bài tập microsoft word

21 276 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2014, 17:08

Bài tập Microsoft Word Bài 1. Phần căn bản 1. Khởi động Winword . 2. Quản lý thanh công cụ (Toolbars) : thực hiện bật/tắt : • Ruler(Vertical , Horizontal) . • Formatting Toolbar . • Standard Toolbar . • Drawing Toolbar . 3. Cài đặt Font chữ trong Winword theo các trường hợp sau : a) Hãy cài đặt Font chữ mặc nhiên trên Winword như sau : Fontname : VNI- Times , Font Style : Normal , Size : 12 . Sau khi cài đặt , hãy đóng Winword và khởi động lại để kiểm tra kết quả cài đặt . b) Hãy cài đặt Font chữ mặc nhiên trên Winword như sau : Fontname : Tahoma, FontStyle : Regular , Size : 12 . Sau khi cài đặt , hãy đóng Winword và khởi động lại để kiểm tra kết quả cài đặt . 4. Vị trí lưu trữ tập tin ( Files location ) : Thực hiện tuần tự các yêu cầu sau : - Dùng chương trình Windows Explorer (hoặc Winword) để tạo một SubFolder mang tên THUCTAP (trong Folder My Documents) . - Xác định vị trí lưu trữ mặc nhiên của Winword là C:\My Documents\THUCTAP 5. Chỉnh kiểu giấy thành Landscape 6. Chỉnh biên giấy (Margins) : Top : 0,5” - Bottom : 0,5” – Left : 1,0” , Right : 1,0” 7. Chỉnh kiểu giấy lại thành Portrait . Trong phần dưới đây, học viên sẽ thực tập việc nhập- chỉnh dạng-các chức năng của Winword. Lưu ý là các kết quả cuối cùng của bài tập được “chụp lại” (capture) để mô tả và minh họa các yêu cầu mà học viên cần phải thực hiện khi thực hành các bài tập này Trang : 1 Bài tập Microsoft Word Bài 2. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Bài 3. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Trang : 2 Bài tập Microsoft Word Bài 4. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Trang : 3 Bài tập Microsoft Word Bài 5. Tạo tập tin ThuocLao.doc có nội dung như sau : Bài 6. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Trang : 4 Bài tập Microsoft Word Bài 7. Tạo tập tin Suddenly.doc có nội dung như sau : Bài 8. Hãy thực hiện lệnh gán phím cho các Symbols sau : Sau đó thử nghiệm kết quả của việc gán phím này !!!!!!! Trang : 5 Bài tập Microsoft Word Bài 9. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Bài 10. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Trang : 6 Bài tập Microsoft Word Bài 11. Tạo AutoText, tên là HDKHOAN mang nội dung sau: Sau đó thử nghiệm kết quả của việc gán AutoText trên !!!!!!! Trang : 7 Bài tập Microsoft Word Bài 12. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Trang : 8 Bài tập Microsoft Word Bài 13. Bài 14. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Trang : 9 Bài tập Microsoft Word Bài 15. Bài 16. Tạo tập tin So do ke toan .DOC như sau (với 2 yêu cầu a và b ở dưới) a) Tiêu đề : Font Arial. b) TextBox : Tahoma (Sử dụng Unicode) . Bài 17. Tạo tập tin English 1.DOC như sau (Tập tin này có Footnotes ) : Trang : 10 [...].. .Bài tập Microsoft Word Bài 18 Tạo văn bản sau : Bài 19 Trang : 11 Bài 20 Bài tập Microsoft Word Dùng chức năng Equation , thực hiện đoạn văn sau : Bài 21 Bài 22 Hãy thực tập sao chép màn hình của Winword , sau đó thêm vào các CallOuts như sau : Rule r Formating Toolbar Standard Toolbar Menu bar Horizontal Scrollbar Trang : 12 Bài tập Microsoft Word Bài 23 Trang : 13 Bài tập Microsoft Word Bài 24... 14 Bài tập Microsoft Word Bài 25 Bài 26 Trang : 15 Bài tập Microsoft Word Bài 27 Dùng chức năng Mail Merge tạo thiệp mời có nội dung như sau : Dữ liệu tham khảo DANH XƯNG Bạn Cơ Chú Hai Bác : HỌ TÊN Ngơ Thị Hồng Mai Thị Thu Hà Nguyễn Thị Mai Bài 28 Trang : 16 ĐỊA CHỈ 120 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 12 Hồng Diệu, Q4 123 Nguyễn Đình Chiểu, Q1 Bài tập Microsoft Word Bài 29 Trang : 17 Bài tập Microsoft Word. .. PARTY Ngày 02-25-2004 TRỊ CHƠI ANH NGỮ XỔ SỐ, GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN  Giải 1: Máy tính  Giải 2: .Đĩa CD  Giải 3: Khóa học miễn phí XIN GHI DANH TẠI VĂN PHỊNG Bài tập Microsoft Word Bài 31 Bài 32 Trang : 20 Bài tập Microsoft Word Bài 33 Bài 34 Trang : 21 ... Hà Nguyễn Thị Mai Bài 28 Trang : 16 ĐỊA CHỈ 120 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 12 Hồng Diệu, Q4 123 Nguyễn Đình Chiểu, Q1 Bài tập Microsoft Word Bài 29 Trang : 17 Bài tập Microsoft Word Trang : 18 Bài tập Microsoft Word Bài 30 NG ĐỪ TRƯỜNG ANH NGỮ QUỐC TẾ LeeCam KHAI GIẢNG CÁC LỚP MỚI NGÀY 21 VÀ 28 THÁNG 4 NĂM 2005 Đội ngũ giáo viên Việt Nam và bản xứ giàu kinh nghiệm   Giáo trình, phương pháp dạy mới nhất . Scrollbar Standard Toolbar Bài tập Microsoft Word Bài 23. Trang : 13 Bài tập Microsoft Word Bài 24. Trang : 14 Bài tập Microsoft Word Bài 25. Bài 26. Trang : 15 Bài tập Microsoft Word Bài 27. Dùng chức năng. 5 Bài tập Microsoft Word Bài 9. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Bài 10. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Trang : 6 Bài tập Microsoft Word Bài. trên !!!!!!! Trang : 7 Bài tập Microsoft Word Bài 12. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) Trang : 8 Bài tập Microsoft Word Bài 13. Bài 14. Tạo tập tin có nội dung sau
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập microsoft word, bài tập microsoft word, bài tập microsoft word, Bài 20. Dùng chức năng Equation , thực hiện đoạn văn sau :, Bài 27. Dùng chức năng Mail Merge tạo thiệp mời có nội dung như sau :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay