một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình vô tỉ

16 323 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2014, 05:18

. hướng giải phương trình đó. III. Giải pháp và tổ chức thực hiện: - Tìm hiểu các phương pháp giải phương trình vô tỉ - Đưa ra và giải quyết một số ví dụ minh hoạ. Các phương pháp giải pháp giải phương. lựa chọn đề tài: một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình vô tỉ . Qua đây tôi mong muốn giúp các em có một cái nhìn tổng quát khi giải phương trình này. B. GIẢI QUYẾT VẤN. NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH CHỦ ĐỘNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ Người thực hiện: Đoàn Mạnh Hùng Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Toán THANH HÓA,NĂM 2013 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Phương trình vô
- Xem thêm -

Xem thêm: một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình vô tỉ, một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình vô tỉ, một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình vô tỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay