Khái quát chung về hình tượng nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

3 6,182 43
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2014, 20:04

Khái quát chung về hình tượng nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài :1) Mị là hiện thân những đau khổ của người phụ nữ miền núi và người dân miền núi trước cách mạng về thể chất và tinh thần.2) Mị là hiện thân của sức sống tiềm tàng và sức mạnh vùng lên giải phóng, biểu hiện của sức sống tiềm tàng và sức mạnh vùng lên giải phóng. . Khái quát chung về hình tượng nhân vật Mị Vợ chồng A Phủ . PQR4 26&"“ Lúc nào Mị mỏi quá, cựa mình, những chỗ lằn trói trong người lại đau ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm thiếp. A Sử đạp chân vào mặt Mị. Mị choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc. H;+$/:/-/3@@F I* +$FL/HM 26&"N#>I giờ Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa. Con ngựa chỉ biết ăn cỏ, biết đi làm mà
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát chung về hình tượng nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Khái quát chung về hình tượng nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Khái quát chung về hình tượng nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn