Tiểu luận môn: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP. Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm

18 363 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 16:43

Tiểu luận môn: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP. Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩmTiểu luận môn: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP. Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩmTiểu luận môn: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP. Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩmTiểu luận môn: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP. Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm Trường đại học công nghiệp tp hồ chí minh khoA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Tiểu luận môn: Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm GVGD: Trần Nguyễn An Sa SVTH : Phạm Băng Thủy MSSV : 10244211 PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG 1. Sơ lược về asen 2. Tính độc của asen 3. Ảnh hưởng của asen tới sức khỏe 4. Các phương pháp xác định asen 5. Phân tích asen trong mẫu nước ép Apple bằng phương pháp IC-ICP-MS 6. Kết luận Dạng tồn tại trong tự nhiên Trong tự nhiên asen tồn tại dưới 3 dạng thù hình: anpha-màu vàng, beta-màu đen, gama-màu xám Phân bố Vỏ trái đất chỉ chứa 1 hàm lượng rất nhỏ asen (0,0001%) nhưng lại phân bố rộng rãi trong tự nhiên.Asen phân bố trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí, sinh học và có liên quan chặt chẽ tới các quá trình địa chất, địa hóa, sinh địa hóa. Ứng dụng Asenat hidro chì làm thuốc trừ sâu cây ăn quả Asenat đồng tạo màu trong các loại bánh kẹo ngọt Các hợp chất Asen dùng làm thuốc chữa bệnh SƠ LƯỢC VỀ ASEN Các dạng asen gây độc Tính độc của asen Tác động của asen tới sức khỏe Asen với nồng độ cao sẽ gây nhiễm độc cấp tính gây rối loạn chức năng tim mạch, suy hô hấp, phù nề. Asen gây nhiễm độc mãn tính do tích lũy liều lượng arsen nhỏ trong thời gian dài gây tăng huyết áp, kiệt sức, chết sau nhiều năm hoặc nhiều tháng. Cần phải xác định asen để giúp phát hiện mối nguy hiểm tiềm ẩn. Do đó việc đánh giá xác định hàm lượng asen là rất cần thiết. Phương pháp thể tích Phương pháp khối lượng Phương pháp thể tích Phương pháp khối lượng Ngày nay phương pháp thường sử dụng để phân tích nhanh, nhạy asen là phương pháp sắc ký ion kết hợp khối phổ plasma cảm ứng(IC-ICP-MS) Các phương pháp xác định asen Phân tích asen trong mẫu nước ép Apple bằng phương pháp IC-ICP-MS Nguồn nhiễm Asen Nguồn gây nhiễm asen trong nước ép trái cây Nồng độ asen cao từ nguồn nước ngầm Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu Lấy mẫu: lấy 4 mẫu nước ép Apple khác nhau được mua từ một siêu thị địa phương để phân tích nồng độ asen. Chuẩn bị mẫu 1 ml nước ép apple đã pha loãng + 2ml HNO3 2% + 7ml nước Nguyên tắc của phương pháp Mẫu chứa các hợp chất khác nhau Tách Phát hiện riêng lẻ các hợp chất Cơ chế tách khác nhau khả năng tách nhiều chất khác nhau với cùng một thiết bị sắc ký ion. ICP-MS chỉ có thể phát hiện các hợp chất của cùng một nguyên tố. Định lượng chính xác , đáng tin cậy các hợp chất khác nhau chứa cùng nguyên tố [...]... asen cho phép có trong các loại nước ép theo công bố của FDA Hoa Kì từ 2-6 ng/g Kết luận Sự kết hợp của hệ thống sắc ký ion Dionex ICS-5000 với ICP-MS Xseries 2 đã cho kết quả phân tích với độ nhạy cao Thông thường phương pháp ICICP-MS dùng để phân tích vết các kim loại Phương pháp phân tích asen trong mẫu nước ép Apple bằng IC- ICP-MS đã được phát triển và áp dụng phân tích các loại mẫu nước khác sau khi... voltage 4.8 mL/min He/2V Kết quả phân tích Kết quả phân tích sử dụng IC- ICP-MS Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Hợp chất Thời gian lưu(s) Độ rộng peak(s) AsB 185 15 DMA 205 10 As3+ 215 15 AsC 270 15 MMA 400 30 As5+ 800 20 Bảng : Thời gian lưu, độ rộng Hình: Sắc ký của 6 dạng asen peak quan sát của 6 dạng asen Kết quả phân tích Nhận xét • Phát hiện được 6... quả phân tích Kết quả phân tích nồng độ của các dạng As khác nhau và tổng As trong mẫu nước ép Apple được thể hiện trong bảng sau Mỗi mẫu được phân tích 3 lần DMA As3+ MMA As5+ Tổng As (ng/g) (ng/g) (ng/g) (ng/g) (ng/g) Mẫu 3 - 0.5 ± 0.01 - 0.7 ± 0.01 1.3 ± 0.05 Mẫu 4 0.4 ± 0.05 0.3 ± 0.01 0.1 ± 0.05 0.7 ± 0.01 1.8 ± 0.05 Mẫu Lượng Asen có trong mẫu tương ứng với phạm vi nồng độ asen cho phép có trong. ..Cách tiến hành Mẫu được đưa vào cột phân tích của máy sắc ký ion Dionex ICS-5000 bằng cách tiêm trực tiếp Dung dịch sau khi rửa giải từ cột phân tích được đưa trực tiếp vào hệ thống ICP-MS Xseries 2 Sơ đồ IC- ICP-MS Cách tiến hành Tách As trong mẫu nước ép Apple sử dụng máy sắc ký ion ICS-5000 Dionex Điều kiện sắc ký cho sự tách As là: Thông số Giá trị Cột Dionex... : 20 mmol / L amoni cacbonat, pH 9 Pha động B : 200 mmol / L amoni cacbonat, pH 9 Gradient từ 20- 200mmol/ trong 15 phút Thể tích tiêm 20 l Thời gian 15 phút Cách tiến hành Điều kiện các thông số của máy Xseries 2 ICP-Q-MS được tóm tắt trong bảng sau: Parameter value Forward power 1550W Nebulizer gas 0.8 l/ MIN Injector 2 mm i.d Dwell time 100ms Cell gas flow / KED voltage 4.8 mL/min He/2V Kết quả phân. .. dạng asen : As3+ and As5+, organic arsenobetaine [AsB], arsenocholine [AsC], Giới hạn phát hiện của các dạng asen bằng IC- ICP-MS Hợp chất Giới hạn phát hiện (pg/g) AsB 2.3 • ~ 7000 cps / ppb DMA 3.8 • ~ 15 phút phân tích As3+ 4.6 • AsC 4.4 MMA 11.4 As5+ 1.2 monomethylarsonic acid [MMA], and dimethylarsinic acid [DMA] Hình dạng đỉnh hẹp, cải thiện tỉ lệ S / N (10 đến 20s) • Độ lặp lại . giải (0,3 ml / phút) Pha động A : 20 mmol / L amoni cacbonat, pH 9 B : 200 mmol / L amoni cacbonat, pH 9 Gradient từ 20- 200mmol/ trong 15 phút Thể tích tiêm 20 l Thời gian 15 phút Tách As trong. dụng IC-ICP-MS Hợp chất Thời gian lưu(s) Độ rộng peak(s) AsB 185 15 DMA 205 10 As3+ 215 15 AsC 270 15 MMA 400 30 As5+ 800 20 Bảng : Thời gian lưu, độ rộng peak quan sát của 6 dạng asen Hình: Sắc. Trường đại học công nghiệp tp hồ chí minh khoA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Tiểu luận môn: Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm GVGD: Trần Nguyễn An Sa SVTH : Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP. Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, Tiểu luận môn: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP. Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, Tiểu luận môn: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP. Chủ đề 20 Phương pháp IC ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay