bài giảng công nghệ 10 bài 40 mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản

32 3,055 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2014, 23:06

[...]...I .Mục đích ,ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản II c im ca nụng,lõm,thy sn Em hóy hon thnh bng c im ca nụng, lõm, thu sn vi cỏc ni dung sau: III nh hng ca iu kin mụi trng n nụng,lõm, thy sn trong quỏ trỡnh bo qun... ngụ ht,sau 1 nm bo qun ,ngi ta ó rõy ra 13 tn mt go - Ngi ta tin hnh thớ nghim Liờn Xụ:nuụi 10 con mt thúc trong lỳa mỡ iu kin thớch hp,sau 5 nm quần th cụn trựng ó n ht 406 250 kg lỳa mỡ - Theo Tp chớ Nghiờn cu sn phm bo qun ca Canada: Tn tht sau thu hoch do cụn trựng, vi khun phỏ hoi v cỏc nhõn t khỏc chim 10- 25% tng sn lng nụng sn ton th gii - Ti Vit Nam: Lỳa tht thoỏt trong khõu bo qun khong 1,9%... mụi trng thp, hot ng ca VSV v cỏc hot ng sinh húa ca rau b c ch nờn chỳng khụng th phỏ hi rau iuNhit mụira vi bú rau trong gỡ s xy trng nh hng 0 iu kin nhit nụng,lõm,thy sn trong Vỡ sao? n cao, khong 40 C? quỏ trỡnh bo qun ,ch bin nh th no? - Bú rau s nhanh thi hng do VSV gp iu kin nhit thun li, phỏt trin mnh v phỏ hi -Rau thoỏt hi nc, hụ hp mnh nờn nhn nheo - Nhit tng lờn lm tng hot ng ca VSV nờn... xung nc, sn - Tụm, cỏ Lm gim lng p ỏ, phi khụ, p nc, c ch vi sinh mui, vt hot ng, c ch s phõn gii cỏc cht - Hn ch s tn tht v s lng v cht lng Sn phmNLT Thúc, ngụ, khoai, sn Nụng, Rau,chui,c thy chua, quýt sn Cỏ, tụm, tht, trng LõmG, mõy, tre, tinh sndu, nha, na, Thnh phn ch yu Tinh bt, gluxit c im chung -Nc chim t l cao -Cha nhiu cht dinh dng nh m, cht bộo, tinh bt, -VitaminC,vitaminA, ng, ng -D b dp . mỹ nghệ Thịt tươi sống Gỗ Tủ gỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng công nghệ 10 bài 40 mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, bài giảng công nghệ 10 bài 40 mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, bài giảng công nghệ 10 bài 40 mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn