góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

149 886 5
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2014, 13:58

. thức. 1.2. Năng lực giải quyết vấn đề trong Toán học. 1.3. Vấn đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toán. 5 1.4. Các năng lực thành tố của năng lực giải quyết vấn đề của. thực tiễn về năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Toán ở THPT; từ đó xây dựng các BPSP nhằm 3 bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toán ở trung học phổ thông. 3 nghiên cứu về vấn đề bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toán. 2 1.4. Chủ đề dạy học Toán ở trường trung học phổ thông được chúng tôi chọn làm minh họa cho đề tài vì
- Xem thêm -

Xem thêm: góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán, góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán, góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn