầy đủ kiến thức ở ba mảng bắt buộc (kiến thức nền – đạo đức nghề - kỹ năng nghề) để có thể lấy bằng. Các đại học như ĐH Chicago, Columbia và nhiều trường khác đều theo mô hình này. 2.2. Trường phái phải viết luận văn tốt nghiệp giống như các ngành KHXH (Thesis): Một số ít trường đại học theo mô hình này, ví dụ như Đại học Ohio State (Ohio State University), Đại học Washington (University of Washington), Đại học New Mexico (New Mexico State University) hay Đại học California State tại Los Angeles. Một số đại học ở Canada cũng theo mô hình này (Đại học McGill, Đại học British Columbia). Đối với các trường này, sinh viên CTXH cũng phải viết một công trình dài (độ dài dao động từ 80 trang đến 200 trang) với mục đích nghiên cứu và trả lời một câu hỏi có tính “mới” về một vấn đề nào đó trong CTXH. 2.3. Trường phái không viết luận văn nhưng có đồ án nghiên cứu (Research Project hoặc Capstone Project): Rất nhiều trường chọn con đường trung dung giữa hai trường phái trên; đó là thay vì yêu cầu sinh viên phải viết một luận án dài dựa trên một công trình nghiên cứu đầy đủ và có tính mới thì họ yêu cầu sinh viên làm đồ án nghiên cứu tốt nghiệp trong năm thứ 6 hai. Đồ án này cũng có các yêu cầu và cấu trúc của một nghiên cứu mới về CTXH nhưng sản phẩm cuối cùng nhẹ hơn nhiều: thường chỉ là một báo cáo nghiên cứu dài khoảng 25- 30 trang, có cấu trúc giống một bài báo khoa học để đăng trên các tạp chí khoa học (Một số trường theo mô hình Capstone project cho phép sinh viên nộp sản phẩm là một tài liệu hướng dẫn, tài liệu đào tạo, đề xuất chính sách, vv…). Đối với lựa chọn này, sinh viên không có “hội đồng luận án” mà họ theo các lớp Đồ án nghiên cứu của một giáo sư mà họ chọn, tùy vào lĩnh vực mà họ muốn làm đồ án. Sinh viên cũng có thể chọn làm đồ án theo nhóm; tuy nhiên, mỗi thành viên trong nhóm phải tập trung vào một câu hỏi riêng biệt và viết báo cáo đồ án riêng biệt. Cần lưu ý rằng, với mô hình này, các trường thường khuyến khích sinh viên sử dụng ngay nơi mình thực tập làm địa bàn dự án; tức là sẽ dùng nơi thực tập làm nguồn tài liệu, nguồn dữ liệu, và là đối tượng nghiên cứu của mình; ví dụ như một sinh viên thực tập tại Trung tâm cai nghiện ma túy hạt Santa Clara có thể nghiên cứu về mô hình cai nghiện ngay tại đây; như vậy, các kiến thức và khám phá của sinh viên có thể ứng dụng ngay vào nơi họ thực tập và sinh viên cũng có điều kiện xin việc làm tại nơi mình từng thực tập. Mô hình đồ án tốt nghiệp là mô hình mà nhiều đại học công ở bang California sử dụng, trong đó có trường ĐH San Jose State. Cũng cần lưu ý rằng có một số trường (ví dụ ĐH Indianapolis) chọn đề án Capstone là một khóa học trong đó sinh viên tiến hành đánh giá lại các kỹ năng CTXH của bản thân, vạch ra các mục đích nghề nghiệp trong tương lai, và xây dựng một lộ trình cho việc này. Nói cách khác, đề án tốt nghiệp là một bước chuẩn bị cho sinh viên ra làm nhân viên CTXH trực tiếp. 2.4. Trường phái làm bài thi tốt nghiệp tổng hợp (Comprehensive Exam): 7 Một vài trường cho phép sinh viên lựa chọn làm bài thi kiến thức tổng hợp để tốt nghiệp, ví dụ ĐH Ohio State University. Bài thi viết này kéo dài ít nhất 4 tiếng. Sinh viên sẽ đăng ký thi vào kỳ học cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Bài thi này sẽ kiểm tra kiến thức của sinh viên trên tất cả các mảng cơ bản: đạo đức nghề CTXH, lý thuyết, thực hành, nghiên cứu, và kiến thức một chuyên ngành cụ thể mà sinh viên đăng ký. Bài thi tổng hợp có thể được viết riêng cho từng lĩnh vực bởi một hội đồng giáo sư trong khoa; ví dụ: ngoài các phần câu hỏi chung về đạo đức, lý thuyết, nghiên cứu, và lí luận thực hành thì sinh viên mảng phúc lợi trẻ em sẽ trả lời các câu hỏi về mảng phúc lợi trẻ em trong khi sinh viên mảng sức khỏe tâm thần sẽ trả lời các câu hỏi về mảng sức khỏe tâm thần. Số lượng câu hỏi và hình thức trả lời (câu hỏi tự chọn hoặc viết đoạn văn ngắn) tùy vào quyết định của hội đồng thi. Với ngành CTXH, các câu hỏi của bài thi này có thể dựa theo một số câu hỏi để sinh viên thi lấy chứng chỉ hành nghề CTXH của tiểu bang sau khi có bằng thạc sỹ. Phần 2: Luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp: nôi dung và cấu trúc Từ phần trên, có thể thấy, nếu chọn việc có một công trình đánh dấu sự “tốt nghiệp” của sinh viên thì hai hình thức luận văn tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp là phổ biến nhất. Tuy nhiên, thực chất, hai hình thức này chỉ khác nhau về độ dài báo cáo (hàng trăm trang so với vài chục trang) và hình thức tổ chức thực hiện (có “hội đồng luận văn” so với chỉ có một giáo viên hướng dẫn); còn về cơ bản, chúng đều phải là một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh. Cả hai hình thức đều nhắm tới việc mang lại cho sinh viên cơ hội thực hiện một nghiên cứu độc lập, với câu hỏi nghiên cứu độc lập, phương pháp nghiên cứu hợp lý với câu hỏi, và việc tư duy phản biện về kết quả nghiên cứu. Quy trình thực hiện luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp sẽ giúp sinh viên có cái nhìn khoa học với các vấn đề 8 CTXH, đồng thời có thể dùng các kỹ năng khoa học trong đánh giá và thực hành các chương trình CTXH. Chính vì sự tương đồng có tính nền tảng giữa luận văn và đồ án tốt nghiệp nên trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày tổng quan về việc thực hiện một công trình khoa học độc lập trong ngành CTXH; mô hình này có thể áp dụng cho cả việc thực hiện luận văn lẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp thạc sỹ CTXH. 1. Nghiên cứu CTXH khác gì với nghiên cứu các ngành khác? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người giảng dạy CTXH ở Việt Nam đặt ra. Phải thừa nhận rằng, vì CTXH là một ngành có mục đích giải quyết các vấn đề xã hội của cá nhân, nhóm, và cộng đồng cho nên nó phải dùng đến một số lý thuyết của các ngành liên quan như xã hội học, tâm lý học, thậm chí cả kinh tế học để giải thích các hiện tượng xã hội, các suy nghĩ, thái độ, hành vi của các đối tượng mà nó làm việc. Lấy ví dụ, để giải quyết vấn đề đói nghèo trong một cộng đồng, người làm công tác xã hội có thể phải xem xét đến mô hình lao động, việc phân bổ lao động, mô hình vốn xã hội (social capital), hoặc mạng lưới xây dựng vốn xã hội của cộng đồng này – và đây đều là những lý thuyết hoặc công cụ có liên quan trực tiếp đến kinh tế học và/hoặc xã hội học. Hay để trị liệu các sang chấn tâm lý cho trẻ nhìn thấy bố đánh mẹ thì các nhân viên CTXH có thể phải dùng tới các phương pháp trị liệu hành vi – vốn được phát triển bởi các nhà tâm lý học. Thực tế là, trong các tranh cãi về đặc thù của ngành CTXH, có một luồng ý kiến khá phổ biến cho rằng một trong những chuyên môn cơ bản của CTXH chính là huy động nguồn lực từ các nguồn khác nhau, các lĩnh vực khác nhau, các đối tượng khác nhau để tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể cho một thân chủ cụ thể (đây chính là nền tảng của quản lý ca); vì thế, việc CTXH vay mượn từ các ngành khác để hoạt động không phải là 9 một điều xấu, lại càng không phải điều nên tránh, mà chính là một kỹ năng cơ bản của chúng ta. Tuy nhiên, bên cạnh một số tương đồng nói trên, CTXH có các đặc điểm riêng biệt xuất phát từ mục đích và giá trị đặc thù của ngành CTXH mà Hội đồng giáo dục CTXH Hoa Kỳ đã tóm tắt bằng một số từ: “dịch vụ xã hội, công bằng xã hội, quyền và nhân phẩm con người, quan hệ xã hội”. Vì thế, khi xem xét sự khác biệt giữa nghiên cứu CTXH và nghiên cứu trong các ngành gần đó, chúng ta cần xem xét khác biệt trên hai phương diện: khác biệt về nội dung/đề tài nghiên cứu và khác biệt về phương pháp nghiên cứu. Về mặt nội dung/đề tài nghiên cứu, các nghiên cứu trong CTXH khác với các ngành khác ở chỗ nó không dừng lại ở việc tìm hiểu các quy trình xã hội hoặc hành vi con người như một nhu cầu tìm hiểu kiến thức tự thân mà luôn luôn hướng tới mục đích ứng dụng vào giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hành CTXH và chính sách. Phạm vi nội dung/đề tài nghiên cứu của CTXH cũng có tính đặc thù: nó là các vấn đề nảy sinh trực tiếp trong môi trường làm việc của nhân viên CTXH, ví dụ trong quá trình làm việc với thân chủ, trong cộng đồng, trong các vấn đề xã hội. Nói cách khác, nghiên cứu CTXH nhằm mang lại các kiến thức khoa học phục vụ cho những người làm chính sách, các nhà nghiên cứu, thực hành, nhân viên CTXH, người đào tạo CTXH, thân chủ, vv… sao cho họ làm việc tốt hơn, hành động tốt hơn, ở tất cả các tầng bậc của CTXH như từ đường phố, trường học, bệnh viện, cơ sở bảo trợ, nhà thờ, chùa, Hội phụ nữ, Hội thanh niên, Hội cựu chiến binh, các cơ quan Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, Chính phủ, vv Lấy ví dụ, ngành xã hội học có thể quan tâm tới bạo hành gia đình từ góc độ nền tảng văn hóa, cấu trúc làng xã, quy tắc giới trong cơ cấu xã hội và cơ cấu quyền lực dẫn tới bạo hành gia 10 [...]... làm luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp trong năm sau; tránh tình trạng đến năm thứ hai, sinh viên không có đủ nguồn lực để làm luận văn hoặc đồ án Kết luận Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày các mô hình luận án và đồ án tốt nghiệp thạc sỹ CTXH tại Mỹ và gợi ý việc ứng dụng tại Việt Nam Quyết định dùng mô hình 28 nào là quyết định của các trường đại học tại Việt Nam, phụ thuộc vào điều kiện của trường. .. course reader 3 Các tài liệu về đồ án nghiên cứu tại Đại học San Jose State (lớp 298) do giáo sư Kathy Lemon-Osterling cung cấp 4 Các tài liệu từ các cuộc thảo luận cá nhân với các giáo sư trong trường CTXH tại Đại học San Jose State 5 Kỷ yếu hội thảo về chương trình thạc sỹ CTXH tại ĐH Quốc gia Hà Nội: tháng 82011 6 Đề án 32 củ Thủ tướng chính phủ Việt Nam về phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam... định hướng phát triển của trường Chúng tôi mong rằng các thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bài viết này sẽ là một nguồn tham khảo để các trường đại học tại Việt Nam có quyết định đúng đắn cho mình 29 Tài liệu tham khảo 1 Website trường hoặc khoa CTXH tại các trường đại học khác nhau của Mỹ, ví dụ: - Đại học San Jose State University: http://www.sjsu.edu/socialwork/ - Đại học Ohio State University:... tâm thần của người Mỹ gốc Việt 4 Những nhân tố tiên đoán hành vi chống đối xã hội của thanh thiếu niên: Kết quả từ 10 nghiên cứu lịch đại 2 Các đề tài/nội dung cho luận văn/ đồ án thạc sỹ CTXH: Như vậy, về mặt nội dung/đề tài, nghiên cứu trong CTXH nói chung và luận văn thạc sỹ CTXH nói riêng có thể hướng vào một số vấn đề sau: - Nghiên cứu để giải thích các vấn đề và hiện tượng xã hội có liên quan tới... nghị các trường đại học tại Việt Nam nên cân nhắc sử dụng mô hình đồ án tốt nghiệp hoặc mô hình luận án tốt nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và sự trang bị kiến thức tối đa cho sinh viên Mặc dù cả hai mô hình đều hướng tới việc đào tạo kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên; khi tính tới bản chất ứng dụng/thực hành của CTXH, chúng tôi cho rằng mô hình đồ án nghiên cứu có một số lợi thế so với mô hình luận. .. bối cảnh thiếu nhân lực đào tạo CTXH - Mô hình này giúp ngành CTXH có một cách làm và thế đứng riêng, tách ra khỏi lối mòn và cái bóng của những ngành đi trước nó như xã hội học, tâm lý học, 27 vv… Như vậy CTXH có điều kiện thực sự trở thành một ngành thực hành/ứng dụng với một mô hình giảng dạy độc lập tuy rằng vẫn liên kết chặt chẽ với các ngành lân cận - Mô hình này có thể khuyến khích sinh viên... CTXH (cả mặt phương pháp, lí luận phương pháp, vv…) Ví dụ: nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp vào nghiên thực địa hoặc các phương pháp toán-thống kê mới - vào nghiên cứu CTXH Nghiên cứu để giới thiệu các kiến thức liên ngành cho CTXH, ví dụ các lý thuyết và kỹ năng từ các ngành xã hội học, tâm lý học, quản lý công, kinh tế học, y tế cộng đồng, khoa học giao tiếp, triết học, vv Ví dụ: nghiên cứu... nghiệp thạc sỹ CTXH: Mặc dù sinh viên có thể bắt đầu suy nghĩ về luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp của mình từ năm thứ nhất, việc thực sự thực hiện luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp sẽ diễn ra 19 vào năm thứ hai, trong cả hai học kỳ Nếu làm luận văn, trong học kỳ một, sinh viên sẽ hình thành hội đồng nghiên cứu (thường có 3 người), trong đó có một giáo sư là người hướng dẫn chính và thường là người có chuyên môn... lĩnh vực mà sinh viên quan tâm Nếu là mô hình đồ án nghiên cứu, ví dụ như mô hình tại trường Đại học San Jose State, thì khi vào năm thứ hai, sinh viên sẽ bắt buộc phải đăng ký vào lớp Đồ án nghiên cứu (Research Project) và sẽ theo học lớp này trong hai học kỳ liên tiếp; sao cho đến cuối học kỳ hai, tức là cuối năm học thứ hai, sinh viên có báo cáo đồ án để nộp Ở Đại học San Jose State, có khoảng 8-9 lớp... mình có thể gửi báo cáo này cho một tạp chí khoa học nào đó Trên thực tế, các trường đại học khuyến khích sinh viên gửi công trình luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp cho các tạp chí Đây là một khâu đặc biệt quan trọng đối với những sinh viên nào muốn tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sỹ hoặc nghạch nghiên cứu 6 Đánh giá luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp thạc sỹ CTXH: Về cơ bản, việc đánh giá chất lượng của . thuyết CTXH (theory), nghiên cứu CTXH (research), và các kiến thức chuyên môn sâu (concentration), ví dụ như về CTXH với trẻ em và gia đình, CTXH với người già, CTXH trong học đường, CTXH ở. tạo CTXH trên toàn nước Mỹ), việc đào tạo CTXH tại các trường phải đảm bảo trang bị cho sinh viên về ba mảng: kiến thức nền tảng của CTXH (knowledge) – nhận thức giá trị và đạo đức nghề CTXH. ý nghĩa lớn và lâu dài với ngành CTXH ở Việt Nam. Tuy nhiên, do sự mới mẻ của ngành CTXH, hiện nay có nhiều tranh luận xung quanh mô hình luận văn thạc sỹ CTXH. Một số câu hỏi mà các nhà khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ ngành Công tác xã hội Mô hình từ các trường đại học tại Mỹ, Luận văn thạc sỹ ngành Công tác xã hội Mô hình từ các trường đại học tại Mỹ, Luận văn thạc sỹ ngành Công tác xã hội Mô hình từ các trường đại học tại Mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay