giải chi tiết đề thi đh 08 ka

27 116 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2014, 20:58

Sao b ă ng l ạ nh giá – V ũ Kh ắ c Ng ọc 0985052510 ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ KHỐI A NĂM 2008 – MÃ ĐỀ 794 I. Đáp án chi tiết: Đáp án: A Câu này không cần thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ cần đọc lần lượt từng phản ứng và đánh dấu lại, 10-15s Đáp án: D Câu này cũng không cần nhiều thời gian, chỉ cần đọc đề bài, đánh dấu qua từng chất rồi đếm, hoặc loại trừ Al 2 (SO 4 ) 3 và K 2 SO 3 , 10-15s Đáp án: A nCO 2 = 0,2 mol (nhẩm), nOH - = 0,25 mol (nhẩm: (1+2*2)/2 = 2,5 → 0,25) → 0,05 mol CO 32- và 0,15 mol HCO 3- (nhẩm – bảo toàn C + bảo toàn điện tích âm) → 0,05 mol Ba 2+ bị kết tủa → 9,85g (nhẩm) Bài này làm trong 15-20s Đáp án: C n FeO = nFe 2 O 3 → xem hỗn hợp đã cho là 0,01 mol Fe 3 O 4 (M = 232 đã quen thuộc) → đáp án C (tỷ lệ Fe 3 O 4 : HCl = 1:8 cũng rất quen thuộc, hoặc nhẩm nhanh: Fe 3 O 4 : 0,4mol O 2- → 0,8 mol H+) vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao b ă ng l ạ nh giá – V ũ Kh ắ c Ng ọc 0985052510 Bài này làm trong 10-15s Đáp án: B Dữ kiện 1 → có gốc NO 3- Dữ kiện 2 → có gốc NH 4+ Bài này làm trong 5-10s Đáp án: D Câu này khá đơn giản, chỉ cần đọc lần lượt từng đáp án là chọn được đáp án đúng. Thậm chí, đáp án D với nội dung ngắn hơn thường được đọc trước tiên (theo tâm lý thông thường của học sinh) (D là muối amoni hữu cơ, không phải este) Câu này 5-10s Đáp án; A Câu này khá đơn giản, 5-10s Đáp án: A Đây là 1 câu tương đối dài. Vì CuO dư → 2 rượu đã phản ứng hết, M Y = 27,5 < 29 → trong hỗn hợp Y có H 2 O. vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia M H 2 O + M aldehyde M Y = = 27,5 → M aldehyde = 37 → có HCHO và CH 3 CHO với tỷ lệ 1:1, n Ag = Sao b ă ng l ạ nh giá – V ũ Kh ắ c Ng ọc 0985052510 Trong phản ứng oxh RCH 2 OH → RCHO + H 2 O, tỷ lệ mol là 1:1:1. Do đó 2 0,6 mol → ban đầu có 0,2 mol rượu, m = 0,2 * (37+2) = 7,8g (tất cả đều có thể nhẩm nhanh được) Bài này cần 40-60s Đáp án: D Câu này khá dễ, chắc bạn nào cũng nhớ và làm đúng: 3 xylen + etylbenzen Bài này làm trong 5-10s Đáp án: B (Đưa thêm số liệu: V = 1 lít). Nhìn thoáng qua cũng thấy H + dư là 0,02 mol → pH = 2 (nhẩm) Bài này rất dễ, làm trong 5-10s Đáp án: C Dữ kiện 1: phân tích hệ số → thể tích khí giảm = thể tích H 2 phản ứng → tỷ lệ:1:2 Dữ kiện 2 → Rượu Z là rượu 2 chức → đáp án C: X là aldehyde no, 2 chức. Đáp án: C Câu này quá dễ, chỉ cần 5s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao b ă ng l ạ nh giá – V ũ Kh ắ c Ng ọc 0985052510 Đáp án: C Câu này cũng khá dễ, Al – 0,1mol và Fe – 0,1 mol (nhẩm) khi tác dụng với Ag + có thể cho tối đa 0,6mol e trong khi Ag + chỉ có 0,55 mol → Ag + bị khử hết, m = 0,55*108 = 59,4g Câu này cần 15-20s Đáp án: C Y có khả năng tráng gương → Y là HCOOH hoặc một aldehyde - Y là HCOOH → Rượu Z là CH 3 OH → tách nước không thể ra anken - Y là aldehyde → Rượu ban đầu không no → tách nước cũng không thể ra anken (các đáp án còn lại đều đúng hoặc chưa chắc sai) Câu này cần 20-30s Đáp án : A Catot (chỗ của cation → Na + , loại B và C) Câu này quá dễ, 5-10s. Đáp án: C Áp dụng phương pháp tăng – giảm khối lượng: m = 5,48 + 22*0.06 = 6,8g Câu này cần 15-20s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao b ă ng l ạ nh giá – V ũ Kh ắ c Ng ọc 0985052510 Đáp án: A 2,24 lít NO 2 → 0,1 mol e → 0,1 mol Ag → 0,05 mol Aldehyde (loại trừ HCHO) → M = 72 → đáp án A Câu này 15-20s Đáp án: B Cấu tạo mạch C (rượu – acid) có thể là: 4 = 1 + 3 = 2+ 2 = 3 (thẳng và nhánh) + 1 → có 4 đồng phân Câu này 15-20s Đáp án: C Câu này cũng rất dễ, chỉ cần 5-10s Đáp án: D Đây là “Bài toán kinh điển” quá quen thuộc, để cho nhanh, ta áp dụng công thức tính đã nêu trong bài giảng “Đánh giá đầy đủ hơn ý nghĩa của phương pháp ghép ẩn số”: n NO = 0,06 mol (nhẩm) → 0,18 mol e trao đổi m Fe = 0,7*11,36 + 5,6 *0,3 = 8,96g hay 0,16 mol → mFe(NO 3 ) 3 = 38,72g Bài này cần 20 -30s. Đáp án: B Đây là một kiến thức cơ bản về cấu tạo bảng tuần hoàn, không có gì để trao đổi thêm Câu này cần 10-15s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia [...]... các bài tập trong đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A năm 2 008 môn Hóa, ta rút ra một số nhận xét như sau: 1, Đề thi năm nay về cơ bản là tương đương với đề thi ĐH năm ngoái (2007) tuy nhiên có phần dễ hơn một chút, thể hiện ở 2 ý: − Một là, các em học sinh cũng như giáo viên đã làm quen tốt hơn với hình thức thi trắc nghiệm cũng như các dạng bài tập thi trắc nghiệm có thể rơi vào đề thi nên có sự chuẩn... có sự chuẩn bị tốt hơn − Hai là, đề thi năm nay không còn nhiều câu hỏi khó, không có câu hỏi dài, cũng không có thêm được dạng bài tập nào mới và đặc sắc hơn, so với đề thi năm ngoái Với mức độ đề thi thế này, cùng với việc đề thi Lý không quá khó và đề thi Toán năm nay có phần dễ hơn (dù tính toán dài hơn và phức tạp hơn) năm ngoái, có thể dự đoán phổ điểm thi ĐH năm nay sẽ tương đối đồng đều hơn... sẽ tương đối đồng đều hơn ở khu vực 15-20 điểm Do đó, kết quả thi tính chung có lẽ sẽ cao hơn, điểm chuẩn vào các trường ĐH sẽ ở mức tương đương hoặc cao hơn năm ngoái một chút (khoảng 0,5 điểm), nhất là các trường có điểm chuẩn năm trước trong khoảng 17-21 2, Tỷ lệ kiến thức lớp 12 tiếp tục chi m ưu thế và giữ vai trò chủ đạo trong đề thi ĐH với khoảng 80 - 85% câu hỏi cho các nội dung liên quan (tỷ... hội tụ đủ cả 4 yếu tố trên và trong điều kiện như vậy thì một đề thi ĐH (dù từng được đánh giá là khó) cũng có thể giải quyết được trong vòng 15-20 phút Tất nhiên, tâm lý thực tế ở trong phòng thi sẽ khác và không có nhiều học sinh hội tụ đủ cả 4 yếu tố trên, song, phải nói như vậy để các em thấy và tự tin rằng “việc giải trọn vẹn đề thi ĐH trong vòng 30 phút không phải là điều không thể và trong 60-90... vận dụng tốt chi n thuật chọn ngẫu nhiên” một cách có hiệu quả Mặc dù vậy, trong đề thi vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu trong suy nghĩ, nhận thức của người ra đề (tôi sẽ phân tích cụ thể trong một bài viết khác sau) nên vẫn chưa thực sự phân loại tốt được thí sinh và nếu tỉnh táo, thí sinh hoàn toàn có thể vượt qua dễ dàng những “phương án nhiễu” Chỉ khoảng 10-20% đề thi là có thể áp dụng chi n thuật chọn... số - những biến đổi đại số Bài toán kinh điển của Hóa học: bài toán 9 cách giải Quy tắc viết công thức Cấu tạo theo Lewis, CTCT + Dạng lai hóa + Hình học phân tử Một bài Hóa thi ĐH năm 2006 Chi n thuật chọn ngẫu nhiên trong bài thi trắc nghiệm Hóa học Chuyển đổi các công thức biểu diễn phân tử đường Phân tích hệ số cân bằng của phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh bài toán hóa học Các bài giảng của... các bạn và các em tìm đọc các bài giảng về phương pháp của Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc tại Blog: http://360.yahoo.com/vkngoc49cns hoặc http://my.opera.com/saobanglanhgia/blog/ Đáp án chi tiết cho đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ môn Hóa khối A năm 2007 Đánh giá đầy đủ hơn ý nghĩa của phương pháp ghép ẩn số Hiểu đúng hơn về chất lưỡng tính Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh bài toán Hóa... một phương án ôn tập phù hợp nhất nhằm nâng cao cả 4 yếu tố trên Nhất là khi Bộ GD – ĐT gần như chắc chắn sẽ phải từ bỏ kế hoạch gộp 2 kỳ thi ĐH và Tốt nghiệp THPT làm một (tôi sẽ có bài viết phân tích những bất hợp lý của dự thảo này sau) Chúc các em học tốt và thi tốt!!! ********************** Để hiểu rõ hơn một số phương pháp đã sử dụng trong đáp án cũng như nâng cao tốc độ và hiệu quả làm bài,... học, kiến thức để thi môn Hóa mang tính liên tục, đòi hỏi thí sinh vẫn phải nắm vững những nguyên lý, những định luật và những phương pháp tư duy Hóa học cốt lõi được tích lũy từ lớp 10, lớp 11 Đan xen vào mỗi câu hỏi ta vẫn thấy một sự thống nhất, sự liên tục về kiến thức vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao bă ng lạ nh giá – Vũ Khắ c Ngọc 0985052510 3, Đề thi Hóa học dù đã... 0,01 mol Cr3+ → 0,01 mol Cr+6 cho 0,03 mol e → 0,015 mol Cl2 Số mol K+ phải đủ để bảo toàn điện tích với: 0,01 mol CrO42-, 0,03 mol Cl- (trong CrCl3) và 0,03 mol Cl- (tạo thành từ 0,15 mol Cl2) → 0 ,08 mol →0 ,08 mol KOH Bài này làm trong 20-30s Đáp án: A Đây là một nguyên tắc điện hóa, cực âm là Zn bị ăn mòn Câu này làm trong 5-10s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao bă ng lạ nh . ắ c Ng ọc 0985052510 ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ KHỐI A NĂM 2 008 – MÃ ĐỀ 794 I. Đáp án chi tiết: Đáp án: A Câu này không . 0,6mol e trong khi Ag + chỉ có 0,55 mol → Ag + bị khử hết, m = 0,55* 108 = 59,4g Câu này cần 15-20s Đáp án: C Y có khả năng tráng gương → Y . http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao b ă ng l ạ nh giá – V ũ Kh ắ c Ng ọc 0985052510 Đáp án: C nH + = 0 ,08 + 0,04 = 0,12 mol, n Cu = 0,05 mol mà tỷ lệ phản ứng tạo NO
- Xem thêm -

Xem thêm: giải chi tiết đề thi đh 08 ka, giải chi tiết đề thi đh 08 ka, giải chi tiết đề thi đh 08 ka

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay